Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

INNOKYLÄN PALVELUT 2016 2015.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "INNOKYLÄN PALVELUT 2016 2015."— Esityksen transkriptio:

1 INNOKYLÄN PALVELUT 2016 2015

2 Innokylä tukee avointa yhteiskehittämistä
Innokylämäinen avoin yhteiskehittäminen sopii kaikenmuotoisen kehittämistoiminnan perustaksi ja kaikenlaisten kehittämiskohteiden työstämiseen. Kehittäminen voi olla isoa tai pientä, kokeilevaa tai suunnitelmallista, perustoimintaan sisäänrakennettua tai hankemuotoista tai hankintaan liittyvää kehittämistä ja kokeilua, jossa tutkimus- ja kehittämistyö ostetaan yhdeltä tai useammalta toimittajalta Kehittämisen kohteita voivat olla esimerkiksi teknologiat ja tuotteet, palvelut, toimintatavat, prosessit ja rakenteet. 2015

3 Kehittämisen periaatteet Innokylässä
Innnokylän kehittämisperiaatteiden noudattamisen tarkoituksena on varmistaa, että kehittäminen on tarvelähtöistä ja avointa yhteiskehittämistä. Kehitä tarvelähtöisesti huomioimalla eri toimijoiden näkökulmat ja tarpeet Kehitä yhdessä ottamalla kehitettävän asian kannalta merkitykselliset toimijat ja kumppanit mukaan heti kehittämisprosessin alusta alkaen Hyödynnä jo kehitettyjä malleja ja ratkaisuja Jaa kehittämis- ja arviointitietoa avoimesti Yleistä kehittämistuloksesi helposti hyödynnettävään muotoon 2015

4 Kuusi keskeistä kehittämistehtävää
Innokylämäinen avoin kehittämisprosessi koostuu kuudesta kehittämistehtävästä, jotka tulisi suorittaa pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi ja kehittämistulosten leviämiseksi Jokainen kehittämisprosessi on omanlaisensa. Kehittämiselle ei ole yhtä oikea kaavaa tai järjestystä. Tee kehittämistehtäviä siinä järjestyksessä ja sillä tarkkuudella ja tempolla kuin on kehittämistyösi kannalta tarkoituksenmukaista. Hyödynnä kehittämistehtävissä monipuolisesti kehittämisen ja arvioinnin osallistavia menetelmiä. 2015

5 2015

6 Innokylän palvelutarjonnan tavoitteet
Avoin ja tarvelähtöinen yhteiskehittäminen on luotainen osa toimijoiden perustoimintaa Kehittäminen on moninäkökulmaista ja valtaosaltaan kokeilevaa arjen ongelmanratkaisua Toimintamallit leviävät 2015

7 Innokylän kärkiteemat 2015-2019
Innokylän peruskonseptiin on sisäänrakennettu osa hallitusohjelman kärkipainotuksista, kuten innovatiiviset hankinnat ja kokeileva kehittämiskulttuuri. Innokylä kohdistaa lisäksi osan palvelutarjonnastaan hallitusohjelmasta valittuihin kärkiteemoihin Asiakaslähtöiset palvelut Palveluintegraatio Digitalisaatio 2015

8 Innokylän palvelut Innopajat - Palveluiden asiakaslähtöisyyttä, - palveluintegraatiota - digitalisaatiota tukevat työpajat Koulutukset ja perehdytykset - Johdatus avoimeen yhteiskehittämiseen - Innovaatiojohtamisen valmennusohjelma - Työkalut käyttöön -perehdytykset - Virtuaalifasilitointi Viestintä, markkinointi ja muut tukipalvelut - Viestintä - Verkkopalvelu - Verkkopalvelun tekninen tuki - Innokylän koordinaatio Innovaatiokatsaukset - Innokylän tietosisällöistä ja muista lähteistä tehtävät innovaatiotoimintaa koskevat koosteet sekä toimitukselliset jutut Tapahtumat ja kilpailut Innotorit Change Day Innopalkinto 2015

9 Koulutukset ja perehdytykset
Innokylän koulutukset tukevat avointa yhteiskehittämistä ja tukevat Innokylän työvälineiden käyttööottoa. Tarjolla on yli vuoden kestävä innovaatiojohtamisen valmennusohjelma sekä koulutuksellisia innopajoja, Työkalut käyttöön - perehdytyksiä ja virtuaalifasilitointia. 2015

