Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HIRV-säännöt ja arvosteluohjeet koulutus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HIRV-säännöt ja arvosteluohjeet koulutus"— Esityksen transkriptio:

1 HIRV-säännöt ja arvosteluohjeet koulutus
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta HIRV-säännöt ja arvosteluohjeet koulutus

2 Pisteet 1. Haku 0 - 10 x 1,5 = 15 2. Löytötehokkuus 0 - 10 x 1,0 = 10
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Pisteet 1. Haku x 1,5 = 15 2. Löytötehokkuus x 1,0 = 10 3. Löytöhaukku x 1,5 = 15 4. Haukkutyöskentelyn laatu x 1,5 = 15 5. Seuraaminen x 1,0 = 10 6. Pysäyttäminen x 1,0 = 10 7. Haukkuaika x 0,5 = 5 8. Haukun kuuluvuus x 0,5 = 5 9. Haukun tiheys ja peittävyys x 0,5 = 5 10. Tottelevaisuus ja yhteistyö x 1,0 = 10 Pisteet yhteensä

3 PALKINTOSIJAT Palkintosijat
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta PALKINTOSIJAT Palkintosijat ensimmäisen palkinnon koira saa 70 pisteellä (HIRV1) toisen palkinnon 60 pisteellä ja (HIRV2) kolmannen palkinnon 50 pisteellä (HIRV3) Kokeessa jaetaan niin monta ensimmäistä, toista ja kolmatta palkintoa kuin tulokset oikeuttavat. KOE ON YKSILUOKKAINEN ! Ei AVO-luokkaa

4 Koe-erä hakuaika (enintään 360 min)
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Koe-erä hakuaika (enintään 360 min) työskentelyaika (enintään 300 min) ja koiran kytkeminen/kytkemisyritys (niin pian kuin koiranohjaajalla on mahdollisuus yrittää kutsua koiraa)

5 SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta
Hakuaika enintään 6 tuntia; jos koira ei hae lainkaan, koe lopetetaan 60 minuutin kuluttua Haku lopetetaan viimeistään 6 tunnin kuluttua ylituomarin ilmoittamasta haun alkamisajankohdasta tai 1. irtilaskusta (jatkoaikaa ei ole vaikka koira olisi hakulenkillä) Hakuaika (360 min) päättyy myös ensimmäiseen löytöön, jolloin käynnistyy työskentelyaika Työskentelyn alkamisen jälkeen tehty haku kuluttaa 300 min koe-erää hakuaika alkaa ensimmäisestä irtilaskusta Yt ohjeistaa irtilaskuajan, josta hakuaika (enintään 6 tuntia) alkaa juosta. Koiranohjaaja voi viivyttää irtilaskua, mutta samalla tuo 6 tunnin aikaraja juoksee kuitenkin hakua testataan mahdollisuuksien mukaan uudelleen työskentelyn jälkeen mikäli tuomarilla ei ole mahdollisuutta arvostella hakua riittävästi ennen löytöä (vain ensimmäisen lenkin löytö) uusi haku vaikuttaa vain haun arvosteluun (ei yhteistyöhalukkuus/tottelevaisuus)

6 Työskentelyaika (enintään 300min)
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Työskentelyaika (enintään 300min) työskentelyaika alkaa siitä hetkestä kun koira löytää ensimmäisen hirven työskentelyajaksi lasketaan aika, jolloin koira haukkuu hirveä (siirtyvä tai kiinteä haukku) koira seuraa hirveä karkon tapahduttua tai koira ottaa yhteyttä ja palaa takaisin työskentelyyn työskentelyaika katkeaa kun koira tulee takaisin karkkoavan hirven perästä/hirveltä eikä palaa välittömästi hirvityöskentelyyn todetaan koiran lopettaneen hirvityöskentelyn ja koira hakeutuu pihoille, tielle, autolle jne. (voidaan myös todeta paikantimen avulla) koira jää ryhmän luo eikä palaa välittömästi hirvityöskentelyyn työskentelyaika loppuu viimeistään silloin kun 300 min on kulunut ensimmäisestä löydöstä työskentelyaika loppuu viimeistään 120 min pimeän tulon jälkeen pimeällä tarkoitetaan tilannetta, että maastokorttia ei voi täyttää ilman keinovaloa ampumatilaisuutta ei voi ottaa pimeässä

7 Erän jälkeen tapahtuva koiran kytkeminen/kytkemisyritys
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Erän jälkeen tapahtuva koiran kytkeminen/kytkemisyritys ryhmän on pyrittävä kytkemään koira mahdollisimman pian erän jälkeen (esim. 15 min kytkemiseen käytettävä aika, josta yt:n ohjeen mukaan voidaan antaa pisteitä) ellei koiran kytkeminen kutsumalla onnistu kohtuullisen ajan kuluessa (esim. 1 tunti) tulee ryhmän palata koepaikalle ylituomarin ohjeiden mukaan

8 Häiritsevä este Löytö Ei ole !
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Häiritsevä este Ei ole ! Koe-erä (300 min) juoksee keskeytyksettä löydön tapahduttua ja arvostelu päättyy kun 300 min on kulunut Esim. työskentely kaksilla hirvillä johtaa väistämättä vajaaseen työskentelyaikaan Löytö Löytö on tapahtunut kun koira haukkuu hirveä koira ja hirvi nähdään lähietäisyydellä toisistaan se todetaan paikantimen avulla ja löydön tapahtuminen voidaan varmentaa (esim. hirvityöskentely jatkuu, jäljistä jne.) koira etenee määrätietoisesti ja karkonomaisesti, etenemistavasta voidaan todeta hirven pakenevan

9 Ohje paikantimen käytölle arvostelussa
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Ohje paikantimen käytölle arvostelussa Pöytäkirjaan merkitään onko paikanninta (GPS, Glonass tms.) käytetty koiran arvostelussa. Paikanninta käytettäessä linnuntietä mitatun matkan sijaan matka mitataan koiran kulkemaa reittiä (välipisteitä käyttäen, ei matkalaskurin lukema). Tätä hyödynnetään kaikissa kohdissa joissa etäisyydellä on merkitystä arvostelussa ellei ko. arvosteluohjeen kohdassa toisin mainita. Palkintotuomari ja ylituomari voi käyttää paikanninta varmistaakseen arvostelun kaikissa kohdissa. Tuomarit voivat käyttää paikanninta koko kokeen ajan jos paikanninta päätetään käyttää kokeen alkaessa. Tällöin koiranohjaajan tulee sallia paikantimensa käyttö. Myös koiranohjaaja saa käyttää paikannintaan. Joissakin kohdissa tieto voidaan mitata tarkasti ja toisissa kohdin paikantimesta saadaan informaatiota tukemaan tuomarin näkemyksiä. Tuomari voi paikantimen avulla määrittää löydön ja uusintahaukun, jos tapahtuma voidaan varmentaa (esim: kuultava haukku kyseisessä paikassa tai todettava jäljistä ym.). Arvosteluohjeet mahdollistavat koiran arvostelun ilman että tuomarilla on mahdollisuutta paikantimen käyttöön. Silloin koe arvostellaan kuten aikaisemminkin ilman paikanninta näiden sääntöjen mukaan (kaikki matkan arvioidaan linnuntietä).

