Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kansallinen metatietovaranto Melinda tutuksi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kansallinen metatietovaranto Melinda tutuksi"— Esityksen transkriptio:

1 Kansallinen metatietovaranto Melinda tutuksi
Minna Olkinuora-Tauru Tiedonhallinnan ohjausryhmä

2 Kansallinen metatietovaranto Melinda
Palvelu kirjastoille Kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan Tarjoaa ne hyödynnettäviksi yhdestä paikasta Liittää kirjastot kansalliseen metatietojen tuottamisympäristöön Kirjastot kuvailevat aineistonsa yhteiseen tietovarantoon Verkostomainen toimintamalli Palvelun laajentaminen ja kehittäminen Kansallinen metatietovaranto -hanke

3 Kansallinen metatietovaranto Verkostomainen toimintamalli
Yo- ja yhteis-kirjastot Amk-kirjastot Yleiset kirjastot Melinda yhteisö Erikois-kirjastot Kansallis-kirjasto Ulkoiset toimijat

4 Kansallinen metatietovaranto Melindan tavoite
Yhteinen metatietovaranto Suomen kirjastoille Uusi työskentely- ja toimintaympäristö metatiedon tuotannolle Kukin teos tai aineisto kuvaillaan Suomessa vain kerran Erilaiset kuvailukäytännöt vähenevät Kuvailu tehostuu

5 Kansallinen metatietovaranto
Melinda nyt Yli 40 kirjastoa ja kirjastojen yhteenliittymää Yli bibliografista tietuetta Painettuja monografioita, kausijulkaisuja, sähköisiä aineistoja, opinnäytteitä, musiikkia, konsolipelejä, äänikirjoja, elokuvia Osakohteina: musiikkia, satuja, novelli- ja runokokoelmia Melindan talonmies 2015-> Laaduntarkkailu, ohjeistus, paimenkirjeet Talonmiehen tuokiot (AC) Vuonna 2016 järjestettiin 4 tuokiota, joissa yhteensä 540 osallistujaa Kevät 2017: 26.1., ja 18.5. ”kuvailijoiden SOME”

6 Kansallinen metatietovaranto Laajentuminen
Tausta: yhteistietokanta Linda (1993–2012) -> Melinda 2013– Yliopistokirjastot, joitakin yhteis- ja erikoiskirjastoja Vaiheittain uusille kirjastosektoreille: OKM:n alaiset ammattikorkeakoulukirjastot 2012–2014 Yleiset kirjastot 2015- Pilotit: Tampere – PIKI, Kokkola-Anders Vaski 2016-, Kuopio 2017- Koha-Melinda –integraatio 2017-

7 Kansallinen metatietovaranto Melinda
Järjestelmäriippumaton toimintamalli (konsepti) Tavoitteet ja tehtävät samat huolimatta teknisestä alustasta Aiemmin: VTLS, Voyager Nykyisin: Aleph Alustan uusiminen strategiakaudella Avoin linkitetty metatieto

8 Melinda tiedonkuvailijalle Finna tiedonkäyttäjälle
Laadukas kuvailu helpottaa tiedon käyttöä ja hakua

9 Kansallinen metatietovaranto Hanke 2017-2020

10 Kansallinen metatietovaranto Melinda Projektin ohjausmalli ja organisaatio
Tiedonhallinnan ohjausryhmä Kirjastosektoreiden, Tutkin, ministeriön ja sidosryhmien edustajat, projektin omistaja Isot linjaukset, kentän sitoutuminen Päätökset Tilannekatsaukset, isot kysymykset Lähiohjausryhmä Kristiina Hormia-Poutanen (Projektin omistaja) Minna Olkinuora-Tauru (Projektipäällikkö) Irma Reijonen, Marja-Liisa Seppälä ja Kiti Vilkki-Eriksson (Tutki) Nina Hyvönen ja Tommi Jauhiainen (Resursointi) Projektin seuranta, resursointi, projektipäällikön tuki Päätökset Raportointi (Edistyminen/pulmat) Projektiryhmä Kvp/Tietovarannot: Ulla Ikäheimo, Tarja Mäkinen, Tuomo Virolainen, Jaana Routakangas Kvp/Tietojärjestelmät: Minttu Hurme, Henri Mäkilä, Artturi Lehikoinen, Tommi Nieminen, Aatu Nykänen Projektin toteutus, työpaketit

