Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kieli ja… kognitio? kognitio = biologinen kognitio

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kieli ja… kognitio? kognitio = biologinen kognitio"— Esityksen transkriptio:

1 Kieli ja… kognitio? kognitio = biologinen kognitio
FiCLAn laivaseminaari, TN & PP 2000 Kieli ja… kognitio? kognitio = biologinen kognitio kieli ja (näin määritelty) kognitio eivät voi olla risti- riidassa keskenään tämä on triviaali tosiasia: biologis-kognitiivisen apparaa- tin on kyettävä tuottamaan kieltä kieli on ”kehollista”

2 Kieli on kognition osajoukko?
FiCLAn laivaseminaari, TN & PP 2000 Kieli on kognition osajoukko? oletus: kielenpiirteet ovat kognitiivisten piirteiden (aito) osajoukko mutta kielet valikoivat piirteensä eri tavoin tarvitaan siis edelleen auto- nomista kielenanalyysia?

3 Motivaatio kognitio motivoi kielen: kieli ei ole arbitraarinen
FiCLAn laivaseminaari, TN & PP 2000 Motivaatio kognitio motivoi kielen: kieli ei ole arbitraarinen determinismiä kognitiosta kieleen ei ole mutta myös sosiaalisuus motivoi kielen kielen voimavarojen on oltava sopusoinnussa usealähtöisten motivaattoreittensa kanssa tarvitaan kielen käsite, joka on ”autonominen”

4 FiCLAn laivaseminaari, TN & PP 2000
Emergenssi useampilähtöinen motivaatio johtaa tulokseen, joka ei ole redusoitavissa motivaattorei- hinsa: emergenssi kielessä on ratkaisuja, jotka voidaan ymmärtää vain onto- logisesti alempien tasojen resursseina mutta joiden selitys vaatii myös ontologi-sesti autonomisen tason

5 Säännön-mukaisuudet ja säännöt
FiCLAn laivaseminaari, TN & PP 2000 Säännön-mukaisuudet ja säännöt ”kieli on, miltä se näyttää” havaittavat säännönmukaisuu- det eivät vaikuta tulevaan mutta säännönmukaisuuksista voidaan johtaa sääntö kielen sääntö ei voi olla risti- riidassa kielenulkoisen moti- vaationsa kanssa, mutta ei myöskään palaudu siihen

6 Merkitys viime kädessä kielessä on aina kyse merkityksestä
FiCLAn laivaseminaari, TN & PP 2000 Merkitys viime kädessä kielessä on aina kyse merkityksestä mutta merkitystä ei pidä nähdä essentialistisena, oliomaisena merkitys seuraa tulkinnasta, joka on prosessi merkityskään ei ole varasto vaan prosessi


Lataa ppt "Kieli ja… kognitio? kognitio = biologinen kognitio"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google