Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Det här m å s t e ni kunna i provet!

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Det här m å s t e ni kunna i provet!"— Esityksen transkriptio:

1 Det här m å s t e ni kunna i provet!
Omistusrakenne: Omistus + ADJ -a/*-e + SUBST: epäm.  USA:s ekonomiska kris_ Miljöutsläppens farliga konsekvenser_ Mitt största intresse_ Min *nyaste jacka_ Laskettavat asiat: eteen en/ett Epämääräinen monikko: autoja, opiskelijoita, yliopistoja, rakennuksia, teitä, siltoja … Suomen paras (luonnon)resurssi  Finlands bästa naturresurs Opiskelijoiden viisaat vastaukset  Studerandenas kloka svar (Yksi) uusi ratkaisu  En ny lösning (Yksi) mahdollinen vaihtoehto  Ett möjligt alternativ Monia insinöörejä Många ingenjörer Monia uusia innovaatioita  Många nya innovationer Paljon rahaa  Mycket pengar

2 Den/det/de + ADJ -a + SUBST: määr Den/det/de här = tämä, nämä
Den/Det/de där = tuo, nuo Den stora frågan Det intressanta programmet De fina uppfinningarna *Denna/detta/dessa = tämä Huom. Lyhyempi muoto subst. Denna stora fråga_ Detta intressanta program_ Dessa fina uppfinningar_ Minä olen kiinnostunut kestävästä kehityksestä  Jag är intresserad AV hållbar utveckling Me olemme kiinnostuneita tuotteestanne  Vi är intresserade av er produkt Tämä uusi vaatimus  Det här nya kravet (Detta..krav_) Tuo ympäristöystävällinen tuote  Den där miljövänliga produkten Nämä tavalliset vaihtoehdot  De här vanliga alternativen (Dessa vanliga alternativ_) Nuo energiatehokkaat yritykset De där energieffektiva företagen Tämä teollinen robotti Den här industriella roboten (Denna industriella robot_)

3 Verbit Preesenstaivutus Perfekti Apuverbi + infinitiivi
Apuverbit yleensä Tulisi, pitäisi, olisi kannattavaa/suotav.  BORDE Skulle:lla rajallinen käyttö: vain konditionaalilauseissa (ostaisin auton jos minulla olisi..) tai menneen ajan futuurissa (minun piti opiskella, mutta nukahdin) Käskymuoto Me käytämme/osaamme/ tarvitsemme/ suunnittelemme/kehitämme  Vi använder/kan/behöver/planerar/ utvecklar He ovat kirjoittaneet/saaneet/ käyttäneet/ kehittäneet  De har skrivit/fått/använt/ utvecklat Suomen pitäisi investoida  Finland borde investera i Opiskele kovasti! Studera hårt! Käytä tätä vaihtoehtoa!  Använd det här alternativet!

4 Verbit S-passiivi = tavallisin Ei turhaan vara/bli+partisiippi!
Älä sano: ”är/blir använd”  ANVÄNDS! S-verbit: suomen -ua/-yä Tätä tuotetta käytetään/ kehitetään/ suunnitellaan (prees.) Den här produkten används/utvecklas/planeras Tätä ohjelmaa on käytetty.. (perf.) Det här programmet har använts.. Tästä vaihtoehdosta on keskusteltu (perf.)  Det här alternativet har diskuterats Suomi on kehittynyt (kehittYÄ) Finland har utvecklats … Suomi kehittää uusia tuotteita (kehittÄÄ) Finland utvecklar nya produkter Toivottavasti kokeilu onnistuu (onnistUA) Hoppas (att) experimentet lyckas Tunnetko Kallen? (tuntEA)  Känner du Kalle? Ratkaisu tuntuu väärältä (tuntUA)  Lösningen känns fel Malli on muuttunut (muuttUA)  Modellen har förändrats

5 Käänteinen SJ = jos TAPA, PAIKKA, AIKA, SL aloittaa lauseen!
Tänään olen opiskellut.  I dag har jag studerat Viiden vuoden kuluttua minulla on työ(paikka).  Om fem år har jag ett jobb Yliopistolla on monia rakennuksia. Vid ett universitet/ Vid universitetet finns många byggnader Viime vuonna opiskelin fysiikkaa  I fjol studerade jag fysik Koska Suomi on investoinut tuulivoimaan, on meillä paljon innovaatioita sillä alalla. Eftersom Finland har investerat i vindkraft har vi många innovationer inom den branschen. Kun tämä vaihe on loppu, voi prosessi alkaa alusta  När den här fasen är över kan processen börja från början/ börja om igen/ börja på nytt


Lataa ppt "Det här m å s t e ni kunna i provet!"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google