11 Kansallinen metatietovaranto Melinda Tavoitteet kaudella 2017-2020
Tahtotila vuonna 2020 Melinda on laadukkaan kuvailutiedon tuotantoympäristö, joka mahdollistaa yhteen toimivan ja linkittyvän metatiedon tuotannon. Tavoitteet Melindan toimintamallin kehittäminen tulevaisuuden vaatimusten täyttämiseksi Melindan teknisen alustan uusiminen etsimällä ratkaisu, joka mahdollistaa vaiheittain siirtymisen avoimeen linkitettyyn metatietoon Kuvailutiedon tuotantoympäristön kehittäminen ja laajentaminen yhteistyössä metatiedon toimijayhteisön (kirjastot, kustantajat ja muut metatiedon tuottajat) kanssa Melindan integroiminen nykyistä paremmin kansallisiin ja kansainvälisiin palveluihin

12 Metatietovaranto Melinda tiekartta 2008 – 2020 Versio 5.0 (29.11.2016)
Käyttöönotot Melindan alustan uusiminen: Melinda 2.0 kuvailutiedon tuotantoympäristö -> Avoin linkitetty data. Järjestelmän pilotointi, käyttöönottokoulutukset ja käyttöönotto. Alephista luopuminen. MELINDA 2.0 2020 Arto Erikois- kirjastot Melindan alustan uusiminen: järjestelmän toteutus ja käyttöönoton valmistelu. Järjestelmän tekninen suunnittelu ja toteutus & räätälöinnit. Järjestelmän testaus, datan konversiot ja siirrot. Rajapinnat ja integroituminen. Melindan katteen laajeneminen, vaihe 2 ja 3: yleisten ja erikoiskirjastojen mukaantulot. YSO Viola Melindan alustan uusiminen: järjestelmän hankinta. Vaatimusmäärittely, kilpailutus ja uuden järjestelmäratkaisun valinta. Melindan katteen laajeneminen, vaihe 2: Yleisten kirjastojen mukaantulot. Melinda-Koha integraatio. Yhteistyö ulkoisten toimijoiden kanssa metatiedon tuotantoprosessissa, ratkaisun määrittely. Melindan katteen laajeneminen, vaihe 3: Erikoiskirjastojen valmistelu. Violan siirto Melindaan, valmistelu. Melindan toimintamallin ja laadun kehittäminen, tulevaisuuden tarpeet. YSA->YSO valmistelu (Finto). Yleiset Kirjastot (Koha) 2017 Yleiset Kirjastot (Aurora) Melindan alustan uusiminen: valmistelu. Hankekauden suunnittelu. Melindan katteen laajeneminen, vaihe 2: Yleisten kirjastojen koulutukset ja mukaantulot (mm. Vaski). Rajapintayhteistyön laajennus (mm. Koha). Laadunvarmistus: Melindan laatuohjelma, talonmiestoiminta, massakorjaukset. Asterin jatkokehitys. RDA käyttöönotto Melindassa ja RDA-konversio. RDA 2016 Pystysuoralla janalla esitetään käyttöönotot tai muut tärkeät etapit Yleisten pilotit Melindan katteen laajeneminen, vaihe 2: Yleisten kirjastojen pilotit (Piki, Anders) tuotantoon. Toimintamalli yleisten kirjastojen liittymiselle. Laadunvarmistus: Melindan laatuohjelma, talonmiestoiminta, massakorjaukset. Auktoriteettituotannon katteen laajennus Asterissa: ensimmäinen kokeilu kirjastojen kanssa. Talonmies 2015 Fennica Asteri 2014 Melindan katteen laajeneminen, vaihe 1: Amk-kirjastojen kuvailutuotannon siirto Melindaan. Fennican kuvailutuotannon siirto Melindaan. Asteri tuotantoon ja Asterin Finto-integraatio. Amk- kirjastot 2013 2012 Pilotit Linda-yhteisluettelon kehittämispäätös ja rahoitus metatietovarantohankkeelle : Linda -> Melinda 1.0. Perustan luonti: Linda-yhteisluettelon siirto Voyager -> Aleph. Linnea2 2008

13 Kansallinen metatietovaranto Hyödyt 2020 - Tavoitetila
Integroitavuus Kansallisesti ja kansainvälisesti keskitettyjen rajapintojen kautta. Rajapintoja ei tarvitse rakentaa jokaiseen järjestelmään erikseen. Saadaan kustannussäästöjä. Yhteen toimivuus Tekninen ja semanttinen yhteen toimivuus. Sekä kuvailutiedon että kuvailukäytäntöjen, sääntöjen, tunnisteiden, standardien ja toimintatapojen osalta. Tiedon laatu ja hyödynnettävyys paranevat. Tehokkuus Päällekkäisen työn minimointi kun eri metatiedon tuottajat voivat hyödyntää toistensa tuottamaa tietoa ja olemassa olevia rekistereitä. Vastaava työpanos voidaan kohdistaa muualle. Avoimuus Tuo uudelleen käytettävyyttä. Luo uusia sovellusmahdollisuuksia eri osapuolille, myös kirjastojen ulkopuolisille toimijoille. Vuorovaikutteisuus Verkostoituminen ja osaamisen jakaminen koko metatiedon toimijayhteisössä.

