Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

FRIENDS.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "FRIENDS."— Esityksen transkriptio:

1 FRIENDS

2 Lapsilla, joilla on hyvät sosioemotionaaliset
taidot, on myös paremmat edellytykset selvitä elämän haastavissa tilanteissa. Caprara ym. 2000

3 Mikä ihmeen FRIENDS mielen hyvinvoinnin tukeminen
erilaisten selviytymis- ja ongelmanratkaisukeinojen opettelu tunne-elämän kestävyys, ahdistuksen ja jännityksen tunteiden tasoittaminen auttaa kestämään stressin ja muutosten aiheuttamat paineet pitkällä tähtäimellä ahdistuksen ja masennuksen ennaltaehkäisy

4 Ohjelman eri versiot Fun Friends (4-6 v.) Friends lapsille (9-12 v.)
Friends nuorille (12-15 v.)

5 Aiempi Friends-tutkimus
-Tohtori Paula Barrett - yksilö- ja ryhmäterapiamuotona (kognit.käyttäytymisterapia) - koululaisten pienryhmissä ja koko luokalla - ryhmän ohjaajan koulutuksen merkitys - seurantatutkimukset - Australia, Kanada, Saksa, Iso-Britannia, Hollanti, Yhdysvallat…

6 Tutkimus Suomessa Kansanterveyksenlaitoksen toteuttama selvitys pilotista lukuvuonna (B23 Koulupohjaisen syrjäytymiskehityksenehkäisy SYKE)

7 Ohjelman teoreettiset perusteet
Kognitiivinen (MIELI) Sisäinen puhe Myönteinen kuva itsestä, muista ja ympäristöstä, Myönteiset odotukset Oppiminen (KÄYTTÄYTYMINEN) Ongelmanratkaisutaidot Selviämistaidot Myönteisten esikuvien tunnistaminen Ikätoverien tukeminen Fysiologinen (KEHO) Kehon antamien vihjeiden tunnistaminen Rentoutustekniikat Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

8 Vanhemmille välitettäviä sisältöjä:
vanhempien osallisuus ensiarvoisen tärkeää tiedosta omat selviytymiskeinot ja ajattelutavat - olet tärkeä roolimalli - rohkaise lasta ajattelemaan positiivisin tavoin - opeta lasta kohtaamaan haastavia tilanteita vähitellen - saa lapsi kiinni yrittämisestä - palkitse lasta yrityksistä - kannusta lasta rakentamaan sosiaalista tukiverkkoa ja luottamaan siihen

9 Ohjelman rakenne 12 oppituntia 10 + 2 kertaustapaamista
toiveena 1 kerta/viikko rakenteen mukaan eteneminen 1-2 tapaamista vanhemmille kotitehtävät joka kerta

10 Ohjelman kulku F iilikset R entoutuminen
I tse osaan ja voin vaikuttaa olooni E tsi ratkaisuja, askel askeleelta N yt on palkinnon aika D uunaa harjoituksia S inut itsesi kanssa – pysy rauhallisena Feelings Remember to relax I can do it, I can try my best Explore solutions and coping step plans Nor reward yourself, you´ve done your best Don´t forget to practice Smile and stay calm for life

11 1. Oppitunti – Tutustutaan ryhmään
Tutustutaan paremmin haastattelu pohditaan samanlaisuutta ja erilaisuutta Yhteiset pelisäännöt mitä vaaditaan, että kaikilla olisi hyvä olla Tavoitteet luokan yhteiset/omat tavoitteet, juhlasta sopiminen

12 Tehtävä: Tutustutaan toisiimme
Pohtikaa ryhmässä, mitkä kolme asiaa yhdistävät teitä kaikkia ja lisäksi kolme sellaista asiaa, jotka erottavat teitä toisistanne.

