Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VIRTA-opintotietopalvelu ja oppijan tietovirrat Tilannekatsaus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VIRTA-opintotietopalvelu ja oppijan tietovirrat Tilannekatsaus"— Esityksen transkriptio:

1 VIRTA-opintotietopalvelu ja oppijan tietovirrat Tilannekatsaus
Helena Majamäki projektipäällikkö

2 VIRTA-opintotietopalvelu
Sisältää osan korkeakoulujen (39 kpl) opintorekisterin tiedoista: opiskelijan tunnistetiedot, tutkinnot, opiskeluoikeudet, läsnäolotiedot, suoritus- ja arvosanatiedot On kopio korkeakoulun rekisteristä Korkeakoulut vastaavat rekisterinpitäjinä tietojen oikeellisuudesta Kokoaa avaintiedot yhteen niin, että niitä voidaan hyödyntää eri palveluissa ja tiedonkeruissa Omistaja OKM ostaa ylläpidon ja kehityksen CSC:ltä Tehtävästä määrätään laissa opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä ( /1058) Ohjausvastuu: Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja tiedonkeruiden ohjausryhmä

3 Tiedonkeruut

4 Tiedonkeruita syksyllä 2016 Opettajapätevyydet /AMK 30.9.2016
VIRTA-opintotietopalvelusta tehtävät tiedonkeruut Tiedonkeruita syksyllä 2016 Opettajapätevyydet /AMK Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruu, tiedot toimitetaan VIRTAsta TK:lle Korkeakoulujen tulee toimittaa tiedot VIRTAan klo 19 mennessä Korkeakoulujen käyttöön tehty tarkistustiedostoja 55 op suorittaneiden laskenta raporttiluonnos löytyy Vipusen extra-net –osiosta Syksyn laskenta Suorat tiedonkeruut

5 Ajankohtaista KV-VIRTA-projektista
KV-liikkuuvuustiedonkeruut vuioden 2016 tiedoista alkaen CIMOn tiedonkeruu testipoiminta tehty Korkeakoulujen tiedot vielä puutteelliset vuodelta 2016 Joillakin korkeakouluilla järjestelmätoteutukset vielä kesken Tietoa CIMOn ja EUROSTATin tiedonkeruusta confluence-sivuilta

6 VIRTA-integraatiot

7 KELA-VIRTA –integraatio
Kelan edistymisen seurannan tiedot poimittiin syksyllä 2016 VIRTA- opintotietopalvelun kautta Ensimmäinen toteutus onnistui hyvin korkeakoulujen, CSC:n ja Kelan yhteistyönä Poimintamäärityksiä korjattiin ja räätälöitiin korkeakoulukohtaisesti jonkin verran tarkistusprosessin aikana CSC:n toimittama vastustiedosto Kelalle sisälsi yli opiskelijan suoritustiedot Kuukausiseurannan tiedot Integraatiokehitystä jatketaan kuukausiseurannan tietojen osalta Ammattikorkeakoulujen tiedot vastaavat testauksen perusteella hyvin korkeakoulujen itse Kelaan toimittamia tietoja Yliopistojen tiedoissa VIRTA-poiminnassa edelleen haasteita

8 YTHS-integraatio Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on hyödyntänyt VIRTA-tietoja elokuusta lähtien YTHS-tiedot muodostuvat VIRTAsta kerran vuorokaudessa Poimintaan lisätty koulutuskunta VIRTAsta ei tällä hetkellä saa aivan kattavaa tietoa, jos koulutus järjestetään paikkakunnalla, joka ei ole virallinen toimipaikka, niin kuntatietoa ei välttämättä tuoda Olisi hyvä saada tieto VIRTAan myös näissä tapauksissa

9 Valvira – tietarpeet terveydenhuollon koulutuksista
Valvira jatkaa edelleen opiskelun aikaisista pätevyyksistä muodostuvan tiedoston sekä rajapinnan kautta haettavien tietojen testaamista Valvira ilmoittaa korkeakouluille ajankohdan, milloin siirrytään tuotantokäyttöön Tulossa myös sähköinen asiointipalvelu ammattioikeuksien rekisteröintiin Lisätietoja lutuksista

10 Valvira – tietarpeet sosiaalihuollon koulutuksista
Valvira hyödyntää virkailijakäytössä VIRTA-opintotietopalvelusta saatavaa tietoa käsitellessään sosiaalihuollon ammattipätevyyshakemuksia Tulossa myös sähköinen asiointipalvelu ammattioikeuksien rekisteröintiin Lisätietoja uksista

11 VIRTA-KaPa -integraatio
Integraatio viety tuotantoon VIRTA-opintotietopalvelun tiedot ovat hyödynnettävissä Kansallisen palveluväylän kautta Ensimmäinen hyödyntäjä Caleidon Oy:n Tuudo-palvelu

