Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Säädösrakenne ja säädösvalmistelu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Säädösrakenne ja säädösvalmistelu"— Esityksen transkriptio:

1 Säädösrakenne ja säädösvalmistelu
Säädösrakenne ja säädösvalmistelu Tina El-Nemr

2 EASAn säädösrakenne Koulutusorganisaatioiden toimintaa ohjaa
Perusasetus (Basic Regulation), joka on kaiken pohjana ja sitova Saateasetus eli yleisasetus (Cover Regulation) on myös sitova, ja siitä on löydettävissä enemmän yksityiskohtia Täytäntöönpanosäännöt (Implementing Rules, IR) sisältävät yksityiskohtaisia määräyksiä Hyväksyttävät menetelmät vaatimusten täyttämiseksi (Acceptable Means of Compliance, AMC) Ohjemateriaali täydentää AMC:tä ja antaa lisäohjeistusta kuinka vaatimukset voi täyttää (Guidance Material, GM). Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot

3 Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot

4 EASAn säädösrakenne 216/2008 Basic regulation: perusasetus
1178/2011 Air crew regulation: lentomiehistöasetus (saateasetus) Täytäntöönpanosäännöt: Liite I osa FCL: LENTOLUPAKIRJOJA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIEN KELPUUTUSTEN JA VALTUUTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET SEKÄ NIIDEN VOIMASSAOLO- JA KÄYTTÖEHDOT Liite II: LENTOKONEIDEN JA HELIKOPTERIEN KANSALLISTEN LUPAKIRJOJEN JA KELPUUTUSTEN MUUNTAMISTA KOSKEVAT EDELLYTYKSET Liite III: KOLMANNEN VALTION MYÖNTÄMIEN TAI SEN PUOLESTA MYÖNNETTYJEN LUPAKIRJOJEN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAT EDELLYTYKSET Liite IV osa MED: LÄÄKETIETEELLISET VAATIMUKSET Liite V osa CC: KAUPALLISEEN ILMAKULJETUSTOIMINTAAN OSALLISTUVAN MATKUSTAMOMIEHISTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET Liite VI osa ARA: VIRANOMAISIA KOSKEVAT VAATIMUKSET LENTOMIEHISTÖN OSALTA Liite VII osa ORA: ORGANISAATIOITA KOSKEVAT VAATIMUKSET LENTOMIEHISTÖN OSALTA 216/2008 Perusasetus 1178/2011 Lentomiehistöasetus Liite I osa FCL Liite II Liite III Liite IV osa MED Liite V osa CC Liite VI osa ARA Liite VII osa ORA Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot

5 Säädösvalmisteluprosessi
Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA vastaa EU:n lentoturvallisuuslainsäädännön valmistelusta Määräyksellä tarkoitetaan Saateasetusta (Cover regulation) ja täytäntöönpanosäädöksiä (implementing rule) Hyväksyttäviä menetelmiä (AMC) Ohjemateriaalia (GM) Tyyppihyväksyntäsäännöksiä (CS) Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot

6 Säädösvalmisteluprosessi (2)
Ehdotuksen uudesta määräyksestä tai sen päivittämisestä voi tehdä kuka tahansa EASAn verkkosivuilla: library/rulemaking-programmes Ehdotus toimitettava joka vuosi mennessä, jotta se voidaan huomioida EASAn vuosittain julkaisemassa säädösvalmisteluohjelma (Rule making program RMT): Revised%204-year%20RMP%20% %29%20-%20Detailed%20view.pdf Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot

7 Säädösvalmisteluprosessi (3)
Säädösvalmisteluohjelman(Rule making program, RMT) luonnostelu ja julkaisu  (12 kk) Säädösvalmisteluprosessin alullepano ja toimeksiannon (Terms of reference, ToR) määrittely, johon kuuluu mm. (2-6 kk): työtehtävän suorittamisessa noudatettavan menettelyn määrittely sekä aikataulu julkiselle kuulemiselle säädösten vaikutusten arviointi aikataulu määräyksen julkaisulle Määräyksen luonnostelu, jossa huomioidaan mm. ( kk): ICAOn standardit ja suositellut menettelyt Ilmailun onnettomuustutkintakeskusten asiaankuuluvat havainnot ja suositukset Tieteen ja teknologian kehitys Yhteensopivuus jo voimassa olevien määräysten kanssa Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot

8 Säädösvalmisteluprosessi (4)
Säädösluonnoksen (Notice of proposed amendment, NPA) julkinen kuuleminen. Luonnos julkaistaan EASAn verkkosivuilla (1-3 kk) Kuka tahansa voi kommentoida lausuntokierroksella olevaa säädösluonnosta käyttämällä common response tool-työkalua Perusasetus 216/2008 lausuntokierroksella: amendment Kommenttien analysointi ja niiden perusteella modifioidun säädösluonnoksen (Common response document, CRD) julkaisu (2-6 kk) Myös CRD-dokumenttiä voi kommentoida EASAn verkkosivuilla käyttämällä common response tool-työkalua Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot

9 Säädösvalmisteluprosessi (5)
Säädösvalmisteluprosessi (5) Määräyksen käyttöönotto ja julkaisu (2 kk) EASAn pääjohtaja antaa EU:n komissiolle esityksen (opinion= esitys lainsäädännöksi) Komissio käsittelee EASAn esityksen ja hyväksyy sen Määräys tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä julkaisusta Suomessa informoidaan uusien ja päivitettyjen asetusten siirtymäaikojen soveltamisesta ilmailumääräyksellä: GEN M1-1: Lentotoimintaa koskevien komission asetukseen 965/2012 sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa GEN_M1-1_2013.pdf GEN M1-9: lentomiehistöä koskevien komission asetukseen 1178/2011 sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa GEN_M1-9_2014_fi.pdf GEN M1-10: Yhteisistä lentosäännöistä sekä lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä koskevista operatiivisista säännöksistä annetun komission täytäntöönpanoasetuksen EU N:o 923/2012 soveltaminen Suomessa GEN_M1-10_fi.pdf Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot

10 Säädösvalmisteluprosessi (6)
Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot

11 Hyödyllisiä linkkejä EASAn säädösvalmisteluohjelma (RMT): library/rulemaking-programmes NPA: library/notices-of-proposed-amendment CRD: library/comment-response-documents EASAn usein kysytyt kysymykset lentomiehistöasetuksesta: agency/faqs/regulations#category-aircrew Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot

12


Lataa ppt "Säädösrakenne ja säädösvalmistelu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google