10 Keskeisiä periaatteita paikantimen käytölle
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Keskeisiä periaatteita paikantimen käytölle Koe-erä arvostellaan edelleen maastossa pääasiassa ihmisen aistihavaintoihin perustuen käytetään arvostelun tukena paikantimen antamaa tietoa ”niin hyvässä kuin pahassakin” (esim. löydön toteaminen tai työskentelyn päättyminen) matkoja mitataan "pisteiden kautta" mitaten, paikannin voi antaa pisteitä, joita mittauksessa käytetään ja voidaan hyödyntää paikanninta pisteiden välien mittaamisessa (mittatyökalu) paikantimen MATKALASKURIA EI KÄYTETÄ! paikantimen haukkuilmaisinta voidaan käyttää, mikäli voidaan omin aistein ja havainnoin vahvistaa ilmaisimen kertomaa haukkutiheyksiä ei ilmoita paikannin, on laskettava edelleen itse ja kokonaisen minuutin jaksolta Teknisen laitteen kanssa voi aina tulla ongelmia, esim. koiran paikannin voi ilmoittaa väärää paikkaa tai oman paikan näyttö voi toimia väärin. Ryhmän on pyrittävä ratkaisemaan nämä tilanteet maastossa varmistuen arvostelun oikeellisuudesta eikä sokeasti luottaa laitteeseen. Jos paikanninta ei päätetä kokeen alussa käyttää niin sen käyttöönotto kesken kokeen keskeyttää koearvostelun!

11 Koko kauden kestävä hirvenhaukkukoe
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Koko kauden kestävä hirvenhaukkukoe Koe kestää koko koekauden Erillinen järjestämisohje Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle kennelpiirin nimeämälle ylituomarille järjestäjän määräämällä tavalla, kuitenkin viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä. Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä. Ilmoittautuminen tehdään sen kennelpiirin nimeämälle ylituomarille, minkä alueella arvostelu aloitetaan. YT voi arvostella koiran suorituksen yksin maastossa Koepäivän päätyttyä ryhmätuomari antaa puhelimitse ylituomarille selvityksen kokeen kulusta. Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään sekä koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. Kokeen purkutilaisuus pyritään pitämään välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa suorituksesta. Tulos on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut sen. Ylituomarin on lähetettävä tarkastamansa ja vahvistamansa koepöytäkirja sekä koirakohtainen pöytäkirja viikon kuluessa tuloksen vahvistamisesta kennelpiirille. Koira, joka on saavuttanut Suomen käyttövalionarvoon oikeuttavat koetulokset tai on saavuttanut 2 kertaa HIRV1 tuloksen koekauden kestävästä hirvenhaukkukokeesta, ei enää saa osallistua Koekauden kestävään hirvenhaukkukokeeseen.

12 Haku (x 1,5) SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta
Haulla tarkoitetaan aikaa, jolloin koira on maastossa ja todennäköisesti etsii hirveä. Yleensä koira tekee useita hakulenkkejä ennenkuin se löytää hirven. Haku arvostellaan hakulenkkien keskimääräisen keston mukaan. Selvästi poikkeavia hakulenkkejä ei oteta huomioon. Haku arvostellaan seuraavin perustein: 1. Hakukuvio (pistohaku, lenkkejä eri suuntiin jne) 2. Nopeus 3. Hakulenkkien pituus (koiran kulkema matka) 4. Pisin etäisyys (ulottuvuus) paikasta missä ryhmällä oli viimeksi kontakti koiraan Hakua testataan mahdollisuuksien mukaan uudelleen työskentelyn jälkeen mikäli tuomarilla ei ole mahdollisuutta arvostella hakua riittävästi ennen löytöä. Uuden haun arvostelussa on huomioitava keli ja hirvityöskentelyyn kulutettu aika Pitkät arvostelutaulukkoon sopimattomat hakulenkit antavat enintään 8 pistettä. Jos koiran suoritus ei vastaa mitään alla esitetyn taulukon pisteytysohjeita on käytettävä tuomarin harkintaa. Tälle täytyy löytyä perusteet maastokortista. Mikäli koira noudetaan hakulenkiltä tehdään siitä hakutaulukkoon merkintä sen hakulenkin kohdalle jolta koira noudettiin Rastituksiin tulee merkintä mikäli koiralla on todennäköinen hirven seuraaminen saamatta siitä haukkua

13 SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta
Haku (x 1,5) Hakukuvio on hyvin tehokas, hakulenkit ovat vähintään 2 km, nopeus erinomainen ja suurin etäisyys ryhmästä yli 800 m, tai hakulenkkien kesto yleensä minuuttia. 9-10 p Hakukuvio on tehokas, hakulenkit ovat vähintään 1,5 km, nopeus erittäin hyvä ja suurin etäisyys ryhmästä on yli 600 m, tai hakulenkkien kesto yleensä minuuttia. 7-8 Hakukuvio ei ole yhtä tehokas, hakulenkit ovat vähintään 1 km, nopeus hyvä ja suurin etäisyys ryhmästä yli 400m, tai hakulenkkien kesto 5-10 minuuttia. 5-6 Hakukuvio tehottomampi, hakulenkit alle 1 km, nopeus välttävä ja suurin etäisyys ryhmästä yli 250 m, tai hakulenkkien kesto 2-5 minuuttia 3-4 Hakukuvio tehoton, hakulenkit alle 500m, nopeus huono ja suurin etäisyys ryhmästä alle 250m, hakulenkkien kesto 0-3 minuuttia 1-2 Löytö ensimmäiseltä lenkiltä arvostellaan löytömatkan mukaan seuraavasti: 0-399m/6p, m/7p, 800m tai enemmän 8p Näissä koiraa ei avustettu 6-7-8 Koira ei hae Huom! Aikoja käytetään arvostelussa nopeuden lisäksi vain jos paikannin ei ole käytössä!

