Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Elinolot.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Elinolot."— Esityksen transkriptio:

1 Elinolot

2 Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

3 Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista

4 Asunnottomat yksinäiset / 1 000 asukasta

5 Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista

6 Kunnan yleinen pienituloisuusaste

7 Koulun fyysisissä työoloissa puutteita, % 8. ja 9.luokan oppilaista

8 Hyvinvoinnin jakautuminen

9 Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot

10 Koettu hyvinvointi ja osallisuus

11 Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista

12 Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista

13 Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat

14 Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet

15 Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat

16 Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet

17 Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%), 20 - 64-vuotiaat

18 Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, %

19 Aktiivisesti järjestötoimintaan tms
Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%), vuotiaat

20 Elintavat

21 Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista

22 Päivittäin tupakoivien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat

23 Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista

24 Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 20 - 64-vuotiaat

25 Kannabista 12 viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat

26 Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista

27 Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m2) (%), 20 - 64-vuotiaat

28 Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista

29 Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat

30 Niukasti sekä tuoreita että kypsennettyjä kasviksia käyttävien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat

31 Terveydentila

32 THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu

33 Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0 - 80 vuotta / 100 000 asukasta

34 Itsemurhien vuoksi menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0 - 80 vuotta / 100 000 asukasta

35 Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat

36 Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista

37 Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat

38 Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / 10 000 asukasta

39 Sepelvaltimotautitapahtumat ikävälillä 35 - 79 vuotta / 100 000 vastaavanikäistä

40 Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista

41 Toiminta- ja työkyky

42 100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia, osuus (%), 20 - 64-vuotiaat

43 500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet

44 Arkiaskareissa suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet

45 Apua riittämättömästi saavien osuus väestöstä (%), 75 vuotta täyttäneet

46 Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet

47 Muistinsa huonoksi kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet

48 Työkykynsä heikentyneeksi arvioivien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat

49 Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), vuotiaat


Lataa ppt "Elinolot."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google