Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhteinen tiedon hallinta (YTI) –hanke

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhteinen tiedon hallinta (YTI) –hanke"— Esityksen transkriptio:

1 Yhteinen tiedon hallinta (YTI) –hanke
Kuntamarkkinat, Helsinki Jaana Nevalainen Väestörekisterikeskus

2 Yhteinen tiedon hallinta (YTI) hanke
Osa Sipilän hallitusohjelman Digitalisoidaan julkiset palvelut – kärkihankekokonaisuutta Julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla Painottuu yhtenäisen palvelukokemuksen muodostamiseksi tarvittavan yhteisen tiedon hallintamallin ja yhteiskäyttöisen tietoympäristön kehittämiseen Tavoite: palvelukokemus, jossa jo olemassa olevaa tietoa uudelleen hyödyntämällä käyttäjää ei vaivata tarpeettomasti tietopyynnöillä Hanke päättyy v.2018

3 YTI:n työpaketit Omadata julkisessa hallinnossa, jossa sovelletaan omadata- periaatteita julkisessa hallinnossa oleviin kansalaisen tietoihin. Yhteentoimivuuden menetelmä ja välineet, joilla parannetaan ja yhtenäistetään tietosisältöjen määrittelyä. Tiedon jakeluratkaisu, jossa Kansallista palveluväylää hyödyntäen voidaan mm. siirtää ja julkaista suuria tiedostoja. Case: Kuntien taloustietojen yhteentoimivuus, jossa sovelletaan hankkeessa kehitettäviä tiedon hallinnan menetelmiä ja välineitä (yhteistyössä Kuntatieto-ohjelman kanssa). Yhteinen tiedon hallintamalli, yhteisten ja yhteentoimivien tietomääritysten hallintaan.

4 Omadata julkisessa hallinnossa: kansalainen voi käyttää ja hyödyntää julkisen hallinnon tallentamia tietojaan Työpaketti 1

5 1. Omadata julkisessa hallinnossa
Tuotokset Viranomaisen ja kansalaisen (ja yrityksen) uudenlaisen yhteistyön rakentaminen – periaatteet omadata-toimintaan (VM ja VRK) Luottamus & läpinäkyvyys – tietosuojan ja tietoturvan näkökulma Julkisen hallinnon omadata arkkitehtuurin kuvaus huomioiden Suomi.fi-palvelut (VRK) Pilotti Omadata-toimien jatkokehitysehdotukset Tavoitellut tulokset Ymmärrys omadata-lähestymistavan tarpeellisuudesta lisääntyy Julkinen hallinto osaa toteuttaa omadata- periaatteita toiminnassaan Julkisen hallinnon palvelut ja palvelupolut kehittyvät asiakaslähtöisimmiksi Kansalaisen palvelunäkymä Rooli- ja valtuutuspalvelu / valtakirjarekisterin hyödyntäminen

6 Yhteentoimivuuden menetelmä ja välineet parantavat ja yhtenäistävät tietosisältöjen määrittelyä
Työpaketti 2

7 Semanttisen yhteentoimivuuden hyödyt
Toiminnan näkökulma: tukee organisaatioiden tiedon hallinnan toimia ja laadun kehittämistä Talousnäkökulma: kuvauksia ei tarvitse aina aloittaa alusta, vaan käytetään muiden jo aiemmin tekemiä kuvauksia (säästyy aikaa ja vaivaa) Tekninen näkökulma: organisaatioiden alun perin omien tarpeidensa pohjalta tekemiä kuvauksia ja malleja voidaan yhteisesti hyödyntää tietojärjestelmien teknisessä toteutuksessa, koska tekninen kuvaus voidaan tuottaa automaattisesti parempi kyvykkyys hyödyntää uusia teknologioita

8 Yhteen-toimivuus-välineistö
Avataan syksy 2017 Sanastojen ja käsitteiden ylläpitopalvelu kuvaileville sanastoille, terminologisille sanastoille ja luokituksille sanasto.csc.fi (beta-versio) Sanasto-editori Koodisto-editori Kansallinen koodistojen ylläpito- ja julkaisupalvelu Kehitys alkanut syksyllä 2017 Yhteen-toimivuus-välineistö Yhteinen tapa hallita, tuottaa ja ylläpitää palveluiden taustalla olevia tietomäärityksiä Tietomalli-editori Tietomallien ylläpito- ja julkaisupalvelu, tietokomponenttikirjasto ja soveltamisprofiilityökalu mm. rajapintojen ja tietovarantojen tietosisällöille iow.csc.fi (Kehitysversio)

