Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4"— Esityksen transkriptio:

1 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

2 Tämän esityksen sisältö
tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat) mikä on avointen ja yhteisten rajapintojen hallintasuunnitelma miksi avoimen rajapinnan hallintasuunnitelma on tärkeä mitä eroa on rajapintojen määrittelydokumentilla ja rajapintojen hallintasuunnitelmalla ohjelmiston avoimet sekä avoimet ja yhteiset rajapinnat avoimen rajapinnan hallinnanelinkaaren kuvaus hallintasuunnitelman hyödyntämisen nykytila

3 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma TAUSTA 18.1.2016

4 Tausta Nykyisin järjestelmätoimittajat tekevät avoimia rajapintoja omiin järjestelmiinsä. Rajapinnat ovat usein teknologisesti standardin mukaisia, mutta rajapinnan kautta siirtyvä tietosisältö ja rajapinnan elinkaari on toimittajan vapaasti päätettävissä Tulevaisuudessa määritellään enemmän avoimia rajapintoja eri järjestelmiin siten, että jokaiseen järjestelmätoimittajan järjestelmään on teknologisesti ja tietosisällöllisesti samanlainen rajapinta Muuttunut tilanne aiheuttaa seuraavat kaksi asiaa: rajapintojen määrittelyt tulevaisuudessa omistaa joku muu kuin ohjelmiston omistaja. rajapinnan määrittelyiden omistajan tehtävänä on suorittaa itse tai järjestää rajapinnan hallinta (em. rajapinnan kehittämisen ja ylläpidon rahoitus sekä kehittämisen käytänteet)

5 Avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat samalla toimialalla - Nykyinen tilanne
Kaupunki xx x Kaupunki yy x Kaupunki zzx Järjestelmä 1 Järjestelmä 1 Järjestelmä 3 Rajapinnan dokumen taatio Rajapinnan dokumen taatio Rajapinnan dokumen taatio Toimiala järjestelmä x Toimiala järjestelmä y Toimiala Järjestelmä z Rajapinnan omistaja Rajapinnan omistaja Rajapinnan omistaja

6 Nykyisen tilanteen piirteet
Ominaisuus Kuvaus Rajapinnan omistajuus Rajapinnan ja sen määrittelyt omistaa ohjelmiston omistaja Rajapinnan määrittely (teknologia ja tietosisältö) Ohjelmiston omistaja voi vapaasti määritellä rajapinnan teknologian tai tietosisällön Rajapinnan suunnittelu ja toteutus Ohjelmiston omistaja voi vapaasti suunnitella ja toteuttaa rajapinnan. Rajapinnan ylläpito rajapinnan ylläpidosta vastaa ohjelmiston omistaja omien resurssien ja aikataulujen puitteissa Rajapinnan käyttöönotto Ohjelmiston omistaja saa vapaasti päättää miten rajapintaa voidaan käyttää tai liittyykö sen käyttämiseen hinnoittelua tai sopimuksia Rajapinnan kehittämisen ja ylläpidon kustannukset Kustannuksista vastaa ohjelmiston omistaja, joka voi vapaasti päättää miten kustannukset asiakkailta veloitetaan vai veloitetaanko ollenkaan Rajapinnan dokumentaatio Toimittaja voi vapaasti määritellä millainen dokumentaatio tuotetaan rajapinnasta Rajapinnan elinkaari Toimittaja voi vapaasti päättää rajapinnan elinkaaresta

7 Avoimet yhteiset rajapinnat samalla toimialalla - Tulevaisuuden tilanne
Kaupunki x x Kaupunki y x Kaupunki z x Järjestelmä 1 Järjestelmä 1 Järjestelmä 3 Avoimet ja yhteiset rajapinnat Rajapinnan omistaja Rajapinnan hallintasuunnitelma Toimiala järjestelmä x Toimiala järjestelmä z Toimiala järjestelmä y Rajapinnan dokumentaatio