14 Haun arvostelu kun kaikki taulukon kriteerit eivät täyty
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Haun arvostelu kun kaikki taulukon kriteerit eivät täyty Hakukuvio on hyvin tehokas, hakulenkit ovat vähintään 2 km, nopeus erinomainen ja suurin etäisyys ryhmästä yli 800 m, tai hakulenkkien kesto yleensä minuuttia. 9-10 p Hakukuvio on tehokas, hakulenkit ovat vähintään 1,5 km, nopeus erittäin hyvä ja suurin etäisyys ryhmästä on yli 600 m, tai hakulenkkien kesto yleensä min. 7-8 Hakukuvio ei ole yhtä tehokas, hakulenkit ovat vähintään 1 km, nopeus hyvä ja suurin etäisyys ryhmästä yli 400m, tai hakulenkkien kesto 5-10 minuuttia. 5-6 Hakukuvio tehottomampi, hakulenkit alle 1 km, nopeus välttävä ja suurin etäisyys ryhmästä yli 250 m, tai hakulenkkien kesto 2-5 minuuttia 3-4 Hakukuvio tehoton, hakulenkit alle 500m, nopeus huono ja suurin etäisyys ryhmästä alle 250m, hakulenkkien kesto 0-3 minuuttia 1-2 Löytö ensimmäiseltä lenkiltä arvostellaan löytömatkan mukaan seuraavasti: 0-399m/6p, m/7p, 800m tai enemmän 8p 6-7-8 Koira ei hae Kiitettäviin pisteisiin kaikkien taulukossa esitettyjen vaatimusten on täytyttävä! Tuomarin harkinta: Esim: Hakukuvio on hyvin tehokas, hakulenkit ovat vähintään 1,5 km, nopeus välttävä ja suurin etäisyys ryhmästä yli 600 m Tässä muutoin 7-8 p. työt, mutta nopeus heikko, käytetään alempia pisteitä.

15 Haun arvostelu kun kaikki taulukon kriteerit eivät täyty
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Haun arvostelu kun kaikki taulukon kriteerit eivät täyty Koiran avustaminen Koira haetaan hakulenkiltä Onko kiitettävää hakua? Arvosteluohjeet laadittu koiran omatoimiselle haulle! Koiraa avustetaan jos,.. • Viedään jäljelle, näköhirvelle tai suoraan hirven hajuvanaan.

16 Löytölenkin huomioiminen haussa
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Löytölenkin huomioiminen haussa Esimerkki: aluksi yksi hakulenkit alle 1 km, suurin etäisyys ryhmästä yli 250 m (2-5 min lenkki) Löytö toiselta lenkiltä nopeasti kiitettävältä matkalta Lyhyt ensimmäinen lenkki merkitään hakulenkiksi Hakua ei ole testattu kiitettäviin pisteisiin oikeuttavaksi Haun arvostelu: haku pisteet voi olla enemmän kuin 3- 4 p. Ei kuitenkaan kiitettäviä pisteitä (9 -10) . TUOMARIN HARKINTA !

17 Löytömatkan määrittäminen
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Löytömatkan määrittäminen Jos paikannin ei ole käytössä niin löytömatka arvioidaan linnuntietä (yleensä etäisyys ryhmästä paikkaan jossa haukku alkaa) Paikanninta käytettäessä matka mitataan koiran kulkemaa reittiä (välipisteitä käyttäen, ei matkalaskurin lukema).

18 Löytötehokkuus (x 1,0) SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta
Löytötehokkuudella arvioidaan koiran kykyä hyödyntää hakulenkkejä ja aistejaan hirven löytämiseksi. Arvostelussa huomioidaan koiran tehokkuus ja kyky käyttää aistejaan ja ympäristöä hyödyksi. Tyypillisesti erinomaisen löytötehokkuuden omaava koira löytää hirven nopeasti ilmavainulla. Kokenut koira voi löytää hirven jopa vanhalta jäljeltä. Jäljittämistä pitää arvostaa vaikeissa olosuhteissa. Tehokas ja nopea oma-aloitteinen löytö tulee palkita. Löytötehokkuus arvostellaan ajan ja matkan suhteessa ja silloin vertaillaan seuraavia asioita: - Hakuaikaa ja hakulenkkejä - Löytömatka ja etäisyys paikasta mistä hakulenkki alkoi paikkaan josta hirvi löytyi - Kokonaismatka irtilaskupaikalta löytöpaikkaan sekä maasto- ja sääolosuhteet Ilman paikanninta etäisyydet arvioidaan linnuntietä Jos löytö tapahtuu ensimmäisellä hakulenkillä: Kiitettävä etäisyys vähintään 800m, oma-aloitteinen ja nopea löytö, antaa 10 pistettä Toteamaton löytö, enintään 8 pistettä (voidaan antaa enemmän pisteitä mikäli löytöhaukku voidaan varmentaa paikantimen avulla) Toteamaton löytö: Koira löydetään haukkumasta. Löytöhetkeä sekä löytöpaikkaa ei voida määritellä eikä niitä voida todeta jälkeenpäin myöskään paikantimen avulla Jos koiralla on useampi löytö, niin löytötehokkuus arvostellaan parhaimman löydön mukaan. Jos koiran suoritus ei vastaa mitään alla esitetyn taulukon pisteytysohjeita on käytettävä tuomarin harkintaa. Tälle täytyy löytyä perusteet maastokortista.

19 Löytötehokkuus (x 1,0) SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta
Kiitettävä/erinomainen löytötehokkuus: Hirvi löytyy nopeasti kun koira on saapunut hirven oleskelualueelle tai on saanut siitä aistihavainnon ja löytömatka on yli 0,8 km 9-10 p Erittäin hyvä löytötehokkuus: Hirvi löytyy melko nopeasti edellä mainitussa tilanteessa, mutta tehokkuus ei ole kiitettävää tasoa ja löytömatka on yli 0,6 km 7-8 Hyvä löytötehokkuus: Hirvi löytyy pidemmän ajan kuluttua vaikka olosuhteet löydölle ovat hyvät 5-6 Välttävä löytötehokkuus: Hirvi löytyy pitkän ajan kuluttua huolimatta selvistä merkeistä hirven oleskelusta alueella ja olosuhteet ovat hyvät. Hirvi törmää ryhmään tai seisoo ryhmän näkösällä. 3-4 Heikko löytötehokkuus: Kuten edellä, mutta ryhmä avustaa merkittävästi koiraa. Ryhmä kohtaa hirven. 0-2 Ei löytöä -

