Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LÄNSIMAISEN KULTTUURIN SAAPUMINEN JAPANIIN

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LÄNSIMAISEN KULTTUURIN SAAPUMINEN JAPANIIN"— Esityksen transkriptio:

1 LÄNSIMAISEN KULTTUURIN SAAPUMINEN JAPANIIN
1. AALTO: KRISTINUSKON JA KAUPPIAIDEN SAAPUMINEN - kiinalaiset toimivat välittäjinä * arabit olivat kuulleet japanilaisista jo 800 jKr. mutta tieto ei kulkeutunut Eurooppaan asti - Länsi-Eurooppaan 1. tiedot japanilaisista välitti Marco Polo * korosti maan vaurautta; japanilaiset hyvännäköisiä, hyvätapaisia ja hyväluonteisia - v ensimmäiset eurooppalaiset Japaniin (myrsky ajoi laivan Japaniin, mukana portugalilaisia)

2

3 - lähetystyö alkoi Japanissa v. 1549
* johtajana jesuiitta Fransesco Xavier * länsimainen koulutusjärjestelmä jesuiittojen mukana - lähetyssaarnaajien perässä kauppiaat: japanilaiset ajattelivat uuden uskonnon suosimisen synnyttävän uusia kauppasuhteita * japanilaiset ostivat aseita, ruutia, lyijyä, elohopeaa, eril. villatuotteita, lasiesineitä * eurooppalaisille kultaa, hopeaa, miekkoja, käsitöitä, taide-esineitä

4 2. AALTO: JAPANIN ERISTÄYTYMINEN (Edo-kausi 1600-1868)
- vapaaehtoinen eristäytyminen Tokugawa-suvun johdolla (Tokugawa Ieyasu šhoguniksi 1603) * sotilaallisen uhan pelko, kauppa saattaisi vahvistaa T-suvun vastustajia kotimaassa * ainoastaan hollantilaiset ja kiinalaiset saivat harjoittaa kauppaa Japanissa

5

6 * kiellettiin kaikki kiinaksi käännetyt läntiset kirjat
* ulkomaanmatkat kiellettiin * ”karkottakaa barbaarit – kunnioittakaa keisaria”(sonnō jōi) luvulla japanilaiset erottivat toisistaan kaupankäynnin ja kristinuskon * v kristinusko kiellettiin kokonaan (vainoissa kuoli kristittyä) * 1630-luvulla kristinuskoa ei enää esiintynyt

7 → Japani sulkeutui 200 vuodeksi länsimaisen tieteen ja kulttuurin vaikutukselta varsin onnistuneesti
* länsimainen tekniikka ”sai jäädä”: aseet, kaivostoiminta, metallien käsittely, laivan rakennustekniikka * mm. villan ja sametin käyttö, tupakka, silmälasit, vesimeloni, peruna ja korttipelit saivat myös jäädä - T-suku otti ulkomaankaupan hallintaansa → tulot keskushallinnolle → Japanista yksi suuri talousalue (suuret kauppatalot Mitsui ja Mitsubishi syntyivät)

8 → KULTTUURIN JA OPPINEISUUDEN RENESSANSSI (1688-1704)
- ei enää matkimista vaan itsenäistä kulttuuria * kriittinen ja luova suhtautuminen kiinalaiseen kulttuurilainaan - kansanomaista kaupunkikulttuuria * taloudellisen nousun myötä väkiluku kasvoi ja vapaa- aika lisääntyi * innoituksen lähteinä suurten kaupunkien huvikorttelit: teattereita, kylpylöitä, ilotaloja

9 * kulttuurin maallistuminen edisti kauppiaiden ja
käsityöläisten aseman nousua - kabuki-teatteri (kabuki=yltiöpäinen käyttäytyminen) * kansanteatteri, jossa miehet näyttelivät myös naisroolit - bunraku-nukketeatteri * koostuu kertomuksesta, musiikkiesityksestä ja nukeista

10

11

12 - 17-tavuinen haiku-runo, joka vangitsee jonkin mielialan ja valaisee välähdyksen omaisesti ihmisen sisintä - kuvataiteessa ukiyo-e – painokuvat * yleisesti tunnettuja japanilaisia tuotteita länsimaissa * suosittuja aiheita olivat huvikortteleiden naiset ja näyttelijät; perspektiivi