8 Tulevaisuuden tilanteen piirteet
Ominaisuus Kuvaus Rajapinnan omistajuus Rajapinnan määrittelyt omistaa rajapinnan omistajaksi nimetty toimija, mutta ohjelmistoon toteutetun rajapinnan omistaa ohjelmiston omistaja Rajapinnan määrittely (teknologia ja tietosisältö) Valittu toimija määrittelee rajapinnan Rajapinnan suunnittelu ja toteutus Ohjelmiston omistaja voi vapaasti suunnitella ja toteuttaa rajapinnan. Rajapinnan ylläpito rajapinnan ylläpidosta vastaa ohjelmiston omistaja sovittujen aikataulujen puitteissa Rajapinnan käyttöönotto Valittu toimija päättää miten rajapintaa voidaan käyttää tai liittyykö siihen hinnoittelua tai sopimuksia. Ohjelmiston omistajalla on kuitenkin mahdollisuus veloittaa siitä ylläpitokustannuksia esimerkiksi kehittämiskustannuksia Rajapinnan kehittämisen ja ylläpidon kustannukset Kustannukset maksetaan sovitun mallin mukaisesti Rajapinnan dokumentaatio Toimittajan tarvitsee ylläpitää vain omaan käyttöön tarkoitettua dokumentaatiota Rajapinnan elinkaari Toimittaja sitoutuu ylläpitämään rajapintaa sovitun mallin mukaisesti

9 Avoimet yhteiset rajapinnat - yhden järjestelmäkokonaisuuden malli- Tulevaisuuden tilanne
Järjestelmä n Palveluväylä/integraatioalusta Avoimet, mutta järjestelmän omistajan hallitsemat rajapinnat Rajapinnan omistaja Rajapinnan hallintasuunnitelma Rajapinnan dokumentaatio Keskitetyt ohjelmistot/järjestelmät x,y,z esim. VRK

10 Tulevaisuuden tilanteen piirteet
Ominaisuus Kuvaus Rajapinnan omistajuus Rajapinnan ja sen määrittelyt omistaa ohjelmiston omistaja Rajapinnan määrittely (teknologia ja tietosisältö) Ohjelmiston omistaja voi vapaasti määritellä rajapinnan yhdessä ohjelmiston kehittäjien kanssa Rajapinnan suunnittelu ja toteutus Ohjelmiston omistaja voi vapaasti suunnitella ja toteuttaa rajapinnan. ohjelmiston kehittäjien kanssa Rajapinnan ylläpito rajapinnan ylläpidosta vastaa ohjelmiston omistaja omien ja ohjelmiston kehittäjien kanssa resurssien ja aikataulujen puitteissa Rajapinnan käyttöönotto Ohjelmiston omistaja saa vapaasti päättää miten rajapintaa voidaan käyttää tai liittyykö sen käyttämiseen hinnoittelua tai sopimuksia Rajapinnan kehittämisen ja ylläpidon kustannukset Kustannuksista vastaa ohjelmiston omistaja, joka voi vapaasti päättää miten kustannukset asiakkailta veloitetaan vai veloitetaanko ollenkaan Rajapinnan dokumentaatio Toimittaja voi vapaasti määritellä millainen dokumentaatio tuotetaan rajapinnasta Rajapinnan elinkaari Toimittaja voi vapaasti päättää rajapinnan elinkaaresta Erityipiirteitä Rajapintoja voi hyödyntää todella suuri määrä järjestelmiä/ohjelmistoja, jolloin rajapinnan tehtävät muutokset on suoritettava huolellisesti ja suunnitelmallisesti, jotta varmistetaan rajapintaa käyttävien järjestelmien toimivuus

11 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma MIKÄ SE ON. 18. 1

12 Mikä on avointen ja yhteisten rajapintojen hallintasuunnitelma
Rajapintojen hallintasuunnitelma on dokumentti, jossa kuvataan miten avointen rajapintojen hallinta ja ylläpito suoritetaan Rajapintojen hallintasuunnitelmassa esitetään mm. seuraavat tärkeät asiat kuka omistaa rajapintojen määrittelyt miten rajapintojen kehittäminen ja ylläpito rahoitetaan miten kehittämistä koordinoidaan ja suoritetaan Rajapinnan hallintasuunnitelman laativat rajapintaa käyttävät sidosryhmät

13 Mitä eroa on rajapinnan teknisellä määrittelyllä ja rajapinnan hallintasuunnitelmalla
Rajapinnan tekninen määrittelydokumentti kuvaa rajapinnan teknisen kuvauksen eli esimerkiksi millä rajapintateknologialla rajapinta on toteutettu, miten se teknisesti toimii, mitä tietoa siinä välitetään jne Rajapinnan hallintasuunnitelma dokumentti kuvaa miten rajapintaa ja siihen liittyvää dokumentaatiota hallitaan eli esimerkiksi kuka omistaa rajapintamäärittelyt, miten rajapinnan kehittäminen ja ylläpito rahoitetaan jne

