Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JHKA-jaosto Toni Äikäs / VM JulkICT

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JHKA-jaosto Toni Äikäs / VM JulkICT"— Esityksen transkriptio:

1 JHKA-jaosto 26.2.2014 Toni Äikäs / VM JulkICT
Tietohallintolain mukainen lausuntomenettely Asetusvalmistelun tilannekatsaus JHKA-jaosto Toni Äikäs / VM JulkICT

2 Tietohallintolaki 4 § 4. mom.
Ennen kuin 2 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu viran-omainen päättää tietohallintoa koskevasta omasta hankinnastaan taikka muusta sellaisesta sen ratkaistavissa olevasta valtion talousarviosta rahoitetusta tietohallintoa koskevasta hankinnasta, jolla on laajaa toiminnallista merkitystä tai joka on taloudelliselta arvoltaan merkittävä, sen on pyydettävä asiasta valtiovarain-ministeriön lausunto. Jos edellä tarkoitettu viranomainen haluaa poiketa valtiovarainministeriön lausunnosta, sen on saatettava asia hallinnonalansa ministeriön päätettäväksi. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tässä pykälässä tarkoitetuista hankinnoista ja valtiovarainministeriön käsittely-menettelystä lausuntoasiassa. JulkICT

3 Tilanne Tietohallintolain tullessa voimaan lausuntomenettelystä tehtiin ohje, jolla on nyt menty 2,5 vuotta. Lausuntoja annettu tähän mennessä 11 kpl. Nykyisessä ohjeessa lausunnon edellytyksenä valtionhallinnon yhteisen tietojärjestelmähankkeiden arviointikehikon mukainen arviointi Menettelyä on koettu tarpeelliseksi ”jämäköittää”, mikä on yksi syy sille, että asetusvalmistelu on käynnistetty. Asetuksesta on olemassa luonnos, jota vielä työstetään VM:ssä sisäisesti. Sen jälkeen seuraa normaali lausuntokierros – todennäköisesti kevään aikana? JulkICT

4 Asetusvalmistelussa esiin nousseita kysymyksiä
Mikä on lausuntomenettelyn tarkoitus? Mitä hankintoja menettely koskee? Laaja toiminnallinen merkitys Taloudelliselta arvoltaan merkittävä Hankinta vs. hanke? Vaikka tietohallintolain mukaan menettely koskee hankintoja, niin käytännössä on mielekästä tarkastella hankekokonaisuuksia, joihin hankinnat yleensä liittyvät, koska erityisesti hyötyjen toteutuminen on riippuvainen koko kehityshankkeen toteutuksesta. Lausunnossa tarkasteltavia näkökohtia? Hankinnan tarkoitus ja tavoitteet Tavoiteltavat hyödyt ja niiden realisointi Kustannukset ja rahoitus Yhteentoimivuus ja suhde kokonaisarkkitehtuuriin Omistajuus ja ohjaus Tietoturvallisuus ja varautuminen Keskeiset riskit Alustava hankesuunnitelma JulkICT


Lataa ppt "JHKA-jaosto Toni Äikäs / VM JulkICT"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google