Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KYSELYTUTKIMUS VANHEMMILLE LASTEN ÄLYPUHELIMEN KÄYTÖSTÄ

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KYSELYTUTKIMUS VANHEMMILLE LASTEN ÄLYPUHELIMEN KÄYTÖSTÄ"— Esityksen transkriptio:

1 KYSELYTUTKIMUS VANHEMMILLE LASTEN ÄLYPUHELIMEN KÄYTÖSTÄ
Vapa Media / Moi

2 Johdanto Tämän kyselytutkimuksen Vapa Medialle ja Moille on toteuttanut YouGov Finland*. (Tämä tieto pyydetään kertomaan tuloksia mahdollisesti julkistettaessa). Kyselytutkimuksen päätavoitteena oli selvittää millaisena vanhemmat näkevät ja kokevat 5-15 –vuotiaiden lastensa älypuhelimen käytön. Samasta aiheesta toteutettiin kyselytutkimus vastaavalle kohderyhmälle myös kesällä 2016. Tiedot kerättiin web-kyselynä – välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Paneeliin kuuluu noin suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 5-15 –vuotiaiden lasten vanhemmat. Kokonaistuloksissa (N=505) keskimääräinen luottamusväli on noin ±3,9%-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla). Erillisessä Excel-raportissa esitetään tulokset ristiintaulukoituna. *Sales Questor Oy edustaa Suomessa YouGovin tutkimuspalveluja. Projektin vastuuhenkilönä Sales Questor Oy:ssä toimii Ville Haikola (p ).

3 Kohderyhmän rakenne Base (505) – 5-15V. LAPSIA OMAAVAT

4 ALLE KOULUIKÄISISTÄ KOLMANNEKSELLA ON OMA ÄLYPUHELIN / TABLETTI
ALLE KOULUIKÄISISTÄ KOLMANNEKSELLA ON OMA ÄLYPUHELIN / TABLETTI. KOULUIKÄISISTÄ YLI YHDEKSÄLLÄ KYMMENESTÄ. Q1. Onko tällä lapsellasi oma tai omassa käytössä oleva älypuhelin tai tabletti? Base V. LAPSIA OMAAVAT

5 YLI PUOLET KATSOO EKALUOKKALAISEN OLEVAN SOPIVAN IKÄINEN ÄLYPUHELIMEN SAAJAKSI – OSUUS ON KASVANUT VIIME VUODESTA MERKITSEVÄSTI. Q2. Minkä ikäiselle lapselle näet sopivana hankkia ensimmäisen oman älypuhelimen? Base V. LAPSIA OMAAVAT

6 MITÄ VANHEMPI LAPSEN HUOLTAJA ON, SITÄ MYÖHEMMIN HÄN OLISI VALMIS ÄLYPUHELIMEN LAPSELLE HANKKIMAAN.
Q2. Minkä ikäiselle lapselle näet sopivana hankkia ensimmäisen oman älypuhelimen? Base V. LAPSIA OMAAVAT

7 PALJON HAASTEITA KOKEVIEN VANHEMPIEN OSUUS ON SELVÄSTI LASKENUT VIIME VUODESTA KAIKISSA KOLMESSA TAPAUKSESSA. Q3. Koetko haasteita oman lapsesi mobiililaitteen käytön suhteen seuraavissa tapauksissa? (Lapsesi oman mobiililaitteen tai jos ei ole omaa, niin laitteen jota lapsi säännöllisesti käyttää) Base - ON 5-15V. LAPSI, JOKA KÄYTTÄÄ ÄLYPUHELINTA/TABLETTIA

