Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esa Tallbacka esa.tallbacka@kela.fi Kela Luonnos SoTe-palveluvisio Kokonaisarkkitehtuuriselvitys SoTe-organisaatiorekisteri työpaja 18.1.2017 Esa Tallbacka.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Esa Tallbacka esa.tallbacka@kela.fi Kela Luonnos SoTe-palveluvisio Kokonaisarkkitehtuuriselvitys SoTe-organisaatiorekisteri työpaja 18.1.2017 Esa Tallbacka."— Esityksen transkriptio:

1 Esa Tallbacka esa.tallbacka@kela.fi Kela
Luonnos SoTe-palveluvisio Kokonaisarkkitehtuuriselvitys SoTe-organisaatiorekisteri työpaja Esa Tallbacka Kela

2 Visio Kelan SoTe-palveluista
Luonnos Henkilöasiakas Palvelun järjestäjä Palvelun tuottaja Asiakasryhmät Kela.fi Sähköinen asiointi Asiointi elämäntilanteen mukaan Asiointi roolin mukaan Suomi.fi Yritys- suomi.fi Ulkoiset käyttö- liittymät Palvelutuottajan valinta Omien tietojen hallinta Palaute Palvelutuottajien hallinta Asiakkuuksien hallinta Korvausten hallinta Palveluiden ja rahavirtojen seuranta Asiakastietojen tarkastus Palveluiden tuottaminen Palvelusuoritteiden kirjaus Laskutus Kelalta Palvelupaketit Kelan tietovarannot ja integraatiot Sosiaaliturvan ekosysteemi Sosiaali- ja terveyshuollon ekosysteemi

3 * Palvelut Kela.fi Henkilöasiakas Palvelun järjestäjä
Luonnos Henkilöasiakas Palvelun järjestäjä Palvelun tuottaja Asiakassetelit Henkilökohtainen budjetti Palveluiden järjestäminen Tuottaa Sosiaali-, Terveys-, Kuntoutus-, Matka-, ym. palvelut Saa maksut palveluista Kela.fi Palvelutuottajan valinta Valitsee palvelun Vertailee palveluntuottajia Valitsee (vaihtaa) palveluntuottajan Ajanvaraus * Ohjaus palveluntuottajan ajanvaraukseen Omien tietojen hallinta Omien oikeuksien ja saldotietojen seuranta: (Asiakassetelit, Henkilö-kohtainen budjetti, Kuntoutuskäynnit, Matkat, Maksukattokertymät,…) Palaute * Asiakaspalaute palvelusta Palvelutuottajien hallinta Palvelutuottajarekisterin ylläpito Palvelupakettien hallinta Palvelupakettirekisterin ylläpito Asiakkuuksien hallinta Oikeuksien myöntäminen ja kirjaaminen asiakkaan tileille (mm. asiakasprofiilit, asiakassetelit, …) Korvausten hallinta Ilmoittaa korvausten määrät (kapitaatiokorvaus, asiakasmaksut,…) Palveluiden ja rahavirtojen seuranta Seuraa palveluiden käyttöä Seuraa rahavirtoja Saa tilastoja ja raportteja Asiakastietojen tarkastus * Tarkistaa asiakasta koskevat tiedot (Asiakasprofiili, Asiakassetelit, Henkilökohtainen budjetti, …) Palveluiden hallinta Palvelutarjonnan ylläpito Listautuu palveluntuottajaksi (jonotilanne) Palvelusuoritteiden kirjaus * Palvelu- ja kust.tietojen kirjaus Laskutus Kelalta * Lähettää laskun Kelaan Omien palvelujen seuranta Tilastot ja raportit (mm. kustannukset, suoritteet) Kela tuottaa tietopalveluita viranomaisille, maakunnille, asiakkaille ja palveluntuottajille Kela mahdollistaa tiedotteiden ja viestien lähettämisen eri toimijoiden välillä Kela hoitaa tarvittavat maksatukset Kela toteuttaa integraatiot taustajärjestelmiin * Integraatio- rajapinnat tausta- järjestelmiin

4 SoTe toimintamalli Luonnos

5 Luonnos Kelan keskeiset tietovarannot sekä rooli sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveydenhuollon ekosysteemeissä Sosiaaliturvan ekosysteemi Sosiaali- ja terveyshuollon ekosysteemi

6 Tietovarantonäkymä Operatiiviset tietovarannot Tiedon toisiokäyttö
Luonnos Operatiiviset tietovarannot Tiedon toisiokäyttö Perustiedot Väestörekisteri (VTJ) Omakannan omatietovaranto Asiakkuustiedot Tietovarasto/-allas SoTe-organi-saatiorekisteri Sosiaalihuollon arkisto Palautetiedot Apurekisterit Potilastiedon arkisto Kuntien ja pal-veluntuottajien sopimustiedot Maakunta/ kuntatiedot Laskutustiedot Nykyinen tietovaranto Värikoodit Uusi tietovaranto Osittain olemassa oleva

