Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suun kautta otettavat lääkkeet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suun kautta otettavat lääkkeet"— Esityksen transkriptio:

1 Suun kautta otettavat lääkkeet
LÄÄKEMUODOT Suun kautta otettavat lääkkeet Tabletti Pilleri   Depottabletti eli retard-tabletti Enterotabletti Kapseli Depotkapseli Enterokpseli Poretabletti Purutabletti Imeskelytabletti Resoribletti eli kielenalustabletti Jauhe Oraaliliuos eli oraalisuspensio (mikstuura) Tipat

2 Suussa vaikuttavat lääkkeet
… imeskelytabletti, vesi, voide, geeli, hyytelö, tahna, suihke, sumute, purukumi.    Silmiin, korviin ja nenään annosteltavat lääkkeet … Tipat, voide, vesi, lamellit, sumute, puikko Hengitysteihin annosteltavat lääkkeet … Inhalaatiosumute, - jauhe, höyryhengitys   Injektioina ja infuusiona annettavat lääkkeet … Injektio- ja infuusioneste, implantaatit Ulkoisesti käytettävät lääkkeet … Geelit, emulsiovoiteet, voiteet, pastat, puuterit, nesteet, liuokset, sumutteet, shampoot, laastarit   Peräsuoleen annosteltavat lääkkeet … Puikko eli suppo, voide, ruiske Emättimeen annosteltavat lääkkeet …Puikko, tamponi, voide, rengas, geeli

3 Alkuperäisvalmiste Patenttisuojattu, ensimmäinen uutta lääkeainetta sisältävä lääkevalmiste, joka tuodaan markkinoille Alkuperäisvalmisteiden nimet voivat vaihdella maasta toiseen.  Rinnakkaisvalmiste – geneerinen valmiste Sisältää samaa lääkeainetta kuin alkuperäisvalmiste, vahvuus ja lääkemuoto samanlaiset kuin alkuperäisvalmisteessa - biologisesti samanarvoinen Markkinoille vasta alkuperäisvalmisteen patenttisuojan päätyttyä Edullisempia < valmisteen tuotekehitys nopeampaa ja edullisempaa

4

5 Lääkkeen Elinkaari Molekyylikeksintö - lääkeainekemisti * Lääkemolekyylin yleinen patenttisuoja 20 vuotta 2. Apua bioteknologiasta + biokemia & geeniteknologia * Elimistön toiminta, sairauksien syyt ja mekanismit In silico, in vitro, in vivo – ”piissä – lasissa – elämässä” Solutasolla – pre-kliininen tutkimus, soluviljelmät * vaikutusmekanismit  käsitys turvallisuudesta ja haittavaikutuksista > < monimutkaiset biologiset järjestelmät 5. Eläinkokeita – pre-kliininen tutkimus * annostus, teho ja käyttäytyminen elimistössä  turvallisuus – myrkyllisyys, syöpävaarallisuus, alkio- ja sikiöhaitat > < päätelmät vaikutuksista ihmisillä? Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet * rakenne, liukoisuus, synteesitapa, sulamispiste, happo-emäsluonne... Koehenkilöt – kliininen tutkimus; harva lääkeaine pääsee näin pitkälle a) Muutama terve vapaaehtoinen pienet annokset: pitoisuus veressä, jakautuminen kudoksiin, käsittely elimistössä ja poistuminen → teho ja mahdolliset haitat b) Kymmeniä tai satoja koehenkilöitä varmistetaan tulokset ja määritellään sopiva kerta-annos c) Tuhansia tai kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia potilaita * sairaalassa, lääkettä käytetään kuin se olisi markkinoilla * kriittisin ja kallein vaihe, aikaa kulunut usein yli 10 vuotta

6 8. Lääkeaineesta lääkevalmisteeksi - Eri lääkemuodot ja säilyvyystutkimukset
9. Pilotoinnista tuotantoon – pilottivaiheet ja koe-erät Myyntiluvasta markkinoille > Fimea * Arvioidaan valmisteyhteenveto ja pakkausseloste, tarkistetaan pakkausmerkinnät Vihdoin apteekissa - Tuotanto ja markkinointi, lääkemainokset * Patenttisuojan päätyttyä markkinoille rinnakkaisvalmisteita Seurantaa ja lisätutkimusta * Fimea voi vaatia jatkotutkimuksia tai seurantaa * Ilmoitukset haittavaikutusrekisteriin * Valmistajan omat kehittelytutkimukset ja markkinatutkimukset Investoinneille vastinetta * Ennen tuottoa rahaa kuluu satoja miljoonia ja aikaa toistakymmentä vuotta * Tuotosta yli 60% lääketeollisuudelle ja tukkukaupalle, apteekin kate reilut 20% ja valtion verotus reilut 10% * Lääkekehitys panostaa runsastuottoisiin lääkkeisiin (kansantauti- ja elintasolääkkeet) → Harvinaiset sairaudet? Ostovoiman puute? Milloin lääke tunnetaan? * Vähintään 5 vuotta markkinoilla – ominaisuudet ja asema lääkehoidossa tunnetaan Milloin lääke poistuu markkinoilta? * Vanhimmat lääkkeet markkinoilla lähes 100 vuotta, lyhytikäisimmät alle 10 vuotta * Uusi lääke syrjäyttää vanhan * Käyttökokemukset yllättävistä haitoista * Myyntiluvan peruminen * Kannattamattomuus

