Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

13. Modernisaatio haastaa perinteen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "13. Modernisaatio haastaa perinteen"— Esityksen transkriptio:

1 13. Modernisaatio haastaa perinteen
Ydinsisältö

2 Moderni maailma Teollistuminen Kaupungistuminen Hallinnon tehostuminen
Tieteelliset löydöt Tieteen ja tekniikan arvostus Yhteiskunnan osa-alueiden eriytyminen Koulutustason nousu Kansalaisten mahdollisuus osallistua politiikkaan Yhteiskunnan taloudellinen ja poliittinen vahvistuminen Vaurauden ja turvallisuuden lisääntyminen

3 Modernisaatio ja maallistuminen
Uskontoperinteet ovat joutuneet kohtaamaan modernin yhteiskunnan tuomat kulttuuriset muutokset. Uskonnon merkitys heikkenee niin yhteiskunnassa kuin yksilöiden elämässä = sekularisaatio = maallistuminen:

4 Yhteiskunnan tasolla:
Valtio ja uskonto on erotettu toisistaan. Instituutiot ovat eriytyneet → uskonnollisten yhteisöjen tehtäväalue on kaventunut. Uskonnollisten yhteisöjen sisällä Päätöksenteko ja hallinto ovat muuttuneet järkiperäisemmiksi ja demokraattisemmiksi. Esim. saarnoissa ei puhuta enää niin paljon tuonpuoleisista asioista. Vastareaktiona on syntynyt maallistumista vastaan kamppailevia liikkeitä. Yksilön elämässä Yksityinen uskonnonharjoitus ja uskonnollisuus ovat säilyneet, mutta uskonnolliset auktoriteetit ovat menettäneet vaikutusvaltaansa. Uskonnollisuus on yksilöllistynyt ja yksityistynyt.

5 Tasa-arvo lisääntyy Modernissa yhteiskunnassa korostetaan ihmisten välistä tasa-arvoa. Sukupuolten välisen tasa-arvon lisääntyminen on johtanut muutoksiin uskonnollisissa yhteisöissä, esim. Feministiteologia Raamatun uudelleentulkinta naispapit Islamilainen feminismi Koraanin uudelleentulkinta islamilaisen lain uudistaminen

6 Vaatimus kohdella tasa-arvoisesti ja syrjimättä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia haastaa uskonnolliset yhteisöt. Esim. avioliittolain muutos Suomessa 2014 (voimaan 2017). Uskonnollisille yhteisöille ei velvollisuutta vihkiä samansukupuolisia.

7 Uskonto ja tiede Tieteellisen tiedon lisääntyminen on vaikuttanut ihmisten maailmankuvaan ja maailmankatsomuksiin. Oppikirjan s. 36

8 Uskonnolliset katsomukset
Tiede muokkaa maailmankuvaa. on luontoa, ihmistä ja yhteiskunta koskevan tiedon hankinnan menetelmä. Tieteellistä tietoa voi saada vain asioista, joista voi saada todistettavia havaintoja. Väitteiden tulee olla julkisesti testattavissa. ei kykene vastaamaan kaikkiin maailmankatsomukseen liittyviin perimmäisiin kysymyksiin. Uskonnolliset katsomukset tarjoavat aineksia maailmankatsomukseen. Taustalla usein poikkeuksellisten yksilöiden erityislaatuiset kokemukset. Kysymys näiden kokemusten aitoudesta ja todenmukaisuudesta jää uskon varaan.

9 Tieteellä ja uskonnollisilla katsomuksilla on erilaiset tehtävät.
Modernissa yhteiskunnassa uskonnollisella ilmoituksella ei ole erityisasemaa kysymyksissä joihin tiede voi saada vastauksen. uskontojen rinnalle on noussut uudenlaisia maailmankatsomuksia.

10 Oppikirjan s. 155

11 Uudet maailmankatsomukset
Yhteiskunnan muutos on johtanut uusien aatteiden nousuun. Optimistinen tieteisusko eli positivismi Auguste Comte (1798–1857) Tulee uskoa yksin tieteeseen ja sen tuloksiin. Marxilaisuus (1800-l.) Karl Marx (1818–1883) piti uskontoa kurjien olojen sivutuotteena → uskonnot häviäisivät kommunistisessa ihannevaltiossa.

12 Nationalismi eli kansallisuusaate
Kansallisuusaatetta on usein pönkitetty uskonnolla. Humanismi Rakkaus ihmisiin, ihmisen kunnioittaminen Humanistinen etiikka on sopusoinnussa monien uskontojen opetusten kanssa. Monet humanistit eivät ole hyväksyneet Jumalan ilmoitusta tiedon lähteeksi. Uusateismi 2000-l. voimistunut kritiikki uskontoja kohtaan Tiede ainoana vastauksena ihmiskunnan haasteisiin Uskonnot syynä maailman ongelmiin → uskonto on ihmisille ja yhteiskunnalle haitallista. Richard Dawkins (s. 1941)

13 Uskonnoton tapakulttuuri
Uskonnottomat ovat länsimaiden suurin uskonnollinen vähemmistö. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomat ateistit ja agnostikot Uskontoa ei harjoiteta. Elämän kohokohtia juhlitaan ilman uskonnollisia seremonioita. Uskonnottomilla on erilaisia maailmankatsomuksia ja uskonnottomien suhtautuminen uskontoihin vaihtelee.

14 Uskonnottomille on tarjolla mm.
Suomessa uskonnottomien oikeuksia ajavat ja uskonnotonta kulttuuria edistävät esim. Vapaa-ajattelijain liitto ry ja Suomen humanistiliitto ry. Uskonnottomille on tarjolla mm. uskonnottomia seremonioita Prometheus-leirit elämänkatsomustiedon opetus.


Lataa ppt "13. Modernisaatio haastaa perinteen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google