10 Johdatus avoimeen yhteiskehittämisen kulttuuriin
Palvelulupaus: Koulutus avaa toimijoille Innokylän avointa kehittämiskulttuuria, kehittämistoiminnan vaiheita, yhteiskehittämisen fasilitointia ja verkostojen johtamiseen liittyvää ymmärrystä. Asiakassegmentti: Hyvinvointi- ja terveysalan kehittäjät, ammattilaiset ja päätöksentekijät Palvelun rakenne: Koulutus toteutetaan 1 päivän mittaisena. Koulutusta järjestetään 6 krt/ vuodessa. Koulutus on avoin ja maksuton kaikille osallistujille. Koulutuksen tilaaja huolehtii tilajärjestelyistä, ilmoittautumisten vastaanotosta ja koulutuksen markkinoinnista Resurssit ja osaaminen: Kaikki Innokylän perustajaorganisaatiot osallistuvat koulutuksen järjestämiseen. Suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu min. 2 hlöä. Edellyttää avoimen kehittämiskulttuurin ja Innokylän innovaatiomallin hallintaa ja osaamista työpajojen fasilitointiin. (koulutuksellinen työpaja) Koordinaatio: Koulutuksen koordinaatio ja suunnittelu tapahtuu Innokylän operatiivisen ryhmän kautta. Koulutusten sisältöjen suunnittelussa ja koulutuksen toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä SOSTEn THLn ja Kuntaliiton välillä. Miten toiminnan onnistumista arvioidaan? Avoin palaute tilaisuuden jälkeen ja ko. tiedon jakaminen keikkakalenteriin 2015

11 Innovaatiojohtamisen valmennusohjelma
Palvelulupaus: Valmennusohjelma valmentaa palveluiden uudistamiseen palvelumuotoilun keinoin, tarjoaa konkreettisia työkaluja ja menetelmiä palvelukehitystyöhön ja innovaatiojohtamiseen ja vahvistaa osallistamisen ja yhteiskehittämisen valmiuksia, tukee verkostomaisia toimintatapoja, lisää tuottavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä edistää innovaatioita tukevan kulttuurin luomista organisaatiossa Palvelun rakenne: Alkaa 2 krt/ vuosi, 18 kk, 12 lähiopetuspäivää Asiakassegmentti: Hyvinvointi- ja terveysalalla toimivat johtajat ja esimiehet. Soveltuu erityisesti julkisella sektorilla, järjestöissä tai yrityksissä toimiville henkilöille, joilla on käytännön kokemusta johtamisesta, vahva toimialan ja organisaation tuntemus sekä johtamis- ja kehittämisvastuuta.  Resurssit ja osaaminen: Innokylän perustajaorganisaatioista koostuva arviointiryhmä arvioi TT-arvioijana valmistuvien tuutoreiden tuotekehitystöitä n. 4 pv/ vuosi. Em. Henkilöt osallistuvat tarvittaessa koulutuksen sisältöä koskeviin suunnittelupalavereihin n. 2 krt/v. Tehtävässä tarvitaan ymmärrys tuotekehitysprosessista ja arviointiosaamista. Koordinaatio: VERUTUM ja THL. Opintoihin hakeudutaan Innokylän/Verutumin verkkopalvelun kautta, koulutuksen markkinoinnissa hyödynnetään THL:n, SOSTEn ja Kuntaliiton viestintäkanavia (Koordinaatio Innokylän viestintä). Miten toiminnan onnistumista arvioidaan? 2015

12 Työkalut käyttöön -perehdytykset
Palvelulupaus: Perehdytyksiä tarjotaan toimijaverkostoille, jotka hyödyntävät toiminnassaan Innokylän sähköisiä työvälineitä. Koulutuksellisissa Innopajoissa osallistujat saavat työkaluopastuksen lisäksi ideoita yhteiskehittämisestä ja jaetusta kehittämisvastuusta. Palvelun rakenne: 1) Työkalut käyttöön: Lyhyitä max 2 tunnin mittaisia käyttöönoton koulutuksia ja työvälineinfoja. Perehdytyksiä järjestetään hankkeille, verkostoille, joissa on vähintään 10 henkilöä. 2) Koulutukselliset Innopajat kestävät 3-6 tuntia sisältäen yhteiskehittämisen perustietoa sekä opastusta ja työskentelyä Innokylän työkaluja hyödyntäen oman kehittämistyön edistämiseksi. Perehdytyksiä järjestetään tilauksesta THL:n, SOSTEn ja Kuntaliiton toimesta ) Ideasta hankesuunnitelmaksi - toimijoille, jotka miettivät ideansa hankkeistamista kumppaneidensa kanssa (hankepankki) 2)Yhteiskehittämisen alkuun verstaalla – Toimijolle, joilla on tarve saada tukea kehittämistyössä syntyneiden tulosten kokoamiseen ja arviointitiedon kokoamiseen 3) Työn tulos esiin ja sovellettavaksi – Toimijoille, joiden työn tuloksena on syntynyt siirrettävissä ja sovellettavissa oleva toimintamalli. 4) Voimaa verkostotyöhon: Toimijoille, jotka haluavat tehdä työtään näkyväksi verkossa ja tehostaa tiedonkulkuaan uuden työvälineen avulla (Työtila) Asiakassegmentti: Toimijaverkostoille, jotka haluavat hyödyntää toiminnassaan Innokylän verkkopalvelun sähköisiä työvälineitä ja/tai haluavat työvälineiden lisäksi pohtia verkostonsa toimintaa yhteiskehittämisen näkökulmasta. Resurssit ja osaaminen: Perehdytysten pitäminen vaatii toimijaryhmästä riippuen Innokylän sähköisten palvelujen hallintaa sekä ymmärrystä kehittämistyön viestinnästä, jakamisesta ja levittämisestä. Koulutuksellisten Innopajojen vetäminen vaatii Innokylän innovaatioprosessin osaamista ja soveltamista. Koordinaatio: Koulutuksia järjestetään THL:n, SOSTEn ja Kuntaliiton toimesta. Kustakin organisaatiosta on nimetty palvelusta vastaava henkilö, joka vastaa yhteydenotoista. Yhteydenotot?? (Tieto perehdytys-yhteyshenkilöstä Innokylän yhteystietosivulle) 2015