7 Punainen kolmio – varoitus
Lääkepakkaus Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Koostumus – vaikuttava aine, apuaineet, laktoosi Vaikutustapa Käyttötarkoitus Käyttöohje - annostus Haittavaikutukset Varoitukset (punainen kolmio, alkoholi, aurinko, maito, greippimehu, raskaus, imetys, muut lääkkeet, lapset…) Esteet lääkkeen käytölle Valmistaja Säilytysohje (lämpötila, kosteus, valo) Viimeinen käyttöpvm. Pakkauskoko Valmisteen tunnistetietoja Punainen kolmio – varoitus Voi haitata suorituskykyä liikenteessä ja tarkkuutta vaativien koneiden ja laitteiden käytössä Voi aiheuttaa lapsille epämääräistä ärtyisyyttä tai levottomuutta * Esim. uni- ja rauhoittavat lääkkeet, myös vahvojen kipulääkkeiden, masennuslääkkeiden, epilepsialääkkeiden ja yskänlääkkeiden kyljessä Tasasivuinen musta kärkikolmio – pakkausselosteessa Tuote lisäseurannassa – pitkäaikaisesta käytöstä rajallisesti tietoa

8 1) Elintärkeät lääkkeet 2) Säännöllisesti otettavat lääkkeet 3) Kuuriluontoiset lääkkeet 4) Oireenmukaiset lääkkeet Onnistunut lääkehoito vaiva oikein määritelty ja lääke on tarkoitukseen sopiva oikein ymmärretyt ja noudatetut käyttöohjeet Aloituspakkaus – aloitetaan pienellä pakkauksella ja katsotaan toimiiko / sopiiko Lääkevaihto - Geneerinen substituutio  Viitehintajärjestelmä

9 Myyntilupa Fimealta Hinnat kaikissa apteekeissa samat
Itsehoitolääke Reseptilääke Myyntilupa Fimealta Hinnat kaikissa apteekeissa samat - ilman reseptiä (nikotiinipurukumi myös päivittäistavarakaupasta) - oireet selkeitä, lieviä ja tilapäisiä - lääkäri todennut tarpeen aikaisemmin - tukee lääkkeetöntä itsehoitoa - annostus pakkausohjeen mukaan + apteekista neuvoja - haittavaikutukset arvioitu väärinkäytettynäkin turvallisemmaksi kuin reseptilääke - yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa - tilapäiskäyttöön, pakkauskoko ja myyntimäärä voi olla rajoitettu - vaikuttavan aineen määrä voi olla rajoitettu mainonta ja markkinointi väestölle sallittua, mutta säädeltyä - ei yleensä korvata sairausvakuutuksesta - vain lääkärin lääkemääräyksellä – kirjallinen, puhelin tai sähköinen resepti - lääkärin diagnoosi - hoito vaatii seurantaa - yksilöllinen annostus - toimii vain ohjeen mukaan käytettynä - haittavaikutukset harkittava tapauskohtaisesti suhteessa tehoon - vakaviakin yhteisvaikutuksia - reseptien uusinta kontrolloitua ja säädeltyä - reseptillä annosta ja vaikuttavan aineen määrää voidaan suurentaa - mainonta ja markkinointi väestölle kielletty (lääkäreille ja apteekeille kyllä) - osa tai kaikki voidaan korvata sairausvakuutuksesta (erityiskorvattavat lääkkeet)

10 LÄÄKKEIDEN VÄÄRÄ KÄYTTÖ
Alikäyttö Ylikäyttö Turha käyttö Väärän lääkkeen käyttö Päällekkäiskäyttö Väärinkäyttö Tietoisesti muu kuin lääkinnällinen tarkoitus: päihtymys, mielihyvä Sekakäyttö, käyttö muun päihteen kanssa Yliannostuskäyttö Muu käyttö vastoin ohjeita: nieltävät  uuttaminen ja suonensisäinen käyttö, kielenalustabletin nuuskaaminen ja liuottaminen…

11 Apteekkilaitos Fimea :
 Apteekkien lukumäärä ja sijainti; pää- ja sivuapteekit + ”lääkekaapit”  Henkilökohtainen apteekkarilupa - Apteekkari; yrittäjä - Proviisori; asiakaspalvelu, lääkeasiantuntija, esimies - Farmaseutti; lääkeasiantuntija, asiakaspalvelu - Tekninen henkilökunta; lääketeknikko, lääketyöntekijä * Eettinen ohjeisto 1. Apteekkien lakisääteiset tehtävät: * Lääkkeiden saatavuus * Oikea ja turvallinen käyttö  neuvonta ja ohjaus * Lääkemääräysten tarkistaminen: - oikeellisuus - sisältö - annostelu - lääkkeiden yhteensopivuus - hoidon edullisuus * Yksilöllisten reseptilääkkeiden valmistus * Reseptirekistereiden ylläpito

12 2. Viranomaisten työtä tukevat tehtävät:
* Schengen todistukset (huumaavat ja psykotrooppiset lääkkeet) * Erityisluvallisten lääkkeiden maahantuonti * Huumausaineiden käytön seuranta * Tuotevirhe-epäilystä ilmoittaminen * Lääkkeiden markkinoilta poistot 3. Erityispalvelut ja yhteiskuntavastuu: * Itsehoidon tuki – tieto, ohjaus * Annosjakelupalvelu * Lääkejäte * Huumevieroituksen tukeminen – puhtaat pistosvälineet, sopimus vieroitushoitolääkkeistä * Terveyden edistäminen ja tupakasta vieroitus * Kansansairauksien ehkäisyn ja hoidon tukeminen > hankkeet, projektit, kampanjat, apteekkien astma-, diabetes- ja sydänohjelmat * Koulutus – opetusapteekkitoiminta, esitelmät * Tiedonvälitys – Internet, lehdet, esitteet * Lääkehoidon seuranta – mittaukset * Farmaseuttiset palvelut laitoksille


Lataa ppt "Suun kautta otettavat lääkkeet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google