Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Digitaaliset palvelut Uuden toimintamallin kuvaus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Digitaaliset palvelut Uuden toimintamallin kuvaus"— Esityksen transkriptio:

1 Digitaaliset palvelut Uuden toimintamallin kuvaus
Maakuntauudistus Pohjois-Karjalassa [ ]

2 Työryhmän kokoonpano Pekka Penttinen, Joensuun kaupunki (koollekutsuja) Anu Lehtonen, Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy Anu Niemi, Siun sote Jarmo Heiskanen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Leena Mustonen, Valtimon kunta Markus Hirvonen, Juuan kunta Reijo Vesakoivu, Pohjois-Karjalan ELY-keskus Tiina Eskelinen, Kiteen kaupunki

3 Maakunnan tehtävät Maakunta määrittelee palvelujen tarpeen, määrän ja laadun sekä niiden tuottamistavan, jollei muulla lailla toisin säädetä

4 Nykyinen toimintatapa
Maakunnan toimijoilla erillisiä sähköisen asioinnin ratkaisuja ja palveluntuottajia Monet palveluista ovat vielä sähköistämättä Paljon asioita käsitellään vielä paperilla Monia työtehtäviä hoidetaan kuten on tehty viimeiset 10 vuotta eikä kartoiteta mitä mahdollisuuksia digitaalisuus voisi tuoda Sähköinen arkistointi alkutekijöissä Sähköinen allekirjoitus tulossa Asukkaiden tehtävä yhteydenotot pääsääntöisesti virka-aikana Avoin data on kuntapuolella vielä aivan alkutekijöissä

5 Maakunnan tehtävät – prosessien muutostarpeet
Digitalisaatio edellyttää merkittävää työprosessien uudistamista yhteistyössä henkilöstön kanssa Pyritään digitalisoimaan ne prosessit ja palvelut mitkä on muutettavissa

6 Ylimaakunnalliset asiat ja tehtävät
Omahoitoon liittyvät sähköiset palvelut tulevat ODA:n (Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut) kautta kansallisesti Yhteensovitetaan ja otetaan huomioon kansalliset ICT – hankkeet maakunnan hankkeiden kanssa Laajakaistarakentamisen edistäminen Tietovarastointia erikseen määriteltävän aineiston osalta

7 Uusi toimintamalli Laadittu maakunnallinen digistrategia ohjaa kehitystä maakunnan julkisissa palveluissa Pyritään häivyttämään asukkaiden suuntaan rajoja maakunnan sekä kunnan palveluiden osalta siten, että palvelut löytyvät yhdestä paikasta riippumatta kuka ne tuottaa. Ns. sanottu yhden oven malli myös sähköisten palveluiden osalta. Tarjotaan asukkaille enemmän sähköisiä palveluita Viestitään asukkaiden kanssa välineillä joita he käyttävät muutenkin Tieto liikkuu eri toimijoiden välillä sähköisesti Tieto on viranomaisille sekä asukkaille paremmin saatavilla Varmistetaan digiosaaminen asiakkaiden ja työntekijöiden osalta

8 Asiakkaat Maakunnan asukkaat Maakunnan työntekijät Kuntien työntekijät
Muut maakunnat

9 Uuden toimintamallin edut
Maakunnan digistrategia antaa pohjan kehitystyölle - maakunnassa toteutetaan niitä ratkaisuita joita ei kehitetä kansallisesti ja ne ovat priorisoitu Asukkailla mahdollisuus hoitaa asioita yhä enemmissä määrin silloin kun heille parhaiten sopii Helppokäyttöisyyttä – palvelut löytyvät samasta paikasta riippumatta kuka niitä tuottaa

10 Uuden toimintamallin riskit
ICT palvelukeskuksen aiheuttamat muutokset järjestelmiin sekä palvelutuotantoon Tiukka tietosuojalaki rekistereiden väliseen tiedonsiirtoon Järjestelmiin tarvittavat muutoskustannukset nousevat korkeiksi

11 Tarkennettu esitys valmistelun etenemisestä - Keskeisimmät ratkaistavat asiat
Maakunnallinen digistrategia valmistui kevään 2017 aikana Käytäntöön vieminen yhteistyössä muiden toimintamalliryhmien kanssa Resurssien varaaminen toteutukseen digistrategian mukaisesti

12 Esitys digitaalisten palveluiden hyödyntämisestä
Päätöksenteon tukena reaaliaikaista tietoa (tiedolla johtaminen) Digitaaliset palvelut paremmin saatavilla ja löydettävissä, ns. yhden luukun periaate Avoin data mahdollistaa yrityksille uusia palveluiden kehittämisen ja maakunnalle omien palveluiden tehostamisen

