Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tavoitteet ja mittarit 2015

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tavoitteet ja mittarit 2015"— Esityksen transkriptio:

1 Tavoitteet ja mittarit 2015
JHKA-jaosto Tavoitteet ja mittarit 2015 JHKA-sihteeristö, VM / JulkICT

2 JHKA-jaoston tavoitteet 2015
Tavoite Tehtävä Mittari 2015 Hyötyä kokonais-arkkitehtuurista Normiohjauksen käyttö yhteentoimivuuden edistämiseen Säädösehdotukset Tarkempi sisältö yhteentoimivuuden kuvauksiin ja määrittelyihin Tekniset eritelmät Kansallisen Palveluarkkitehtuuri-ohjelman tukeminen Yhteensopivat linjaukset ja viitearkkitehtuurit Tukea kohdealueiden KA-työtä Kokonaisarkkitehtuurin selventäminen ja tavoitetilan tiivis kuvaus Kattava kokonaiskuva Päivitetty hallintamalli kohdealueille ja tietohallintolain ministeriöille asettaman velvoitteen täyttämiseksi Päivitetty hallintamalli Pitkäjänteinen kehitys Tietoturvanäkökulma mukaan kokonaisarkkitehtuuriin Tietoturvan huomioiva arkkitehtuurikehikko Tietoarkkitehtuurin edistäminen tietoarkkitehtuuriryhmän avulla Tietoarkkitehtuurin kehittämispolku Arkkitehtuuri-kuvausten täydentäminen Viitearkkitehtuurien ylläpito ja uusien luominen, Viitearkkitehtuuriohjeistuksen ylläpito ja päivittäminen Päivitykset ja Tiedon hallinnan viitearkkitehtuuri Arkkitehtuurimenetelmän JHS179 päivittäminen Päivitetty JHS179 Vaatimukset mallinnustyökalulle kilpailutusta varten Vaatimusmäärittely tarjouspyyntöä varten Ylläpidetään ja laajennetaan yhteisten ICT-palvelujen määrityksiä Päivitetty yhteisten ICT-palvelujen palvelukartta

3 Kokonaisarkkitehtuurin mittaukset
Edellytykset KA-työn kustannukset KA-kyvykkyys Osa-alueet Tehdyt linjaukset Noudatetut linjaukset ja viitearkkitehtuurit Kuvausten laajuus ja laatu KA hankehallinnassa Tulokset ICT kustannukset Yhteentoimivuus Hankkeiden kustannukset, läpimeno ja riskit Sähköiset palvelut Käyttäjätyytyväisyys

4 Kokonaisarkkitehtuurin edellytysten mittarit
Kohde Mittari JHKA Ministeriö/ kohdealue Viranomainen KA-työn kustannukset Ostot (EUR) ja htv vuositasolla JulkICT ostot ja htv + kooste Omat ostot ja htv + kooste Omat ostot ja htv KA-kyvykkyys Kypsyystaso-arvio Kooste kohdealueista Kohdealue-arvio tai kooste Oma arvio Osa-alueet Luettelo osa-alueista Kohde-alueet Osa-kohdealueet Tarpeen mukaan Tehdyt linjaukset Luettelo linjauksista Noudatetut linjaukset ja viitearkkitehtuurit Luettelo ja kuvaus käytöstä N/A Kuvausten laajuus ja laatu Järjestelmäsalkku, tietovarantosalkku, rajapintaluettelo Kooste KA hankehallinnassa Luettelo ja kuvaus käytöstä hankkeista JulkICT lausunnot

5 Kokonaisarkkitehtuurin tulosten mittarit
Kohde Mittari JHKA Ministeriö / kohdealue Viranomainen ICT kustannukset Vuosittaiset ICT-kulut Tietohallinto-kysely Yhteentoimivuus Järjestelmä-integraatiot, rajapinnat ja niiden käyttö KaPA palveluväylän palvelut Rajapinnat Tarjotut rajapinnat ja viestien lukumäärä Hankkeiden kustannuksen, läpimeno ja riskit Projektimittarit; aikataulussa, budjetissa ja tavoitteissa Kooste + omat hankkeet Projektien liikennevalot Sähköiset palvelut Palveluryhmittäin Viranomaistyön määrä / suorite Kooste Käyttäjä-tyytyväisyys Tyytyväisyys-kysely N/A Kysely

6 Miten mitataan? Yksi ja yhteinen työkalu mittaustietojen antamiseen, tunnuslukujen laskentaan, historiatietojen esittämiseen ja julkaisuun. Tavoitteena kaikkien julkisen hallinnon toimijoiden kokonaisarkkitehtuurityön ja tulosten seuranta Kaikkia edellytysten ja tulosten mittauksia ei mitenkään voi tehdä yhdellä työkalulla mutta mittausten arvot voi koostaa yhteen Osa mittareista liittyy malleihin ja kuvauksiin, jolloin luonteva paikka mittausten ylläpitoon on tällä hetkellä QPR. Nykyiseen alustaan kuuluu dashboard-tyyppinen mittarointi

7 1. Portaalinäkymä

8 2. Scorecard näkymä

9 2. Scorecard näkymä – Drill down

10 Mittausten seurantatyökalu QPR:n alustalle
Määrittely 3 – 4 / 2015 Ensimmäinen kokous klo 9-12 Mittarit, niiden laskeminen ja koostaminen Pilotointi 5 – 6 / 2015 Järjestelmän konfigurointi (QPR) Koekäyttö Muutokset, tarkennukset ja ohjeistus Käyttöönotto 9 – 10 / 2015 Tavoitteena 80% kattavuus raportoinnissa

11 Kohdealueiden seuranta 2015
Sovitun mallin mukaisesti 2/2015 Tavoitteet, suunnitelmat, linjaukset Tulokset ja saavutukset Kokonaisarkkitehtuurin kypsyystaso Kohdealueen omat mittarit Uuden järjestelmän avulla syksyllä 2015


Lataa ppt "Tavoitteet ja mittarit 2015"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google