20 Löytöhaukku (x 1,5) SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta
Löytöhaukulla tarkoitetaan koiran kykyä saada hirvi pysymään löytöpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Löytöpaikka on se paikka missä koira ensimmäisen kerran alkaa haukkumaan hirveä. Jos löytö tapahtuu avoimella paikalla ei hirven siirtyminen suojaisempaan maastokohtaan alenna pisteitä (500 metriä). Alle 2 minuutin tauot eivät katkaise löytöhaukkua jos haukku jatkuu tauon jälkeen samassa paikassa. Jos on useampi löytö niin pisteet annetaan pisteytetyn keskiarvon mukaan. Jos koiran suoritus ei vastaa mitään alla esitetyn taulukon pisteytysohjeita on käytettävä tuomarin harkintaa. Tälle täytyy löytyä perusteet maastokortista. Seisontahaukku vähintään 60 min löytöpaikalla 10 p Seisontahaukku vähintään 60 min lyhyen siirtymän jälkeen (200–300m) 9 Seisontahaukku löytöpaikalla vähintään 45 min 8 Seisontahaukku löytöpaikalla vähintään 30 min 7 Seisontahaukku vähintään 30 min lyhyen siirtymän jälkeen (200–500m) tai koira löydetään haukkumasta eikä hirvi jäänyt löytöpaikalle 6 Seisontahaukku vähintään 30 min siirtymän jälkeen (0,5-1 km) 5 Seisontahaukkua vähintään 20 min 4 Seisontahaukkua löytöpaikalla vähintään 10 min tai pidemmän siirtymän jälkeen (yli 1 km) 3 Seisontahaukkua löytöpaikalla 1 – 10 min, jonka jälkeen ei haukkua 2 Hirvi pakenee löydöstä, jonka jälkeen ei haukkua 1 Ei löytöä, vaikka alueella hirvi Ei löytöä -

21 Ryhmän tulee pyrkiä kuulolle mahdol-lisimman pian!
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Löytö, esimerkki 1 Koira lasketaan irti klo 8:00 ja paikannin näyttää haukun alkavan klo 8:08, mutta haukku ei kuulu olosuhteista johtuen Ryhmä siirtyy autolla kohtaan A, johon haukku kuuluu klo 8:16 Siirtymisen aikana ja kohdassa A todetaan haukun jatkuvan ja pysyvän paikallaan, haukku jatkuu yli 60 min Löytöaika klo 8:08 ja muilta osin voidaan arvostella aivan kuin löytö olisi kuultu koko ajan. Muista! Haukun arvostelun tulee aina perustua ensisijaisesti kuultuun haukkuun! Ryhmän tulee pyrkiä kuulolle mahdol-lisimman pian!

22 Ryhmän tulee pyrkiä kuulolle mahdol-lisimman pian!
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Löytö, esimerkki 2 Koira lasketaan irti klo 8:00 ja paikannin näyttää haukun alkavan klo 8:08, mutta haukku ei kuulu olosuhteista johtuen Löytö katkeaa 2-3 minuutin päästä, siirtyy ja haukku alkaa uudelleen Ryhmä siirtyy autolla kohtaan A, johon haukku kuuluu klo 8:27 Löytöaika klo 8:08 ja löytöhaukku arvostellaan sen mukaan miten pitkä siirtymä on. Muista! Haukun arvostelun tulee aina perustua ensisijaisesti kuultuun haukkuun! Ryhmän tulee pyrkiä kuulolle mahdol-lisimman pian!

23 Ryhmän tulee pyrkiä kuulolle mahdol-lisimman pian!
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Löytö, esimerkki 3 Koira lasketaan irti klo 8:00 ja paikannin näyttää haukun alkavan klo 8:08, mutta haukku ei kuulu olosuhteista johtuen Haukku katkeaa hetken kuluttua ja koira lähtee pistotien päätä kohden Ryhmä siirtyy autolla kohtaan A, ja koira tulee tiellä vastaan. Ryhmä ei löydä havaintoja hirvistä eikä koira osoita halua palata takaisin Ei todettua löytöä, arvostelu jatkuu hakuna. Muista! Haukun arvostelun tulee aina perustua ensisijaisesti kuultuun haukkuun! Ryhmän tulee pyrkiä kuulolle mahdol-lisimman pian!

24 Ryhmän tulee pyrkiä kuulolle mahdol-lisimman pian!
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Löytö, esimerkki 4 Koira lasketaan irti klo 8:00 ja paikannin näyttää haukun alkavan klo 8:08 Haukku katkeaa hetken kuluttua ja koira lähtee liikkeelle. Tielle tultuaan koira tulee ryhmän luokse. Ryhmä menee ja löytää tuoreet hirven jäljet tien yli kohdassa missä koira tuli tielle. Löytö on tapahtunut, karkko ja jatkoarvostelu riippuu siitä palaako koira heti ryhmän luota oma-aloitteisesti hirven perään (karkko jatkuu, TA ei katkea) viekö ryhmä koiran takaisin jäljille (karkko jatkuu, TA:sta pois koiran taluttelu) tai onko koira haluton jatkamaan työskentelyä (TA poikki siitä kun koira tuli tielle) Muista! Haukun arvostelun tulee aina perustua ensisijaisesti kuultuun haukkuun! Ryhmän tulee pyrkiä kuulolle mahdol-lisimman pian!

25 Löytö ensimmäiseltä lenkiltä
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Löytö ensimmäiseltä lenkiltä Maastokorttiin merkitään löytölenkin kohdalle rasti (LEL) jos löytö tapahtuu ensimmäiseltä hakulenkiltä. Rasti merkitään myös silloin, jos löytö tapahtuu uudesta maastokuviosta ensimmäiseltä lenkiltä koiran uuden irtilaskun jälkeen. Haku arvostellaan kuitenkin normaalisti huomioiden hakulenkit aikaisemmissa irtilaskuissa Erän jälkeen tapahtuneessa haussa – vain hakua voi arvostella, ei kytkettävyyttä ja tottelevaisuutta.

26 Haukkutyöskentelyn laatu (x 1,5)
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Haukkutyöskentelyn laatu (x 1,5) Haukkutyöskentelyllä tarkoitetaan sitä osaa työskentelystä, jolloin tuomari kuulee haukun. Mitä enemmän haukkutyöskentelyä ja kiinteää seisontahaukkua sitä parempi mahdollisuus onnistua myös käytännön jahdissa. Normaaleissa olosuhteissa tulee tuomarin yrittää ampumatilaisuutta 90 min haukkuajan jälkeen, koiranohjaaja päättää yritetäänkö tällöin myös yhteydenottoa. Kutsumisen jälkeen tuomari/koiranohjaaja karkottaa hirven varovasti. Kaksi seuraavaa karkkoa annetaan vasta 30 min haukkuajan jälkeen (uusintahaukun tulisi kestää 30 min). Ampumatilaisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa tuomari näkee kiinteässä haukussa olevan hirven normaaleissa olosuhteissa. Vaativassa maastossa tai vaikeissa olosuhteissa ampumatilaisuuksien määrän vaatimusta lasketaan. Ei ole koiran vika jos tuomarin tai olosuhteiden vuoksi karkko tapahtuu ennen ampumatilaisuutta. Haukkuaika katkeaa aina karkkoon ja alkaa kertyä uusintahaukun alkaessa Jos koiran suoritus ei vastaa mitään alla esitetyn taulukon pisteytysohjeita, on käytettävä tuomarin harkintaa. Tälle täytyy löytyä perusteet maastokortista AT voidaan ottaa myös siirtyvän haukun jälkeen toisesta maastokohdasta uudella lähestymisellä. Muista! Haukun arvostelun tulee aina perustua ensisijaisesti kuultuun haukkuun! Ryhmän tulee pyrkiä kuulolle mahdollisimman pian!