13 2. Oppitunti – Tutustutaan tunteisiin
Tunteet - tunteiden ilmaisu, tunnistaminen ja säätely - tunteiden merkitys ihmisen elämässä - kaikki tunteet sallittuja ja tärkeitä Ajatusten ja tunteiden suhde - ohjelmointikeskus

14 3. Oppitunti: F ja R Fiilikset - kaikkien tunteiden hyväksyminen
- tunteiden tunnistaminen kehon vihjeiden avulla - ystäväksi kehon kanssa - Jokainen meistä kokee ahdistuksen omalla tavallaan

15 Tehtävä: Kavereita kehon kanssa
-Piirtäkää oma kehonne ja merkitkää ne kohdat, jotka reagoivat tavallisesta poikkeavalla tavalla silloin, kun teitä hermostuttaa/ jännittää/pelottaa. (s.18-19) - Miettikää millaisia rentoutumiskeinoja käytätte

16 3. Oppitunti: F ja R jatkuu..
Rentoutuminen Miksi rentoutuminen on tärkeää? Erilaiset harjoitukset: -syvähengitys -lihastenrentoutus -mielikuvaharjoitukset -liikunta -huumori

17 4. Oppitunti: I Itse osaan ja voin vaikuttaa olooni
sisäisen puheen merkitys vihreät ajatukset (auttavia, vahvistavia) punaiset ajatukset (lannistavia, negatiivisia) (s.25, t.1: ohjelman teemojen sisällyttäminen osaksi kaikkia tunteja)

18 Tehtävä: Ajatuksen voima
Keskustelkaa ryhmässä mitä olet sanonut itsellesi tänään/ lähiaikoina onko sisäinen puheesi synnyttänyt jonkinlaisia tunteita? millaisia? Ovatko nämä ajatukset ja tunteet vaikuttaneet käyttäytymiseesi?

19 5. Oppitunti: I & E edellisten teemojen jatkaminen
omien ajatusten haastaminen: Onko tämä oikeasti totta? Liioittelenko minä? Voisinko ajatella jollain muulla tavalla? Auttavatko nämä ajatukset minua?

20 5. Oppitunti: E Tehtävä: Etsi ratkaisuja, askel askeleelta
Selviytymissuunnitelma (sivu 42) - tavoitteen saavuttaminen vaiheittain - opettajan tuki tavoitteiden mietinnässä

21 6. Oppitunti: E Roolimallit - ketkä ovat minun roolimallejani?
- miten he toimivat vaikeissa tilanteissa? Sosiaalinen tukiverkko - omien tukijoukkojen tiedostaminen Kuuden vaiheen suunnitelma - kohtaamiimme ongelmiin on aina olemassa useita eri ratkaisuja

22 Tehtävä: Kuuden vaiheen suunnitelma (s.50)
Miettikää seuraavaan ongelmaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja (mitä tahansa, vaikka kuinka hassuja) Sinua huolestuttaa ensi viikolla oleva koe. Mitä voisit tehdä, ettei sinua huolestuttaisi niin paljon? Näytelkää alkutilanne ja kaksi erilaista ratkaisuvaihtoehtoa.

23 7. Oppitunti: N Nyt on palkinnon aika - alhainen palkitsemiskynnys
- palkitse itse itsesi - ei tarvitse olla täydellinen – armahda itseäsi - henkilökohtaisten palkintojen määritys - ajattele kuin voittaja - huumorin merkitys elämässä

24 8. Oppitunti: D Duunaa harjoituksia
- valmistaudu vaikeisiin tilanteisiin etukäteen - luota tukijoukkoihin - muista ajatusten merkitys - tutki eri ratkaisuvaihtoehtoja - opi virheistä

25 8. Oppitunti: S Sinut itsesi kanssa – pysy rauhallisena - anna itsellesi aikaa rauhoittua vaikeissa tilanteissa muista säännöllinen rentoutuminen - nuku riittävästi - tee asioita joista pidät - asiat voivat muuttua - sosialisointi ja solidaarisuus

26 9. Ja 10. Oppitunti - kertausta - ”mainoksen” teko
- opitun yleistäminen oman elämän tilanteisiin - juhliminen ja todistusten jako - tietokilpailu, positiivisten viestien kirjoittelu ym.


Lataa ppt "FRIENDS."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google