Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Paikkatietoinfrastruktuuri

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Paikkatietoinfrastruktuuri"— Esityksen transkriptio:

1 Paikkatietoinfrastruktuuri
Esittely Antti Rainio 2017

2 Paikkatieto maa- ja kallioperä korkeussuhteet vesi- ja viemäriverkot vedet ja vesistöt kasvillisuus eläimistö kiinteistöt rakennukset liikenneverkot energiaverkot tietoliikenneverkot suojelualueet toimipaikat ja palvelut väestö sää ja ilmasto teollisuus ja tuotanto Paikkatieto on tietoa, joka sisältää suoran tai epäsuoran viittauksen paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen. Hajautetusti kerättyjä paikkatietoja voidaan yhdistää sijaintitiedon avulla. Kohteiden mallintaminen yleistäminen geometrisesti riippuu mm. käyttötarpeista ja tarkastelun mittakaavasta. Paikkatietoa voidaan analysoida sijainti- ja geometriatiedon avulla ja visualisoida karttoina. Paikkatiedon aihepiirejä kuvaa mm. Paikkatiedon hakusanaston 430 termiä.

3 PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI
Paikkatieto- aineisto Meta- tieto Palvelu Standardi Sopimus Yhteistyö- rakenne Säädös Paikka- tieto- tuote Paikka- tieto- palvelu Metatieto-palvelu Paikka- tieto Rajapinta-palvelu Mukaellen… Geoinformatiikan sanasto Paikannuspalvelu Paikka- tieto- portaali Haku-palvelu Sisältö-palvelu Käsittely-palvelu Visualisointi-palvelu Sijainti- tieto. Ominaisuus- tieto Kartta Tunniste Karttakuva-palvelu Kohde-palvelu Muunnos- palvelu Analyysi-palvelu Geometria- tieto. Koordi- naatit Kvantitatiivinen tieto Kvalitatiivinen tieto Kysely-palvelu Tiedosto-palvelu Jatkumo-palvelu

4 bitti Tietue Tiedosto Tietokanta
Paikkatiedon maailma Käsitemalli Tietomalli Käsitteet Määritelmät Luokitukset Mittayksiköt . KÄSITEMAAILMA määrittely aikasarja Metatieto selite maksullinen tuoteseloste kuvailu muutostieto taulukko kuvio kartta Tietotuote maksuton tieto Tilasto Rekisteri Malli Kartta muunnos yhdistely poiminta esitystapa analyysi Avoin tieto Julkinen tieto Ei-julkinen tieto Salassa pidettävä tieto kuvaus visualisointi yleistys Tietoaineisto(t) luokittelu Historiatieto Ajantasainen tieto Tosiaikainen tieto Suunnitelma Ennuste INFORMAATIOMAAILMA tulkinta DATAMAAILMA hahmo tallenne havainto bitti Tietue Tiedosto Tietokanta formaatti Signaali REAALIMAAILMA Kohde Ilmiö

5 Paikkatietoaineistot
Asetus kansallisesta paikkatietoinfrastruktuurista nimeää Inspire-direktiivin soveltamisalaan kuuluvat Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset ja paikkatietoaineistot. Paikkatietoasian neuvottelukunta tarkistaa vuosittain kansallisen aineistoluettelon, johon sisältyy noin 100 valtakunnallista paikkatietoaineistoa ml. kuntien osuus. … laajemmin tarkastellen valtakunnallisten paikkatietoaineistojen lukumäärä lienee pari sataa ja sen lisäksi on suuri määrä kuntien ja tutkimuksen paikallisia aineistoja.

6 Kansallinen paikkatietoportaali
Paikkatietoikkuna esittelee paikkatietoinfra-struktuurin aineistoja ja tarjoaa mahdollisuuden rajapintapalvelujen kautta selailla ja yhdistellä yli 50 organisaation tarjoamia karttatasoja, joita on jo lähes 1300 kymmenistä eri aihepiireistä.

7 Inspire- arkkitehtuuri
Palvelujen metatiedot Paikkatieto- aineistojen Kohde- ym. luettelot Sovellukset ja paikkatietoportaalit Oikeuksien hallinnan kerros Käynnistys- palvelu Muunnos- WPS/WCTS Palveluväylä Luettelo- Haku- CSW Katselu- palvelut WMS, WMTS Lataus- WFS, Atom Palvelu- kerros Tieto- aineistot JHS 158 JHS 180 JHS 177 Direktiivi ja komission asetukset määrittelevät kansainvälisiin standardeihin tukeutuvan paikkatiedon palveluarkkitehtuurin. OGC-arkkitehtuuri ja standardit ISO sarjan standardit Palvelukerroksen standardit: CSW, Catalog service web WMS, Web Map Service WMTS, Web Map Tile Service WFS, Web Feature Service WPS/WCTS, Web Processing Service / Web Coordinate Transformation Service Atom, Atom Syndication Format

