Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Päihdehuollon huumeasiakkaat 2015

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Päihdehuollon huumeasiakkaat 2015"— Esityksen transkriptio:

1 Päihdehuollon huumeasiakkaat 2015
Martta Forsell & Tuula Nurmi

2 Huumeiden vuoksi päihdehoitoon hakeutuneiden asiakkaiden ongelmia aiheuttaneet päihteet vuosina 2000–2015, % asiakkaista* *Ennen vuotta 2014 ongelmapäihteet hoitoon tulon hetkellä. Vuodesta 2014 lähtien edellisen kuukauden aikaiset ongelmapäihteet tai aiemmat ongelmapäihteet, jotka vaikuttaneet hoitoon tuloon. Tiedonkeruussa asiakas voi ilmoittaa enintään viisi ongelmia aiheuttavaa päihdettä. Lähde: THL, Päihdehuollon huumeasiakkaat

3 Huumehoidon asiakkaiden ikäkeskiarvo 2000–2015, vuosia
Lähde: THL, Päihdehuollon huumeasiakkaat Esityksen nimi / Tekijä

4 Naisten osuus päihdehuollon huumeasiakkaista 2000–2015 (%)
Lähde: THL, Päihdehuollon huumeasiakkaat Esityksen nimi / Tekijä

5 Päihdehuollon huumeasiakkaiden ensisijainen ongelmia aiheuttava päihde vuosina 2000–2015 (%)
Lähde: THL, Päihdehuollon huumeasiakkaat

6 Esityksen nimi / Tekijä
Huumeasiakkaiden ongelmapäihteiden käyttö edellisen kuukauden aikana, 2015, % Lähde: THL, Päihdehuollon huumeasiakkaat Esityksen nimi / Tekijä

7 Huumeiden pistämällä tapahtunut käyttö opioidien käytön mukaan 2015 (%)
Lähde: THL, Päihdehuollon huumeasiakkaat

8 Hepatiitti C -testaus ja testitulokset huumeiden pistämällä tapahtuvan käytön keston mukaan 2015 (%)
Lähde: THL, Päihdehuollon huumeasiakkaat

9 Päihdehuollon huumeasiakkaat 2015
Päihdehuollon huumeasiakkaat olivat pääosin miehiä (67 %) ja valtaosin 20­­–39-vuotiaita (79 %). Työssä tai opiskelemassa oli 25 % asiakkaista. Asunnottomia oli 9 prosenttia. Suurin osa huumeasiakkaista oli ollut jo aiemmin päihdehoidossa (84 %) ja käyttänyt huumeita myös pistämällä (76 %). 76 prosentilla huumehoidon asiakkaista oli opioidien ongelmallista käyttöä tai opioidiriippuvuus. Buprenorfiini oli yleisimmin väärinkäytetty opioidi. Valtaosalla päihdehuollon huumeasiakkailla oli vuonna 2015 useita ongelmapäihteitä. Kyselyä edeltävän kuukauden aikana ainakin kahta päihteitä käytti 68 prosenttia asiakkaista. Suurin osa hoidosta on avohoitoa (61 %). Opioidikorvaushoidossa oli 32 prosenttia aineiston asiakkaista. Päihdehuollon huumeasiakkaat -tilastoraportti pohjautuu huumehoidon erillistiedonkeruun tietoihin. Vuonna 2015 tiedonkeruuseen osallistui 90 huumehoitoyksikköä ja tietoja toimitettiin asiakkaasta. Tilastoraportti 14/2016; xx


Lataa ppt "Päihdehuollon huumeasiakkaat 2015"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google