13 Virtuaalifasilitointi
Palvelulupaus: Virtuaalifasilitointi tarjoa tukea toimintamallin ja kehittämistyön tulosten laadukkaaseen kuvaamiseen. Fasilitointi on lyhytaikaista (esim. 1-2 vkoa.) jonka aikana Innokylän tukihenkilö antaa kommentteja ja ohjausta toimintamallin kommenttiosiossa tai verstaalla ”Kehittäjien keskustelu”-osiossa Palvelun rakenne: Fasilitointi – toiminta on lyhytaikaista jonka aikana Innokylän tukihenkilö antaa kommentteja ja ohjausta. Asiakassegmentti: 1)Innokylän innovaatiojohtamisen valmennusohjelmassa, innopajoja tilaavat tahot sekä johdatus Innokylän avoimeen kehittämiskulttuuriin –koulutukseen osallistuneille. Resurssit ja osaaminen: Fasilitoijan (1 hlö) tulee hallita Innokylän innovaatioprosessin kehittämistehtävien vaiheet sekä Innokylän sähköisen ympäristön toiminta. Hänellä tulee olla osaamista kehittämistoiminnasta, arvioinnista, kehittämistyön kuvaamisesta ja projektin hallinnoimisesta Koordinaatio:1) Asiakkaat valikoituvat Innokylän yllämainittujen palveluiden piiristä ja palvelun sopimisesta vastaa ko. palvelusta (innovaatiojohtaminen, innopajat, yhteiskehittämisen koulutus) vastaava(t) henkilöt. Miten toiminnan onnistumista arvioidaan? Toimintamalli lähtee lentoon! 2015

14 Innopajat Innokylä järjestää avointa yhteiskehittämistä ja kokeilevaa kehittämiskulttuuria tukevia työpajoja ja työpajojen sarjoja. Työpajatoiminta tarjoaa osallistujille mahdollisuuden vertaisoppimiseen ja verkostoitumiseen sekä tukea ja työkaluja innovaatioprosessin eri vaiheisiin ja tehtäviin. Työpajatoiminta kohdennetaan Innokylän kärkiteemoihin: palveluiden asiakaslähtöisyys, palveluintegraatio ja digitalisaatio. Työpajatoimintaa järjestetään tarvelähtöisesti monitoimijaisille ja rajoja ylittäville kokonaisuuksille, kuten alueille, ohjelmille ja hankekokonaisuuksille. STM osoittaa Innokylän kärkiteemojen alta kokonaisuudet, joille työpajatoimintaa järjestetään. 2015

15 Innopajat Palvelulupaus: Työpajatoiminta tarjoaa osallistujille vertaiskokemuksia ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä tukea ja välineitä innovaatiotoimintaan Innokylän kolmen kärkiteeman alla. Asiakassegmentti: STM osoittaa kärkiteemojen alla kokonaisuudet (hankekokonaisuudet, ohjelmat tms.), joille työpajatoimintaa järjestetään. Kokonaisuuksien koordinaatio tilaa Innokylältä työpajan tai työpajasarjan. Palvelun rakenne: Työpaja, sen kulku ja käytettävät menetelmät yhteissuunnitellaan tilaajan ja Innokylän kesken kulloistenkin teemojen ja aiheiden pohjalta. Työpaja voi olla yksittäinen tai työpajojen sarja. Innokylä järjestää puolivuotiskausittain enintään yhden laajemman pajasarjan sekä noin 5 yksittäistä pajaa. Resurssit ja osaaminen: Kaikki Innokylän perustajaorganisaatiot osallistuvat työpajatoiminnan järjestämiseen. Yksittäisen työpajan suunnitteluun ja fasilitointiin osallistuu 2 Innokylän työntekijää; työpajasarjan suunnitteluun ja fasilitointiin 3 Innokylän työntekijää. Tilaaja maksaa Innokylän työntekijöiden matkustuskulut, hoitaa tilavaraukset ja tarjoilut. Työpajojen fasilitointi edellyttää avoimen kehittämiskulttuurin ja Innokylän innovaatiomallin hallintaa sekä kokemusta työpajojen organisoinnista ja fasilitoinnista. Koordinaatio: Mistä tulee syötteet? Tästä keskustellaan Joryssa? Miten toiminnan onnistumista arvioidaan? 2015

16 Tapahtumat ja kilpailut
Innokylä järjestää Innotoreja keskeisissä hyvinvointi- ja terveysalan tapahtumissa. Innotorien sisältöjä voivat olla ajankohtaiset kehittämistyön teemat. Innotoreja suunnitellaan yhteistyössä hyvinvointi- ja terveysalan toimijaverkostojen kanssa. Innotori on maksuton ja avoin kaikille. Innopalkinto nostaa esille Innokylään tuotuja onnistuneita ratkaisuja ja tuo näkyvyyttä arvioiduille, tuloksekkaille toimintavavoille. 2015

