Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Erikoisluokkatoiminta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Erikoisluokkatoiminta"— Esityksen transkriptio:

1 Erikoisluokkatoiminta

2 Yleistä erikoisluokkatoiminnasta
erikoisluokkatoiminta on tavoitteellista, erikoisluokan opetussuunnitelman mukaista opetusta oppilas voi opiskella yleisopetukseen kuuluvaa oppiainetta, aineryhmää tai muuta sisältöaluetta laajemmin ja vaativammin tavoittein luokilla hakeutuminen toimintaan tapahtuu valintakokeen kautta

3 Erikoisluokalle erikoisluokille (kuvataide-, musiikki- ja liikuntaluokat) valitaan oppilaat hakemuksen ja valintakokeen perusteella erikoisluokalle hakeutuminen ja sijoittuminen toteutetaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan erikseen päättämien periaatteiden mukaan oppilaan ottamisesta erikoisluokalle päättää aluerehtori

4 Oppilaaksioton periaatteet ja hakukäytänteet erikoisluokille
Kun huoltaja hakee lapselleen paikkaa erikoisluokalle, hakemus tehdään toimintaan ja huoltaja valitsee ensisijaisen koulun. Mikäli pisteet eivät riitä ensisijaiseen vaihtoehtoon, tarjotaan toista vaihtoehtoa, jos pisteet riittävät siihen. Oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asetetaan, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista tilanteessa, jossa oppilas otetaan muuhun kuin 6§:n toisessa momentissa tarkoitettuun ns. lähikouluun ja opetuksen järjestämispaikkaan. Perusopetuslaki (POL 32§, 6§). Huoltaja voi hakea huojennusta tai vapautusta kuljetuskustannuksiin. Valintaperusteena käytetään pelkästään oppilaan hakukokeissa osoittamaa taitoa ja kykyä. Siirtyessään yläkouluun oppilaat hakeutuvat uudelleen erikoisluokkatoimintaan Oulun kaupungin perusopetuksen oppilaaksioton yleisten periaatteiden mukaisesti.

5 Syksyllä 2016 alkavat erikoisluokat 3.lk
Liikunta Kastelli ja Kaukovainio Kuvataide Hintta ja Myllytulli Musiikki Rajakylä, Teuvo Pakkala ja Tuira

6 Erikoisluokkaopetuksen tuntijako/liikunta
Oulun perusopetuksen tuntijako, sivistys- ja kulttuurilautakunta § 170 OPPIAINE / LUOKAT 1.lk 2. lk 3. lk 4.lk 5.lk 6.lk 7.lk 8.lk 9.Lk Yhteensä Musiikki 1 2 10 Kuvataide Käsityö 3 15 Liikunta 20 tuntijako liikunnan erikoisluokka 8 9 14 4 3 + 1 2 + 2 3 + 4

7 Erikoisluokkaopetuksen tuntijako/kuvataide
Oulun perusopetuksen tuntijako, sivistys- ja kulttuurilautakunta § 170 OPPIAINE / LUOKAT 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 7.lk 8.lk 9.lk Yhteensä Musiikki 1 2 10 Kuvataide Käsityö 3 15 Liikunta 20 tuntijako kuvataiteen erikoisluokka 8 4 2 + 2 + 4   12

8 Erikoisluokkaopetuksen tuntijako/musiikki
Oulun perusopetuksen tuntijako, sivistys- ja kulttuurilautakunta § 170 OPPIAINE / LUOKAT 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 7.lk 8.lk 9.lk Yhteensä Musiikki 1 2 10 Kuvataide Käsityö 3 15 Liikunta 20 tuntijako musiikin erikoisluokka 4 2 + 2   + 4  9 12

9 Tuntijaon ylittävät tunnit
erikoisluokalla ylittyy perusopetuksen tuntijako seuraavasti tuntijaon ylittävät tunnit liikunta kuvataide musiikki 4.lk  1 1 5.lk 6.lk 7.lk 2 8.lk 9.lk

10 Erikoisluokka-aineiden osuus valinnaisista aineista (uusi OPS)
erikoisluokka-aineeseen käytetään valinnaisten aineiden tunteja (vähintään) valinnaiset aineet yhteensä liikunta kuvataide musiikki 5.lk 2 1 6.lk 7.lk 8.lk 6 4 9.lk

11 Erikoisluokkiin liittyvä aikataulu
Infot Huoltaja täyttää erikoisluokalle hakulomakkeen Wilmassa mennessä Valinta-kokeet Päätös valinnasta ilmoitetaan Wilmassa (3.lk) Koulusihteeri lähettää kirjallisen päätöksen valinneille päätöksen postitse 7. luokalle hakijoiden päätökset Vahvistus paikan vastaanotta-misesta (3.lk) 8.4. (7.lk)

12 Kielivalinnat A2-kieli on vapaaehtoinen aine, jonka tunnit sisältyvät valinnaisten aineiden kiintiöön osittain 5. ja 6. luokalla valinnaisten aineiden tunteja erikoisluokan oppilaalla ylittää tuntijaon mukaisen viikottaisen tuntimäärän 7. luokalla 2 tuntia ylittää viikoittaisen tuntimäärän 8. ja 9. luokalla osa valinnaisten aineiden tunteja 1 tunti ylittää viikoittaisen tuntimäärän Mikäli erikoisluokan oppilas valitsee myös 5. luokalta alkavan vapaaehtoisen A2-kielen, hän ei voi valita valinnaisia aineita myöskään yläkoulussa.

13 A2 tuntimäärät ja valinnaiset aineet (uusi OPS)
valinnaiset aineet yhteensä tuntijaon ylittävät tunnit 5.lk 2 6.lk 7.lk 8.lk 3 6 1 9.lk 4

14 Erikoisluokkahaku - ohjeistus koulusihteereille
huoltaja hakee lapselleen paikkaa erikoisluokkaopetukseen Wilmassa koulusihteeri tulostaa oman koulunsa oppilaiden hakemukset ja lähettää ne sähköisenä erikoisluokkakoulun koulusihteerille viimeistään keskiviikkona 3.2. päätös valinnasta (3.lk) ilmoitetaan Wilmassa 18.3. koulusihteeri lähettää kirjallisen päätöksen valinneille päätöksen postitse 18.3. 7. luokalle hakijoiden päätökset 31.3.


Lataa ppt "Erikoisluokkatoiminta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google