14 Avointen ja yhteisten rajapintojen määrittelyt vs
Avointen ja yhteisten rajapintojen määrittelyt vs. rajapintojen hallintasuunnitelma Ohjelmisto x Avoin ja yhteinen rajapinta 1 Avoin ja yhteinen rajapinta 2 Määrittelee rajapintojen kehittämisen käytänteet ja toimintamallit Avoin ja yhteinen rajapinta 3 Kuvaa rajapinnan määrittelyiden omistajuudet ja muut roolit Yhteisten rajapintojen hallinta suunnitelma xxx_rajapinnanhallintasuunnitelma.doc Yhteisten rajapintojen tekniset määritykset Määrittelee tekniset asiat Ohjelmisto y Avoin ja yhteinen rajapinta 1 Vastaa kysy-mykseen: Vastaa kysy-mykseen: Avoin ja yhteinen rajapinta 2 Avoin ja yhteinen rajapinta 3 Miten rajapinta toimii teknologisesti, mitä tietoa välittyy jne. Kuka omistaa rajapinnan määrittely, miten kehittämien ja ylläpito rahoitetaan jne.

15 Miksi rajapintojen hallintasuunnitelma on tärkeä
Jos rajapintojen määrittelyt omistaa joku muu kuin ohjelmiston omistaja niin rajapintojen hallinta (määrittelyjen ylläpito, rahoitus, toteutuksen valvonta yms.) tulee olla suunniteltu Jos EI OLE rajapintojen hallintasuunnitelmaa niin rajapinnat eivät kehity muuttuvien tarpeiden mukaisesti, koska ei tiedetä miten rajapinnan kehittämistä ja ylläpitoa tehdään tai miten sitä rahoitetaan => rajapinnat eivät kehity ja tulevat käyttökelvottomiksi tai niistä tulee toimittajakohtaisia, koska toimittajat alkavat tekemään niin itse muutoksia

16 Ohjelmiston omat ja yhteiset rajapinnat
Ohjelmistossa voi olla myös ohjelmiston omia avoimia rajapintoja, joiden määrittelyt omistaa ohjelmiston omistaja (toimittajan hallitsemat rajapinnat) Näiden rajapintojen ylläpidosta ja elinkaaresta vastaa toimittaja Näille rajapinnoille ei laadita yhteistä hallintasuunnitelmaa vaan niistä toimittaja huolehtii osana ohjelmiston elinkaaren hallintaan.

17 Ohjelmiston omat ja yhteiset rajapinnat
Avoimet yhteiset rajapinnat/tilaajan hallitsemat rajapinnat noudattavat yhteisesti laadittuja määrityksiä Yhteisten rajapintojen hallinta suunnitelma (rahoitus ja ylläpito...) Yhteisten rajapintojen tekniset määritykset Yhteiset rajapinta määritykset. (tietosisältö ja teknologia...) Yhteiset rajapinta määritykset. (tietosisältö ja teknologia...) Ohjelmisto x Avoin ja yhteinen rajapinta 1 Avoin ja yhteinen rajapinta 2 Hallintasuunnitelmalla hallintaan ja ylläpidetään rajapintojen määrityksiä Avoin ja yhteinen rajapinta 3 4 2 Noudattaa hallintasuunnitelmaa 1 Ohjelmisto y Avoin ja yhteinen rajapinta 1 Organisaatiot, jotka hyödyntävät rajapintoja Ohjelmiston omien rajapintojen määritykset Avoin ja yhteinen rajapinta 2 Avoin ja yhteinen rajapinta 3 Avoin rajapinta 1 Avoin rajapinta 2 5 Tilaajan hallitsemat avoimet rajapinnat noudattavat yrityksessä laadittuja määrityksiä 3 = Tilaajan hallitsema rajapinta = Toimittajan hallitsema rajapinta

18 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli AVOIMEN RAJAPINNAN ELINKAARI 21.9.2015

19 Avoimen rajapinnan elinkaari-kehittäminen
1. Yhteinen tarve rajapinnoille 2. Rajapintojen hankinta konsortion muodostaminen 3. Rajapintojen toiminnallisen tarpeen kuvaus 4. Rajapintojen teknisten määrittelyiden toteutuksen toimittajan valinta 5. Rajapintojen teknisen määrittelyn toteutus valitun toimittajan kanssa 6. Rajapinnan rajapintojen hallinta suunnitelman hyväksyntä Perustietojen täyttäminen hallintasuunnitelmaan Valmis hallintasuunnitelma Hallintasuunnitelman täydentäminen Hallintasuunnitelman täydentäminen Hallintasuunnitelman täydentäminen 7.Määrittelyiden mukaisten rajapintojen toteutus ohjelmistoihin Ohjaa rajapintojen toteutusta 2.1 Avointen rajapintojen hallintasuunnitelma dokumentin täyttäminen (Rajapintojen hallintasuunnitelma) 8.Määriteltyjen rajapintojen ylläpito Ohjaa rajapintojen ylläpitoa

