Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Alueellisen ELO-toiminnan kehittämisestä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Alueellisen ELO-toiminnan kehittämisestä"— Esityksen transkriptio:

1 Alueellisen ELO-toiminnan kehittämisestä
ELY-keskusten ELO-kehittämisryhmien aloitteet

2 Ohjauskoulutusalusta
Tausta: Resurssit vähenevät sekä ohjausta tuottavissa organisaatioissa että ohjausosaamista kehittävillä tahoilla. Ohjaustyötä tekevien on yhä vaikeampi päästä osallistumaan koulutustapahtumiin, koska ajalliset ja taloudelliset resurssit ovat rajalliset.  Tarvitaan valtakunnallinen ohjausosaamisen jakamisen verkkoalusta valtakunnallisesti ja alueilla järjestettävien koulutustilaisuuksien ja hyvien käytäntöjen levittämiseen alusta mahdollistaa tilaisuuksien seuraamisen netin välityksellä tai myöhemmin tallenteena

3 Aikajanasovellus Ohjausalan koulutusta järjestävät monet eri tahot ilman, että toimintaa koordinoidaan mitenkään. Toiminnassa on ajallista ja sisällöllisestä päällekkäisyyttä. Toisaalta tieto koulutuksista ja muista tapahtumista ei välttämättä kulje kaikille tarpeellisille tahoille. Koordinoinnin apuvälineeksi voitaisiin rakentaa joko oma sovellus tai ottaa käyttöön esimerkiksi Kansallisen ennakointiverkoston hankkima tapahtumakalenteri, ”ennakointitilaisuuksien tiekartta”, johon on koottu perustiedot eri tilaisuuksista paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet järjestävä taho päivittää  ks.

4 Ohjausosaamisen kehittämisen sisältöä ja toimintatapoja koskevat ehdotukset
Sovitaan yhteinen valtakunnallinen vuositeema + Kick-off-seminaari ELYjen ELO-vastaavien välinen tiedon jakaminen ja verkostoituminen a. Valtakunnalliset ajankohtaisinfot (webinaareina) b. Koulutustapahtumat (rajatut osallistujamäärät) c. Pedanetin ELO-torin hyödyntäminen tapahtumien jakamisessa Valtakunnallinen TNO-foorumi kerran vuodessa Kohtaamo-hankkeen vahvempi kytkeminen valtakunnalliseen ELO-toimintaan OKM Osuva ohjaus -ESR hankkeiden kytkeminen osaksi ELO-toimintaa

5 Alueellisen ELO-toiminnan vaikutusten ja tuloksellisuuden mittaamisesta
Lähtökohtana OKM:n ja TEM:n tulossopimuksessa ja toimialaohjauskirjeessä asettamat tavoitteet sekä alueen itsensä asettamat tavoitteet ELY:n ja ELO-ryhmän perustehtävät ohjauspalvelujen kehittämiseksi: ELO-kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen, kehittämistyöhön osallistuminen ja kehittämistoiminnan koordinointi Ohjausosaamisen kehittäminen Mitä mitataan: Panokset: Tehdään vuosittain selvitys alueella toimivista ELO -kehittämishankkeista ja -ryhmistä Tuotokset: Kuvataan yhdessä ELO-toimijoiden kanssa vuoden aikana järjestetyt koulutus- ja verkostoitumistilaisuudet Vaikutukset: ELY-keskukset tekevät Webropol -kyselyn vuosittain ohjausalan toimijoille ELY-keskukset raportoivat vuosittain edellä kuvattujen mittareiden perusteella ELO-toiminnastaan ohjaaville ministeriöille tiiviisti osana tulossopimusmenettelyä ja laajemmin erillisraporttina valtakunnalliselle ELO-ryhmälle


Lataa ppt "Alueellisen ELO-toiminnan kehittämisestä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google