13 Tarkennettu esitys keskeisten yhdyspintojen ratkaisemisesta: työnjako valtio – maakunta
Kansallisesti menossa useita suuria digihankkeita ja niitä seurattu tiiviisti myös työryhmän toimesta Maakunnan järjestelmissä paljon tietoa jota ei vielä hyödynnetä kansallisissa suunnitelmissa Tarvitaan selkeyttä siihen mikä on valtakunnallisen ICT – palvelukeskuksen rooli

14 Tarkennettu esitys keskeisten yhdyspintojen ratkaisemisesta: työnjako maakunta - kunta
Maakunnassa ja kunnissa käytössä pääsääntöisesti samat tietojärjestelmät, ainakin uuden maakunnan alkuvaiheessa. Tämä mahdollistaa tietojen hyödyntämisen molempien toiminnassa Jatkossakin kannattaa tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä digitaalisten palveluiden osalta PTTK Oy voi toimia jatkossakin ICT –toimittajana molemmille

15 Keskeisimmät erikseen päätettävät asiat
Maakunnallinen digitrategia toi esille mitä sähköisiä palveluita kannattaa toteuttaa maakunnallisesti – mitä niistä lähdetään toteuttamaan jo ennen maakunnan aloittamista ja miten ne toteutetaan Kuinka paljon maakunta ja kunnat voivat tehdä jatkossa ICT –asioita yhdessä Valtakunnallisen ICT –palvelukeskuksen rooli Yhdenvertainen saatavuus -Miten mahdollistetaan hyvät tietoliikenneyhteydet koko maakunnan alueella Kansalaisten ja henkilöstön digitaitojen parantaminen sekä digikoulutuksen järjestäminen

16 Yhteisen toimintamallin/kokeilun/pilotin käynnistäminen 2017-2018
Maakunnallisen tietovaraston hyödyntäminen tiedolla johtamisessa Avoin data – avataan julkisten toimijoiden data mahdollisuuksien mukaan Yhden luukun toimintamalli maakunnassa Osaamisen lisääminen - asiakkaat ja työntekijät Työprosessien automatisointi ohjelmistorobotiikan avulla

17 Talous ja henkilöstö Nämä tarkentuvat myöhemmin

18 Sopimukset Tarkentuu myöhemmin

19 Esitys mahdollisesta henkilöstön koulutustarpeesta
Varmistetaan henkilöstön osaaminen uusia palveluita käyttöönotettaessa ja suunniteltaessa Tämä tarkentuu samalla kun selviää kuinka edetään

20 Valtakunnallinen valmistelu
Varmuutta siihen kuka toteuttaa maakunnan ICT –palvelut jatkossa Saman ICT -palvelutuottajan tulisi voida tarjota palveluita sekä maakunnalle että kunnille Mitä digitaalisia palveluita voidaan ja kannattaa jatkossa toteuttaa maakuntatasolla

21 Esitykset valtakunnalliseen valmisteluun
Maakunnille mahdollisuus tehdä jatkossakin omia ratkaisuita digitaalisten sekä ICT -palveluiden osalta Digitalisuus kansalaistaidoksi – koulujen opetussuunnitelmiin mukaan opetusta julkisten palveluiden käyttöön Nykyiset tietosuojasäädökset eivät mahdollista tietojen vapaata liikkumista eri järjestelmissä

22 Muuta huomioitavaa Digistrategian laadinnassa huomioitiin myös muiden valmisteluryhmien työskentelyssä esille nousseet asiat

23 Seuraava askel Viimeistellään maakunnallisen digistrategian rinnalle toimeenpanosuunnitelma joka kattaa uuden maakunnan sekä kunnat Seurataan kansallista määrittelytyötä sekä kansallisia ICT- hankkeita Tehdään esitys kuinka digitalisoinnissa voisi ja kannattaisi edetä jo maakunnan valmisteluvaiheessa

24 Toimeenpanon vaiheet 1) esivalmistelu ( saakka) 2) maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto (väliaikainen valmistelutoimielin) ( – ) 3) maakunnan käynnistymisvaihe ( – ) 4) uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi ( alkaen)

25 2-6/2017

26 Lisätietoja Toimintamallin yhteyshenkilö: Pekka Penttinen, Muutosjohtaja Jarno Turunen, pohjois-karjala.fi/maakuntauudistus – maakuntauudistus Pohjois- Karjalassa alueuudistus.fi – uudistuksen valtakunnallinen sivusto


Lataa ppt "Digitaaliset palvelut Uuden toimintamallin kuvaus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google