Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op)"— Esityksen transkriptio:

1 KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op)
Sonja Betancourt Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto 2.tapaaminen

2 Tämän päivän tavoitteena
Ymmärtää OPSin merkitys Ymmärtää opetuksen suunnittelun merkitys laadukkaan opetuksen, opiskelun ja oppimisen perustana Kyetä suunnittelemaan jakso- ja tuntisuunnitelmia sekä oppitunnin rakennetta

3 Täksi kerraksi piti… Tutustu OPSiin (Biologia) Mitä velvoittaa
Mitä mahdollistaa Oppiaineen luonne Pohdi myös oman sivuaineesi tiimoilta: Miten ne eroavat biologiasta? Eroaako opettajan rooli näiden aineiden kohdalla biologian opettajan roolista?

4 OPS  Biologia vl.7-9, s.379  Biologia lukio, s.140  Opettajankoulutus

5 OPS Opetussuunnitelman merkitys, tehtävä ja arvoperusta
Oppimistavoitteet ja keskeiset sisällöt Käsitykset opetussuunnitelman merkityksestä biologian opettajan työssä? Millaisia työtapoja voi käyttää ympäristötietoisuuden ja monilukutaidon edistämisessä? Miten aiot tulevaisuudessa omassa opetuksessasi ottaa huomioon uuden OPSin?

6 Piilo-opetussuunnitelma
Piilo-opetussuunnitelma vaikuttaa siihen mitä ja miten koulutuksessa todellisuudessa opitaan virallisen opetussuunnitelman lisäksi tai siitä huolimatta. Piilo-opetussuunnitelman käsite (the hidden curriculum) syntyi luvulla Yhdysvalloissa. Siitä tuli luvulla keskeinen koulutussosiologian käsite.

7 Piilo-opetussuunnitelma vaikuttaa merkittävästi muun muassa opiskelumotivaatioon ja tasa-arvon toteutumiseen koulussa. Siihen kuuluvat koulun kirjoittamattomat säännöt ja koulun henkilökunnan, erityisesti opettajien ja rehtorien tiedostetut ja tiedostamattomatkin uskomukset, asenteet ja ennakkoluulot, sekä koulun opiskelukulttuuri. Se vaikuttaa opiskelutapoihin, kuten vaikkapa kokeisiin lukemisen tapoihin ja näkyy sosiaalisen vuorovaikutuksen (ja vaikkapa pukeutumisen) säännöissä, vaikkei niistä olisikaan eksplisiittisesti missään sovittu. Piilo-opetussuunnitelma vaikuttaa epäsuorasti ja saattaa olla pitkälti tiedostamatonta.

8 Miksi opetusta pitäisi suunnitella?
1. Opetustaidon ulkoisten tekijöiden kontrollointi Esiintymistaito - Äänenkäyttö, sanaton viestintä Vuorovaikutus- ja, ihmissuhdetaidot - Rohkaiseminen, kuunteleminen, ryhmädynamiikka Järjestely- ja organisointitaidot - Rytmittäminen, opetusmuodot, työtavat Tekniset taidot - Laitteet, taulutyöskentely

9 Miksi opetusta pitäisi suunnitella?
2. Opetustaidon sisäisten tekijöiden kehittäminen ja hyödyntäminen Oppiaineen hallinta - Oppisisältöjen jäsentely - Painotukset Teoriaan pohjautuva opetuksen suunnittelu Opettajan etiikka Suuri merkitys opetuksen onnistumisessa: OPETUS - OPPIMISPROSESSI

10 Opettajan näkökulma Oppilaan näkökulma Kognitivismi Behaviorismi
Konstruktivismi Biologia eläväksi s. 55

11 Suunnittelussa tulee ottaa huomioon
suunnittelun kohdentaminen oppimistavoitteet opiskelijoiden motivointi oppiaineksen analysointi oppilaiden lähtötaso kyseisessä aiheessa opetusjärjestelyiden suunnittelu arviointi

12 Jos ei suunnittelua.. Mikäli opetuksen tavoitteita ei määritellä, opetus muuttuu helposti “puuhasteluksi” tai päämäärättömäksi toiminnaksi Turvallisuus Arviointi

13 Let’s do this!

14 Osaamisen ja oppimisen tasot

15 https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein

16 Opeopiskelijat…

17 Miten suunnittelet hyvää luonnontieteen opetusta?
*Oppitunnin/ jakson/ kurssin perusrakenne  erikoistilanteet *Aihe ja tavoitteet  sisällöt, työtavat, tehtävät *Eriyttäminen

18 Millainen on hyvä luonnontieteen oppitunti?
Kirjoittakaa ylös hyvän oppitunnin osasia Esim. opetusmenetelmät, työtavat, välineet, materiaalit… Siirretään sanat taululle oppituntijanalle Ajatukset, perustelut

19

20

21 Ensi kerraksi Katso luento Moniviestimestä: Päivi Häkkinen-
Erilaiset oppimisympäristöt sekä formaali, nonformaali ja informaali oppiminen OPPIMISTEHTÄVÄ- Opiskeluelämäkerta

22 OPPIMISTEHTÄVÄ 1. Opiskeluelämäkerta
1. Opiskeluelämäkerta Kirjoita opiskeluelämäkerta, jossa tarkastelet merkittäviä oppimiskokemuksiasi ja itseäsi oppijana. Tarkastele kirjoituksessasi myös sellaista oppimista, joka on tapahtunut koulun ulkopuolella. Palauta mieleesi, miten olet suhtautunut opiskeluun/oppimiseen ja mikä Sinulle on ollut siinä tärkeää. Muistele myös, mitä Sinun on ollut helppoa ja vaikeaa oppia. Entä mistä koet hyvin ja huonojen oppimistulostesi johtuneen? Tarkastele kirjoituksessasi myös, millaista tukea ja ohjausta olet saanut oppimiseen koulussa ja sen ulkopuolella. Miten olet suhtautunut tähän tukeen ja ohjaukseen? Millainen suhde sinulla on ollut kasvattajiisi ja opettajiisi? Miten suhteesi kasvattajiin ja opettajiin on muuttunut elämäsi aikana? Millaiset heistä ovat olleet mielestäsi "hyviä", millaiset "huonoja"? Millaiseksi haluat itse tulla? Kun kirjoitat opettajistasi tai muista henkilöistä, älä mainitse heitä nimeltä, vaan käytä vaikkapa lempinimeä. Kirjoitelman ohjeellinen pituus on min. kaksi sivua.


Lataa ppt "KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google