17 Innotorit tapahtumissa
Palvelulupaus: Innotori on itsenäinen ohjelmakokonaisuus esim. jossakin suuremmassa hyvinvointi- ja terveysalan tapahtumassa. Torilla käsitellään ajankohtaisia kehittämistyön sisältöjä. Kokonaisuus on aktiivinen ja vuorovaikutteinen. Innotori on maksuton. Palvelun rakenne: Innotorit koordinoidaan esimerkiksi osana THL:n (Terve-SOS), Kuntaliiton (Kuntamarkkinat), SOSTEn (SosteTalk) tapahtumatoimintaa. Asiakassegmentti: Hyvinvointi- ja terveysalan kehittäjät, asiakkaat, vapaaehtoistyöntekijät, kokemusasiantuntijat, ammattilaiset ja johto Resurssit ja osaaminen: Jokainen organisaatio (THl, Kuntaliitto, SOSTE) suunnittelee ja toteuttaa innotorin osana oma tapahtumajärjestelyjä. Edellyttää Innokylän palvelujen tuntemusta, tapahtumatoimintaan liittyvien prosessien hallintaa ja viestinnän osaamista Koordinaatio: Innotorien sisällöllistä suunnittelusta vastaa jokainen organisaatio itse omissa tapahtumissaa. Viestintä- ja tapahtumaryhmä koordinoi ja sopii markkinoinnista ja viestinnästä viestintäkalenteri työkaluna. STM:n uuden ”Innovaatiotapahtuman” Innotorista vastaa Kuntaliitto, THL, SOSTE yhteistyössä. Miten toiminnan onnistumista arvioidaan? Toteutuneiden Innotorien määrä, sisältöjen vastaavuus Innokylän kärkiteemoihin, osallistujien määrä + palaute, yhteistyökumppanit + palaute. 2015

18 Innopalkinto Palvelulupaus: Palkinto nopeuttaa uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja levittämistä. Palkinnon teema linkittyy hyvinvointi- ja terveysalalla käynnissä olevaan kehittämistyöhön ja kärkiteemoihin. Palvelun rakenne: Palkinnon hakeminen tapahtuu Innokylän sähköistä ympäristöä hyödyntäen. (vrt. innopalkintoprosessi, TERVE-SOS-palkinto). Kts.prosessikuvaus Innokylä Asiakassegmentti: Palkinnon haku on avoin kaikille, Resurssit ja osaaminen: palkintoprosessin koordinaatio (1 hlö), sisällöllistä arviointiosaamista ja teknistä tukipalveluista sähköisen ympäristön käyttöön (1 hlö). Mahdollisen rahapalkinnon jakamisesta on sovittava perustajaorganisaatioiden kesken. Palkinnon kriteerit ja teema päätetään IK:n joryssa. Laaja-alainen arviointiryhmä (THL, KL, SOSTE, yritykset) osallistuu hakijoiden arviointiin. Palkinnon vaikutusten jälkiseurannasta vastaa Koordinaatio: Innopalkinnon ja TERVE-SOS koordinaatiosta vastaa THL Miten toiminnan onnistumista arvioidaan? Hakijoiden määrä, . Sähköpostikysely palkinnonsaajalle jälkeen päin esim. puolen vuoden päästä. Innokylän verkkopalvelussa seurataan toimintamallin alle syntyneiden verstaiden määrää (käyttööotto/ levittäminen) 2015

19 Change Day + Change Day kehittämispalkinto
Palvelulupaus: Change DAY tuo asiakkaan äänen esille palveluiden kehittämisessä edistää uusien ideoiden käyttöönottoa ja levittämistä. Työväline työn kehittämiseen. Change Day on maksuton.  Palvelun rakenne: Change Day toteutetaan vuosittain Lupauksia voi jättää Innokylässä Change Day-sivulle. Toimijoita tuetaan syyskuun ajan järjestämällä työpajoja (5 paikkakunnalla) omassa organisaatiossa järjestettävän Change Dayn tueksi. Change Day tarjoaa myös valmiit materiaalit ja muuta viestinnällistä tukea. Asiakassegmentti: Hyvinvointi ja terveysalan asiakkaat, kehittäjät ja ammattilaiset, johtajat ja päätöksentekijät,  Resurssit ja osaaminen: Change Day koordinaatiosta vastaava (1 hlö). Jokaisesta mukana olevasta organisaatiosta osallistuu 1 hlö/työpaja työpariksi koordinaatioresurssin lisäksi. Mukana olevat organisaatiot (THL, KL, SOSTE, STM) tarjoavat koordinaatiolle viestinnällistä tukea, joka toteutetaan esim. Change Day koordinaatio yhteistyössä Innokylän viestintäryhmän kanssa. Innokylän verkkopalvelun tekninen tuki lupausten jättämiseen liittyen Innokylän aihesivulla. Koordinaatio: Koordinaatiosta vastaa kahden vuoden ( ) lanseerauksen aikana SITRA. Laaja- alainen ohjausryhmä johtaa ja seuraa toteutusta (STM, SITRA, THL, KL, SOSTE, kaupungit, yritykset). Vuoden 2017 alkaen koordinoivasta tahosta, tarvittavista resursseista päätetään Innokylän johtoryhmässä vuoden kokemusten ja arvioinnin pohjalta.  Miten toiminnan onnistumista arvioidaan? Mukaan lähteneiden toimijoiden määrä? Valtakunnalliseen koordinaation liittyvään yhteistyöhön sitoutuminen ja annetut työpanokset? Prosessin onnistumisen edellytykset? 2015

