Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uuden opetussuunnitelman mukainen arviointi Mukkulan koulussa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uuden opetussuunnitelman mukainen arviointi Mukkulan koulussa"— Esityksen transkriptio:

1 Uuden opetussuunnitelman mukainen arviointi Mukkulan koulussa
Syksy 2016 vanhempainilta Mari Pirttimäki

2 Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaita kokonaisvaltaisesti kasvamaan yhteiskuntamme jäseniksi. Nämä ovat uuden opetussuunnitelman laaja-alaiset tavoitteet, jotka toteutuvat käytännön koulutyössä eri oppiaineissa.

3 Arvioinnin tehtävä on tukea oppimista ja innostaa oppimaan lisää
Arvioinnin tehtävä on tukea oppimista ja innostaa oppimaan lisää! Arvioinnin tulee olla monipuolista. Siksi on tärkeää, että: Oppilas, huoltajat ja opettaja toimivat vuorovaikutuksessa rohkaisevassa ja kannustavassa ilmapiirissä. Oppilaalla on enemmän vaihtoehtoisia tapoja osoittaa osaamistaan. Oppimisvaikeudet ja puutteet kielitaidossa pyritään huomioimaan entistäkin paremmin. Oppilasta ohjataan huomaamaan, miten hän itse voi vaikuttaa omaan oppimiseen. Tavoitteena on ohjata oppilasta asettamaan itselleen sopivia tavoitteita ja ponnistelemaan niiden saavuttamiseksi.

4 Arvioinnin vuosikello Lahdessa

5 Todistukset Lahdessa käytetään vuosiluokittain yhteisiä todistuspohjia. Lukuvuositodistus annetaan keväällä luokilla 1-8. Peruskoulun päättötodistus annetaan keväällä vuosiluokalla 9. Välitodistus annetaan joulukuussa luokilla 6-9. Vuosiluokilla 1-4 arviointi on sanallista. 5. vuosiluokalla todistuksessa yhdistyvät sanallinen- ja numeroarviointi. 6. vuosiluokasta eteenpäin käytetään numeroarviointia.

6 Uudessa opetussuunnitelmassa korostuvat itsearviointi, vertaisarviointi ja vuorovaikutus
Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan monin eri tavoin. Yhteisesti Lahdessa itsearviointia toteutetaan virallisemmin vuosikellon aikataulun mukaisesti kaksi kertaa vuodessa, lokakuussa (tavoitteiden tarkastelu ja oppilaan omien tavoitteiden asettelu) ja maaliskuussa (tavoitteiden toteutumisen arviointi) Huoltajat kuittaavat itsearvioinnin nähdyksi. Vertaisarviointia toteutetaan osana ryhmän työskentelyä. Rakentavassa vuorovaikutuksessa oppilas havainnoi omaa ja ryhmän edistymistä ja tavoitteiden saavuttamista. Näin opitaan tärkeitä taitoja: antamaan ja saamaan rakentavaa palautetta.

7 Vuorovaikutus koulun ja huoltajien välillä toteutuu arkisemman yhteydenpidon lisäksi arviointikeskustelujen ja vanhempainvarttien kautta Mukkulan koulussa tarjotaan mahdollisuus vanhempainvarttiin seuraavasti: 1.lk, 3.lk, 5.lk, 7.lk Lisäksi opettajan vaihtuessa ja lisäksi tarvittaessa Vanhempainvartti voidaan pitää lukuvuoden aikana milloin vain tai arviointikeskustelun tapaan marras-helmikuussa. 2. ja 6. luokan nivelvaiheessa pidetään arviointikeskustelu, jossa paikalla ovat oppilas, opettaja, avustaja(t) ja huoltaja. Arviointikeskustelu on vanhempainvarttia hieman virallisempi, eli koko Lahdessa toteutettava vanhempainvartin tapainen keskustelu, jossa tarkastellaan oppilaan koulunkäyntiä kokonaisuutena ja valmistaudutaan nivelvaiheeseen ja 6.-7. Arviointikeskustelu ja vanhempainvartti voidaan näin ollen tarvittaessa yhdistää.

8 Hyvien tapojen noudattaminen
Käyttäytymisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota uudesta opetussuunnitelmasta esiin nostettuihin tavoitteisiin. Hyvien tapojen noudattaminen toimii kohteliaasti toimii avuliaasti on rehellinen kielen- ja äänenkäyttö on toisia kunnioittavaa Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen noudattaa koulun järjestyssääntöjä toimii annettujen ohjeiden mukaisesti ottaa vastuuta yhteisten asioiden hoidosta käy säännöllisesti koulua Muiden ihmisten ja ympäristön huomioon ottaminen hyväksyy erilaisuutta ei kiusaa tukee toiminnallaan työrauhaa toimii ympäristöä kunnioittaen huolehtii oma-aloitteisesti ja vastuullisesti ympäristön viihtyvyydestä Asiallinen ja tilannetietoinen käyttäytyminen päivittäinen koulutyö yhteiset tapahtumat, retket ja koulun ulkopuolinen toiminta pettymysten sietäminen

9 Oppimisen iloa meille kaikille!
Uuden opetussuunnitelman mukaisesta arvioinnista Mukkulan koulussa voi kysyä lisää syksyn mittaan omalta opettajalta ja lukea jatkossa koulumme nettisivuilta. Oppimisen iloa meille kaikille!


Lataa ppt "Uuden opetussuunnitelman mukainen arviointi Mukkulan koulussa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google