13

14

15 KIINNOSTUS LÄNSIMAITA KOHTAAN LISÄÄNTYY
luvulla alettiin vähitellen uudelleen kiinnittää huomiota länsimaiseen oppineisuuteen → tiedostettu länsimaisenkulttuurin toinen aalto alkoi kalenteriuudistuksesta, jonka tarpeita varten maahan sallittiin tuoda kiinankielisiä ei-kristinuskoa käsitteleviä jesuiittakirjoja * nyk. länsimaiseen kalenteriin Japanissa siirryttiin kuitenkin vasta v. 1873 → vähitellen hollannin kielen opiskeleminen sallittiin ja sen myötä syntyi hollantilainen oppi eli rangaku

16 * perustettiin hollantilaisen lääketieteen koulu, jonka myötä innostus levisi muillekin aloille → akatemioita→ hollantilaisen opin harrastajat toimivat siltana Japanin ja länsimaisen kulttuurin välillä → 1700-luvun lopulla japanilaiset paremmin perillä länsimaisesta sivistyksestä ja kulttuurista kuin mikään muu ei-eurooppalainen kansa - valtiovallan suhtautuminen länsimaalaisuuteen neutraalin positiivista * 1811 barbaarien tekstien kääntämistoimisto (valvontakeino) → 1863 länsimaisen opin keskus

17 luvulle tultaessa japanilaisia alkoi yhä enemmän huolestuttaa länsimaalaisten lisääntynyt kiinnostus Japania kohtaan * oppineet alkoivat selvittää, miten Japanista voisi tulla sotilaallisesti ja taloudellisesti niin voimakas, että se kykenisi torjumaan mahdollisen läntisen tunkeutumisen

18 3. AALTO: MEIJI-RESTAURAATIO
- v Japani pakotettiin avautumaan yhdysvaltalaisen kommodori Matthew Perryn johdolla ja maan 200 vuotta kestänyt eristäytyminen päättyi vuonna 1854 Yhdysvaltain kanssa solmittuun Kanagawa-sopimukseen - tulijat huomasivat tulleensa melkein keskiaikaiseen yhteiskuntaan

19

20 - eksterritoriaalioikeudet vapauttivat länsimaalaiset Japanin lakien alaisuudesta
- japanilaiset ymmärsivät ulkomaalaisten tulon šhogunin heikkoudeksi  syntyi keisarivallan palauttamiseen pyrkivä liike * tavoitteena sotilasvallan kukistaminen ja ulkomaalaisten karkottaminen → viimeinen sotilashallitsija luovutti v valtansa kruununprinssi Mutsuhitolle (hallitsi 45 vuotta) → Meiji- kausi

21

22 * talous: teollisuuden kehittäminen (Mitsubishi);
- Meiji-restauraation tavoitteena valtion uudistaminen länsimaisten mallien mukaisesti * talous: teollisuuden kehittäminen (Mitsubishi); yksityisyritteliäisyyteen kannustaminen * armeija: yleinen asevelvollisuus * koulutus, tiede, tekniikka * aatelin etuoikeudet poistettiin * pääkaupunki Kiotosta Edoon (nyk. Tokio) * japanilaiset opiskelivat ulkomailla ja ulkomaalaisia asiantuntijoita saapui maahan (Fukuzawa Yukichi)

23 + daimiohallinto hylättiin, tilalle keskitetty
* hallintoa eurooppalaistettiin: maalle vakinainen hallitus, parlamentti ja valtiosääntö → perustuslaillinen monarkia + daimiohallinto hylättiin, tilalle keskitetty järjestelmä piirikuntineen ja hallintoyksiköineen + yhteiskunnan luokkajako lakkautettiin * huomiota ulkoisiin asioihin: hampaiden mustaaminen ja alastomana julkisilla paikoilla esiintyminen kiellettiin sekä omaksuttiin keisarillisen suvun johdolla länsimainen hius- ja pukeutumistyyli

24 * länsimaiset vaikutteet muovasivat kirjallisuutta, kuvataiteita, musiikkia ja oikeuskäytäntöä (suoranaista matkimista) * ”rikas maa – vahvat asevoimat” → vanha feodaalinen järjestelmä muuttui nopeasti teollisuusyhteiskunnaksi - Japanin uudistusten nopeus ja onnistuminen sotatoimissa hätkähdytti muuta maailmaa - kolmas länsimaisen kulttuurin aalto päättyi nationalistiseen vastareaktioon 1880-luvun lopulla