14 Kansallinen metatietovaranto Matriisimainen työpakettirakenne
Yhteiset tukityöpaketit: Koko projektin läpi menevät työpaketit, jotka palvelevat muita työpaketteja. Kesto on tyypillisesti koko pääprojektin ajan. Näihin työpaketteihin kerätään yhteinen työ ja yhteisten prosessien/osien kehitys. Erilliset kehitys- ja käyttöönottotyöpaketit: Tiettyjen asioiden kehittämistä ja käyttöönottoa edistävät työpaketit. Näitä voi verrata osa/alaprojekteihin. Kesto on tietyn määräajan. Kullakin työpaketilla on vastuuhenkilö (työpakettivastaava) ja nimettyjä muita resursseja. Aihealueeseen kuuluva työ kerätään työpaketin alle, pilkotaan kokonaisuuksiin ja kokonaisuudet jaetaan tehtäviin. Tehtäviin liitetään tuotokset, tekijät, aikataulu- ja työmääräarviot.

15 Kansallinen metatietovaranto 2017- Projekti ja työpaketit
Melinda-wikistä löytyvät Vuosittaiset hyväksytyt projektisuunnitelmat Työpakettien kuvaukset ja vastuuhenkilöt

16 Kansallinen metatietovaranto 2017- Tukityöpaketit ja vastuuhenkilöt
Nimi Vastaava TP 1 Projektin hallinnointi Minna Olkinuora-Tauru TP 2 Resurssienhallinta TP 2.1 Resurssienhallinta (tekniikka) Tommi Jauhiainen TP 2.2 Resurssienhallinta (sisältö) Nina Hyvönen TP 4 Koulutukset ja viestintä Jaana Routakangas TP 5 Sisällölliset prosessit ja laatu Ulla Ikäheimo TP 6 Tekniset prosessit ja yhteiset osat Artturi Lehikoinen (Minttu Hurme) TP 8 Massamuutokset ja konversiot Tuomo Virolainen

17 Kansallinen metatietovaranto 2017- Kehitys- ja käyttöönottotyöpaketit ja vastuuhenkilöt
Nimi Vastaava TP 10 Yleisten kirjastojen käyttöönotot Minna Olkinuora-Tauru (oto) TP 10.1 Aurora-kirjastojen käyttöönotot Tuomo Virolainen, tekninen osio Henri Mäkilä TP 10.2 Koha-kirjastojen käyttöönotot ja rajapinnat TP 13 Auktoriteettitietokanta Asterin kehitys Tarja Mäkinen TP 14 Melindan yhteydet ulkoisiin metatiedon tuottajiin (liittyy kuvailun ekosysteemin kehittämiseen) ja Nina Hyvönen(oto) TP 15 Violan kuvailutuotannon siirto Melindaan auki TP 16 Erikoiskirjastojen käyttöönotot ja rajapinnat

18 Kansallinen metatietovaranto 2017- Kehitys- ja käyttöönottotyöpaketit ja vastuuhenkilöt
Nimi Vastaava TP 17 Teknisen alustan uusiminen Vuonna 2017: Melindan vaatimusmäärittely osana KK:n laajempaa kirjastojärjestelmien vaatimusmäärittelykokonaisuutta Melindan integroituminen muihin järjestelmiin (tavoitetila ja integroitumissuunnitelma) (Alustan kilpailutus ja hankinta, metatietovarantohankkeen ulkopuolella, oma kokonaisuus Tommi Jauhiainen (KK:n vaatimusmäärittelyjen kokonaisuus) Minna Olkinuora-Tauru ja ryhmä (Melindan vaatimusmäärittely, integroitumissuunnitelma) (Minna-Liisa Kivinen)

19 Kiitos! Melinda-asiakaswiki https://www.kiwi.fi/display/Melinda
Palveluposti


Lataa ppt "Kansallinen metatietovaranto Melinda tutuksi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google