20 Innovaatiokatsaukset
Innovaatiokatsaukset tuottavat eri tasoista tietoa Innokylän sisällöistä sekä kehittämistoiminnan ajankohtaisista teemoista. Tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi, tehostaa toimintamallien käyttöönottoa ja nostaa systemaattisemmin esille ajankohtaista sisältöä Innokylästä. 2015

21 Innovaatiokatsaukset
Palvelulupaus: Innovaatiokatsaukset nostavat esiin kehittämistoiminnan ajankohtaisia teemoja, sisältöjä ja tuloksista. Palvelun rakenne: Innovaatiokatsauksia on kolmenlaisia: 1) yleiskatsaukset innovaatio- ja kehittämistoiminnan ajankohtaisista teemoista ja sisällöistä, 2) systemaattiset katsaukset Innokylän tietosisällöistä, ja 3) toimitukselliset jutut ja uutiset Innokylän sisällöistä. Asiakassegmentti: Päätöksentekijöille, rahoittajalle, kehittäjille… Ehdota katsauksen teemaa Innokylän verkkopalvelussa. Resurssit ja osaaminen: 2 henkilöä systemaattisiin katsauksiin ja yleiskatsauksiin, 1 henkilö toimituksellisiin juttuihin. Tutkimus- ja arviointiosaaminen, tiedontuotanto. Koordinaatio: THL; (kohta 1) Organisaatioiden omat julkaisut; (kohta 2 ja 3), lyhyet jutut Innokylän verkkopalvelussa. Miten toiminnan onnistumista arvioidaan? 2015

22 Viestintä, markkinointi ja muut tukipalvelut
Innokylän verkkopalvelu kokoaa alan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa hyvän kanavan toimintamallien levittämiseen. Verkkoviestinnän palveluita ovat Innokylä.fi sisältöviestintä ja uutisten toimittaminen, Innokylän uutiskirje ja Innokylän palveluista tiedottaminen ja viestiminen. Lisäksi yhteistyökumppaneille on tarjolla Innokylässä aihesivuja, joita annetaan käyttöön erillisen sopimuksen mukaan. Innokylän viestintä sosiaalisessa mediassa tukee Innokylän strategisia kärkiteemoja ja brändin rakentamista. Sosiaalisen viestinnän toimintatavoissa ja sisällöissä painottuvat viestinnän vastavuoroisuus, tulokselliset toimintamallit, käytännöt, ideat, kokeilut, toimintamallien käyttöönoton tulokset ja sovellutukset, kehittämistoimintaan liittyvät uutiset ja kehittämistyön menetelmätieto. Lisäksi se toimii kanavana uutisoida Innokylän omista koulutuksista ja tapahtumista ja Innokylän asiakkaiden/kumppaneiden toiminnasta. Innokylän verkkopalvelun tekninen tuki tarjoaa nopeasti ja laadukkaasti tuotettua tukea Innokylän sähköiseen ympäristöön liittyvissä ongelmatilanteissa. Tulokselliset toimintamallit 2015

23 Viestintä ja markkinointi
Palvelulupaus: Viestintä ja markkinointi tukevat Innokylän tavoitteita ja brändiä. Palvelun rakenne: uutisoidaan ajankohtaisista asioista ja tiedotetaan Innokylän palveluista. Julkaistaan Innokylän uutiskirjettä noin 4/krt vuodessa. Lisäksi tulokselliset toimintamallit nostetaan näkyvästi esille. Innokylän sosiaalisen median kanavat toimivat yhtenä tärkeänä uusien asiakkaiden sitouttamiskeinona ja mielenkiinnon herättäjänä. Ne myös tukevat Innokylän asiakkaiden viestintää kehittämistyön tulosten levittämisen osalta. Asiakassegmentti: Innokylän verkkopalveluun kirjautuneille kehittäjille, ammattilaisille ja päätöksentekijöille. Potentiaalisille Innokylän uusille asiakkaille. Resurssit ja osaaminen: Verkkopäätoimittaja 30%, viestintä- ja tapahtumaryhmä (KL xx%, SOSTE XX%, Verkko- ja someviestinnän ja markkinoinnin osaamista. (THL tapahtumaihminen XX%). Yhteiseen markkinointimateriaalin tuottamiseen varatut resurssit!? Koordinaatio: Viestinnän koordinaatiosta vastaa Viestintä ja markkinointi-solu, jossa on edustajia Innokylän perustajaorganisaatioista ja tarvittaessa Innokylän tapahtumista (Innotorit, innovaatiotapahtuma, Change day vastaavia henkilöitä). Ryhmä kokoontuu tarvittaessa (?). Ryhmän käytössä oleva viestintäkalenteri kokoaa viestinnälliset toimenpiteet. Kukin taho vastaa itse oman talon viestintäkanavista. Yhteinen markkinointimateriaali suunnitellaan yhdessä, muutoin kukin räätälöi materiaali omiin tilaisuuksiinsa omien resurssien puitteissa. Miten toiminnan onnistumista arvioidaan? Viestintäkalenteri: suunnitelma/toteuma, työnjako, viestintäkanavien määrä/miten tavoittavat kohderyhmän? Innokylän jory? 2015

