Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Miten koulu ympäristönä edistää terveyttä, turvallisuutta ja toiminnallisuutta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Miten koulu ympäristönä edistää terveyttä, turvallisuutta ja toiminnallisuutta"— Esityksen transkriptio:

1

2 Miten koulu ympäristönä edistää terveyttä, turvallisuutta ja toiminnallisuutta

3 näkökulmia ja lähtökohtia
Oppimisympäristöjen pedagogialähtöistä ja käyttäjäkeskeistä tilasuunnittelua ohjaa uudistuneen opetussuunnitelman (OPS2016) asettamat tavoitteet. Nykypäivän fyysisten oppimisympäristöjen tilasuunnittelussa huomioidaan entistä tehokkaammin myös muut palvelunjärjestämisen tarpeet, joita ovat muun muassa varhaiskasvatus-, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä esimerkiksi kolmannen sektorin tai eri yhdistysten järjestämät palvelut kuntalaisille. Koulurakennus tarjoaa parhaimmillaan monipuolisen oppimisen, leikin ja liikunnan toiminnallisen alustan monimuotoiseen käyttäjätarpeeseen. Olennaisena tavoitteena on tukea oppimisen ja liikkumisen iloa! /Karpasto

4 Millainen on mielestäsi terve ja turvallinen koulurakennus?
Koulurakennuksen, oppimisympäristön, oppimaiseman, lähipalvelukeskuksen, monitoimitalon tai muulla nimellä laaja-alaista kokonaisuutta kuvaavan terveen ja turvallisen rakennushankkeen suunnittelua lähestytään useasta eri näkökulmasta. Case-esimerkit: Kuopion uusimmat elinkaarihankkeena toteutetut lähipalvelukeskukset Jynkkä 2017 ja Karttula 2018. /Karpasto

5 Case: Jynkkä saavutettavuus, turvallinen koulureitti
Liikkuva koulu! Huomioitavaa! -oppilaiden kulkureitit -välitunti- ja liikuntareitit -saattoliikenne -koulukuljetukset -huoltoliikenne -kirjaston kulkureitit /Karpasto

6 Case: Jynkkä avoin oppimaisema - turvallinen ympäristö, terveelliset olosuhteet
OPPILAS: ● aktiivinen toimija ● tavoitteiden asettelija ● ongelmanratkaisija -> yhdessä muiden kanssa sekä itsenäisesti OPPIMINEN: ● Vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen kanssa monipuolisessa oppimisympäristössä. ● Yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista arvioimista. ”VSOP” /Karpasto

7 Case: Jynkkä laaja-alainen työyhteisö hyvinvointia tukevassa työympäristössä
HENKILÖSTÖ: ● Tiivis yhteistyö edesauttaa koulun kasvatus- ja opetus-tavoitteiden toteuttamista. ● Aikuisten yhteistyö kuten samanaikais-opettajuus mallintaa koulun toimintaa oppivana yhteisönä myös oppilaille. ● Yhteistyötä tarvitaan erityisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutta-misessa, oppimisen arvioin-nissa ja oppilashuollon toteuttamisessa. ”Art - House” /Karpasto

8 Case: Jynkkä toiminnallisuutta edistävä ja monipuoliseen liikkumiseen innostava ympäristö
Liikkuva koulu! /Karpasto


Lataa ppt "Miten koulu ympäristönä edistää terveyttä, turvallisuutta ja toiminnallisuutta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google