Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

23. Máidnosiid máilmmis s. 120-125.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "23. Máidnosiid máilmmis s. 120-125."— Esityksen transkriptio:

1 23. Máidnosiid máilmmis s

2 Makkár gažaldagaid dahket?
Bargobihtát boddui 23 Loga girjjis bottu 23 deavstta (s ). Daga deavstta vuođul njeallje gažaldaga ja álggat daid sierralágan gažaldaiguin Makkár gažaldagaid dahket? Terveys näkyy mediassa

3 Ulbmilat Dearvvašvuhtii ja buohcuvuhtii laktáseaddji doahpagat medias
Dearvvašvuhtii laktáseaddji diehtoohcandáiddut Media gaskkusteaddji dearvvašvuođadieđu krihtalaš guorahallan Terveys näkyy mediassa

4 Smiehta! Gos ovddemužžan ozat dearvvašvuhtii ja buohcuvuhtii laktáseaddji dieđu? Mot media váikkuha mielastat dearvvašvuođaláhttemii? Makkár dearvvašvuhtii laktáseaddji máinnusteami leat maŋimiš áigge fuobmán?

5 bb. Dearvvašvuhtii laktáseaddji máidnosat
1. Ákkastala: Máidnosat stivrejit min háliidit ain eambbo joavdelas diŋggaid seammás go miljovnnat mánát gillájit nealggis Máidnosiiguin oažžu dieđu ođđa buktagiin, maiguin sáhttá buoridit iežas dearvvašvuođas ja eallinšlájas Máidnosat duddjojit ideála diliid ja ipmárdusaid mat eai goassige sáhte duohtan šaddat albma eallimis Máidnosat duddjojit boasttolágan ipmárdusaid čábbodagas ja dagahit deattaga olgohámi ektui Terveys näkyy mediassa

6 Bb: Dearvvašvuođamáidnosiid árvvoštallan
2. Oza guokte sierraládan dearvvašvuhtii laktáseaddji máidnosa. Govahala máidnosiid. Makkár vugiid leat geavahuvvon beroštumi ja oastinhálu boktaleapmái? Suokkardala máinnustuvvan buktaga dehe bálválusa luohttehahttivuođa ja beaktilvuođa dearvvašvuođa ovddideamis. Terveys näkyy mediassa

7 Bb. Dearvvašvuođamáidnosiid árvvoštallan
3. Oza máidnosa, mas dearvvašvuohta ávkkástallo máinnusvuohkin vaikko buvtta ii njulgestaga laktásuva dearvvašvuhtii. Makkár vuogit leat geavahuvvon miellagovaid duddjomis? Oasttášitgo buktaga ieš? Ákkastala! Terveys näkyy mediassa

8 Iežas mediamateriála buvttadeapmi
Fáttát: bivttas beaivebihttá guoiradanávnnas valáštallanbierggas dearvvašlaš dehe ii- dearvvašlaš jugus liikevuoiddas Terveys näkyy mediassa

9 Tehtävä: Tehdään mainos
Daga máidnosa. Máinnus sáhttá leat Áviisamáinnus Neahttamáinnus tv-máinnus radiomáinnus. Terveys näkyy mediassa

10 Tehtävä: Tehdään uutinen
Tehkää uutinen jostakin ajankohtaisesta terveysaiheesta tai terveystiedon kurssiin sisältyvästä teemasta. Uutinen voi olla: lehtiuutinen (kirjoittamalla) nettiuutinen (sähköisesti) tv-uutinen (video tai draama) radiouutinen (äänite). Terveys näkyy mediassa

11 Tehtävä: Tehdään kuva Kuvilla on median juttutyypeissä nykyään yhä merkittävämpi rooli. Esimerkiksi lehdissä on runsaasti kuvia sekä juttujen yhteydessä että mainoksissa. Kuva voi johdattaa tekstiin, jolloin sen tarkoituksena on herättää kiinnostus lukea juttu. Suunnitelkaa ja toteuttakaa kuva, joka kuvittaa jotakin ajankohtaista terveysaihetta tai terveystiedon kurssiin sisältyvää teemaa mielenkiintoisella tavalla. Terveys näkyy mediassa

12 Bb. Bearbmagovva Pláne ja ráhkat bláđđái bearpmagova, mii laktása dearvvašvuhtii (deavsttat ja govat) Smiehta, háliidatgo boktit sáhkkivuođa, hárdašuvvama, balu, eahpádusa, čábbodatipmárdusa, beroštumi, ovttamiellavuođa dehe sierramielalašvuođa Terveys näkyy mediassa

13 Dearvvašvuohta oidno medias
Dearvvašvuohta lea máŋggaládje ovdan medias Mediagaskaomiin dearvvašvuhtii laktáseaddji ságaid ulbmilin lea dieđu addin, doaludumiide váikkuheapmi, oastindárbbu boktin Media ii soaitte addit rievttes dieđu dearvvašvuođas Dearvvašvuođafáttáid guorahallamii dárbbašuvvo medialohkanmáhttu Dat dárkkuha máhtu ohcat, ipmirdit, dulkot ja árvvoštallat sierralágan media buvttadan sisdoaluid Terveys näkyy mediassa

14 Ruovttus: Terveys näkyy mediassa


Lataa ppt "23. Máidnosiid máilmmis s. 120-125."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google