27 Haukkutyöskentelyn laatu (x 1,5)
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Haukkutyöskentelyn laatu (x 1,5) Työsken-telyaika Kiinteä haukkuaika Pisteet Tuomarilla on vähintään 3 ampumatilaisuutta sekä vähintään 3 karkkoa 300 200 10 p 270 180 9 Tuomarilla on vähintään 2 ampumatilaisuutta sekä vähintään 2 karkkoa 240 150 8 120 7 Tuomarilla on vähintään yksi ampumatilaisuus sekä vähintään yksi karkko 90 6 Seisontahaukkua vähintään 90 min - 5 Seisontahaukkua vähintään 60 min tai haukkuaika vähintään 120 min (siirtyvä haukku mukaanlukien) 60(120) 3-4 Seisontahaukkua vähintään 20 min tai haukkuaika vähintään 60 min (siirtyvä haukku mukaanlukien) 20(60) 1-2 Seisontahaukkua alle 20 min ja haukkuaika alle 60 min (siirtyvä haukku mukaanlukien) <20(<60) Ei seisontahaukkua

28 Kiinteä haukku vs. siirtyvä haukku
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Kiinteä haukku vs. siirtyvä haukku Maastokuviolla tapahtuva ruokailunomainen liikkuminen luetaan kiinteäksi haukuksi Isojen aukkojen tai selvien tiealueiden ylittäminen katkaisee kiinteän haukun (jatkuu joko siirtyvänä tai karkkona) Siirtyvällä haukulla on yleensä suunta, eikä koira ja/tai hirvi pyöri samalla kuviolla paikantimen näyttäessä haukkua karkon aikana tulee varmistaa kuuntelemalla haukkuuko koira nopeutta tulee tarkastella tulkittaessa onko kyseessä siirtyvä haukku vai pysäytysyritykset myös ajohaukun mahdollisuus on pyrittävä tarkistamaan. Muista! Haukun arvostelun tulee aina perustua ensisijaisesti kuultuun haukkuun! Ryhmän tulee pyrkiä kuulolle mahdol-lisimman pian!

29 Seuraaminen (x 1,0) SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta
Seuraamishalukkuudella tarkoitetaan sitä, kun koira seuraa pakenevaa hirveä ja yrittää saada siihen uudelleen kontaktin. Pakenevalla hirvellä tarkoitetaan hirveä, jonka ryhmä karkottaa hirveä joka pakenee välittömästi löydöstä hirveä, joka karkkoa itsestään tai hirveä, joka karkkoaa jonkun sivullisen häiriön aiheuttamana. Seuraaminen arvostella todetun seuraamismatkan mukaan, ei linnuntietä (kun paikannin käytössä).. Jos koira voimakkaan karkon jälkeen ottaa yhteyttä ryhmään mutta heti omasta aloitteesta palaa seuraamaan ei se vaikuta negatiivisesti arvosteluun. Taulukon minimivaatimukset matkojen osalta tulee täyttyä kun suoritus pisteytetään, mutta maasto otetaan huomioon. Siirtyvä haukku ei ole pakenevan hirven seuraamista. Ilman paikanninta käytetään alla annettuja aikoja seuraamisen arvostelussa. Jos koiran suoritus ei vastaa mitään alla esitetyn taulukon pisteytysohjeita on käytettävä tuomarin harkintaa. Tälle täytyy löytyä perusteet maastokortista.

30 Seuraaminen (x 1,0) SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta
Seuraaminen arvostellaan matkan perusteella. Koiran palaaminen takaisin karkolta tai yhteydenotto ei ole seuraamista (vain sinne asti, mistä koira palaa takaisin). 10 p Seuraamista yhteensä vähintään 5 km, tai 60 min 9 p Seuraamista yhteensä vähintään 4 km, tai min 8 p Seuraamista yhteensä vähintään 3 km, tai min 7 p Seuraamista yhteensä vähintään 2,5 km, tai min 6 p Seuraamista yhteensä vähintään 2 km, tai min 5 p Seuraamista yhteensä vähintään 1,5 km, tai min 4 p Seuraamista yhteensä vähintään 1 km, tai 7-9 min 3 p Seuraamista yhteensä vähintään 0,7 km, tai 5-6 min 2 p Seuraamista yhteensä vähintään 0,5 km, tai 3-4 min 1 p Seuraamista vähintään 0,3 km, tai 1-2 min 0 p Koira ei seuraa pakenevaa hirveä - Ei voida arvostella Huom: Seuraamisaikaa voidaan käyttää arvostelussa vain jos paikannin ei ole käytössä!

31 Pysäyttäminen (x 1,0) SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta
Pysäyttämisellä tarkoitetaan koiran kykyä pysäyttää pakeneva hirvi ja saada uusi kiinteä seisontahaukku (karkon pitää olla vähintään 100m). Uusintahaukun (kiinteän) tulee kestää vähintään 10 min. Haukkuaika katkeaa aina karkkoon ja alkaa kertyä uusintahaukun alkaessa Jotta koiran kykyä pysäyttää pakeneva hirvi testattaisiin riittävästi tulee ryhmän toistuvasti karkottaa hirvi. Ensimmäisellä kerralla karkko annetaan varovasti ja riittävän etäältä. Seuraavilla kerroilla pyritään antamaan voimakkaampi karkko, jotta hirvelle saadaan enemmän vauhtia. Karkon voimakkuus suhteutetaan hirven käyttäytymiseen ensimmäisellä karkolla. Vähintään 3 kiinteää uusintahaukkua, joista 2 vähintään 30 min 10 p Vähintään 3 uusintahaukkua, joista 2 kiinteää (yksi 30 min) 9 p Vähintään 2 kiinteää uusintahaukkua, joista yksi 30 min. 8 p Vähintään 2 uusintahaukkua, joista 1 kiinteä uusintahaukku (väh. 30 min) 7 p Vähintään 1 kiinteä uusintahaukku (30 min) 6 p Yksi uusintahaukku, jossa osa siirtyvää (uusintahaukku 30 min) 5 p Yksi uusintahaukku min 4 p Yksi uusintahaukku alle 10 min 3 p Todetaan pysäyttämisyrityksiä 2 p Koiraa seuraa mutta ei saa uusintahaukkua 1 p Koira ei seuraan karkosta pakenevaa hirveä 0 p Ei voida arvostella (ei löytöä) - Käytettäessä taulukon pisteitä on mainittujen minuuttirajojen (vähimmäisvaatimus) täytyttävä

32 Pysäyttäminen SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta
Pisin kiinteä haukkujakso ratkaisee pisteytyksen (jos alussa, lopussa ja/tai välillä on siirtyvää uusintahaukussa). Myös alle 10 min mittainen haukkujakso lasketaan uusintahaukuksi. Pysäytysyritykset eivät ole siirtyvää haukkua.

