Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Väestö ja väestönmuutokset

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Väestö ja väestönmuutokset"— Esityksen transkriptio:

1 Väestö ja väestönmuutokset
2016:15 Naisten ja miesten tasa-arvo Helsingissä Väestö ja väestönmuutokset

2 VÄESTÖ

3 Väestö äidinkielen ja iän mukaan 1.1.2016
Miehet Naiset Lähde: Tilastokeskus.

4 Väestö 1.1.2016 ja väestöennuste 2050
Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus.

5 Väestö ikäryhmittäin Helsingissä 2016 ja ennuste vuoteen 2050
Lähde: Tilastokeskus ja Helsingin kaupungin tietokeskus.

6 Miesten ja naisten osuus kieliryhmän väestöstä Helsingissä 1.1.2016
Lähde: Tilastokeskus.

7 Kokonaishedelmällisyysluvut vuosikeskiarvo 1971–2010 ja vuosittain 2011–2014
Lähde: Tilastokeskus ja vuosina 1986–93 Helsingin väestötietojärjestelmä.

8 Syntyneet vuosikeskiarvo 1901–2010 ja vuosittain 2011–2015
Lähde: Tilastokeskus ja vuosina 1986–93 Helsingin väestötietojärjestelmä.

9 Kuolleet1 vuosikeskiarvo 1901–2010 ja vuosittain 2011–2015
1Ml. Vuoteen 1950 saakka kaikki kuolleeksi julistetut Lähde: Tilastokeskus ja vuosina 1986–93 Helsingin väestötietojärjestelmä.

10 ASUMINEN ASUMINEN

11 Asuntokunnat vanhimman henkilön iän ja sukupuolen mukaan Helsingissä 1
Lähde: Tilastokeskus, StatFin.

12 Helsingin yhden hengen asuntokunnat, osuus % sukupuolen ja ikäryhmän mukaan 1995 ja 2015
Lähde: Tilastokeskus.

13 Yksityisten yhteisöjen ylläpitämiä asunnottomille tarkoitettuja asuntolapaikkoja Helsingissä 1990–2014 Lähde: Sosiaali- ja terveysvirasto

14 Terveyspalvelut ja terveydentila

15 Yksityisestä sairaanhoidosta korvauksia saaneet helsinkiläiset, osuus % väestöryhmästä 2000–2015
Lähde: Kela, Kelasto-raportit.

16 Yksityislääkärin palkkioista korvausta saaneet Helsingissä sukupuolen ja iän mukaan vuonna 2015, osuus % ikäryhmän väestöstä Lähde: Kela, Kelasto-raportit ja Tilastokeskus

17 Yksityisen hammashoidon palkkioista korvausta saaneet Helsingissä sukupuolen ja iän mukaan vuonna 2015, osuus % ikäryhmän väestöstä Lähde: Kela, Kelasto-raportit ja Tilastokeskus

18 Helsinkiläiset sairaalahoidon potilaat / 1000 vastaavan ikäistä vuonna 2014
Lähde; THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet

19 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja Helsingissä 2000–2015
Lähde: Kela, Kelasto-raportit.

20 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja %:a väestöstä Helsingissä ja koko maassa 2000–2015
Lähde: Kela, Kelasto-raportit.

21 Yleisimpiin erikoiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut (%) väestöstä sukupuolen mukaan Helsingissä 2015 Lähde: Kela, Kelasto-raportit.

22 Kelan työkyvyttömyyseläkkeen saajat Helsingissä 31.12.2001–2015
Lähde: Kela, Kelasto-raportit.

23 Työkyvyttömyyseläkkeensaajat (%) vuotiaista sairauspääryhmän ja sukupuolen mukaan Helsingissä ja koko maassa Lähde: Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen yhteistilasto., Kelasto-raportit

24 Kuolleet kuolemansyyn (54-luokkainen) mukaan Helsingissä 2014 Miesten ja naisten osuus (%) kuolemansyittäin Lähde: Tilastokeskus.

25 Naisten ja miesten elinajanodote Helsingissä 1981–2014: vastasyntyneet, 65 vuotiaat ja 85 vuotiaat
Lähde: Tilastokeskus.

26 65-, 75- ja 85-vuotiaiden helsinkiläisten miesten ja naisten jäljellä olevan elinajan odote 1976–2014, kolmen vuoden keskiarvo liukuva keskiarvo Lähde: Tilastokeskus.

27 Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%) sukupuolen ja iän mukaan Helsingissä ja koko maassa 2015 Lähde: Thl, Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH.

28 Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI >= 30 kg/m2) (%) sukupuolen ja iän mukaan Helsingissä ja koko maassa 2015 Lähde: Thl, Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH.

29 Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) sukupuolen ja iän mukaan Helsingissä ja koko maassa 2015 Lähde: Thl, Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH.

30 Päivittäin tupakoivien osuus (%) sukupuolen ja iän mukaan Helsingissä ja koko maassa 2015
Lähde: Thl, Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH.

31 Suun terveydenhuoltopalveluita viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) sukupuolen mukaan Helsingissä ja koko maassa 2015 Lähde: Thl, Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH.