24 Verkkopalvelu Palvelulupaus: Verkkopalvelu on toimintakuntoinen ja asiakkaiden sujuvasti käytettävissä. Tarjotaan toimiva verkkopalvelun käyttö paikasta ja ajankohdasta riippumatta. Palvelun rakenne: verkkopalvelun sisällöntuotanto ja sen koordinointi sekä palvelun kehittäminen. Käyttäjien kysymyksiin vastaaminen ja käyttäjätuki. Vastausten vasteaika on vuorokausi. Asiakassegmentti: verkkopalvelun käyttäjät ja potentiaaliset käyttäjät. Resurssit ja osaaminen: päätoimittaja (50%), aihesivujen vastaavat (xx%), verkkopalvelun sisältöjen, toiminnallisuuksien, tekniikan tuntemus. Koordinaatio: Verkkopalvelun tuoteomistaja on päätoimittaja (THL). Tilastoista vastaa Kuntaliitto. Miten toiminnan onnistumista arvioidaan? Verkkopalvelun asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisin ajoin. Verkkopalvelun analytiikkaa seurataan kuukausittain. Innokylän jory? 2015

25 Verkkopalvelun tekninen tuki
Palvelulupaus: Innokylän verkkopalvelun tekninen tuki tarjoaa nopeasti ja laadukkaasti tuotettua tukea ongelmatilanteissa. Huolehtii siitä, että verkkopalvelu pyörii moitteetta. Palvelun rakenne: alustan ylläpito, vikatilanteiden tutkiminen ja ratkaiseminen. Palvelupyyntöihin vastataan vuorokauden kuluessa. Verkkotoimittajien tekninen koulutus, pikaosoitteiden ja verkko-osoitteiden hallinta sekä käyttöoikeuksien myöntäminen ja hallinta. (1 htv) Tukitehtävien priorisointi ja tuen koordinaatio (0,2 htv) Asiakassegmentti: Innokylän käyttäjät sekä Innokylän verkkotoimittajat Resurssit ja osaaminen: 1 htv, jonka palkan perustajaorganisaatiot maksavat, päätoimittaja (20%) Koordinaatio: THL vastaa teknisestä tuesta Miten toiminnan onnistumista arvioidaan? Tukipyyntöjen vasteajan toteutumista seurataan teknisen tuen ja päätoimittajan yhteisissä tapaamisissa. Innokylän jory? Sopimuskumppanit? 2015

26 Innokylän koordinaatio ja johtaminen
Innokylää johtaa johtoryhmä, jonka tehtävänä on strateginen suunnittelu, toiminnan ohjaaminen, resurssien varmistaminen, ennakointityö ja toiminnan laajentumisen edistäminen. Innokylän operatiivisten toimintojen koordinaatio vastaa Innokylän palveluiden laadusta ja vastaa yhteistyössä tehtävien palveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Koordinaatio edistää myös uusien palveluideoiden kehittämistä ja Innokylän elinvoimaisuutta. Operatiivista toimintaa toteuttavat solut. Palvelun rakenne: Ketterät solut – kootaan Innokylän palveluiden ympärille henkilöistä, jotka toteuttavat kutakin palvelua. Tehtävänä on palveluiden suunnittelu ja toteutus Viestintä-markkinointi- solu (0-4 krt/v) – Innokylän viestinnästä vastaavat. Tehtävänä on Innokylän viestinnän koordinaatio ja toteutus Operatiivinen ryhmä – ryhmä (2-4 krt/ v) – Tehtävänä on uusien palveluideoiden kehittäminen ja toiminnan arviointi. Operatiiviseen (”Spirit-Oper”) ryhmään kuuluvat Innokylän palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat henkilöt. Ryhmän yhteiskehittämisen työtila on Innokylässä ”Innokylän ihmiset”. Innokylän jory (+ asiantuntijasihteeristö) 1 krt/kk Tehtävä: toiminnan arviointi, toiminnan resurssit ja päätöksenteko. Asiantuntijasihteeristö valmistelee joryn kokoukset ja työseminaarit.STM: n vetämään johtoryhmään kuuluvat nimetyt henkilöt kustakin perustajaorganisaatiosta ja yhteistyötahoista Miten toiminnan onnistumista arvioidaan? Innokylän jory? 2015

