Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Finnan käyttäjäkysely 2014 Katsaus tuloksiin

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Finnan käyttäjäkysely 2014 Katsaus tuloksiin"— Esityksen transkriptio:

1 Finnan käyttäjäkysely 2014 Katsaus tuloksiin
Käytettävyystyöryhmä

2 Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat
Toteutettiin Surveypal-sovelluksella Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Tässä katsauksessa tuloksia on tarkasteltu sektoreittain + kansallinen näkymä erikseen Amk:t, museot, yliopistot sekä Finna.fi

3 Eniten vastauksia Jyväskylän yo:n kirjaston näkymän ja kansallinen näkymän käyttäjiltä
“Mitä Finna-näkymää olit juuri käyttämässä?”

4 Vastaajien osuudet sektoreittain, %

5 Vastaajaryhmät sektoreittain, %

6 Vastaajaryhmät sektoreittain, työtehtävät/elämäntilanne eriteltynä, %

7 Miksi Finnaa tullaan käyttämään?
Kaikkien sektorien kohdalla Finnaan tullaan useimmiten etsimään tiettyä aineistoa tai tietoa Museoiden ja kansallisen näkymän vastaajilla “muuten vain selailu” on selvästi yleisempää kuin korkeakoulupuolella toisaalta amk-näkymien käyttäjillä yleisempää kuin yliopistolla Muut syyt käyttää Finnaa Korkeakoulujen näkymät: yleisimmät syyt ovat kirjastopalveluiden käyttö sekä opiskelu Museoiden näkymät ja Finna.fit: työasiat, tutustuminen, hakukoneiden kautta

8 ”Mistä syystä tulit käyttämään Finnaa?”, vastaukset sektoreittain, %

9 ”Mistä syystä tulit käyttämään Finnaa
”Mistä syystä tulit käyttämään Finnaa?”, vastaukset vastaajaryhmittäin, %

10 ”Mistä syystä tulit käyttämään Finnaa”, työssäkäyvien vastaukset työtehtävittäin, %

11 Kuinka moni löysi etsimänsä? (vain tiettyä asiaa etsineet vastaajat)

12 Finnan arviointi Kysyttiin viidellä väittämällä: käytön helppous, hyödyllisyys, etsityn asian löytyminen, ajansäästö, käytön miellyttävyys; lisäksi pyydettiin kokonaisarvosanaa asteikolla 1-10 Tulokset ovat melko myönteisiä ja saman suuntaisia sektorista riippumatta 88 % pitää hyödyllisenä, 74 % helppokäyttöisenä Ajansäästön, miellyttävyyden ja käytön helppouden arviot ovat samaa tai lähes samaa tasoa Parhaat arviot saa kaikilla sektoreilla hyödyllisyys , johon kaikkein tyytyväisimpiä ovat museoiden näkymien käyttäjät Amk-näkymien käyttäjät löytävät etsimänsä useimmin – kansallisen näkymän käyttäjät hieman keskimääräistä harvemmin

13 Väittämien keskiarvot sektoreittain (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)

14 Väittämien keskiarvot sektoreittain (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)

15 Kokonaisarvosana Finnalle asteikolla 1-10 on lähes sama riippumatta sektorista

16 Poimintoja vastaajaryhmien vertailusta
Tyytyväisin käyttäjäryhmä on koululaiset Yleisarvosana 8,3 vrt. kaikki vastaajat 7,9 Kokevat Finnan käytön selvästi muita ryhmiä helpommaksi Vastaajajoukko on kuitenkin hyvin pieni (11), joten ei voi tehdä laajempia päätelmiä Kirjasto-, arkisto- ja museosektorilla työskentelevien arviot Finnasta ovat hieman keskimääräistä kriittisempiä Tiettyä tietoa/aineistoa etsivien arviot väittämistä ovat joiltain osin hiukan myönteisempiä kuin niiden, jotka selailevat muuten vain

17 Väittämien keskiarvot tietyn tiedon/aineiston hakijoilla ja selailijoilla

18 Kiitos!


Lataa ppt "Finnan käyttäjäkysely 2014 Katsaus tuloksiin"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google