9 Esimerkki tietomallieditorista

10 Monikäyttöinen tiedon jakeluratkaisu: suurien tiedostojen siirto, tallennus ja julkaisu
Työpaketti 3

11 Tiedon käytön näkökulma
Tuotokset Yhteinen kansallinen toimintamalli suurten tietomassojen tiedonsiirtoon (VM/VRK) Suurten tietomassojen jakeluratkaisu (VRK) 2 pilottia Selvitys Suomen kansalliseen integraatiokulttuuriin soveltuvasta Data Distributor –mallista (VM) Tavoitellut tulokset Käytä kaikessa tiedonsiirrossa väylää - toiminta- ja integraatiokulttuuri toteutunut Organisaatioilta poistuu tarve toteuttaa vastaavia tiedonsiirtoratkaisuja Tarvitseeko tietoa aina siirtää – vaihtoehtoiset toimintatavat

12 Työpaketti 4 Case: Kuntien taloustietojen yhteentoimivuus

13 Tavoitteet Kuntatieto-ohjelmassa ja Maakuntatietohankkeessa toteuttavan tiedolla johtamisen kehitystyön tuloksena kunnat ja maakunnat voivat raportoida taloustietonsa uudella, digitaalisella ja automatisoidulla tavalla alkaen. Viranomaisten saama kuntien ja maakuntien taloustietojen raportointi muodostuu yhteisesti ymmärretystä tietosisällöstä Taloustietojen raportoinnin tietosisältö perustuu systemaattisin menetelmin laadittuihin ja semanttisesti yhteentoimiviin sekä avoimiin määritteleviin sanastoihin, luokituksiin ja koodistoihin sekä tarvittaviin tietomallimäärityksiin Kuntien, maakuntien ja valtionhallinnon käytössä olevat taloustietojen raportoinnin tietomääritykset ovat tehokkaasti myös koneluettavasti saatavilla ja hyödettävissä Tietosisällön tekniset esitysformaatit tukevat yhteentoimivuutta, raportoinnin toteutusta ja tiedon hyödyntämistä myös avoimena datana Taloustietojen raportoinnin tietosisällön ja siihen liittyvien määritysten ylläpitoon ja hallintaan määritellään toimintarakenteet ja kuvataan ja ohjeistetaan määritysten ylläpitoon tarvittavien välineiden käyttö Tietosisällön määrittelyn toimintamallit ja rakenteet tukevat Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelun suunnittelua ja toteuttamista. Projektipäällikkö: Leena Raittinen, vm

14 Työpaketti 5 Hallintamalli

15 Yhteisen tiedon hallintamallin ansiosta toiminta tehostuu ja laatu paranee
Ylläpito tehostuu skaala-edun ja selkeiden vastuiden ansiosta, yhteistyön edellytykset tiedon määrittelyssä kehittyvät. Yhteinen toiminta- ja organisointimalli julkiselle hallinnolle tiedon määrittelyn, tietosisältöjen ja näihin liittyvien välineiden hallintaan ja ylläpitoon. Hallinnon avoimuus lisääntyy tietosisältöjen ja tiedon avoimuutta tukevien hallintamenettelyjen avulla. Ymmärrys tiedon määrittelyn tarpeellisuudesta, tärkeydestä ja menettelyistä osana tiedon hallintaa kasvaa. Hallintamalli tulossa kommenteille joulu tammi 2018

16 Lisätietoja YTI-hankkeen kotisivut:
Yhteentoimivuusvälineistön esittely: Työpaketti 1-3 roadmap: Omadata julkisessa hallinnossa –työpajat (vm) MyData muutosvoimana: Julkishallinnon henkilötiedon ihmiskeskeisen hyödyntämisen mallit ja vaikutukset

17 Kiitos! yhteentoimivuus@vrk.fi yhteentoimivuus.slack.com
Tulossa


Lataa ppt "Yhteinen tiedon hallinta (YTI) –hanke"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google