Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opetussuunnitelma uudistui – mikä muuttuu?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opetussuunnitelma uudistui – mikä muuttuu?"— Esityksen transkriptio:

1 Opetussuunnitelma uudistui – mikä muuttuu?
Vanhempainillat Roukon koulu

2 Mikä on opetussuunnitelma?
Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla Miten opiskellaan Miten tuetaan oppimista Miten arvioidaan oppimista Mitkä arvot ohjaavat oppimista Millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista Opetussuunnitelman perusteet ovat kaikille Suomen koululaisille yhteiset. Valkeakosken kouluissa on joitain omia kunnallisia ja koulukohtaisia tarkennuksia.

3 Mikä muuttuu kaikilla? Kehitetään laaja-alaisia taitoja, joita voi opetella ja harjoitella kaikissa oppiaineissa: Ajattelu ja oppimaan oppiminen Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. 4. Monilukutaito 5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 6. Työelämätaidot ja yrittäjyys 7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

4 Mikä muuttuu kaikilla? Oppimisympäristöt monipuolistuvat. Opiskellaan ja työskennellään enemmän luokkahuoneen ulkopuolella tai internetissä. Liikutaan enemmän ja istutaan vähemmän. Käytetään enemmän tietokoneita ja tablettikoneita ja omiakin laitteita (esim älypuhelimia). Käytetään enemmän toiminnallisia työtapoja kuten draamaa, roolileikkejä, väittelyitä sekä oppimisleikkejä ja pelejä. Oppilaat osallistuvat enemmän oppimisen suunnitteluun. Tehdään erilaisia projekteja, tutkitaan ja ratkotaan tosielämän ongelmia ryhmissä. Eri-ikäiset ja eri luokkien oppilaat tekevät ja opiskelevat enemmän yhdessä. Oppilaatkin voivat olla opettajia ja opettajat oppilaita.

5 Mikä muuttuu kaikilla? Arviointitavat monipuolistuvat.
Oppilaat saavat palautetta useammin ja arvioivat itse omaa oppimistaan. Kannustetaan käyttämään omia vahvuuksia ja hyödyntämään omia kiinnostuksen kohteita. Opiskellaan useammin monia oppiaineita kattavia aihekokonaisuuksia ja ilmiöitä eri näkökulmista. Tutustutaan eri maista ja kulttuureista olevien ihmisten kanssa joko omassa koulussa, lähiympäristössä tai internetin avulla. Osallistutaan oman koulun kehittämiseen ja toimitaan paremman tulevaisuuden puolesta!

6 Mikä muuttuu 1. ja 2. luokalla?
Toteutetaan ainakin yksi monialainen oppimiskokonaisuus, jossa on mukana eri opettajia ja mahdollisesti myös eri luokkien oppilaita. Opiskellaan ympäristöoppia. Aloitetaan ohjelmoinnillisen ajattelun opettelu. Ei opetella enää erikseen ”kaunokirjoitusta”. Sanallinen arviointi lukuvuoden lopussa, joulutiedotteen sijasta palautekeskustelu. Lukukausien välissä työskentelyn ja käyttäytymisen arviointi.

7 Mikä muuttuu 3. ja 4. luokalla?
Toteutetaan ainakin yksi monialainen oppimiskokonaisuus, jossa on mukana eri opettajia ja mahdollisesti myös eri luokkien oppilaita. Käsityössä ei ole erikseen teknistä ja tekstiilikäsityötä. Aloitetaan ohjelmoinnin opettelu. Opiskellaan ympäristöoppia 4.luokalla alkaa valinnaisaineen opiskelu. 4.luokalla alkaa yhteiskuntaoppi. 4.luokalta alkaen valinnainen A2-kieli (ranska, saksa) Sanallinen arviointi lukuvuoden lopussa. 4. luokalla lisäksi numeroarviointi en, ma ja ai. Joulutiedotteen sijasta palautekeskustelu. Lukukausien välissä työskentelyn ja käyttäytymisen arviointi.

8 Mikä muuttuu 5. ja 6. luokalla?
Toteutetaan ainakin yksi monialainen oppimiskokonaisuus, jossa on mukana eri opettajia ja mahdollisesti myös eri luokkien oppilaita. Opiskellaan ympäristöoppia (ei siis erillisinä oppiaineina biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa). Yksi viikkotunti valinnaista ainetta. Käsityössä ei ole erikseen teknistä ja tekstiilikäsityötä. 6.luokalla aloitetaan ruotsin (B1) kielen opiskelu, 2h/vko. 6.luokalla yhteiskuntaoppi. Numeroarviointi lukuvuoden lopussa, jota voidaan täydentää sanallisesti. Joulutiedotteen sijasta palautekeskustelu. Lukukausien välissä työskentelyn ja käyttäytymisen arviointi.

9 Opetussuunnitelma Koulun kotisivut

10

11 Vanha tuntijako

12

13


Lataa ppt "Opetussuunnitelma uudistui – mikä muuttuu?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google