8 Erittäin/ melko paljon haasteita kokevien osuudet
NUORIMPIEN LASTEN OSALTA KOETAAN VÄHITEN HAASTEITA NÄISSÄ ASIOISSA. Q3. Koetko haasteita oman lapsesi mobiililaitteen käytön suhteen seuraavissa tapauksissa? (Lapsesi oman mobiililaitteen tai jos ei ole omaa, niin laitteen jota lapsi säännöllisesti käyttää) Base - ON 5-15V. LAPSI, JOKA KÄYTTÄÄ ÄLYPUHELINTA/TABLETTIA Erittäin/ melko paljon haasteita kokevien osuudet KAIKKI (N=491) Nainen (N=225) Mies (N=266) Alle 35v. (N=109) 35-49v. (N=308) 50-65v. (N=74) 5-6v. lapsi (N=97) 7-9v. lapsi (N=124) 10-12v. lapsi (N=132) 13-15v. lapsi (N=138) Tyttö (N=240) Poika (N=240) Lapsi käyttää laitetta enemmän tai useammin kuin on yhdessä sovittu tai olisi suotavaa 33 % 35 % 31 % 26 % 34 % 21 % 37 % 39 % 32 % 30 % Lapsi katsoo tai kuuntelee sellaista sisältöä jonka katselu tai kuuntelu on kielletty tai ei olisi suotavaa 14 % 12 % 17 % 18 % 13 % 15 % 9 % Lapsi käyttää sellaisia sovelluksia tai applikaatioita joiden käyttö on kielletty tai ei olisi suotavaa 10 % 8 % 6 % 11 %

9 ARVELUTTAVAT SOME-SISÄLLÖT JA PASSIVOITUMINEN/ HARRASTUSTEN VÄHENEMINEN HUOLETTAVAT ENITEN. VAIN 7% EI OLE HUOLESTUNUT MISTÄÄN SEURAUKSISTA. Q4. Mikä seuraavista mahdollisista älypuhelimen käytön seurauksista sinua lapsesi osalta eniten huolettaa? Base (491) – ON 5-15V. LAPSI, JOKA KÄYTTÄÄ ÄLYPUHELINTA/TABLETTIA Sai valita vain yhden

10 ALLE 35V. VANHEMMAT NOSTAVAT SUURIMMAKSI HUOLENAIHEEKSI PASSIVOITUMISEN.
Q4. Mikä seuraavista mahdollisista älypuhelimen käytön seurauksista sinua lapsesi osalta eniten huolettaa? Base - ON 5-15V. LAPSI, JOKA KÄYTTÄÄ ÄLYPUHELINTA/TABLETTIA KAIKKI (N=491) Nainen (N=225) Mies (N=266) Alle 35v. (N=109) 35-49v. (N=308) 50-65v. (N=74) Arveluttavat some-sisällöt 21 % 25 % 18 % 14 % 24 % 22 % Passivoituminen / harrastusten väheneminen 19 % 16 % 17 % Liikunnan ja ulkoilun vähyys 13 % 12 % 10 % Kiusaaminen netin sivustoilla 9 % 6 % 11 % 3 % Univaikeudet 7 % 5 % 8 % 4 % 1 % Väkivaltaiset pelit netissä Tietoturva Perheen yhdessäolon väheneminen Koulumenestyksen heikkeneminen Yksinäisyys 2 % - Puheen kehittymisen taantuminen Ei mikään edellä mainituista En osaa sanoa

11 HUOLESTUNEISUUS UNIVAIKEUKSISTA NOUSEE MUITA KORKEAMMALLE 13-15V
HUOLESTUNEISUUS UNIVAIKEUKSISTA NOUSEE MUITA KORKEAMMALLE 13-15V. LASTEN KOHDALLA. Q4. Mikä seuraavista mahdollisista älypuhelimen käytön seurauksista sinua lapsesi osalta eniten huolettaa? Base - ON 5-15V. LAPSI, JOKA KÄYTTÄÄ ÄLYPUHELINTA/TABLETTIA KAIKKI (N=491) 5-6v. lapsi (N=97) 7-9v. lapsi (N=124) 10-12v. lapsi (N=132) 13-15v. lapsi (N=138) Tyttö (N=240) Poika (N=240) Arveluttavat some-sisällöt 21 % 15 % 29 % 24 % 16 % 19 % Passivoituminen / harrastusten väheneminen 22 % 18 % 20 % Liikunnan ja ulkoilun vähyys 13 % 11 % 12 % 17 % 10 % 14 % Kiusaaminen netin sivustoilla 9 % 8 % Univaikeudet 7 % 4 % 6 % Väkivaltaiset pelit netissä 5 % Tietoturva 3 % 2 % Perheen yhdessäolon väheneminen 1 % Koulumenestyksen heikkeneminen Yksinäisyys Puheen kehittymisen taantuminen - Ei mikään edellä mainituista En osaa sanoa

