Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Toimintakykytiedon hyödyntäminen ja SOTE-asiakassuunnitelma projektien

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Toimintakykytiedon hyödyntäminen ja SOTE-asiakassuunnitelma projektien"— Esityksen transkriptio:

1 Toimintakykytiedon hyödyntäminen ja SOTE-asiakassuunnitelma projektien
valmiusasteen raportointi 7.9. Esityksen nimi / Tekijä

2 Projektien valmiusaste -liikennevalot
Etenee Viivästynyt Ei aloitettu tai ei etene Esityksen nimi / Tekijä

3 Esityksen nimi / Tekijä
Toimintakykytiedon hyödyntäminen –projektissa määriteltävä ratkaisu on kaksiosainen: Toimintakyky määritellään potilaan terveyden- ja sairaanhoidon kannalta keskeiseksi tiedoksi (vaiheistusasetus L165/2012) toimintakyky-merkintä yhteinen rakenne sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille; sosiaalihuollossa tietokomponentti, terveydenhuollossa rakenteinen tieto Kanta: toimintakyvylle tarvitaan tarvitaan CDA R2-määrittely tietomalli on valmis (Anttila, Mäkelä) toimintakyky-kooste määritellään THPn potilaskohtainen kooste toimintakyvystä Esityksen nimi / Tekijä

4 Esityksen nimi / Tekijä
Toimintakykytiedon hyödyntäminen –projektissa määriteltävä ratkaisu on kaksiosainen: Toimintakykyarviolle määritellään uusi Toimintakykyarvio-asiakirja, jolla ammattilainen voi esittää arvionsa toimintakyvystä määrättyyn tarkoitukseen tai tilanteeseen liittyen esim. hoidon/palvelun tarpeen arvioinneissa, asiakas-/ potilassuunnitelmissa, asiakkuuden / hoitovastuun siirtyessä, etuuksia haettaessa jne. laatimisessa voisi hyödyntää THPn koosteita järjestelmien kehittyessä voisi olla ylläpidettävä asiakirja (esim. vammainen henkilö, jonka suhteellisen stabiilia toimintakykyä joudutaan arvioimaan vuosittain ’alusta’ uudelleen ja uudelleen) JA / TAI MYÖS asiakirjatyyppi, jonka avulla voitaisiin tuottaa yhtenäisellä formaatilla toimintakykyarvioita palveluprosesseihin tai tilanteisiin, joihin liittyy aina toimintakyvyn arvio (esim. Kelalle lähetettävät toimintakykyarviot etuuksien tai terapian saamiseksi lasketaan sadoissa tuhansissa vuosittain) Esityksen nimi / Tekijä

5 Yhteenveto projektin tuotosten valmiusasteesta
Projektin tuotokset Valmius- aste % Tavoitetilan kuvaus: ”Toimintakyky potilaan terveyden- ja sairaanhoidon kannalta keskeisenä tietona ja Toimintakykyarvio-uutena asiakirjana” hyväksytäänkö ratkaisun pääperiaatteet (arkkitehtuurilinjaus) ? 75% Käsitemallin tarkistaminen käsitemallia työstettävä vielä Sosiaalihuollon tietorakenteiden kehittämisprojektissa mallista työstettävä myös tarkempaan CDA-määrittelyyn soveltuva versio 20% Toimintakykytietoa tuottavien ja hyödyntävien tietojärjestelmien käyttötapauskuvaukset (Potilastiedon arkiston ja Sosiaalihuollon asiakastietoarkiston) THPtä hyödyntävät osuudet (ratkaisumallit jo olemassa) Toimintakykyarvio-asiakirjan -määrittely (ei aloitettu) 50% 0% Toimintakykytietoa tuottavien ja hyödyntävien tietojärjestelmien vaatimusluettelo (ei aloitettu) projekti on myöhässä projektisuunnitelman aikataulusta Esityksen nimi / Tekijä

