Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kemiallinen analyysi Kemiallisella analyysilla tarkoitetaan kemiallisin tai fysikaalisin keinoin tapahtuvaa tutkittavan aineen koostumuksen määrittämistä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kemiallinen analyysi Kemiallisella analyysilla tarkoitetaan kemiallisin tai fysikaalisin keinoin tapahtuvaa tutkittavan aineen koostumuksen määrittämistä."— Esityksen transkriptio:

1 Kemiallinen analyysi Kemiallisella analyysilla tarkoitetaan kemiallisin tai fysikaalisin keinoin tapahtuvaa tutkittavan aineen koostumuksen määrittämistä.

2 Seoksen komponentteja voidaan erottaa muun muassa – suodattamalla
Kun erotetaan seoksesta sen muodostavia aineita eli seoksen komponentteja, joudutaan usein käyttämään monia eri työmenetelmiä. Seosten erotusmenetelmät perustuvat usein komponenttien erilaiseen hiukkaskokoon, liukoisuuteen tai olomuodon muutoksiin. Seoksen komponentteja voidaan erottaa muun muassa – suodattamalla – haihduttamalla – tislaamalla – dekantoimalla – sentrifugoimalla – sublimoimalla – uuttamalla – kromatografisilla menetelmillä.

3 Mikäli uusi yhdiste on eristetty luonnosta tai sitä on valmistettu laboratoriossa synteettisesti, sen rakenteesta saadaan tietoa erilaisilla rakennetutkimuksen menetelmillä. Aineen rakennetutkimuksen menetelmiä ovat röntgenkristallografia, massaspektrometria, ydinmagneettinen resonanssispektrometria ja sähkömagneettisen säteilyn absorptioon perustuvat spektrometriset menetelmät. Spektrometrisissa menetelmissä tutkitaan aineen emittoimaa eli säteilemää tai absorboimaa eli imemää sähkömagneettista säteilyä. KPL 16 kirjassa

4

5 Suhdekaava Suhdekaava eli empiirinen kaava on yksinkertaisin orgaaniselle yhdisteelle kirjoitettava kaava. Se ilmoittaa yhdisteessä olevien alkuaineatomien pienimmän kokonaislukusuhteen. Yksinkertainen x tarkoittaa, että yhdisteessä on kaikkia suhdekaavan ilmoittamia atomeja jonkin positiivesimerkki suhdekaavasta on (CH2)x. Tämän perusteella yhdisteessä on aina kaksinkertainen määrä vetyatomeja verrattuna hiiliatomien määrään. Kun atomien suhde ilmoitetaan ainemäärien suhteena, käytetään merkintää n(C): n(H) = 1 mol:2 mol. Suhdekaavan merkintä isen kokonaislukukertoimen x mukaisesti. Jos x saa esimerkiksi arvon 3, yhdisteessä on kaikkia atomeja kolminkertainen määrä. Kaavaksi tulee tällöin C3H6 Suhdekaava saadaan ratkaistua, kun tiedetään yhdisteen sisältämien alkuaineatomien massaprosenttiset osuudet.

6 Yhdisteen massaprosenttinen koostumus
Esim. 1 Rauta on maankuoren toiseksi yleisin metalli. Tärkeimmät teollisuuden käyttämät mineraalit ovat magnetiitti, Fe3O4, ja hematiitti, Fe2O3 . Kumman mineraalin rautapitoisuus on korkeampi?

7 Esim.2 Erään orgaanisen yhdisteen alkuaineatomien massaprosenttiset osuudet ovat: hiili 48,8 %, vety 13,5 % ja typpi 37,7 %. Ratkaise yhdisteen suhdekaava.


Lataa ppt "Kemiallinen analyysi Kemiallisella analyysilla tarkoitetaan kemiallisin tai fysikaalisin keinoin tapahtuvaa tutkittavan aineen koostumuksen määrittämistä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google