Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 MITÄ FILOSOFIA ON? FI1 LAJM.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 MITÄ FILOSOFIA ON? FI1 LAJM."— Esityksen transkriptio:

1 1 MITÄ FILOSOFIA ON? FI1 LAJM

2 Sana filosofia filo (kr.) = rakastaa sofia (kr.) = viisaus
Filosofia = viisauden rakastamista

3 Filosofia tieteiden äitinä
Aluksi kaikki todellisuuden tutkiminen oli filosofiaa Myöhemmin filosofiasta kehittyi omia erityistieteitä

4 TEHTÄVÄ Yrittäkää keksiä opettajan esittämiin ongelmiin mahdollisimman johdonmukaisia ja hyvin perusteltuja vastauksia valmistautukaa esittämään vastauksenne muille ryhmille

5 Mitä filosofia on? (1) Kyseenalaistamista
kykyä ihmetellä maailmaa ja rohkeutta kysyä kysymyksiä

6 Mitä filosofia on? (2) Käsitteiden selkiyttämistä
taitoa määritellä, ymmärtää ja käyttää sanoja oikein

7 Mitä filosofia on? (3) Rationaalista argumentaatiota
väitteiden esittämistä ja niiden perustelemista mahdollisimman järkiperäisin menetelmin

8 Filosofia ja tiede Filosofia on tieteiden maaperä
oma erityistiede muiden tieteiden joukossa tapa jäsentää eri tieteistä yhtenäinen kokonaiskäsitys

9 Filosofia ja uskonto Filosofian ongelmat muistuttavat uskonnon ongelmia, perimmäisiä kysymyksiä Filosofian ja uskonnon näkökulmat eroavat kuitenkin toisistaan

10 Filosofia ja uskonto FILOSOFIA USKONTO
perustuu järkiperäiseen ajatteluun ei tukeudu auktoriteetteihin antaa enemmän kysymyksiä kuin vastauksia USKONTO perustuu luottamukseen, uskoon tukeutuu auktoriteetteihin antaa valmiita vastauksia

11 TEHTÄVÄ Vastaa kirjan sivujen 17–20 avulla seuraaviin kysymyksiin:
Kuka Sokrates oli? Mitä Sokrates teki? Miten ja miksi Sokrates kuoli?

12 Mitä filosofian opiskelu on?
(1) Filosofian käsitteiden ja teorioiden opettelua (2) Taitoa filosofoida ”Tarkoitus ei ole oppia filosofiaa, vaan oppia filosofoimaan” Immanuel Kant (1724–1804)

13 Filosofian osa-alueet
Teoreettinen filosofia logiikka: mitä on pätevä päättely? metafysiikka: mitä todellisuus on pohjimmiltaan? tieto-oppi: mitä on tieto? mitä on tiede? Käytännöllinen filosofia etiikka: mikä on oikein? mitä on hyvä elämä? yhteiskuntafilosofia: millainen on hyvä yhteiskunta? estetiikka: mitä on kauneus? mitä on taide?

14 Kuvalähteet https://peda.net/kauhava/harmanlukio/oppiaineet2/filosofia

15 Kuvalähteet


Lataa ppt "1 MITÄ FILOSOFIA ON? FI1 LAJM."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google