12 UAF-VIRTA VIRTA-opintotietopalvelua hyödynnetään kansainvälisten maisteriohjelmien haussa niiden hakijoiden kohdalla, jotka ovat hakulomakkeella ilmoittaneet hakevansa opintoihin pohjakoulutuksenaan suomalainen korkeakoulututkinto.  Hakija saa hakulomakkeella tiedon, että ilmoitetut pohjakoulutustiedot tarkistetaan hakuprosessin aikana suoraan asianomaisilta rekisterinpitäjiltä. Tietovarannosta haetaan teknisellä käyttöyhteydellä käsittelyprosessissa tarvittavat hakijan henkilö-, opiskeluoikeus-, tutkinto- ja opintosuoritustiedot. UAF (University Admissions Finland) hakee tietovarannon tietoja suoraan VIRTAn WS-rajapinnan kautta Integraatio toteutetaan syksyllä 2016 ja VIRTA-tietoja hyödynnetään hakukierroksella

13 POLAMK-VIRTA -integraatio
Poliisiammattikorkeakoulun VIRTA-integraatio toteutettiin elokuussa 2016 POLAMKin VIRTA-tietoja voidaan hyödyntää Kelan edistymisen seurannassa ja Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruussa syksyllä 2016

14 VIRTAa hyödyntävät palvelut

15 VIRTA-opintotietopalvelun hyödyntäminen
Tilasto-keskus OPH OKM Kela CIMOO Valvira YTHS VIRTA-opintotietopalvelua hyödyntävät palvelut Puro OILI Korkeakoulut Aineiston siirto viranomaisille EMREX Opinto-polku.fi Korkeakoulujen tietovaranto Vipunen.fi Tuudo Arvo Tutkimuskäyttö ja kyselyt

16 MyData – ihmiskeskeinen tiedonhallinta
Ihmiskeskeinen tiedonhallinta (My Data eli omadata) perustuu siihen, että organisaatiot tarjoavat tuottamansa tai keräämänsä yksilöä koskevan tiedon takaisin ihmiselle itselleen Tavoitteena opintotietojen tuominen elinikäisesti oppijoiden itsensä saataville ja hyödynnettäväksi VIRTA-opintotietopalvelua voi kesästä 2016 lähtien hyödyntää Kansallisen palveluväylän välityksellä

17 VIRTAn hyödyntäminen tutkimuksessa ja kyselyissä

18 VIRTA-tietojen käyttö tutkimuksessa
VIRTA-tietojen tutkimuskäyttö edellyttää tällä hetkellä tiedonluovutuslupamenettelyä, jossa kukin korkeakoulu antaa luvan tietojen käyttöön erikseen Case: Oulun yliopiston LUMA-tutkimus selvitetään ylioppilaskirjoitusten ainevalintojen merkitystä yliopistojen opiskelijarekrytoinnin kannalta Tutkittavana joukkona yliopistoissa opinnot aloittaneet Opiskeluoikeustiedot ja tutkintosuoritukset poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta ja yhdistetään ylioppilastutkintorekisterin tietoihin Tavoitteena käytäntö, jossa tietoja hyödynnetään korkeakoulujen antamalla yleisluvalla FIONA-etäkäyttöyhteyhden kautta Esitys toimintamallista valmistuu syksyn 2016 aikana

19 Hyödyntäminen opiskelijakyselyissä
Korkeakouluilta pyydetty lupa VIRTA-opintotietopalvelun tietojen käyttöön Oppijan seurantakyselyissä VIRTA-opintotietopalvelua hyödynnetty Tilastokeskuksen Eurostudent- kyselyssä 2016 Tulossa OTUS ry:n toteuttama Opiskelijabarometrikysely Tietovarantoa tarkoitus hyödyntää otoksen poiminassa ja aineiston rikastamisessa taustatiedoillan

20 Tietoarkkitehtuuri ja toiminnallisuuksien kehittäminen

21 VIRTA-tietomallin paikalliset lisäykset
Korkeakoulujen tietovarannon ja tiedonkeruiden ohjausryhmän kokous : ”VIRTA-opintotietopalvelun yhteistä tietoarkkitehtuuria voi ehdottaa hallintamallissa kuvattujen prosessien mukaisesti laajennettavaksi niin, että ehdottava taho rahoittaa kehityskustannukset täysimääräisesti. Ehdotus voidaan ottaa käsittelyyn, kun ehdottavat tahot ovat sopineet toteutuksen rahoituksesta. Kustannukset koostuvat ehdotuksen suunnittelusta, määrittelystä ja yhteisestä sopimisesta sekä tekniseen toteutukseen liittyvistä tietomalliin, rajapintoihin ja raportteihin tehtävistä muutoksista. Mikäli ehdotusten käsittely tai toteutus ruuhkautuu, ohjausryhmä priorisoi käsittelyjärjestyksen. Hyväksytty ehdotus toteutetaan yhteiseen tietovarantoon kaikkien käyttöön ja perusylläpito ja käytön tuki toteutetaan osana yhteistä tietoarkkitehtuuria. Toimintamalli tullaan kuvaamaan hallintamallin versiossa 1.1, mutta sitä voidaan alkaa toteuttaa heti.”

22 Tulevaa kehitystä Toteutussuunnitelma opintotietojen sähköisestä säilyttämisestä VIRTAssa arkistolaitoksen antaman päätöksen pohjalta VIRTA-opintotietopalvelun kehittäminen edelleen vastaamaan korkeakoulujen tarpeisiin koulutus- ja opetusyhteistyössä


Lataa ppt "VIRTA-opintotietopalvelu ja oppijan tietovirrat Tilannekatsaus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google