33 Uusintahaukut Uusintahaukku voi sisältää sekä Siirtyvää haukkua että
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Uusintahaukut Uusintahaukku voi sisältää sekä Siirtyvää haukkua että Kiinteää seisontahaukkua Siirtyvät uusintahaukut tai lyhyet uusintahaukut eivät vähennä pisteitä jos koiran suorituksessa löytyy taulukossa esitettyihin vaatimuksiin riittävät uusintahaukut Esim1: Koiralla on kiinteät uusintahaukut 45 min, 40 min, 15 min sekä lisäksi 8 min siirtyvä uusintahaukku ja viideskin alkaa siirtyvänä  suorituksesta löytyy 10 pisteeseen vaadittavat uusintahaukut Esim2: Koiralla on kiinteät uusintahaukut 45 min, 40 min ja 15 min, mutta viimeinen karkko karkaa  suorituksesta löytyy 10 pisteeseen vaadittavat uusintahaukut Pisteytyksen perusteena oleva uusintahaukku määräytyy yhtäjaksoisen kiinteän haukun perusteella. Jos esim, alussa 5 min siirtyvää, sitten 5 min kiinteää ja taas lähtee kävelemään 5 min siirtyvää ja karkko niin haukussa pisin kiinteä jakso 5 min eli tämä UH arvostellaan alle 10 min mittaisena kiinteänä haukkuna (vaikka kokonaiskesto 15 min siirtyvä huomioiden)

34 Ryhmän tulee pyrkiä kuulolle mahdollisimman pian!
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Haukkuaika (x 0,5) Haukkuaikaan lasketaan sekä kiinteä että siirtyvä haukku minuutin tarkkuudella. Alle kahden minuutin (2 min) tauot lasketaan haukkuaikaan (jos haukku jatkuu samassa paikassa). Haukkuaika katkeaa aina karkkoon ja alkaa kertyä uusintahaukun alkaessa Useamman löydön tapahtuessa lasketaan haukkuajat yhteen. Haukkuaika pisteytetään alla olevan taulukon mukaisesti. Jos yhteenlaskettu haukkuaika alittaa 20 min annetaan 0 pistettä. Haukkuaika min 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Pisteet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muista! Haukun arvostelun tulee aina perustua ensisijaisesti kuultuun haukkuun! Ryhmän tulee pyrkiä kuulolle mahdollisimman pian! Paikannin on apuna arvostelussa, voi antaa myös epätarkkaa informaatiota.

35 Haukun kuuluvuus (x 0,5) Haukun kuuluvuus arvostellaan seuraavasti:
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Haukun kuuluvuus (x 0,5) Kuuluvuuden arvostelussa otetaan huomioon sää, tuuli, lumi ja maasto-olosuhteet. Alla oleva pisteytysohje koskee normaaleja olosuhteita. Haukun kuuluvuutta tulee testata riittävästi (yt ohjeistaa, pääsääntöisesti kiitettäviin pisteisiin vaaditaan vähintään 180 min haukkuaikaa) Haukun kuuluvuus arvostellaan seuraavasti: Erinomainen kuuluvuus 9-10 p Erittäin hyvä kuuluvuus 7-8 p Hyvä kuuluvuus 5-6 p Tyydyttävä kuuluvuus 3-4 p Heikko kuuluvuus 1-2 p Haukkuaika alle 20 min 0 p Ei voida arvostella. -

36 Haukun tiheys ja peittävyys (x 0,5)
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Haukun tiheys ja peittävyys (x 0,5) Tavoitteena on mitata haukun tiheys ja miten tasaisesti sekä peittävästi koira haukkuu ilman taukoja. Tasaisuus on yhtä tärkeä kuin tiheys ja sille tulee antaa sama painoarvo arvostelussa. Haukun tiheydellä tarkoitetaan haukahdusten lukumäärää minuutissa Haukun peittävyydellä tarkoitetaan että haukku on tasaista ilman jaksottaisuutta. Haukahdusten lukumäärä lasketaan täyden minuutin ajalta ja laskeminen toistetaan useita kertoja koeaikana. Pisteytys keskiarvon mukaan. Jos koiran suoritus ei vastaa mitään alla esitetyn taulukon pisteytysohjeita on käytettävä tuomarin harkintaa. Tälle täytyy löytyä perusteet maastokortista. Haukun tiheyttä ja peittävyyttä tulee testata riittävästi. (yt ohjeistaa, pääsääntöisesti kiitettäviin pisteisiin vaaditaan vähintään 180 min haukkuaikaa) Haukkutiheys yli 75 hauk/min, haukku tasaista ilman taukoja 10 p Haukkutiheys hauk/min, haukku tasaista ilman taukoja 9 p Haukkutiheys hauk/min, hieman jaksottaisuutta 7-8 p Haukkutiheys hauk/min, lyhyitä taukoja 5-6 p Haukkutiheys hauk/min, häiritseviä taukoja 3-4 p Haukkutiheys hauk/min, tai pitkiä taukoja 2 p Haukkutiheys alle 20 hauk/min 1 p Haukkuaika alle 20 min 0 p Ei voida arvostella. -

37 Tottelevaisuus ja yhteistyö (x 1,0)
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Tottelevaisuus ja yhteistyö (x 1,0) Tottelevaisuutta testaan haun aikana (0-2p) työskentelyn aikana (0-5p) sekä välittömästi työskentelyajan päätyttyä (0-3p). 10 p suorituksessa ei sallita yhtään epäonnistunutta kutsua. Kutsuminen ei saa tapahtua haukkutyöskentelyssä ennen 90 min haukkuaikaa. Jos työskentelyaika on alle 200 min tai koira ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä enemmän kuin 2 kertaa niin annetaan enintään 6p. Oma-aloitteiseksi yhteydenotoksi ei lasketa tilannetta missä ryhmä yrittää ampumatilaisuutta koiran ollessa tietoinen ryhmästä tai kun hirvi on näkösällä. Jos koira toistuvasti jättää ryhmän hakeutumalla pihoille, autolle tms. niin vähennetään 2 pistettä. Jos koiran suoritus ei vastaa mitään alla esitetyn taulukon pisteytysohjeita, on käytettävä tuomarin harkintaa. Tälle täytyy löytyä perusteet maastokortista.