27 Palvelujen resursointi
- Innokylän palveluita toteuttavat ihmiset 2015

28 Käytössä olevat resurssit/ Kuinka monta kk/hlö THL SOSTE KL SITRA
Palvelu Koulutukset/ perehdytyk-set Palvelu-tarvearvio Muuta huomioitavaa Käytössä olevat resurssit/ Kuinka monta kk/hlö THL SOSTE KL SITRA Johdatus yhteis-kehittämiseen 6 krt/ v Kuka vastaa/koordinoi 1 (ML) 0,5 (PB) 0,5 (JK) yht. 2 kk Innovaatiojohta- misen Valmennus-ohjelma 1-2 /v THL/ VERUTUM 3 (ML) Yht. 3 kk Työkalut käyttöön-koulutukset Ja Koulutukselliset Innopajat Jatkuva kysyntä/ tarve Kukin organisaatio palvelee omia toimijaverkosto-jaan -> nimetty yhteyshenkilö verkkopalvelun yhteystetoihin 1,5 (ML) 1 (PB) yht. 2,5 kk Virtuaali-fasilitointi Palveluihin linkittyvä 0,5 (ML) 0,5 (JK) Yht.1,5kk 2015

29 Käytössä olevat resurssit/ Kuinka monta kk/hlö THL SOSTE KL SITRA
Palvelu Innopajat Palvelu-tarvearvio Muuta huomioi-tavaa Palvelun veturi- organisaatio THL Käytössä olevat resurssit/ Kuinka monta kk/hlö THL SOSTE KL SITRA pajasarja/vuosi tilauksista riippuen Pajoissa työstettävät asiat verkko- Palvelussa? Miten varmistetaan? 1,5 (ML) 1 (PB) 4 (JK) yht. 6,5 kk 2015

30 Käytössä olevat resurssit/ Kuinka monta kk/hlö THL SOSTE KL SITRA
Palvelu Tapahtumat ja kilpailut Palvelu-tarvearvio Muuta huomioi-tavaa Palvelun veturi-organisaatio? Käytössä olevat resurssit/ Kuinka monta kk/hlö THL SOSTE KL SITRA Innotorit 3 krt/ v 1 (PB) Yht. 1 kk Change Day Koko vuosi 0,5 (ML) yht. 0,5 kk Innopalkinto 1 krt/v (elo-marraskuu) 0,25 (ML) Yht.1,25 kk Huomioita: - Esim Innokylän sähköisiä työkaluja hyödyntää useampikin palkintoprosessi Lähipalvelukilpailu, Innopalkinto, TERVE-SOS) -> Huom. Asiakasnäkökulma -> näyttääkö/vaikuttaako sekavalta? - Haastekilpailut tulivat esille sekä asiakaspajassa että työseminaarissa: Eli kevyempiä ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä haastekilpailuja, jotka nopeuttavat toimintatapojen leviämistä ja virittävät innovoimaan esim. Change Day:tä hyödyntäen Uusi "Innotapahtuma” ei ole Innokylän palveluvalikoimassa, mutta siihen menee henkilöresursseja arviolta 1 kk/Innotori + 1 kk/viestintä (THL), SOSTE?, KUNTALIITTO? 2015

31 Käytössä olevat resurssit/ Kuinka monta kk/hlö THL SOSTE KL SITRA
Palvelu Innovaatio- katsaukset Palvelu-tarvearvio Muuta huomioi-tavaa Palvelun veturiorgani-saatio THL Käytössä olevat resurssit/ Kuinka monta kk/hlö THL SOSTE KL SITRA Systemaattiset, sisältöjä arvioivat katsaukset Innokylän tietosisällöistä  1-2/ V 3 (PB) 2 (JK) Yht.5kk Yleiskatsaukset innovaatio- ja kehittämistoimintaan liittyvistä sisällöistä  3 (JK) 1 (PB) Yht. 4 kk Toimitukselliset jutut Innokylän sisällöistä 6 / V 1 (ML) Yht.1 kk 2015

32 Käytössä olevat resurssit/ Kuinka monta kk/hlö THL SOSTE KL SITRA
Palvelu Viestintä, Markkinointi ja muut tukipalvelut Palvelu-tarvearvio Muuta huomioitavaa Käytössä olevat resurssit/ Kuinka monta kk/hlö THL SOSTE KL SITRA Verkkopalvelu jatkuva 7 (RN) Yht.7 kk Viestintä ja markkinointi Jatkuva Palvelun veturi-organisaatio(t)? 2,5 (RN) 1 (ML) 0,5 (PB) yht. 4kk Verkkopalvelun tekninen tuki Vastuu THL, KL/ SOSTE osallistuminen arviointiin? 12 (THL tuki) 1 (RN) 0,25 (ML) yht. 13,25 kk Innokylän koordinaatio ja kehittäminen Rakenne: Ketterät solut palveluiden ympärillä Viestintäsolu ”Spirit-Oper”-ryhmä Johtoryhmä 3 (PB) 0,5 (RN) Yht. 4,5 kk Huomioitavaa Viestintä: THL, uutiskirje 4 krt/v, Innokylän verkkopalveluun liittyvät uutiset (RN) Viestintä: THL Sosilaalinen media: vuorovaikutteisuus, sisällöt, Innokylän asiakkaiden nosto, Innotuutorit FB, Innopalkintoprosessi (ML/PB) Koordinaatio ja kehittäminen: Operatiivinen toiminta kaipaisi palveluiden toteuttamiseen liittyvää ylesikoordinaatiota? Koordinaatio ja kehittäminen: kehittämisen alle menee yleinen kehittämistyö Innokylässä, esimerkiksi arviointimittarin pilotointityö (PB)  2015