25 * vastustettiin länsimaisten asioiden tarpeetonta
matkimista → kansalliset arvot ja perinteet kunniaan * 1890 kouluasetus: nationalismin perusasiakirja, jossa korostettiin yhteiskunnallista harmoniaa, lojaalisuutta keisaria kohtaan ja annettiin ulkomaalaisista kielteinen jopa uhkaava kuva + Japani valloittaa Korean 1910

26 4. AALTO: MASSAKULTTUURIN TULO
–lukujen vaihteen aatteellinen kiihkeys purkautui Japanissa taisteluna yleisestä äänioikeudesta, ammattiyhdistysliikkeen ja naisasialiikkeen heräämisenä sekä työväenliikkeen elpymisenä * marxilaisuus torjuttiin * yleinen äänioikeus 25 vuotta täyttäneille miehille v. 1925 luvulla maahan syntyi länsimaistyyppinen massakulttuuri * mahdollistavia tekijöitä: julkisen liikenteen, korkeampiasteisen koulutuksen, julkaisutoiminnan ja

27 sanomalehdistön sekä muun tiedotusvälinetoiminnan kehittyminen
* pitkälti samanlaista länsimaisuuden matkimista kuin luvulla (kahvilat, musiikki, hius- ja pukeutumistyylit, ristisanatehtävät) * ulkomaiset urheilulajit saavuttivat suosiota: baseball, golf, tennis, yleisurheilu, uinti * elokuvasta yksi suosituin massakulttuurin väline: samurai-seikkailut (esim. Akira Kurosawa); teatteriin länsimaisia näytelmiä (esim. Ibsen) * kansainvälistyminen lisääntyi koko yhteiskunnassa

28 NATIONALISMIN VASTAISKU (1926-89)
- länsimaiseen kulttuuriin alettiin jälleen suhtautua kielteisemmin * länsimaalaisena pidetyn Japani-sanan tilalle yritettiin ottaa termi Nippon ja muitakin vierasperäisiä sanoja korvattiin japaninkielisillä (baseball – yakyū) * kielteinen suhtautuminen Japanissa asuvia ulkomaalaisia ja länsimaalaisuuteen vapaamielisesti suhtautuvia kohtaan lisääntyi * länsimaista materialismia, individualismia ja liberalismia arvosteltiin kiivaasti

29 5. AALTO: MIEHITYSKAUSI - 2. ms:n seurauksena USA miehitti Japanin vuoteen saakka - Japania alettiin uudistaa länsimaisen esimerkin mukaisesti * militaristiset arvot poistettava: maa riisuttiin aseista, sodankäynti kiellettiin, asevelvollisuus lakkautettiin, äärinationalistiset järjestöt hajotettiin, poliisin oikeuksia kavennettiin → USA:lle vastuu maan turvallisuudesta (tukik. Okinawalla vielä nyk.) * feodaalinen yhteiskunta uudistettava: maanvuokraajat saivat omistusoikeuden vuokraamiinsa maihin

30 * taantumuksellisen poliittisen järjestelmä tilalle länsimaalaistyyppinen demokratia: parlamentaarisesti hallittu monarkia, jossa keisari pelkkä keulakuva (kiellettävä jumaluutensa) + naisten asemaa parannettava: äänioikeus, tasaveroinen asema perheen huoltajana + koulutusjärjestelmä uudistettava: sekä tytöille että pojille 6- vuotinen peruskoulu, 3-vuotinen yläaste, 3-vuotinen lukio ja 4-vuotinen yliopisto + suuret talousjättiläiset tuhottava

31 - kulttuurin amerikkalaistumista, vaikka perinteiset tavat pyrittiin säilyttämään
- kulttuurin saralla japanilaiset ovat jatkaneet 2. ms:n jälkeen länsimaisten vaikutteiden omaksumista ja liittämistä perinteiseen kulttuuriin parhaaksi katsomallaan tavalla - salaperäinen ”uudenlainen japanilaisuus” on alkanut vedota ulkomaisiin tarkkailijoihin siinä määrin, että japanilaista kulttuuria on alettu pitää ainutlaatuisena, muista poikkeavana ja ulkopuolisille vaikeasti avautuvana (edessä uusi eristäytyneisyyden kausi?)


Lataa ppt "LÄNSIMAISEN KULTTUURIN SAAPUMINEN JAPANIIN"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google