Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Strategia ja SHVK aikajanalla 

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Strategia ja SHVK aikajanalla "— Esityksen transkriptio:

1 Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia

2 Strategia ja SHVK aikajanalla 2010-2020 
Strategia SHVK Hyvinvointikertomusta ja strategiaa on työstetty viime vuosina vuorovedoin, erillisinä prosesseina – yhteensopivuutta ei ole huomioitu merkittävästi Vuonna 2020 Kaarinan kaupungin strategia ja hyvinvointikertomus on mahdollista työstää samana vuonna, samalle ajanjaksolle rinnakkain SHVK:n hyvinvointisuunnitelma on tänä vuonna ensimmäisen kerran osana talousarvion 2016 toteutumisen puolivuosittaista raportointia ja talousarvion 2017 suunnittelua / Tuuli Salospohja, kehittämispäällikkö, VTL

3 Miten toimitaan käytännössä?
Kaarinan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä huolehtii hyvinvointia ja terveyttä edistävien näkökulmien huomioonottamisesta kaikissa kaupunkiorganisaation tuottamissa palveluissa hyvinvointikertomuksen ja – suunnitelman avulla, eli se vastaa siitä, että… Hyvinvointikertomus tuotetaan valtuustokausittain: Seuraava hyvinvointikertomus työstetään valmiiksi uuden valtuustokauden alkuun mennessä lautakunta- ja valtuustokierrosta varten, eli uudet luottamushenkilöt käsittelevät sen kesän 2017 korvalla. Seuraavan hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosa linkitetään voimassaolevaan strategiaan siten, että suunnitelma tarkentaa ja konkretisoi kaupungin strategisia tavoitteita & kriittisiä menestystekijöitä. ja että… Hyvinvointisuunnitelman toteutumista seurataan vuosittaisen talousarvioprosessin eri vaiheissa: Tilinpäätöstä ennen helmikuussa: miten on onnistuttu? Puolivuosikatsausta ennen kesäkuussa: miten on onnistuttu ja mitä tavoitteita nostetaan ylös seuraavan vuoden talousarviossa? Talousarvioprosessin yhteydessä syksyllä: mitä tavoitteita kirjataan talousarviokirjaan ja nostetaan ylös vastuualueiden käyttösuunnitelmissa? / Tuuli Salospohja, kehittämispäällikkö, VTL

4 HYTE-työryhmän tärkeä piiloagenda
Kaarinan hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työryhmän uudessa kokoonpanossa on viranhaltijoita kaikilta toimialoilta. HYTE-työ on aiemmin ollut pääosin Kaarinan hyvinvointi- eli SOTE- palveluiden vastuulla – muiden toimialojen sitouttaminen on haastavaa. HYTE-työn tärkeitä tavoitteita asiakirjojen työstämisen ohella ovatkin THL:n HYTE-kuvauksesta erityisesti seuraavat asiat: monialaisen yhteistyön lujittaminen eri ammattiryhmien osaamisen vahvistaminen terveyttä ja hyvinvointia edistävän ympäristön luominen Motivointikeino: kyse on kunnan strategisesta johtamisesta. / Tuuli Salospohja, kehittämispäällikkö, VTL

5 Tämä on vasta alkua… Kaarinan kaupungin puolivuosiraportti 1-6 / 2016
”Hyvinvointisuunnitelman toteutuminen: Kaarinassa seurataan hyvinvointisuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden ja toimenpitei- den toteutumista jatkossa osana talousarvion toteutumisen puolivuosittaista raportointia. Kaikille tavoitteille ja toimenpiteille on yhteistä niiden asiakaslähtöisyyttä ja hyvinvointia edistävä sekä eri tahojen yhteistyötä korostava näkökulma. Huomionarvoista on myös se, että hyvinvointisuunnitelman tavoitteet koskevat kokonaisvaltaisesti Kaarinan kaupunki- organisaation kaikkia palveluita, eikä niiden toteuttaminen ole näin ollen yksinomaan hy- vinvointipalveluiden vastuulla. Osa voimassa olevan suunnitelman tavoitteista ja toimen- piteistä on täysin yhteneviä toimialojen talousarvion toiminnallisten tavoitteiden kanssa, osa linkittyy niihin vähän löyhemmin. Alla on kuvattu lyhyesti suunnitelman vuoden kesäkuun loppuun mennessä toteutuneita toimenpiteitä.” (…) Kaarinan kaupungin strategia ja hyvinvointikertomus: / Tuuli Salospohja, kehittämispäällikkö, VTL

6 Asiakirjojen synkronointitarpeita jatkossa
Tavoitteiden ja toimenpiteiden vastuutahot ja resurssit puuttuvat voimassaolevasta hyvinvointisuunnitelmasta. Jatkossa vastuutahot ja resurssit kirjataan suunnitelmaan, ja niitä hyödynnetään myös talousarvion suunnittelussa ja seurannassa. Kaarinan voimassaolevassa strategiassa on osio (s.19-22) ”yhteenveto strategisista päämääristä, kriittisistä menestystekijöistä ja toimenpiteistä”. Strategiaan on listattuna hyvinvointikertomuksen mittarin alle osin eri toimenpiteitä kuin hyvinvointisuunnitelmassa. Jatkossa hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet ja kaupungin strategian hyvinvointikertomuksen mittareilla arvioitavat toimenpiteet muotoillaan keskenään yhteensopiviksi. SOTE-palveluiden järjestämissuunnitelman HYTE-työryhmä on valinnut painopisteet HYTE-työlle Varsinais-Suomessa. Lisäksi Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi ja Satakunta) on toteutettu alueellinen hyvinvointikertomus. Jatkossa erilaisiin alueellisiin asiakirjoihin valikoituneet HYTE- painopisteet tavoitteineen ja toimenpiteineen huomioidaan myös Kaarinan kuntakohtaisessa hyvinvointisuunnitelmassa. / Tuuli Salospohja, kehittämispäällikkö, VTL


Lataa ppt "Strategia ja SHVK aikajanalla "

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google