12 YHTEYDENPIDON HELPPOUS KOETAAN SELVÄSTI HYÖDYLLISIMMÄKSI ASIAKSI
YHTEYDENPIDON HELPPOUS KOETAAN SELVÄSTI HYÖDYLLISIMMÄKSI ASIAKSI. APU TIEDONHAUSSA JA UUSIEN TAITOJEN OPETTAMINEN OVAT TOISEKSI HYÖDYLLISIMMIKSI KOETUT. Q5. Entä minkä tai mitkä seuraavista koet lapsesi älypuhelimen käytössä hyödyllisiksi asioiksi? Base (491) – ON 5-15V. LAPSI, JOKA KÄYTTÄÄ ÄLYPUHELINTA/TABLETTIA Sai valita useamman

13 NAISET KOKEVAT MIEHIÄ USEAMMIN ÄLYPUHELIMEN KÄYTÖN EDUIKSI UUSIEN TAITOJEN OPPIMISEN JA KIELITAIDON KEHITTYMISEN. Q5. Entä minkä tai mitkä seuraavista koet lapsesi älypuhelimen käytössä hyödyllisiksi asioiksi? Base - ON 5-15V. LAPSI, JOKA KÄYTTÄÄ ÄLYPUHELINTA/TABLETTIA KAIKKI (N=491) Nainen (N=225) Mies (N=266) Alle 35v. (N=109) 35-49v. (N=308) 50-65v. (N=74) Yhteydenpito on helppoa 62 % 63 % 61 % 58 % 69 % Auttaa tiedonhaussa 49 % 51 % 48 % 37 % 50 % Opettaa uusia taitoja (kuvaaminen, videot, hakujen teko…) 47 % 52 % 43 % 41 % 46 % Auttaa kielitaidon kehittymisessä 35 % 42 % 29 % 27 % 39 % 34 % On arjen apu (esim. bussiaikataulujen löytyminen nopeasti) 30 % Auttaa medialukutaidon kehittymisessä 38 % 31 % Pysyy mukana sosiaalisissa verkoissa ja kaveriporukoissa 32 % 33 % 26 % On toimiva väline vapaa-ajan viettoon ja viihteen kuluttamiseen 25 % 23 % 28 % 24 % Mahdollistaa keskusteluihin ja ilmiöihin tutustumisen, yhteiskunnallinen aktiivisuus 21 % 20 % 18 % On hyödyksi läksyjen teossa 15 % Ei mikään edellä mainituista 1 % 0 % - En osaa sanoa 3 % 2 % 4 % 8 %

14 ALLE KOULUIKÄISTEN OSALTA HYÖTYJÄ KOETAAN MONIN OSIN VÄHEMMÄN.
Q5. Entä minkä tai mitkä seuraavista koet lapsesi älypuhelimen käytössä hyödyllisiksi asioiksi? Base - ON 5-15V. LAPSI, JOKA KÄYTTÄÄ ÄLYPUHELINTA/TABLETTIA KAIKKI (N=491) 5-6v. lapsi (N=97) 7-9v. lapsi (N=124) 10-12v. lapsi (N=132) 13-15v. lapsi (N=138) Tyttö (N=240) Poika (N=240) Yhteydenpito on helppoa 62 % 54 % 69 % 59 % 63 % 61 % 64 % Auttaa tiedonhaussa 49 % 34 % 44 % 51 % 47 % Opettaa uusia taitoja (kuvaaminen, videot, hakujen teko…) 52 % 43 % 45 % 46 % Auttaa kielitaidon kehittymisessä 35 % 33 % 32 % 38 % On arjen apu (esim. bussiaikataulujen löytyminen nopeasti) 20 % 36 % 48 % 31 % Auttaa medialukutaidon kehittymisessä 37 % 39 % 30 % Pysyy mukana sosiaalisissa verkoissa ja kaveriporukoissa 17 % 27 % 40 % On toimiva väline vapaa-ajan viettoon ja viihteen kuluttamiseen 25 % 26 % 19 % Mahdollistaa keskusteluihin ja ilmiöihin tutustumisen, yhteiskunnallinen aktiivisuus 21 % 28 % 23 % On hyödyksi läksyjen teossa 9 % 18 % 22 % Ei mikään edellä mainituista 1 % 2 % - En osaa sanoa 3 % 6 % 4 %

