Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammatillisen koulutuksen reformi ja ohjaamo-toiminta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammatillisen koulutuksen reformi ja ohjaamo-toiminta"— Esityksen transkriptio:

1 Ammatillisen koulutuksen reformi ja ohjaamo-toiminta
Ohjaamo - monialainen mahdollisuus VII Ohjaamo-päivät , Hotelli Radisson Blue Seaside, Ulla-Jill Karlsson, OKM

2

3

4 Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen

5 Hakeutuminen ja opiskelijaksi ottaminen

6 Asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus – joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy
Opiskelijan vapaa hakeutumisoikeus koulutukseen säilytetään (pl. henkilöstökoulutus) Ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen pääväylät: - jatkuva haku - valtakunnalliset hakumenettelyt Työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja valinnasta säädettäisiin julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista annetussa laissa.

7 Yhteishaku perusopetuksen päättäville
Valtakunnallinen yhteishaku: Järjestetään keväisin toteuttavana yhteishakuna Ensisijaisena kohderyhmänä ovat hakuvuonna perusopetuksen tai valmentavan koulutuksen päättävät nuoret Yhteinen hakumenettely tukee perusopetuksen päättävän suuren ikäluokan välitöntä siirtymistä jatko-opintoihin ja työelämään Valtakunnallisessa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa käytetään yhteisiä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädettyjä valintaperusteita Yhteisten hakujen päättymisen jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneet henkilöt ohjataan hakeutumaan koulutukseen jatkuvan haun kautta

8 Ammatillisen perustutkintokoulutuksen valintaperusteet, luonnos
Ehdotetaan poistettavaksi valintakriteereistä: Vailla perusasteen jälkeistä koulutuspaikkaa olevien pisteet Painotetuista arvosanoista saatavat pisteet Työkokemuksesta saatavat pisteet Vähemmistösukupuolesta saatavat pisteet Urheilullisten ansioiden perusteella annettavat pisteet

9 Perusopetuksen oppimäärän suorittanut hakija voisi saada valintapisteitä:
Perusopetuksen oppimäärän tai eräiden valmistavien koulutuksen suorittamisesta Työpajatoiminnasta Koulumenestyksestä Ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta Mahdollisesta pääsy- ja soveltuvuuskokeesta Tavoitteen painottaa perusopetuksen hakeutumisvuonna päättäneiden sekä VALMAn suorittaneiden ensisijaisuutta ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijavalinnassa

10 Valtakunnallinen kielikoe
Valtakunnallinen kielikoe ehdotetaan poistettavaksi käytöstä Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida, että hakijalla on riittävät edellytykset hakukohteen edellyttämän osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Riittävät edellytykset voivat vaihdella koulutusalasta riippuen. Koulutuksen järjestäjällä olisi enemmän harkintavaltaa vaadittavan kielitaidon määrittämisessä ja miten se arvioisi, onko hakijalla riittävät kielelliset edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseksi tai tutkinnon suorittamiseksi

11 Jatkuva haku Jatkuva haku pääsääntöinen hakuväylä
Mahdollistaa kaikkeen koulutukseen hakeutumisen joustavasti ympäri vuoden. Jatkuvassa haussa koulutuksen järjestäjät päättävät hakuajoista ja muista hakemiseen liittyvistä menettelyistä sekä tutkinnon suorittajaksi tai opiskelijaksi ottamisen valintaperusteista. Tutkinnon suorittajaksi ja opiskelijaksi ottamisessa on kuitenkin sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

12 Haku oppisopimuskoulutukseen
Oppisopimuskoulutukseen hakeuduttaisiin kuten nykyisinkin jatkuvan haun kautta ottamalla yhteyttä suoraan koulutuksen järjestäjään. Valtakunnallisessa yhteishaussa on mahdollista ilmaista kiinnostuksensa suorittaa ammatillinen perustutkinto tai tutkinnon osa oppisopimuskoulutuksena. Oppilaitokset saavat näin yhteishausta tiedon niistä hakijoista, jotka mahdollisesti olisivat kiinnostuneita suorittamaan ammatillista koulutusta oppisopimuskoulutuksena ja voivat tarpeen mukaan kertoa lisää oppisopimuskoulutuksen käytännöistä. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina soveltuvaa työpaikkaa.

13 Henkilökohtaistaminen

14 reformin jalkauttaminen

15 Tukiohjelman keskeiset toimenpidekokonaisuudet
Viestintä ja vuorovaikutus Koulutuksen järjestäjien tuki ja neuvonta uuden lainsäädännön soveltamiseen liittyen Toimintaprosessien uudistamisen ja kehittämisen tukeminen osaamisperusteisiksi ja asiakaslähtöisiksi Opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen ja toimintakäytäntöjen uudistaminen Laadunhallinnan tuki

16 Reformin toimeenpanon tukiohjelma
4. Opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen ja toimintakäytäntöjen uudistaminen (ml. johtamisen tuki); Parasta osaamista –hanke koulutuksen järjestäjien, ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen asiantuntijoiden yhteistyönä tuottaa ja levittää kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttöön kysyntä- ja tarvelähtöisiä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen toteutusmalleja, tukiaineistoja ja toimintatapoja (erityisesti digitaaliset ratkaisut) sekä koulutusta.  Opetustoimen henkilöstökoulutus (OPH) suunnataan valtion rahoittamaan opetustoimen henkilöstökoulutusta tukemaan reformin toimeenpanoa Osaamismerkki –hanke uusia tapoja opetushenkilöstön osaamisen kehittämiselle

17 http://minedu.fi/amisreformi Taulukko: Mikä muuttuu opiskelijalle?
Taulukko: Mikä muuttuu koulutuksen järjestäjälle? Mitä reformissa tehdään -kuvio  Ohjaus- ja säätelyjärjestelmä -kuvio Rahoitusjärjestelmä -kuvio Reformisanasto - yli sata termiä ammatillisesta koulutuksesta Usein kysyttyjä kysymyksiä

18 Ajankohtaiset tiedot seminaareista, koulutuksista ja webinaareista Viestit ja kysymykset osoitteeseen UKK-palsta Tietoa tutkintojen perusteiden uudistamisesta, tukea laadunhallintaan, tietoa työelämätoimikunnista ja muusta työelämäyhteistyöstä Tukea koulutuksen ja arvioinnin toteuttamiseen sekä tietoa opiskelijahakujen ja valintojen sekä rahoituksen muutoksista

19 KIITOS!


Lataa ppt "Ammatillisen koulutuksen reformi ja ohjaamo-toiminta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google