20 Avoimen rajapinnan elinkaari ylläpito
Määriteltyjen rajapintojen ylläpito/elinkaaren hallinta Tarve rajapinnan muuttamiseen / kehittämiseen Rajapinta muutosten määrittely Rajapinta muutosten toteutuksenseuranta Toteutusten hyväksymistestaus Projektinhallinta Miten uudet versiot rahoitetaan? Kuka vastaa tilaan osalta ylläpitovaiheen projektin hallinnasta? Miten päätään uusista rajapinta versioista ? Kuka vastaa hyväksymistestauksesta tilaajan osalta? Avointen rajapintojen hallintadokumentti ohjaa rajapintojen ylläpitoa ja vastaa yllä oleviin kysymyksiin Avointen rajapintojen hallintasuunnitelma dokumentti xyz rajapinnan hallintasuunitellma.doc

21 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli AVOIMEN RAJAPINNAN KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMAT JA ELINKAARI

22 Avoimen rajapinnan kehittämisen näkökulmat
1.Avoimen ja yhteisen rajapinnan kehittäminen ohjelmistoon, jonka omistaa toimittaja 2.Avoimen ja yhteisen rajapinnan kehittäminen ohjelmistoon, jonka omistaa tilaaja

23 1.Ohjelmisto tuotteenhallinta toimittajan omistamassa ohjelmistossa
Toimialan avoimien rajapintojen hallintasuunnitelma Rahoitus Omistaja (ohjel- mistotalo) Uuden version kehitys Ohjelmistotuotteen versio 1.1 Ohjelmistotuotteen versio 1.0 Uuden version kehitys Päätetyt uudet ominaisuudet Kerää Uudet ominaisuudet Uudet ominaisuudet? Tuotepäällikkö nn. Kehitysprojektin Projektipäällikkö nn Markkinointi ja myynti Asiakastarpeet Kilpailijan tuotteen ominaisuudet Teknologia muutokset Lakimuutokset Toimialan avoimien rajapintojen määritykset tai niiden muutokset

24 2.Ohjelmisto tuotteenhallinta tilaajan omistamassa ohjelmistossa
Rahoitus (määritelty tuotteenhallinta suunnitelmassa) Toimialan avoimien rajapintojen hallintasuunnitelma Omistaja (Määritelty tuotteen hallinta suunnitel massa) Uuden version kehitys Ohjelmistotuotteen versio 1.0 Ohjelmistotuotteen versio 1.1 Uuden version kehitys Päätetyt uudet ominaisuudet Kerää Uudet ominaisuudet Uudet ominaisuudet? Tuotepäällikkö (määritelty tuotteenhallinta suunnitelmassa) Kehitysprojektin Projektipäällikkö (määritelty tuotteenhallinta suunnitelmassa) Markkinointi ja myynti Asiakastarpeet Kilpailijan tuotteen ominaisuudet Teknologia muutokset Lakimuutokset Toimialan avoimien rajapintojen määritykset

25 Rajapintojen kehittäminen ohjelmistoon
Edellisten kuvien perusteella voidaan todeta, että käytännössä ei ole merkittävää eroa siinä tehdäänkö avoimet yhteiset rajapinnat tilaajan omistamaan ohjelmistoon vai toimittajan omistamaan ohjelmistoon.

26 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma PROJEKTIN LOPPUTULOKSET 21.9.2015

27 Projektin lopputulokset
laadittu rajapintojen hallintaan liittyvää ongelmatiikka, nykytila sekä tulevaisuus Avoimen_rajapinnan hallinnan YLEISKUVAUS v1.0.DOC laadittu dokumenttipohja rajapinnanhallinta suunnitelmalle xxx_rajapinnanhallintasuunnitelma MALLIPOHJA v1.0.doc laadittu yleisesittely avoimen rajapinnan hallintamallin esittelykalvot avoimen rajapinnan hallintamalli 1.2.ppt

28 KIITOKSIA MIELENKIINNOSTA! Kysymyksiä ja vastauksia


Lataa ppt "Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google