32 Sosiaalinen hyvinvointi

33 Kunnallisessa päivähoidossa olevat lapset Helsingissä (%) vastaavanikäisestä väestöstä –2014 Lähde: Varhaiskasvatusvirasto

34 Kotihoidon tuen piirissä olevat lapset (%) 0–6-vuotiaista Helsingissä 31.12.1995–2015
Lähde: Sosiaalivirasto ja vuodesta 2007 lähtien Kela.

35 Lastensuojelun avohuollon asiakkaat sukupuolen mukaan Helsingissä 1990–2015
Sosiaalihuololain voimaantulo on vähentänyt lastensuojelun asiakkaita. Lähde: Sosiaali- ja terveysvirasto.

36 Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0–17-vuotiaat, (%) vastaavanikäisestä väestöstä Helsingissä ja koko maassa 1991–2014 Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet.

37 Perheneuvoloiden varsinaiset asiakkaat lapset, nuoret ja aikuiset sukupuolen mukaan Helsingissä 1990–2015 Lähde: Sosiaali- ja terveysvirasto.

38 Vammaisetuuden tuki euro/kk Helsingissä 2015
Lähde: Kela, Kelasto-raportit.

39 Päihdehuollon palveluasumisen ja laitospalvelun asiakkaat (oma toiminta ja ostopalvelut) sukupuolen mukaan Helsingissä 2000–2015 Lähde: Sosiaali- ja terveysvirasto.

40 Toimeentulotukea saaneet yksinäiset miehet ja naiset Helsingissä 2000–2015
Lähde: Sosiaali- ja terveysvirasto.

41 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, (%) vastaavanikäisestä väestöstä Helsingissä ja koko maassa 1997–2014 Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet.

42 Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet , (%) vastaavanikäisestä väestöstä Helsingissä ja koko maassa 2000–2014 Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet.

43 Keskimäärin omaeläke euroa/kk sukupuolen mukaan Helsingissä 2005–2014
Lähde: Kela, Kelasto-raportit.

44 Työkyvyttömyyseläkkeen saajat sukupuolen mukaan (%) 16–64-vuotiaista Helsingissä 2005–2015
Lähde: Kela, Kelasto-raportit.

45 Itsensä suurimman osan aikaa 4 viime viikon aikana onnelliseksi kokeneiden osuus (%) 2015
Lähde: Thl, Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH

46 Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) 2015
Lähde: Thl, Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH

47 Asuinalueensa turvattomaksi kokevien osuus (%) 2015
Lähde: Thl, Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH

48 KOULUTUS

49 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja iän mukaan Helsingissä 31
Lähde: Tilastokeskus

50 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan Helsingissä 31.12.2014
Lähde: Tilastokeskus

51 TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

52 20-64-vuotiaan väestön työllisyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2013
Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto.

53 20-64-vuotiaan väestön työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2013
Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto.

54 Työvoimaan kuulumattomien osuus (%) väestöstä 2000–2014
Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto.

55 Työvoima koulutusasteen mukaan (%) Helsingissä 2013
Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto.

56 18-64-vuotiaiden työllisyysaste (%) sukupuolen mukaan Työllisen työvoiman osuus vuotiaasta väestöstä Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto.

57 Työttömyysaste (%) sukupuolen mukaan Helsingissä 2013
Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto.

58 Alueella työssäkäyvät työnantajasektorin mukaan 31.12.2013
Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto.

59 Naisten ja miesten työvoimaosuus (=työlliset ja työttömät) Helsingissä äidinkielen mukaan , osuus (%) vuotiaista Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto

60 Naisten ja miesten työvoimaosuus Helsingissä, osuus (%) ikäryhmittäin 2013
Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto

61 Tulot ja palkat

62 Tulonsaajat sukupuolen ja iän mukaan Helsingissä 2013
Lähde: Tilastokeskus, Veronalaiset tulot.

63 Keskimääräiset veronalaiset tulot Helsingissä tulonsaajan sukupuolen ja iän mukaan 2013
Lähde: Tilastokeskus, Veronalaiset tulot.

64 Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansiot Uudellamaalla 2010 ja 2013
Lähde: Tilastokeskus, StatFin.

65 OIKEUSLAITOS

66 Alle 18 vuotta täyttäneiden päihtyneiden säilöönotot sukupuolen mukaan Helsingissä 1995–2014
Lähde: Helsingin poliisilaitos.

67 Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt (%) sukupuolen mukaan Helsingissä 2015
Lähde: Tilastokeskus. StatFin.

68 Vaalit

69 Helsingin kaupunginvaltuutetut sukupuolen mukaan 1997–2013
Lähde: Tilastokeskus, SVT XXIX kunnallisvaalit sekä Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja.

70 Kunnallisvaalien äänestysprosentti Helsingissä 2000–2012
Lähde: Tilastokeskus, StatFin.

71 Kunnallisvaalien mies- ja naisehdokkaiden osuus (%) äänistä Helsingissä 2012
Lähde: Tilastokeskus, StatFin.

72 Helsingin äänestysprosentti eduskuntavaaleissa
Lähde: Tilastokeskus, StatFin.

73 Europarlamenttivaalien äänestysprosentti Helsingissä 1996–2014
Lähde: Tilastokeskus, StatFin.

74 Äänestysprosentti presidentinvaalissa Helsingissä ja koko maassa 1
Äänestysprosentti presidentinvaalissa Helsingissä ja koko maassa 1. ja 2. kierroksella 2012 Lähde: Tilastokeskus, StatFin.


Lataa ppt "Väestö ja väestönmuutokset"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google