Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kasvun setelit 8.2.2017 Jarmo Lauronen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kasvun setelit 8.2.2017 Jarmo Lauronen."— Esityksen transkriptio:

1 Kasvun setelit Jarmo Lauronen

2 Yleistä Nykyisissä malleissa, joissa tarjotaan yrityksille ulkopuolista asiantuntipalvelua liiketoiminnan kasvuun liittyen on tehostamisen varaa Setelin etuina nopeus ja helppokäyttöisyys sekä erityisesti palvelua tarvitsevan yrityksen vapaus valita tarpeeseen sopiva palveluntarjoaja Seteli ei ole hankinta, eli ei kilpailutukseen liittyvää byrokratiaa Julkisen sektorin rooli jatkossa merkittävä uudenlaisen palveluntuotannon kokeilujen käynnistäjänä mm. maakuntauudistukseen liittyen

3 Kasvun Setelit tiivistelmä
Toiminnalla vauhditetaan palveluiden ja tuotteiden kaupallistamista sekä tehostetaan yrityspalvelumarkkinoita ja kasvuun tähtäävien yritysten kehittymistä. Pilotti lisää avoimuutta, tehokkuutta ja valinnanvapautta yritysten ulkopuolelta hankittavaan asiantuntijuuteen liittyen. Setelin koko €/yritys jossa 10% omavastuu. Tuki on de minimis –tukea. Hankeaika Hankkeen koko n. 550k€ josta palvelusetelin osuus 380k€. 1/3 aloittavat 0-1v. ja 2/3 muut Rahoitus: EAKR, kuntarahoituksen osuus 150k€

4 Setelin myöntämisen kriteerit
Mihin toimenpiteisiin Uuden liiketoiminnan käynnistämiseen, kasvuun, vientiin sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen tähtäävät Oulun seudun yritykset. Yritykselle merkittävä avaus tai askel uuteen. Toimialapainotukset Uudistuva teollisuus, tulevaisuuden terveys ja hyvinvointi, älykkään ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön kehitys, luovat alat, cleantech sekä tulevaisuuden kaupan ja palveluiden ratkaisut. Toimialoja yhdistävät teemat ICT:n ja digitalisaation poikkitoimialainen hyödyntäminen/uudet innovaatiot, nopeaan kaupallistamiseen tähtäävät toimenpiteet, vientitoiminnan kehittäminen. Tuettavan yrityksen yhtiömuoto tulee olla osakeyhtiö Tuettavan yrityksen tulee täyttää Tilaajavastuun kriteerit Palvelusetelin kohdistuminen: 1/3 0-1v. pk-yritykset ja 2/3 toimivat pk-yritykset Pilottialue Oulun seutu + Ii

5 Ehdotetut maksuosuudet kunnittain
Kunnat As. luku % € seteli € hallinto € kuntaraha Hailuoto 1000 0,39 % 1483 468 437 Ii 10000 3,90 % 14834 4685 4372 Kempele 17300 6,75 % 25664 8104 7564 Liminka Lumijoki 2100 0,82 % 3115 984 918 Muhos 9000 3,51 % 13351 4216 3935 Oulu 200000 78,08 % 296690 93691 125385 Tyrnävä 6760 2,64 % 10028 3167 2956 Yhteensä 256160 100 % 380000 120000 149940

6 Palvelusetelin haku- ja myöntöprosessi
Luodaan olemassa olevaan sähköiseen ”Parasta palvelua” –järjestelmään palvelusetelihanke, jossa määritellään hankkeen perustiedot kuten kriteerit, setelien koot, käytettävissä oleva kokonaisbudjetti jne. Markkinoidaan palveluntuottajille että alusta on avattu. Palveluntuottajat ehdottavat järjestelmään palvelukortteja, jotka tukevat asetettuja tavoitteita. Hallinnoija hyväksyy kriteereihin sopivat palvelukortit. Luodaan seteliä hakeville yrityksille Oulun alueelle räätälöity hakemuspohja, joka liitetään järjestelmään. Avataan ja markkinoidaan järjestelmä yrityksille sekä kerrotaan mihin tarkoitukseen seteliä voidaan käyttää. Palvelua tarvitsevat yritykset jättävät järjestelmään palvelusetelihakemuksen. Hallinnoija (jokaisessa kunnassa tarvittaessa oma) hyväksyy/hylkää jätetyt hakemukset. Palvelusetelin saanut yritys valitsee järjestelmästä tarpeeseen sopivan palvelukortin ja palvelun tuottajan. Kun työ on tehty, palvelua saanut yritys antaa arvostelun/reittauksen tehdystä työstä järjestelmään. Palvelun tuottanut yritys laatii tehdystä työstä raportin ja laskuttaa hallinnoijaa järjestelmän kautta. BO laskuttaa yritykseltä omavastuuosuuden 10% Laskutus hallinnoijan suuntaan alv. 0 %. Palvelun tuottaja laskuttaa erillisellä laskulla alvin osuuden suoraan palvelua saaneelta yritykseltä.

