Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kaavoitusohjelman kehittämistyöryhmän toimenpide-ehdotus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kaavoitusohjelman kehittämistyöryhmän toimenpide-ehdotus"— Esityksen transkriptio:

1 Kaavoitusohjelman kehittämistyöryhmän toimenpide-ehdotus 23.3.2016
Tähän tarvittaessa otsikko

2 1. Voimavara Työryhmän ratkaisuehdotus:
Kirkkonummen kunnan strategiana on kehittyä voimakkaasti, joten pysyvän henkilöstön määrää lisätään uudella kaavoitusarkkitehdillä. Lisäksi suunnitteluavustajan virka muutetaan suunnitteluavustajan eläköidyttyä kaavoitusarkkitehdiksi (voi edellyttää toimialan sisäistä laajempaa vakanssien järjestelyä). Uusien kaavoitusarkkitehtien tehtävänkuvaukset laaditaan niin, että toinen on elinkeinopainotteinen ja toinen yleiskaavapainotteinen. Käynnissä olevat kaavat tehdään ennen uuteen järjestelmään siirtymistä. Siirtymäkauden aikana ei käynnistetä uusia asemakaavoja lukuunottamatta mahdollisia elinkeinopoliittisia hankkeita. Siirtymäkauden ratkaisuna: palkataan 1 määräaikainen kaavoittaja 2 vuoden ajaksi. Konsulttien käyttämiseen tarvitaan n €:n lisämääräraha.

3 2. Volyymi Työryhmän ratkaisuehdotus:
Pyritään toteuttamaan vähintään tavoitteellinen asuinrakennusoikeuden määrä (MAL- asuntotuotantotavoite k-m2/vuosi – voi nousta noin kolmanneksen seuraavalla MAL-sopimuskaudella ). Kärkihankkeiksi määriteltyjä asemakaavoja voi olla valmisteilla yhtä aikaa max kpl. Enintään 2 osayleiskaavaa voi olla kerralla valmisteilla.

4 3. Suhde kunnallistekniikan rakentamiseen
Työryhmän ratkaisuehdotus: Kunnallistekniikkainvestointien määrärahaa voidaan suunnitelmallisen investointiohjelman puitteissa korottaa.

5 4. Priorisointi (kärkihankkeet)
Työryhmän ratkaisuehdotus: Käytössä ns. Jäävuori- periaate Valintakriteerit keskeinen tekijä KAAVOITUSRESURSSI OHITUSKAISTA- HANKKEET Normaaleja kaavoitus- hankkeita 5 vuodelle Työn alla olevat asemakaava- kärkihankkeet, korkeintaan kpl osayleiskaavakärkihankkeet, korkeintaan 2 kpl kerrallaan. Kärkikori: 2 vuoden hankkeet ”Odotusvyöhyke”: Ohituskaistahanke pudottaa työn (ts. käynnistämättömän kärkihankkeen) alla olevan kaavan odotusvyöhykkeelle kunnes kaavoituksessa on resursseja nostaa kaavahanke takaisin kärkeen. Hallitus määrää pudotettavan hankkeen (oletus: kaavoitusresurssi pysyy vakiona). Ylempi odotuskori Alempi odotuskori

6 5. Hallinnollinen prosessi
Työryhmän ratkaisuehdotus: Toimenpide Ajoitus Tarkentava sisältö Virkamieskäsittely Huhtikuun lautakunnan kokoukseen. Lautakuntakokoukseen valmistellaan kaavoitusohjelma ja vastaukset kaavoitusaloitteisiin sekä erillisessä pykälässä asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi. Lautakuntakäsittely Huhtikuu: lautakunnan kokous Lautakunta jättää asian pöydälle. Lautakunnassa edustetut puolueet vievät aineiston ryhmiinsä keskustelua, ohjeistusta ja palautetta varten. Puolueet antavat kirjallisen palautteen määrättyyn päivämäärään mennessä. Esitykset lautakunnan tietoisuuteen ja käsittelyyn. Lautakuntakäsittely Toukokuu: lautakunnan kokous Lautakuntakokouksessa käsitellään kaavoitusohjelma ja vastaukset kaavoitusaloitteisiin sekä erillisessä pykälässä asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi. Puolueet esittävät muutosesitykset kaavoitusohjelmaan. Lautakunnan esitys kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus Kesäkuu: kunnanhallituksen kokous Kunnanhallitus käsitellee kaavoitusohjelman ja vastaukset kaavoitusaloitteisiin sekä erillisessä pykälässä asemakaavojen ajantasaisuuden arvioinnin. Kunnanhallituksen esitys kunnanvaltuustolle. Kunnanvaltuusto Elokuu: kunnanvaltuuston kokous Kunnanvaltuusto päättää kaksivuotisesta kaavoitus-ohjelmasta. Huom! Kaavoitusohjelmaan ei poikkeuksellisesti nosteta uusia kaavahankkeita. Tavoitteena on seuraavan suunnittelukauden aikana saada nykyisiä kaavahankkeita eteenpäin. Keväällä 2018 valmistellaan uusi kaavaohjelma, joka koskee vuosia 2019 ja 2020.

7 6. Kaavoitusohjelman luettavuus
Työryhmän ehdotus: Alue / sivu Graafisempi ulkoasu Kartat havainnollistamassa alueiden sijaintia


Lataa ppt "Kaavoitusohjelman kehittämistyöryhmän toimenpide-ehdotus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google