8 Paikkatiedon viitearkkitehtuuri
Paikkatiedon hyödyntäjät Paikkatiedon tuottajat Paikkatietoaineistot Tuotteet Paikkatietopalvelut Tiedonsiirtokanavat Tietoturva ja käyttövaltuushallinta Palvelualustat ja hyödyntäjäsovellukset Tekniset alustapalvelut Käsittelypalvelut Sisältöpalvelut Paikannuspalvelut Metatietopalvelut Paikkatiedon viitearkkitehtuuri on yksi valtiovarainministeriön julkaisemista kokonaisarkkitehtuurityötä ohjaavista viitearkkitehtuureista. Se kuvaa paikkatietoinfrastruktuurin tavoitetilaa. Sen mukaan paikkatiedon tuottajat kuvaavat aineistonsa metatietopalveluissa ja tarjoavat tuotteitaan rajapintapalveluissa. Paikkatiedon hyödyntäjät löytävät aineistot metatiedon perusteella ja hyödyntävät paikkatietotuotteita ja palveluja rajapintapalvelujen kautta omissa sovelluksissaan taikka palvelualustojen mahdollistamien käyttöliittymien kautta. Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

9 Viralliset standardit ISO, CEN, SFS
JHS-järjestelmä Lainsäädäntö EU EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 158 Inspire –direktiivi /2/EY de facto standardit OGC, … Laki paikkatieto- infrastruktuurista /2009 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako JHS 197 Viralliset standardit Inspire -täytäntöönpanosäännöt ISO, CEN, SFS IR, Implementation Rules – Komission asetukset Suomen korkeusjärjestelmä N2000 JHS 163 Asetus paikkatieto- infrastruktuurista /2009, 1253/2013 ISO sarja Metatieto /2008 Guidelines Metadata Paikkatiedon metatiedot JHS 158 Paikkatiedon sisältöpalvelut JHS 180 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta /2011 Verkkopalvelut Guidelines Discovery Guidelines View Paikkatiedon mallintaminen tiedonsiirtoa varten JHS 162 Haku- ja Katselupalvelut /2009 Guidelines Download ICT-palvelujen palvelutaso- luokitus JHS 174 Lataus- ja Muunnospalvelut /2010 Guidelines Transformation Paikkatiedon yksilöivät tunnukset JHS 193 Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista /2016 Paikkatietopalvelut /2014 Guidelines Spatial Data Services Kunnan paikkatieto- palvelurajapinta JHS 178 Paikkatiedon tietotuote- määrittely JHS 177 Tietotuotemäärittelyt Data Product Specifications Annex I Annex II&III Paikkatietojen / yhteentoimivuus / /2013 Kansallisia tietotuotemäärittelyjä Tietoaineistokohtainen erityislainsäädäntö Luokitukset … JHS 186 Tunnukset … JHS 187 ”Digiroad”… JHS 188 Julkisuuslaki 621/1999 Henkilötietolaki 523/1999 Maksuperustelaki 150/1992 Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS 189 Pääsyoikeudet /2010 Guidance on access Asemakaavan pohjakartanlaatiminen JHS 185 Seuranta ja raportointi /442/EY Guidelines Monitoring

10 Tavoitteena yhteentoimivuus
Paikkatietoinfrastruktuurin ja paikkatiedon yhteiskäytön kehittämisen tavoitteena on yhteentoimivuus kaikilla tasoilla. Yhteentoimivuuden saavuttaminen edellyttää yhteistä tahtotilaa ja visiota. Miten lainsäädäntöä tulisi kehittää, yhtenäistää ja tulkita? Miten organisaatioiden prosesseja voidaan yhteensovittaa? Tulosohjauksella yli hallinnonalarajojen? Tarvitaanko sopimuksia? Miten käsitteitä, luokituksia ja tietotuotteita harmonisoidaan? Kuka ohjaa ja hyväksyy tulokset? Miten uusia standardeja ja niiden versioita sovelletaan ja otetaan käyttöön? Lainsäädännön yhteentoimivuus Organisaatioiden yhteentoimivuus Semanttinen yhteentoimivuus Tekninen yhteentoimivuus Esitystavan ja syntaksin standardien soveltaminen Käsitteiden, luokitusten ja tuotteiden harmonisointi Organisaatioiden prosessien yhteensovittaminen Säädösten ja tulkintojen yhtenäistäminen Poliittinen tahtotila European Interoperability Framework, JHKA_Tietoarkkitehtuuri

11 Omat vai yhteiset alustat ja palvelut ?
Käyttöliittymä Käyttöliittymä Paikkatiedon hyödyntäminen omissa prosesseissa Rakenteisen paikkatiedon hyödyntäminen asiakkaiden prosesseissa Visualisointi Visualisointi Kuvailu Analyysit Analyysit Poiminta Rajapinta- palvelut Rakenteiset tuotteet Yhdistely Paikka- tieto- aineistot Palvelu- tieto- kannat Latauspalvelut Yleistys Kuvamuotoisen paikkatiedon hyödyntäminen asiakkaiden prosesseissa ja palveluissa Palvelu- alustat Kuva- tuotteet Visualisointi Paikkatiedon luonti Paikkatiedon hallinta Paikkatiedon tuotteistaminen Tiedon jakelu Käyttöliittymä

12 Oma, yhteinen vai kansallinen paikkatietoinfrastruktuuri
Oma, yhteinen vai kansallinen paikkatietoinfrastruktuuri ? Mitä haluamme Miten rahoitamme - ja miten hyödynnämme?


Lataa ppt "Paikkatietoinfrastruktuuri"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google