7 Perustamistuki perustamistuki uuden aloittavan yrityksen perustamiseen, tuki 5 000 – 10 000 (perustettu jälkeen) perustamistuki toimivalle yritykselle uuteen liiketoimintaan, tuki 5 000 – 10 000 (toiminut hakemuksen jättöhetkellä vähintään 3 vuotta) perustamistuki kokeiluun, tuki 2 000 – esimerkiksi asiantuntijapalveluiden käyttö, vuokrat, nettisivujen kehittäminen, koulutus, messut, näyttelyt, kokeilutoimenpiteet (mm. uuden tuotteen tai palvelun kokeilu ja testaus) perustamistukea ei voi saada, jos yrittäjä saa starttirahaa Vain yrityksen perustamiseen tai uuden liiketoiminnan käynnistämiseen Jos yritys saa starttirahaa tai perustettu jälkeen, tukea ei myönnetä Maksetaan yritykselle toteutuneita kustannuksia vastaan ”Perustamistuen käyttö lasketaan promilleissa suhteessa yritystukiin. Palveluseteli ei kilpaile millään lailla perustamistuen kanssa ja kaikki uudet työkalut yritysten auttamiseksi ovat tervetulleita.” -Pirjo Hongisto, Oulun seudun Leader

8 Eniten päällekkäisyyttä
Innovaatioseteli (TEKES) Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. Eniten päällekkäisyyttä P-Pmaalle myönnetty 133kpl (tilanne ). Koko maassa jätetty n hakemusta ja hyväksytty 1450kpl (tilanne ). Ei omavastuuosuutta. ”Innovaatiosetelin suurena riskinä on se, että konsultit hyödyntävät työkalua omien intressiensä pohjalta.” -Alvi Niemelä, -Oulun seudun uusyrityskeskus

9 Puuttuu Sopimus- ja yritysjuridiikka Tuotekehitysympäristöjen hyödyntämien ja demot Design-, brändäys- ja viestintäpalvelut Alle 1v. yritykset

10 Setelillä kehitettäviä toimenpiteitä 1/3
Kaupalliseen liiketoimintaan tähtäävän kehitystyön nopeuttaminen Demojen ja prototyyppien valmistaminen Kaupallistamiseen liittyvien toimintojen kehittäminen Aineettoman omaisuuden hyödyntäminen yrityksen kasvuun liittyen. Esimerkkeinä ovat mm. tavaramerkkien, patenttien, muotoilusuojien ja tekijänoikeuksien laadinta silloin, kun oikeuksilla suojataan esim. tekniikkaa, muotoilua sekä tavaramerkkejä, jotka ovat merkittävässä roolissa yritysten kasvuun ja arvonnousuun liittyvissä tekijöissä. Tuote- ja palvelukehitykseen liittyvät design- ja viestintäpalvelut yrityksille. Market Access Services (laitetestaus, yhteensopivuustestaus, kenttätestaus, sertifioinnit sekä maa- ja asiakashyväksynnät). Tuotekehitys-, mittaus-, testaus- ja laboratoriotilojen hyödyntäminen. Virtuaalitodellisuutta (VR), tekoälyä (A.I.), lisättyä todellisuutta (AR) painettavaa älyä ja 3D –mahdollisuuksia hyödyntävien innovaatioiden kehittäminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa.

11 Setelillä kehitettäviä toimenpiteitä 2/3
Tuoteportfolion johtaminen ja kehittäminen (kokonaisuus, joka määrittää logistiikkaa, valmistusta, ostoja, tuotannon ohjausta jne.) Tekniset laatu- ja ympäristövaatimukset (ISO, FDA) ajatellen kansainvälisten markkinoiden vaatimuksia ja kriteereitä.

12 Setelillä kehitettäviä toimenpiteitä 3/3
Viennin ja kansainvälistymisen kehittäminen, kuten esim. b2b palaverien valmistelu ja toteutus, vientitapahtumiin liittyvien kontaktien jatkotyöstäminen, vientitapahtumiin liittyvien kv- partnereiden haku, myyntipuheen kehittäminen, ovien avaaminen uusilla markkina-alueilla, asiakaspohjan laajentaminen, verkostojen rakentaminen, uudet jakeluketjut ja globaalit innovaatioverkostot. Uusien liiketoimintakonseptien kehittäminen Sopimus- ja yritysjuridiikka Ammattimaisen hallitustyön kehittäminen Rahoitushakujen tukeminen (kv-taso)


Lataa ppt "Kasvun setelit 8.2.2017 Jarmo Lauronen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google