6 SOTE-asiakassuunnitelma –projekti, suunnitelmahierarkia
tasojen ominaisuuksia kansallisesti harmonisoitu täydellinen yhteentoimivuus kaikkien asiakas- ja potilastietojärjestelmien välillä ei nivoudu tuottajakohtaisiin toiminnanohjausjärjestelmiin (yksityiskohtaisella tasolla) sote-yhteinen sisältö Hierarkia taso 1 Asiakassuunnitelma osin harmonisoitu katseltavissa kaikissa järjestelmissä voi sisältää järjestelmä tai tuottajakohtaisia laajennuksia ja rakenteita osittainen yhteentoimivuus nivoutuu täydellisesti toiminnanohjausjärjestelmiin sisältö te, so tai sote Terveys- ja hoitosuunnitelma Adoptioneuvonnan asiakassuunnitelma Hierarkia taso 2 Suun terveydenhuollon hoitosuunnitelma Hierarkia taso 3 ”Osapalvelun suunnitelma” yksityiskohtainen taso, esim. hoitojakson sisällä tarkempi suunnitelma toimenpiteen toteuttamisesta

7 Potilastiedon arkisto Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto
Sote-asiakassuunnitelma Potilastiedon arkisto Terveys- ja hoitosuunnitelma Sote-asiakas suunnitelma Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sos.huollon Asiakassuunnitelma Palvelutehtävän suunnitelma Palvelutehtä-vän suunnitelma

8 Sote-asiakassuunnitelman sisältöjä, karkea arkkitehtuuri
Sote-vastuutiimi Ympäristöön liittyviä asioita Yhteiset tavoitteet ja voimavarat!(priorisointi) Yhteyshenkilöt(perhe) Muut palvelut? Toimintakykyarvio Hoitoon ja palveluihin liittyviä asioita xyz Mittaukset Käynnit(menneet ja tulevat) Muut suunnitelmat(kooste) Itsehoitosuunnitelma(linkki?) Sote-vastuutiimi Rooli(t) palvelu(i)ssa Ensisijainen kontaktihenkilö asiakkaalle Nimi Tehtävät ”Näkymät” Asiakas Eri ammattilaisten näkymät ”Palveluohjaajan” näkymä ”Maksaja?” Tavoitteet Lyhyen/pitkän aikavälin tavoitteet Toteutus ja keinot Tuki, seuranta, arviointi Suunnitelman kohteet A)ennaltaehkäisy B)suunnitellut toimenpiteet/ parantava hoito C)toimintakyvyn parantaminen/kuntoutus D)hoiva E)XY Viestit/herätteet Toiminnanohjauksen tason suunnitelma(t) Yksikkö Osasto Palvelu/palvelutehtävä Erikoisala Itsehoitosuunnitelma Tavoitteet Omat Yhdessä sovitut Yksi suunnitelma, jota versioidaan Ei päivity automaattisesti, koosteet päivittyvät Tavoite 1: hallitse kokonaisuus Tavoite 2: maksimoi asiakkaan osallisuus

9 Sote-asiakassuunnitelman käsitemallin hahmottelu

10 Esityksen nimi / Tekijä
Yhteenveto SOTE-asiakassuunnitelma -projektin tuotosten valmiusasteesta Projektin tuotokset, vaihe 1 Valmius- aste % Asiakassuunnitelman yleiskuvaus ja käyttökonteksti 45% Suunnitelman toiminnallinen määrittely ja käsitemalli 35% Toiminnalliset vaatimukset ja käyttötapaukset tietojärjestelmille Karkean tason arkkitehtuurikuvaus 75% Projektin vaihe 2, myöhässä n. 3-4kk asiantuntijahaastattelut työpajojen valmistelu käyttötapaukset ja vaatimukset 50% 20% 0% projekti on myöhässä projektisuunnitelman aikataulusta Esityksen nimi / Tekijä


Lataa ppt "Toimintakykytiedon hyödyntäminen ja SOTE-asiakassuunnitelma projektien"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google