38 Tottelevaisuus ja yhteistyö
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Tottelevaisuus ja yhteistyö Haku 0-2 p Koira voidaan kytkeä 2 p Löytö ensimmäiseltä lenkiltä 1 p Koiraa ei voitu kytkeä 0 p ”Koira voidaan kytkeä” = koiran kytkettävyys testataan haun aikana (mahdollista myös 1. lenkin löydössä) Koira voidaan kytkeä sen palatessa hakulenkiltä tai koira kutsutaan maastosta hakulenkiltä vähintään 0,1 km etäisyydeltä. 2 p Huom! Mahdollisesti erän jälkeen uudelleen testatun haun yhteydessä ei voida enää muuttaa tämän kohdan arvostelua (väsynyt koira yleensä helpommin kytkettävissä)

39 Tottelevaisuus ja yhteistyö
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Tottelevaisuus ja yhteistyö Hirvityöskentelyn aikana 0-5 p Koira voidaan kytkeä seisontahaukusta ja se tulee heti kutsusta. Testataan kaksi kertaa, joista ensimmäinen ennen 150 min työskentelyaikaa ja työskentely jatkuu yhteydenoton jälkeen. 5 p Koira voidaan kytkeä seisontahaukusta kerran ja työskentely jatkuu yhteydenoton jälkeen. 4 p Kutsuttaessa koiraa tulee epäröinnin jälkeen ja työskentely jatkuu yhteydenoton jälkeen. 3 p Koira saadaan kytkettyä toistuvien yritysten jälkeen ja työskentely jatkuu yhteydenoton jälkeen, tai koira palaa pakenevan hirven perästä 2 p Koira työskentelee täyden työskentelyajan mutta ei ole kytkettävissä 1 p Koira ei ole kytkettävissä eikä työskentele täyttä työskentelyaikaa 0 p ”koira palaa pakenevan hirven perästä” = koira luovuttaa, palaa ryhmän luokse eikä palaa jatkamaan työskentelyä karkonneella hirvellä Tuomarin harkintaa käytettävä myös siinä, ettei epävarman koiran oma-aloitteisten yhteydenottojen välttämiseksi kutsuta koiraa liian usein pois.

40 Tottelevaisuus ja yhteistyö
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Tottelevaisuus ja yhteistyö Koe-erän lopussa 0-3 p Koira kutsutaan seisontahaukusta erän jälkeen 3 p Koira kytketään hirvityöskentelystä erän jälkeen 2 p Koira haukkuu seisontahaukkua erän jälkeen, mutta ei ole kytkettävissä 1 p Koira ei ole kytkettävissä, tai koira noudetaan 0 p Ei voida arvostella - “erän jälkeen” tarkoittaa sitä, että 300 min on kulunut ensimmäisestä löydöstä tai pimeys (2h) on keskeyttänyt arvostelun “Koira kytketään hirvityöskentelystä erän jälkeen” tarkoittaa sitä, että ryhmä on valmiiksi lähellä tai hakeutuu riittävän lähelle koiraa ja kytkee sen kutsumalla karkon seuraamisesta tai hirveltä (=2 p.) Jos koira ”pyydystetään” karkolta tai haetaan esim. tieltä niin että koira on jo lopettanut työskentelyn ei koiran kytkemisestä palkita (=0 p.)

41 Tottelevaisuus ja yhteistyö
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Tottelevaisuus ja yhteistyö Koira on työskennellyt 270 min ja viimeisestä karkosta 2 km seuraamisen jälkeen jää tielle. Ryhmä lähestyy koiraa, kutsuu ja koira on kytkettävissä.Erä päätetään tähän. Miten arvostellaan? Jos ei yhteydenottoa erän aikana? 10b – 0 pistettä 10c – 0 pistettä Jos yhteydenotto esim. 145 min työskentelyn kohdalla? 10b – ei 4 pistettä (erä vajaa) vaan vähemmän (tuomarin harkinta)

42 Ylituomarinpuhuttelu, lisäystä uusien sääntöjen vuoksi
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Ylituomarinpuhuttelu, lisäystä uusien sääntöjen vuoksi Ohjeista haun alkaminen (YT ohjeistaa irtilaskuajan, josta hakuun käytettävissä oleva aika alkaa juosta) ja päättyminen (6 tuntia täyteen, koira hakulenkillä) Paikantimen käytön pääperiaatteet Käytetään tai ei käytetä, päätös alussa Matkan mittaamisen periaatteet Löydön ja uusintahaukun tulkitseminen paikantimen avulla Ohjeista erän päättyminen Pimeys (aika), pimeässä arvostelu (2 h) Koiran kytkemisyritykseen käytettävä aika (max) ja paluu koepaikalle

43 Koko koekauden kestävän kokeen ohje
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Koko koekauden kestävän kokeen ohje Koko koekauden kestävässä kokeessa; Ohjeista koeryhmä koesuoritusta edeltävänä päivänä. Koemaastojen on sijaittava sellaisella etäisyydellä, että voit halutessasi seurata ryhmien työskentelyä maastossa. Kokeen päätteeksi täytä koeasiakirjat, vahvista ne allekirjoituksella ja julkaise tulokset. Toimita allekirjoitetut koepöytäkirjat pöytäkirjantarkastajalle. Koepöytäkirjaan tulee kirjata: milloin ylituomarin kanssa sovittiin koettelupäivästä, miten ylituomari toteutti ryhmän ohjeistuksen (puhuttelun), milloin ylituomari vastaanotti koeryhmän että kyseessä on koekauden kestävä koe.

44 Hylkääminen: Koiran koesuoritus voidaan hylätä jos
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Hylkääminen: Koiran koesuoritus voidaan hylätä jos koiranohjaaja ei noudata sääntöjä tai yli-/palkintotuomarin antamia ohjeita koira ei täytä kokeeseen vaadittavia yleisiä ohjeita ja vaatimuksia (esim. rokotukset) Keskeyttäminen: Arvostelu voidaan keskeyttää jos koira joutuu ilmeisesti hengenvaaraan jos hirvi ammutaan jos hirvi siirtyy sellaiselle alueelle, johon ei ole lupa mennä tai jostakin muusta vakavasti häiritsevästä syystä. Sulkeminen: Koira suljettakoon pois kokeesta jos se kokeen aikana tottelemattomuudellaan häiritsee kokeen kulkua tai on haluton työskentelemä näkyvissä olevilla hirvillä jos koira kokeen aikana tavataan raatelemasta hirvieläintä kun koiraohjaaja rikkoo tahallisesti sääntöjä tai kytkee koiran ilman palkintotuomarin lupaa tai ei noudata kehotuksesta huolimatta ohjeita ja määräyksiä. Luopuminen Koiranohjaaja haluaa lopettaa kokeen.

