Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

R6: IKÄNÄKÖKULMA - TUTKIMUSSUUNNITELMA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "R6: IKÄNÄKÖKULMA - TUTKIMUSSUUNNITELMA"— Esityksen transkriptio:

1 R6: IKÄNÄKÖKULMA - TUTKIMUSSUUNNITELMA
1 Mitä käyttäjäryhmää tutkitaan? Tutkittavana on kolme eri ikäryhmää: Nuoret aikuiset (n vuotta) Keski-ikäiset (n vuotta) Ikääntyneet (n vuotta) Tutkittavia ei pyritä karsimaan millään muilla perusteilla Tarkoituksena saada mahdollisimman heterogeeninen otos ikäryhmästä Pyritään kuitenkin siihen, etteivät ikäryhmän sisällä kaikki tutkittavat kuulu samaan sosiaaliseen ryhmään

2 R6: IKÄNÄKÖKULMA - TUTKIMUSSUUNNITELMA
2 Millainen prosessi valitaan tarvekartoitukseen? Tutkimus suoritetaan haastattelemalla kohdehenkilöitä henkilökohtaisesti Resurssien aiheuttamien rajoitusten vuoksi haastateltavien määrä pyritään pitämään kohtuullisena ja haastattelu tiiviinä Haastattelut suoritetaan haastateltavien henkilöiden kannalta otollisissa paikoissa Esimerkiksi haastateltavan kotona tai työpaikalla Haastateltavat tavoitetaan etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse ja sovitaan haastattelun ajankohta ja paikka Itse tutkimus aloitetaan kuitenkin vasta haastattelun alkaessa

3 R6: IKÄNÄKÖKULMA - TUTKIMUSSUUNNITELMA
Haastattelun toteuttamisessa käytännössä tulee ottaa huomioon Haastattelun runko on laadittu huolella Haastattelija on valmistautunut haastatteluun hyvin Haastateltavalle annetaan tarpeeksi vastausaikaa Haastattelun ilmapiirin tulee olla vapautunut ja rento Haastattelut tallennetaan äänittämällä Äänitteistä koostetaan lopuksi kirjallinen yhteenveto Yksittäisiä haastatteluja käsitellään ainoastaan asiatasolla Ennen varsinaista tutkimuksen aloittamista suoritetaan tarvittava määrä pilottihaastatteluita, jotta haastattelun runko saadaan toimivaksi

4 R6: IKÄNÄKÖKULMA - TUTKIMUSSUUNNITELMA
Haastattelutilanteen kulku Ennen varsinaisen haastattelun alkua Varmistetaan, että haastattelussa tarvittava laitteisto toimii Kerrotaan haastateltavalle haastattelun kulku Haastattelun runko Haastateltavan perustiedot Taustatietoa aiheesta Tarkemmat kysymykset Yhteenveto / sana on vapaa

5 R6: IKÄNÄKÖKULMA - TUTKIMUSSUUNNITELMA
3 Millaista prosessia on ajateltu konseptointiin? Haastatteluista tehdään yhteenveto kirjallisesti Lisäksi tulokset voidaan esittää havainnollistavan kaavion avulla Tulosten perusteella esitetään palvelulle konsepti Pääasiallisesti konseptointia varten käytetään koko aineistosta koottua dataa Myös yksittäiset huomionarvoiset näkökannat otetaan huomioon


Lataa ppt "R6: IKÄNÄKÖKULMA - TUTKIMUSSUUNNITELMA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google