33 Innokylän kärkiteemat ja palvelut 2016/
Asiakas-segmentti Innokylän palvelut Itsehallintoalueet Kokeilu-kulttuuri Asiakaslähtöiset palvelut KOULUTUKSET JA PEREHDYTYKSET INNOPAJAT päättäjät ja valmistelijat kunnissa ja itsehallinto-alueilla Valtion-hallinto (tulevien IH-alueiden valmistelu ja ohjaus) TAPAHTUMAT JA KILPAILUT INNOVAATIO-KATSAUKSET Sote-muutos Johdatus avoimeen yhteiskehittämiseen Innokylän kärkiteemoja tukevat työpajat Innotorit tapahtumissa Innovaatiotoim. yleiskatsaukset ChangeDay Katsaukset Innokylän tietosisällöistä Innovaatiojohtamisen valmennusohjelma Palvelu- integraatio Innopalkinto Työkalujen perehdytykset Toimitukselliset jutut ja uutiset Innokylän sisällöistä Innovatiiviset hankinnat Virtuaalifasilitointi Alue-hallintouudistus Digitalisaatio Viestintä, markkinointi ja muut tukipalvelut Viestintä ja markkinointi Toimiva verkkopalvelu ja käyttäjätuki Innokylän koordinaatio ja kehittäminen Kuntaliiton palvelut kunnille, itsehallintoalueille sekä niitä suunnitteleville työryhmille 1. Verkostoyhteistyö, oppaat ja koulutukset Valmistelijoiden verkosto, alueelliset ja kansalliset verkostoseminaarit, työseminaarit, viestintä, koulutukset, oppaat jne. 5. Reaaliaikainen arviointi ja uudistusta tukeva tutkimustyö reaaliaikainen arviointi sekä arviointitutkimus, joka on osa Arttu 2.0 tutkimusohjelmaa 6. Muut muutostukeen liittyvät projektit ja palvelut: mm. Kansalaiset sote-uudistuksen keskiöön, rajapintapalvelut ja neuvottelumenettely, Innokylä, Vaikuttavat lähipalvelut, ELSE (ikääntyneen väestön palvelut), Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kunteko2020, Uudistuva esimiesosaaminen kuntakonsernissa, kuntarekry 4. Digitalisaatio, ICT-palvelut ja tietohallinto Akusti-foorumi tukena 7. Erilliset työryhmät sopimusten mallinnus, muutosjohtamisen sparraus ja kehittäminen 2015

34 Innokylän kärkiteemat ja palvelut 2016/
Asiakas-segmentti Innokylän palvelut Itsehallintoalueet Kokeilu-kulttuuri Asiakaslähtöiset palvelut KOULUTUKSET JA PEREHDYTYKSET INNOPAJAT päättäjät ja valmistelijat kunnissa ja itsehallinto-alueilla Valtion-hallinto (tulevien IH-alueiden valmistelu ja ohjaus) TAPAHTUMAT JA KILPAILUT INNOVAATIO-KATSAUKSET Sote-muutos Johdatus avoimeen yhteiskehittämiseen Innokylän kärkiteemoja tukevat työpajat Innotorit tapahtumissa Innovaatiotoim. yleiskatsaukset ChangeDay Katsaukset Innokylän tietosisällöistä Innovaatiojohtamisen valmennusohjelma Palvelu- integraatio Innopalkinto Työkalujen perehdytykset Toimitukselliset jutut ja uutiset Innokylän sisällöistä Innovatiiviset hankinnat Virtuaalifasilitointi Alue-hallintouudistus Digitalisaatio Viestintä, markkinointi ja muut tukipalvelut Viestintä ja markkinointi Toimiva verkkopalvelu ja käyttäjätuki Innokylän koordinaatio ja kehittäminen Kuntaliiton resurssit palveluihin Koulutukset ja perehdytykset: n. 1 kk; (koulutukset?; perehdytykset Ylinentalo) Innopajat: Itsehallintoalueet, kokeilukulttuuri ja asiakaslähtöiset palvelut n. 2 kk (Jäppinen, Kuopila, Pakarinen, Sallinen, Vainionpää…) Tapahtumat ja kilpailut: n. 2 kk (Tapahtumat: KM-vastaavat; ChangeDay: 1 kk Sallinen, Innopalkinto: Nieminen) Innovaatiokatsaukset: 1 kk (Jäppinen+viestintä) Verkkopalvelun sisällöntuotanto: n. 1 kk (Ylinentalo + viestintä) Viestintä ja markkinointi: n. 1 kk (viestintä fi + sv ja Ylinentalo Toimiva verkkopalvelu ja käyttäjätuki: n. 1 kk (Ylinentalo) Innokylän koordinaatio ja kehittäminen: n. 2 kk (Kuopila, Jäppinen, Ylinentalo) 2015


Lataa ppt "INNOKYLÄN PALVELUT 2016 2015."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google