15 JOKA KYMMENES KOKEE LAPSEN ÄLYPUHELIMEN KÄYTÖN ENEMMÄN HAITALLISEKSI KUIN HYÖDYLLISEKSI. MIEHET OVAT NAISIA HIEMAN POSITIIVISEMPIA ASIAN SUHTEEN, SAMOIN IÄKKÄÄMMÄT VANHEMMAT OVAT NUOREMPIA POSITIIVISEMPIA (heillä usein vanhempi lapsi). Q6. Koetko lapsesi älypuhelimen käytön enemmän hyödylliseksi vai haitalliseksi? Base - ON 5-15V. LAPSI, JOKA KÄYTTÄÄ ÄLYPUHELINTA/TABLETTIA

16 VAIN JOKA KUUDENNEN LAPSEN KOHDALLA EI OLE SOVITTU ÄLYPUHELIMEN KÄYTTÖSÄÄNTÖJÄ. YHDESSÄ SÄÄNNÖISTÄ SOPIMINEN ON AAVISTUKSEN YLEISEMPÄÄ KUIN SE, ETTÄ VANHEMMAT ASETTAVAT SÄÄNNÖT. Q7. Onko lapsesi älypuhelimen käytölle sovittu säännöt? (Lapsesi oman mobiililaitteen tai jos ei ole omaa, niin laitteen jota lapsi säännöllisesti käyttää). Base - ON 5-15V. LAPSI, JOKA KÄYTTÄÄ ÄLYPUHELINTA/TABLETTIA

17 PUHELIMEN POIS OTTAMINEN ON TYYPILLISIN SEURAUS ÄLYPUHELIMEN KÄYTÖN SÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA. KOLMANNES SELVIÄÄ PUHUTTELULLA / JUTTELULLA. Q8. Mitä seuraa, jos lapsi ei noudata älypuhelimen käytön sovittuja sääntöjä? Base (393) V. LAPSEN ÄLYPUHELIMEN KÄYTÖLLE ON SOVITTU SÄÄNNÖT Sai valita useamman

18 PUHELIMEN POIS OTTAMINEN ON SEURAUS ERITYISESTI NUORIMMILLE LAPSILLE.
Q8. Mitä seuraa, jos lapsi ei noudata älypuhelimen käytön sovittuja sääntöjä? Base V. LAPSEN ÄLYPUHELIMEN KÄYTÖLLE ON SOVITTU SÄÄNNÖT KAIKKI (N=393) Nainen (N=177) Mies (N=216) Alle 35v. (N=93) 35-49v. (N=251) 50-65v. (N=50) 5-6v. lapsi (N=81) 7-9v. lapsi (N=117) 10-12v. lapsi (N=110) 13-15v. lapsi (N=86) Tyttö (N=184) Poika (N=205) Puhelin otetaan tietyksi ajaksi pois 60 % 61 % 65 % 47 % 78 % 59 % 39 % 63 % Puhuttelu/juttelu asiasta, mutta ei varsinaista rangaistusta 38 % 40 % 36 % 35 % 37 % 44 % 31 % 33 % 51 % Muu rangaistus, mikä? 3 % 4 % 2 % 10 % 1 % 6 % Ei yleensä mitään En osaa sanoa 5 % 11 %

