Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mukaan Finnaan - liittymisprosessin vaiheet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mukaan Finnaan - liittymisprosessin vaiheet"— Esityksen transkriptio:

1 Mukaan Finnaan - liittymisprosessin vaiheet
Koulutuksessa monia liittymistä harkitsevia Esitys painottuu liittymisprosessin laajempaan kuvaamiseen prosessin alussa oleville. Tarkempi käytännön tieto myöhemmin päivän aikana. Finna-koulutus Palvelusuunnittelija Susanna Eklund Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut CC BY 4.0

2 Finnaan liittyminen Puolen vuoden välein keväällä ja syksyllä
Ilmoittautuminen: Yhteistyössä Kansalliskirjasto Mukaantulon koordinointi Koulutus Aineistojen tuominen testi-indeksiin Mappaukset ja asiakastoimintojen asettaminen Organisaatio: Projektinhallinta ja aikataulutus Haravoinnin mahdollistaminen Rajapinta Mappaus Aineistojen tarkistus Aineistojen julkaisu kansallisessa näkymässä Oman näkymä? Etenemistä seurataan Finnan sektoritapaamisissa

3 Ennen ilmoittautumista
Itsearviointi - täyttyvätkö kriteerit? Organisaatio OKM vai ei? Kokoelmien ammattimainen hoito? Kokoelmanhallintajärjestelmä käytössä? Onko henkilöresursseja? oman kuvailuformaatin ja sisällön hallintaa oman järjestelmän ja rajapintojen tietämystä palvelujen tai käyttöliittymän suunnitteluosaamista oman Finna-näkymän tekemisessä tarvitaan HTML/CSS -osaamista Täyttyvätkö kriteerit? Organisaatiota koskevat edellytykset Opetus-ja kulttuuriministeriön hallinnon alainen OKM ulkopuolisille mukaantulo- ja hinnoittelumalli tulossa Sidos museoiden, arkistojen ja/tai kirjastojen toimintaan 2. Asteen oppilaitosten mukaantulo harkinnassa Kokoelmia hoidetaan ammattimaisesti vastuu esim. tekijänoikeussopimuksista Kokoelmanhallintajärjestelmä käytössä Rajapinta Finnaan Henkilöresursseja järjestelmän käyttöönottoon, ylläpitoon ja koulutukseen oman kuvailuformaatin ja sisällön hallintaa oman järjestelmän ja rajapintojen tietämystä palvelujen tai käyttöliittymän suunnitteluosaamista

4 Ennen ilmoittautumista
Itsearviointi - täyttyvätkö kriteerit? Aineistot ja järjestelmät Avoin metadata Laadukas metadata Metadatan liikennevalomalli itsearvioinnin apuna Arvioidaan myös testausvaiheessa Onko järjestelmästä jo haravointirajapinta Finnaan? Jos ei, onko resursseja toteuttaa rajapinta? Data oikeaan formaattiin Avoin metadata (CC0) tai voitava rajata ei-avoin metadata pois finna.fi:stä Laadukas metadata Arvioinnissa apuna uusi liikennevalomalli (kaikkien asiakasorganisaatioiden itsearvioinnin välineenä) Vaikuttaa aineistojen löydettävyyteen Oma taustajärjestelmä, jossa on OAI-PMH-haravointirajapinta Huom! Finna tukee tällä hetkellä seuraavia formaatteja haravoitavissa tietueissa: MARC 21, LIDO, EAD, Dublin Core. Lisäksi pystytään tukemaan FINMARC-formaattia siten, että se muutetaan ennen Finnaan tuontia MARC 21 formaattiin. Muiden metatietoformaattien tukemisesta sovitaan yhteisesti konsortion jäsenten kesken.

5 Ennen ilmoittautumista
Yksin vai kimpassa? Kimppa Organisaatioiden yhteenliittymä, esim. kirjastot seutuyhteistyön perusteella Yksi vetää kimppaa: Solmii sopimuksen, muut valtuuttavat Hoitaa yhteydenpidon Ohjeistaa muita

6 Itsearviointi Milloin oikeasti valmis liittymään? Sopimus heti alussa Asiakkaan kannattaa Kouluttaa oma henkilökunta Finnan käyttöön jo liittymisprosessin aikana: Mikä Finna on, miten siitä kerrotaan omille asiakkaille? Miten Finnaa käytetään? Sisäinen viestintä uuden järjestelmän käyttöönoton tukena

7 Asiakastiedot Asiakastietolomake Organisaation yhteystiedot
Aineiston kuvaus Tekniset tiedot Taustajärjestelmän perustiedot Haravointiosoite Teknisen henkilön yhteystiedot Palauteosoite

8 Haasteita Museoilla Testiharavoinnissa usein paljastuu tietoa, jota ei halutakaan näyttää mappausvaiheessa kannattaa jo miettiä, mitä tuodaan, mitä ei ei voida määritellä tietuekohtaisesti Tietojen mappaus järjestelmästä LIDOon voi teettää paljon työtä MV ja Finna voivat kertoa, mihin muotoon tieto pitäisi saada, mutta eivät välttämättä tiedä, missä muodossa tieto taustajärjestelmässä on. Digitaalisten objektien käyttöoikeusmerkinnän pohtiminen Musketissa usein kuvien näkymisessä haastetta Museoviraston LIDO/Finna -tuesta apua:

9 Haasteita Korkeakoulukirjastot
Elektronisten aineistojen (e-kirjat, e-lehdet) näyttäminen – mistä lähteestä halutaan tuoda Finnaan ja miten näytetään Käyttörajoitetun metadatan tuominen Finnaan Yleiset kirjastot Toimipisteiden monimutkainen rakenne vaikuttaa mappaukseen Luettelointitiedot voivat tarvita siivousta Arkistot Kuvailumalleissa eroavaisuutta -> mappaminen Finnaan teettää työtä Näyttörajoitetun metatiedon rajaaminen

10 Ohjeita Finnan asiakaswikistä
Palveluun liittyminen Ohjeet Hyvä tietää mukaantulon alussa Asiakastietolomake Aineistojen haravointi Finnaan Tietoa Finna-näkymistä Finna ja organisaatioiden muu verkkosisältö Avoin metatieto

11 OKM ulkopuolisten Finnaan mukaantulon valmistelu
Mukaantulo- ja hinnoittelumallin työstäminen käynnistyi 2015 Hinnoittelu, asiakaskunnan rajaus, liittymisen vaiheistus ”kehämalli” Roadmap 2016–2020 Yhteistyössä testiorganisaatioiden kanssa OKM käsittelee Ehdotus ministeriössä käsiteltävänä parhaillaan Hyväksyntä myös Finna-konsortiolta ja KDK-ohjausryhmältä Työn alla nyt Määräaikainen palvelusopimus testiorganisaatioille Finna-konsortioryhmään osallistumisen malli

12 Lisätietoa Finnan asiakaswikistä:
Finna-palvelu:


Lataa ppt "Mukaan Finnaan - liittymisprosessin vaiheet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google