7 Tietovarantojen keskeiset tietoryhmät
Luonnos Väestörekisteri (VTJ) Perustiedot henkilöistä SoTe organisaatiorekisteri Perustiedot SoTe-organisaatioista Apurekisteri Apteekkirekisteri Kuljetuspalvelun tuottajat Matkasopimusrekisteri Sairaudet ja lääkkeet Lääketietokanta Taksarekisteri Terveydenhuollon palveluntuottajat (Valviral&AVI) Terveydenhuollon ammattihenkilöt (Valvira) Terveydenhuollon sopimisrekisteri Laitosrekisterit Kuntoutuksen palveluntuottajarekisteri Vammaisten tulkkauspalvelurekisteri Sairaanhoitopiirirekisteri Asiakkuustiedot Asiakkaan perustiedot Asiakkaan lisäoikeudet (’sote-tilit’) Valinnanvapauksen valinta Maksusetelit, Asiakassetelit, Henkilökohtainen budjetti, Matkat (vammaispalvelumatkat, …) …. Asiakkaan käyttämät palvelut Palvelusuoritteet Terveydenhuollon palvelutiedot Sosiaalihuollon palvelutiedot Palautetiedot Asiakaspalautteet Ammattilaispalautteet Reklamaatiot Kuntien ja palveluntuottajien sopimustiedot Palveluntuottaja sopimustiedot Palveluntuottajat Palvelupaketit Palveluitten hintatiedot Maakunta/Kuntatiedot Perustiedot Budjettitiedot Laskutustiedot Palveluntuottajien laskut Kelalle Asiakkaan laskut Kelalle? Koontilaskut maakunnille Väestön käyttämistä palveluista Tietovarasto-/allas Tilastointi- ja raportointianalytiikka Tutkimustiedot Laatumittarit

8 Ratkaisun yleiset perustelut
Luonnos Kela on keskeisessä roolissa kansallisten ratkaisujen toteuttajana ja tietovarantojen hoitajana Kelalla on valmiit integraatiot eri toimijoihin sekä sosiaali- ja terveyshuollon että sosiaaliturvan ekosysteemeissä Kelan asiakkaina ovat jo lähes kaikki Suomen kansalaiset ja palveluiden tuottajat Kelan asiointiportaalit Kanta.fi & Kela.fi ovat Suomen arvostetuimpien verkkobrändien kärjessä Kelan valmiita järjestelmäpalveluja, automaattiratkaisuja ja integraatioita hyödyntämällä on saavutettavissa merkittäviä kustannussäästöjä Kela hyödyntää kansallisen palveluarkkitehtuurin ratkaisuja. Valmiina ovat jo suomi.fi tunnistaminen, rajapinta kansalliseen koodistopalveluun, rajapinta kansalliseen palveluväylään, palvelutietovarantoon ja toisen puolesta asiointiin Kelalla on valmiit integraatiot kansallisiin perusrekistereihin (väestö- ja asuintiedot, verotiedot, …). Integraatio toteutetaan myös tulevaan tulorekisteriin. Kelalla on kokemusta kansallisten ratkaisujen toteuttamisesta ja vahva ICT-palvelujen toimeenpanokyky

9 Ratkaisu edistää julkishallinnon digitalisoinnin periaatteiden toteuttamista
Luonnos Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti: Julkiset palvelut ovat olemassa ennen kaikkea palvelun käyttäjää eli asiakasta varten. Kelan ratkaisussa palvelut löytyvät tuttujen, Suomen tunnetuimpien ja käytetyimpien verkkopalveluiden kautta. Asiakkaan palvelut toteutetaan osaksi loogisesti yhteenkuuluvia Omakanta palveluja. Poistamme turhan asioinnin & Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita. Palvelut toteutetaan sähköisinä palveluina osana Kelan tietoturvallista infrastruktuuria huomioiden kansalaisten, maakuntien ja palveluntuottajien erityistarpeet. Tuotamme asiakkaalle hyötyä nopeasti. Hyödyntämällä Kelan valmiita alustaratkaisuja, tietovarantoja ja integraatioita kykenemme toteuttamaan nopeasti ja kustannustehokkaasti asiakkaita hyödyntäviä ratkaisuja Palvelemme myös häiriötilanteissa. Kelan ICT-palveluiden kokemus häiriö- ja poikkeustilanteiden hoidossa ja viestinnässä. Pyydämme uutta tietoa vain kerran. Käytämme jo olemassa olevaa tietoa sekä Kelan omista tietovarannoista että ekosysteemimme muilta toimijoilta. Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita & avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille. Teemme kustannustehokasta palvelukehitystä käyttämällä Kansallista Palveluarkkitehtuuria (KaPA) ja Kelan valmiita alustaratkaisuja. Varmistamme, että palvelumme on hyödynnettävissä myös rajapintojen kautta. Nimeämme palvelulle ja sen toteutukselle omistajan. Kela vastaa palvelun jatkuvasta kehittämisestä asiakkaiden, maakuntien ja palvelutuottajien tarpeiden pohjalta.


Lataa ppt "Esa Tallbacka esa.tallbacka@kela.fi Kela Luonnos SoTe-palveluvisio Kokonaisarkkitehtuuriselvitys SoTe-organisaatiorekisteri työpaja 18.1.2017 Esa Tallbacka."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google