19 PIKAVIESTIPALVELUT, PELIT JA MUSIIKKI HYVÄKSYTÄÄN USEIMMIN EKALUOKKALAISEN ITSENÄISESTI KÄYTETTÄVIKSI PALVELUIKSI ÄLYPUHELIMELLA – PELIEN JA MUSIIKIN OSALTA HYVÄKSYVIEN OSUUS ON LASKENUT VIIME VUODESTA. Q9. Millaisia palveluita ekaluokkalaisen on mielestäsi saatava käyttää omalla mobiililaitteellaan itsenäisesti? Valitse kaikki, joita ekaluokkalaisen mielestäsi on saatava käyttää. Base V. LAPSIA OMAAVAT

20 Base - 5-15V. LAPSIA OMAAVAT
MIEHET SALLISIVAT VIIME VUODEN TAPAAN NAISIA USEAMMIN TIETTYJÄ PALVELUJA EKALUOKKALAISEN ITSENÄISEEN KÄYTTÖÖN – VANHEMMAN (13-15V.) LAPSEN OMAAVAT SALLISIVAT MUITA HARVEMMIN EKALUOKKALAISELLE ITSENÄISEN PELIEN PELAAMISEN JA VIDEOPALVELUT Q9. Millaisia palveluita ekaluokkalaisen on mielestäsi saatava käyttää omalla mobiililaitteellaan itsenäisesti? Valitse kaikki, joita ekaluokkalaisen mielestäsi on saatava käyttää. Base V. LAPSIA OMAAVAT KAIKKI (N=505) Nainen (N=233) Mies (N=271) Alle 35v. (N=116) 35-49v. (N=313) 50-65v. (N=75) 5-6v. lapsi (N=109) 7-9v. lapsi (N=125) 10-12v. lapsi (N=132) 13-15v. lapsi (N=139) Pikaviestipalvelut (Esimerkiksi Whatsapp, Facebook Messenger, KIK Messenger) 49 % 47 % 53 % 37 % 45 % 48 % 52 % 51 % Pelit (Mobiilipelit kuten Clash of Clans, Candy Crush, Hay Day…) 34 % 61 % 46 % 38 % Musiikki (Esimerkiksi Youtube, Spotify, Google Music, iTunes, Ask.fm) 50 % 43 % Videopalvelut (Esimerkiksi Youtube, Netflix, Vimeo, Katsomo, Yle Areena) 36 % 33 % 39 % 23 % 40 % 29 % Internetsivut selaimella (Esimerkiksi Chrome, Safari) 30 % 26 % 24 % 31 % Videopuhelut (Esimerkiksi Skype, Google hangouts, Facetime, Periscope) 21 % 17 % 18 % 22 % Sähköposti 19 % 13 % 12 % 32 % 10 % 15 % Sosiaaliset verkostot (Esimerkiksi Facebook, Twitter) 8 % 4 % 11 % 5 % 16 % 3 % 9 % Kuvanjakopalvelut (Esimerkiksi Instagram, Pinterest, Snapchat) 7 % 6 % 2 % Julkaisualustat (Esimerkiksi Blogger, Tumblr) 1 % Ei mitään näistä En osaa sanoa

21 NELJÄNNES USKOO TIETÄVÄNSÄ TARKASTI MITÄ LAPSI ÄLYPUHELIMELLAAN TEKEE
NELJÄNNES USKOO TIETÄVÄNSÄ TARKASTI MITÄ LAPSI ÄLYPUHELIMELLAAN TEKEE. YHTÄ ISO OSA KOKEE, ETTEI TIEDÄ KUIN OSIN TAI EI LAINKAAN. LAPSEN IÄN MUKAAN KÄSITYKSISSÄ ON EROJA. Q10. Kuinka hyvin katsot tietäväsi mitä lapsesi älypuhelinta tai tablettia käyttäessään sillä tekee? Base - ON 5-15V. LAPSI, JOKA KÄYTTÄÄ ÄLYPUHELINTA/TABLETTIA