45 Koepöytäkirja ja koirakohtainen pöytäkirja, muut merkinnät
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Koepöytäkirja ja koirakohtainen pöytäkirja, muut merkinnät On ehdottomasti käytettävä uutta koirakohtaista lomaketta! Koepöytäkirjana voidaan toistaiseksi käyttää myös ”vanhaa” mallia Uuteen tulee rastitettava merkintä pitkälle kokeelle (vrt. Lumi, paljas maa, SM jne.) jolloin tieto tulee jatkossa myös tietokantaan Vanhalla lomakkeella on ylituomarin kertomukseen lisättävä maininta ”pitkä koe” jos sellainen on kyseessä Muista merkinnät Keskeyttäminen KESKEYTETTY HIRV? (pisteet merkitään keskeyttämiseen saakka ja saa lopputuloksen) Sulkeminen SULJETTU HIRV0 (pisteet merkitään, lopputulos ja loppupisteet 0) Luopuminen LUOPUI HIRV0 (pisteet merkitään, lopputulos ja loppupisteet 0) Hylkääminen HYLÄTTY HIRV0 (pisteitä ei merkitä) Tapahtumat kirjataan koirakohtaiseen pöytäkirjaan!

46 Merkitään ylös ylituomarin ohjeistus!
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Maastokortti Merkitään ylös ylituomarin ohjeistus!

47 Maastokortti Hakuaika alkaa kulua viimeistään klo:
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Maastokortti Hakuaika alkaa kulua viimeistään klo: Jos YT antaa esim. ajan 8:00 voi koiranohjaaja laskea koiran irti halutessaan esim. klo 9 ja haku merkitään alkavaksi klo 9. Käytettävissä on kuitenkin enää 5 tunnin hakuaika Ajan on oltava sellainen, että ainakin teoriassa ryhmillä on mahdollisuus ehtiä maastoon ja on riittävän valoisaa Jos koira lasketaan irti esim. klo 7:30 alkaa hakuaika kulua klo 7:30 Pimeys klo Aika, jolloin on yhteisesti aamulla todettu olevan liian pimeää kortin täyttämiseksi ilman keinovaloa Erän jälkeen lopetus ___h kuluessa YT voi ohjeistaa, milloin koiran kytkemisyritys viimeistään lopetetaan ja ryhmä lähtee koepaikalle tai korianohjaaja järjestää ryhmän kuljetuksen koepaikalle

48 SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta
Maastokortti Alussa päätetään ja merkitään käytetäänkö paikanninta arvostelussa! Jos paikanninta ei päätetä kokeen alussa käyttää niin sen käyttöönotto kesken kokeen keskeyttää koearvostelun!

49 Merkitään X jos koira noudetaan
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Merkitään X jos koira noudetaan X

50 Maastokortti, hakutaulukon täyttö
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Maastokortti, hakutaulukon täyttö Täytetään enintään taulukkoon varatut tiedot Hakua on silloin testattu riittävästi eikä kaikkia hakulenkkejä tarvitse kirjata Jos koira ei hae eli koira pysyy ryhmän näkyvillä tai kulkee ryhmän mukana niin kirjataan hakulenkki seuraavasti: Hakulenkki km: matka jonka ryhmä kulkee maastossa ja koira ryhmän mukana Hakulenkki min: aika jonka koira ryhmän mukana Etäisyys/ulottuvuus km: 0 Jos paikanninta ei käytetä niin täytetään vain ”hakulenkki min” ja ”nopeus” Löytöön johtaneet lenkit merkitään alaosan erilliseen taulukkoon Muista merkitä LEK ja LEL –tieto (rastitus) Nopeus Ilman paikanninta merkitään se mitä nähdään (reippaasti laukaten jne.) Paikantimesta voidaan lisäksi merkitä tyypillinen nopeus km/h hakulenkillä Hakukuvio Kuvataan lyhyesti hakukuvio lenkillä (vas. sivulle, taakse, pistohaku oikealle jne) Mikäli koira noudetaan hakulenkiltä tehdään siitä hakutaulukkoon merkintä sen hakulenkin kohdalle jolta koira noudettiin Rastituksiin tulee merkintä mikäli koiralla on todennäköinen hirven seuraaminen saamatta siitä haukkua

51 SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta
Maastokortti Työskentelyn aikana täytetään kortti kuten ennenkin. Ainoastaan yksi yhteenvetosarake lisää – KAM. KAM sarakkeeseen lasketaan valmiiksi karkkomatkat, joka poikkeaa työskentelymatkasta siirtyvän haukun osalta

52 Yhteenveto koetapahtumista
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Yhteenveto koetapahtumista Kohta E: merkitään löytömatka ja etäisyys ryhmästä löytöhetkellä (voi olla useita) Kohta Q: eritellään uusintahaukkujen määrä sen keston mukaan

53 Yhteenveto koetapahtumista
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Yhteenveto koetapahtumista Kohdat T ja U – ei enää erotella oma-aloitteisia, mutta kirjataan ”luovuttamiset” Lisätietona merkitään hirvitiheys ja alueen hirvimäärä/koko (arvio kpl/1000ha)

54 Rastitukset Kytkemisessä yhteydenottojen ajoittuminen rastitetaan
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Rastitukset Kytkemisessä yhteydenottojen ajoittuminen rastitetaan Koe-erän päättymisessä lisätty ”luovuttaminen”

55 SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta
Rastitukset Veteenmenohalukkuuden kirjaaminen lisätty Virheet merkitään rastittamalla (jos niitä todetaan) Rastituksiin tulee merkintä mikäli koiralla on todennäköinen hirven seuraaminen saamatta siitä haukkua X

56 SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta
Pisteet Pisteytys merkitään kunkin kohdan osalta erikseen ja lasketaan kertoimet huomioiden kuten ennenkin ”ryhmän” antamat pisteet jätetty pois; molemmat tuomarit arvostelevat itsenäisesti ja yt:n tehtävä on linjata lopulliset pisteet Kohdassa kymmenen merkitään osa-alueittan (a-c) pisteet, lasketaan yhteen ja merkitään edelleen kuten pisteet muissakin kohdissa

57 Virherastitukset, huomautus ja allekirjoitukset
SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Virherastitukset, huomautus ja allekirjoitukset Huomautuksiin merkitään kokeen kulkuun vaikuttaneita asioita (lyhyesti) Koiranohjaaja ja palkintotuomari varmentavat allekirjoituksillaan maastokortin tapahtumat


Lataa ppt "HIRV-säännöt ja arvosteluohjeet koulutus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google