Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Teollisuuden tilanne on alkanut heikentyä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Teollisuuden tilanne on alkanut heikentyä"— Esityksen transkriptio:

1 Teollisuuden tilanne on alkanut heikentyä
Industry Situation Entering a Decline 50=Kasvun raja USA:ssa/ Growth limit in the USA USA:n ostopäälliköiden indeksi, oik.ast. / Purchasing managers’ index in the USA, right scale EU-maiden teollisuuden luottamusindeksi, vas.ast. / Industrial confidence index in the EU countries, left scale Viimeinen havainto / Last observation 6/2011 tai/or 7/2011. Lähde: ISM ja EU:n komissio: Business and Consumer Surveys Source: ISM and EU Commission: Business and Consumer Surveys

2 Julkisen talouden ylivelkaantuminen koskee lähes kaikkia länsimaita
Almost all Western Countries have Excessive Public Debt Julkinen velka / bkt, Public debt / GDP, % Lähde/Source: OECD, Economic Outlook, May 2011

3 Suomen viennistä puuttuu vuositasolla jopa 27 miljardia euroa Finnish Exports up to EUR 27 Billion Short of Annual Target Level Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin Export of goods and services by quarter, billion euros, at current prices Viimeinen havainto huhti-kesäkuu 2011 (ennakkotieto) / Last observation April-June 2011 (advance information) Lähde / Source: Tilastokeskus, Tullihallitus, Teknologiateollisuus ry / Statistics Finland, Board of Customs, The Federation of Finnish Technology Industries

4 Suomi ei houkuttele yritysten investointeja
Finland not Attracting Companies’ Investment Yritysten kiinteät investoinnit eri maissa / Companies’ Fixed Investments in Different Countries Indeksi / Index, 2005=100 Lähde/Source: OECD, Economic Outlook, May 2011

5 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
Value of New Orders in the Technology Industry* in Finland Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices II,2011 / II, II,2011 / I,2011 Muutos (vientiin)/Change (export): % % Muutos (kotimaahan)/Change (domestic): % % Muutos (yhteensä)/Change (combined): % % *) Pl. metallien jalostus / Excluding metals industry. Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto II/2011 / The Federation of Finnish Technology Industries’ order book survey, last observation II/ r:\tilauskanta\jpti07cf /jp

6 Milj. euroa, käyvin / Million euros, at current prices
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Value of Order Books in the Technology Industry* in Finland Milj. euroa, käyvin / Million euros, at current prices Yhteensä / Combined / / Muutos (vientiin) / Change (export): % % Muutos (kotimaahan) / Change (domestic): % % Muutos (yhteensä) / Change (combined): % % *) Pl. metallien jalostus / Excluding metals industry. Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto / The Federation of Finnish Technology Industries’ order book survey, last observation R:\tilauskanta\jpti07bf.ppt /jp

7 Teknologiateollisuuden tilauskannan muutos Suomessa talouskriisin seurauksena
Change in Value of Order Books in the Technology Industry in Finland after the Economic Crisis Muutos yrityksittäin / Change by companies: / Mediaani / Median: -9 % Keskiarvo / Average: -40 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä / Companies in random order Lähde / Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu / The Federation of Finnish Technology Industries’ order book survey

8 Teknologiateollisuuden henkilöstö Personnel in the Technology Industry
Lähde / Source: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu / Statistics Finland, The Federation of Finnish Technology Industries’ labour force survey

9 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
Value of New Orders in the Electronics and Electrotechnical Industry in Finland Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices II,2011 / II, II,2011 / I,2011 Muutos (vientiin) / Change (export): % % Muutos (kotimaahan) / Change (domestic): % % Muutos (yhteensä) / Change (combined): % % Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto II/2011 / The Federation of Finnish Technology Industries’ order book survey, last observation II/ R:\tilauskanta\jpti01bf.ppt /jp

10 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa
Value of Order Books in the Electronics and Electrotechnical Industry in Finland Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices Yhteensä / Combined / / Muutos (vientiin) / Change (export): % % Muutos (kotimaahan) / Change (domestic): % % Muutos (yhteensä) / Change (combined): % % Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto / The Federation of Finnish Technology Industries’ order book survey, last observation R:\tilauskanta\jpti05bf.ppt /jp

11 Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
Value of New Orders in the Mechanical Engineering in Finland Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices II,2011 / II, II,2011 / I,2011 Muutos (vientiin) / Change (export): % % Muutos (kotimaahan) / Change(domestic): % % Muutos (yhteensä) / Change (combined): % % Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto II/2011 The Federation of Finnish Technology Industries’ order book survey, last observation II/ R:\tilauskanta\jpti02bf.ppt /jp

12 Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa Value of Order Books in the Mechanical Engineering in Finland Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices Yhteensä / Combined / / Muutos (vientiin) / Change (export): % % Muutos (kotimaahan) / Change (domestic): % % Muutos (yhteensä) / Change (combined): % % Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto The Federation of Finnish Technology Industries’ order book survey, last observation R:\tilauskanta\jpti04bf.ppt /jp

13 Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa
Turnover of the Metals Industry in Finland 1-4,2011 / 1-4,2010 Muutos / Change: % Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeinen havainto 4/2011 / Seasonally adjusted turnover index, last data 4/2011. Lähde/Source: Tilastokeskus / Statistics Finland

14 Metallien jalostuksen tuotannon määrä Suomessa Production Volume of the Metals Industry in Finland
1-5,2011 / 1-5,2010 Muutos / Change: % Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeinen havainto 5/2011 / Seasonally adjusted volume index, last data 5/2011 . Lähde/Source: Tilastokeskus / Statistics Finland

15 Suunnittelu- ja konsulttialan uudet tilaukset Suomessa
Value of New Orders in the Consulting Engineering in Finland Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices II,2011 / II, II,2011 / I,2011 Muutos (vientiin) / Change (export): % % Muutos (kotimaahan) / Change(domestic): % % Muutos (yhteensä) / Change (combined): % % Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto II/2011 The Federation of Finnish Technology Industries’ order book survey, last observation II/ R:\tilauskanta\jpti15af.ppt /jp

16 Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices
Suunnittelu- ja konsulttialan tilauskanta Suomessa Value of Order Books in the Consulting Engineering in Finland Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices Yhteensä / Combined / / Muutos (vientiin) / Change (export): % % Muutos (kotimaahan) / Change (domestic): % % Muutos (yhteensä) / Change (combined): % % Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto The Federation of Finnish Technology Industries’ order book survey, last observation R:\tilauskanta\jpti15bf.ppt /jp

17 Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
Value of New Orders in the Information Technology in Finland Milj. euroa, käyvin hinnoin / Million euros, at current prices II,2011 / II, II,2011 / I,2011 Muutos/Change: % % Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto II/2011 / The Federation of Finnish Technology Industries’ order book survey, last observation II/ R:\tilauskanta\jpti08bf.ppt /jp

18 Tietotekniikka-alan tilauskanta Suomessa
Value of Order Books in the Information Technology in Finland Milj. euroa, käyvin hinnoin/ Million euros, at current prices / / Muutos/Change: % % Lähde/Source: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto The Federation of Finnish Technology Industries’ order book survey, last observation R:\tilauskanta\jpti12af.ppt /jp


Lataa ppt "Teollisuuden tilanne on alkanut heikentyä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google