22 Arvioiden keskiarvo noin 2,5 tuntia / normaalin viikonlopun vapaapäivä
ÄLYPUHELIMEN / TABLETIN KÄYTÖN ARVIOIDAAN OLEVAN KESKIMÄÄRIN NOIN 2,5 TUNTIA NORMAALIN VIIKONLOPUN YHTENÄ VAPAAPÄIVÄNÄ. JOKA VIIDES ARVIOI KÄYTÖN OLEVAN YLI 3 TUNTIA PÄIVÄSSÄ. Q11. Kuinka kauan lapsesi keskimäärin normaalina viikonlopun vapaapäivänä viettää aikaa älypuhelimen tai tabletin parissa? Base (491) - ON 5-15V. LAPSI, JOKA KÄYTTÄÄ ÄLYPUHELINTA/TABLETTIA Arvioiden keskiarvo noin 2,5 tuntia / normaalin viikonlopun vapaapäivä

23 VANHIMPIEN LASTEN OSALTA ÄLYPUHELIMEN KÄYTTÖAJAKSI NORMAALINA VIIKONLOPUN VAPAAPÄIVÄNÄ ARVIOIDAAN KESKIARVONA NOIN 3,5 TUNTIA. LÄHES JOKA KUUDENNEN HEISTÄ ARVIOIDAAN KÄYTTÄVÄN ÄLYPUHELINTAAN 6 TUNTIA TAI ENEMMÄN. Q11. Kuinka kauan lapsesi keskimäärin normaalina viikonlopun vapaapäivänä viettää aikaa älypuhelimen tai tabletin parissa? Base - ON 5-15V. LAPSI, JOKA KÄYTTÄÄ ÄLYPUHELINTA/TABLETTIA KAIKKI (N=491) Nainen (N=225) Mies (N=266) Alle 35v. (N=109) 35-49v. (N=308) 50-65v. (N=74) 5-6v. lapsi (N=97) 7-9v. lapsi (N=124) 10-12v. lapsi (N=132) 13-15v. lapsi (N=138) Tyttö (N=240) Poika (N=240) Ei lainkaan 2 % 3 % 1 % - 7 % Puoli tuntia / tunnin 27 % 21 % 31 % 43 % 23 % 19 % 52 % 20 % 11 % 2-3 tuntia 40 % 41 % 34 % 42 % 32 % 45 % 44 % 39 % 4-5 tuntia 15 % 18 % 13 % 9 % 17 % 16 % 26 % 14 % 6 tuntia tai yli 5 % 6 % 10 % 0 % 4 % En osaa sanoa 12 % KESKIARVO MINUUTTIA 152 159 146 103 163 179 77 125 170 216 157 147

24 JOKA TOINEN VANHEMPI KOKEE LAPSENSA ÄLYPUHELIMEN KÄYTÖN OLEVAN AINAKIN HIEMAN LIIALLISTA. NAISET KOKEVAT NÄIN MIEHIÄ USEAMMIN –VUOTIAIDEN LASTEN OSALTA NÄIN KOETAAN VIELÄ USEAMMIN. Q12. Koetko, että lapsesi älypuhelimen tai tabletin käyttö on…? Base - ON 5-15V. LAPSI, JOKA KÄYTTÄÄ ÄLYPUHELINTA/TABLETTIA

25 ENITEN TIEDETÄÄN/USKOTAAN LAPSEN KÄYTTÄVÄN YOUTUBEA JA WHATSAPPIA.
Q13. Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista tiedät tai uskot lapsesi käyttävän? Valitse kaikki, joita tiedät/uskot hänen käyttävän. Base (491) - ON 5-15V. LAPSI, JOKA KÄYTTÄÄ ÄLYPUHELINTA/TABLETTIA

