Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1. Monimuotoinen terveys

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1. Monimuotoinen terveys"— Esityksen transkriptio:

1 1. Monimuotoinen terveys

2 Terveyden määrittelyä

3 Tutki kuvaa Mitä a. terveyttä edistäviä b. terveyttä haittaavia asioita kuvassa on? Miten kuvassa tulee esiin a. fyysinen b. psyykkinen c. sosiaalinen terveys?

4 Millä tavalla kuva ilmentää terveyttä?
1 3 2 4 5

5 Tehtävä Millä tavalla tarkastelemanne kuva ilmentää fyysistä terveyttä
psyykkistä terveyttä sosiaalista terveyttä?

6 Koettu terveys Mitattu terveys ihmisen oma kokemus terveydentilastaan perustuu lääketieteelliseen mittaamiseen tai tutkimiseen eli diagnoosiin

7 Kahoot: Mitä mieltä olet terveydentilastasi?
Vastatkaa Kahoot-kyselyyn: abac-0354d7bd2676 Keskustelkaa yhdessä kyselyn tuloksista: olivatko ne odotuksenmukaisia vai yllättikö jokin asia?

8 Tutki tilastoa, jossa peruskoulun 8. - ja 9
Tutki tilastoa, jossa peruskoulun 8.- ja 9.- luokkalaiset arvioivat omaa terveyttään. a. Mitä eroja on tyttöjen ja poikien tuloksissa? b. Mitkä tekijät vaikuttavat mielestäsi siihen, miten hyväksi kokee terveytensä?

9 Suurin osa pojista kokee terveytensä varsin hyväksi.
Suurin osa tytöistä kokee terveytensä varsin hyväksi. Ero poikiin on kuitenkin siinä, että suurin osa tytöistä kokee terveyden vain melko hyväksi. Mistä tämä voisi johtua? Suurin osa pojista kokee terveytensä varsin hyväksi. Tytöt kokevat terveytensä keskimäärin hieman huonommaksi kuin pojat.

10 Tehtävä: Sairaus – terveyden vastakohta?
Jatka seuraavia lauseita eri tavoin: Sairaus on… Sairaus on kuin... Kirjoita muistiin keksimäsi kokonaiset lauseet.

11 Kun olin kipeänä Lue oppikirjasta Elmon tarina (s. 13).
Miten seuraavat käsitteet tulevat ilmi Elmon tarinassa: a. fyysinen terveys b. psyykkinen terveys c. sosiaalinen terveys d. koettu terveys e. mitattu terveys

12 Tarina: Miten sairaus vaikuttaa elämään?
Katsokaa Neuroliiton video sairauden tuomista rajoituksista: sM Miten Minervan tarinassa tulee esiin koettu ja mitattu terveys? Miten sairaus vaikuttaa Minervan arkielämään? Millaisia ajatuksia Menervan tarina herättää?

13 Kahoot-visa Kerrataan Kahoot-visalla, kuinka hyvin luvun 1 keskeiset käsitteet ovat hallussa: 88be-a7b8d7fa8741

14 Monimuotoinen terveys
Terveys on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimintakykyä. Terveys rakentuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta osa-alueesta. Yksi näkökulma on myös koettu ja mitattu terveys. Sairaus voi heikentää toimintakykyä monin tavoin.

15 Läksy: Monimuotoinen terveys


Lataa ppt "1. Monimuotoinen terveys"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google