26 Facebook / Facebook Messenger
VANHIMPIEN LASTEN TIEDETÄÄN/USKOTAAN KÄYTTÄVÄN ENITEN ERILAISIA SOMEN PALVELUJA. Q13. Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista tiedät tai uskot lapsesi käyttävän? Valitse kaikki, joita tiedät/uskot hänen käyttävän. Base - ON 5-15V. LAPSI, JOKA KÄYTTÄÄ ÄLYPUHELINTA/TABLETTIA KAIKKI (N=491) Nainen (N=225) Mies (N=266) Alle 35v. (N=109) 35-49v. (N=308) 50-65v. (N=74) 5-6v. lapsi (N=97) 7-9v. lapsi (N=124) 10-12v. lapsi (N=132) 13-15v. lapsi (N=138) Tyttö (N=240) Poika (N=240) YouTube 72 % 77 % 67 % 53 % 78 % 74 % 48 % 75 % 81 % 73 % Whatsapp 63 % 68 % 58 % 41 % 69 % 70 % 22 % 57 % 82 % Instagram 33 % 40 % 28 % 17 % 38 % 5 % 12 % 46 % 61 % Snapchat 29 % 32 % 3 % 16 % 51 % 37 % Facebook / Facebook Messenger 19 % 21 % 11 % 31 % 4 % 18 % 43 % 20 % Blogit 8 % 9 % 2 % 10 % Twitter 6 % - 7 % Keskustelupalstat 1 % Pinterest 13 % Periscope Kik Messenger Tinder Ei mitään näistä 39 % En osaa sanoa

27 MAKSULLISTEN NUMEROIDEN JA SOVELLUSTEN ESTÄMINEN ON VANHEMMILLE KAIKKEIN TÄRKEINTÄ. ENEMMISTÖ PITI KAIKKIA KYSYTTYJÄ RAJOITTAMIS-/SEURANTATOIMINTOJA ERITTÄIN/MELKO TÄRKEINÄ. Q14. Kuinka tärkeänä pidät lapsesi oman mobiililaitteen käytön rajoittamista tai seurantaa seuraavien toimintojen osalta? (Jos tällä lapsellasi ei ole omaa älypuhelinta tai tablettia, vastaa sen mukaan jos hänellä olisi) Base (491) - ON 5-15V. LAPSI, JOKA KÄYTTÄÄ ÄLYPUHELINTA/TABLETTIA

28 Erittäin/ melko tärkeänä pitävien osuudet
KAIKKIA RAJOITUKSIA PIDETÄÄN VÄHEMMÄN TÄRKEINÄ KUIN VIIME VUONNA. NAISET KOKEVAT KAIKKI RAJOITUKSET TÄRKEÄMMIKSI KUIN MIEHET. Q14. Kuinka tärkeänä pidät lapsesi oman mobiililaitteen käytön rajoittamista tai seurantaa seuraavien toimintojen osalta? (Jos tällä lapsellasi ei ole omaa älypuhelinta tai tablettia, vastaa sen mukaan jos hänellä olisi) Base - ON 5-15V. LAPSI, JOKA KÄYTTÄÄ ÄLYPUHELINTA/TABLETTIA Erittäin/ melko tärkeänä pitävien osuudet KAIKKI 2016 (N=541) KAIKKI 2017 (N=491) Nainen (N=225) Mies (N=266) Alle 35v. (N=109) 35-49v. (N=308) 50-65v. (N=74) 5-6v. lapsi (N=97) 7-9v. lapsi (N=124) 10-12v. lapsi (N=132) 13-15v. lapsi (N=138) Tyttö (N=240) Poika (N=240) Maksullisten palvelunumeroiden estäminen 92 % 84 % 89 % 79 % 71 % 78 % 83 % 85 % 81 % 87 % Maksullisten sovellusten estäminen 82 % 88 % 72 % 86 % 80 % Laitteen väliaikainen sulkeminen (esimerkiksi jos puhelin hukassa) 77 % 73 % 76 % 75 % Palvelujen käytön rajoittaminen ulkomailla 69 % 59 % 74 % 67 % Mobiililaitteen paikantaminen 65 % 70 % 60 % 63 % 68 % 64 % 62 % Datapalvelujen kytkeminen tarvittaessa pois päältä 66 % 57 % 61 % Lapsen numeron asettaminen salaiseksi 56 % 50 % 42 % 45 % 55 % Datan ja puheen käyttömäärien seuraaminen 52 % 48 % 54 % 46 % 49 %


Lataa ppt "KYSELYTUTKIMUS VANHEMMILLE LASTEN ÄLYPUHELIMEN KÄYTÖSTÄ"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google