Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet"— Esityksen transkriptio:

1

2 Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet

3 Maakuntien valtakunnalliset palvelukeskukset
Palvelukeskukset ovat maakuntia varten. Tulevat maakuntien omistukseen, valtio on mukana valmistelussa ja käynnistämisessä. Palvelukeskus tuottaa sen, mitä maakunnat määrittelevät. Perustetaan neljä valtakunnallista palvelukeskusta Yhteishankintojen palvelukeskus Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskus

4 Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen

5 Maakuntauudistuksen aikataulu

6 Esivalmisteluvaiheen toimintasuunnitelma
Sisältää: Esivalmistelun taustaa Päämäärä: muutosvisio, tavoitteet tuotokset ”Hyvän elämän Etelä-Pohjanmaa” Esivalmisteluvaiheen tehtävät Organisointi ja aikataulu Kustannukset Raportointi ja seuranta Viestintä Riskien hallinta

7 Esivalmisteluvaiheen tehtäviä 30.6.17 saakka
Substanssien toiminnan organisointi ja niiden yhteensovitus Valmistella toimintamallin tehtävien organisoinnista, toimintatavoista, resursseista Valmistella väliaikaiselle toimielimelle alustavia linjauksia Henkilöstön siirrosta Sopimusasioista Talousarvion koeponnistelusta Uuden maakunnan talous ja henkilöstö Valmistella väliaikaiselle toimielimelle alustavia linjauksia Irtaimen ja kiinteän omaisuuden kartoittamisesta ja siirtämisestä Toimitiloista ja kiinteistöistä Tieto- ja viestintäteknisistä ratkaisuista Omaisuus, toimitilat, kiinteistöt ja ICT Uuden maakunnan hallintorakenne ja tuleva palvelurakenne Hahmotella hallinto-, johtamis- ja palvelurakennetta Perustamistoimenpiteiden valmistelu väliaikaisella toimielimellä

8 Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtäviä
Valmistelee maakuntavaltuustolle ehdotuksen henkilöstön siirtosuunnitelmasta Selvittää maakunnalle siirtyviä sopimuksia Päättää vuoden 2018 talousarviosta Uuden maakunnan talous ja henkilöstö Osallistuu ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen Valmistelee ensimmäisen maakuntavaltuuston kokouksen Maakuntavaalit Selvittää ja kartoittaa maakunnille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden Osallistuu tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen selvittämiseen Osallistuu viimeistään tässä vaiheessa toiminnan toimitilojen järjestämiseen Omaisuus, toimitilat, kiinteistöt ja ICT Valmistelee maakuntakonsernin perustamistoimia (hallintorakenne, palvelurakenne) Tekee tarvittavat määräaikaiset johtajavalinnat ja muita määräaikaisia sopimuksia Uuden maakunnan hallintorakenne ja tuleva palvelurakenne

9 E-P:n SOTEMAKU-ohjausmalli (mhall 26.9.2016)
Kuntajohtajafoorum - Kunnan- ja kaupunginjohtajat SOTEMAKU Johtoryhmä Poliittisten puolueiden edustus Virkamiesjohto valmistelevista tahoista SOTEMAKU Ohjausryhmä - Entinen SOTE-ohjausryhmä täydennettynä Virkamies-ryhmä SOTE Työvaliokunta - SOTE-työryhmien vetäjiä MAKU Valmisteluryhmä - MAKU-työryhmien vetäjiä SOTE Työryhmät Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Lasten, nuorten ja perheiden kasvun tukeminen Digiloikka Laatu MAKU Työryhmät Aluekehitys ja strateginen suunnittelu Elinkeinot ja työvoima Maaseutu Maankäyttö, luonnonvarat ja liikenne Turvallisuus ja varautuminen Hallintorakenne Hallinto- ja henkilöstöpalvelut, talous Kiinteistöt-tilat-hankinnat ICT Yhteistoimintatyöryhmä Viestintä Tietotuotanto

10 SOTEMAKU -ohjausjärjestelmä Maakuntakonsernin työryhmät
Kuntajohtajafoorumi SOTEMAKU Johtoryhmä Poliittisten puolueiden edustus Virkamiesjohto valmistelevista tahoista SOTEMAKU Ohjausryhmä Virkamies-ryhmä SOTE Työvaliokunta MAKU Valmisteluryhmä MAAKUNTAKONSERNIN strategiaryhmä Maakuntakonsernin työryhmät Konsernihallinto ja johtaminen Talous Henkilöstöhallinto Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus (laatu) yms. Kiinteistöt-tilat-hankinnat ICT ja digiloikka Viestintä Yhteistoiminta SOTE Työryhmät Palvelulaitoksen SOTE –palvelurakenne alatyöryhmät Palvelulaitoksen SOTE –organisaatio SOTE –kehittämisrakenne MAKU Työryhmät Elinkeinot ja työvoima alatyöryhmät Maaseutu Maankäyttö, luonnonvarat ja liikenne Turvallisuus ja varautuminen Aluekehitys ja strateginen suunnittelu alatyöryhmä Maakunnan kehittämisrakenne

11

12 MAKU-työryhmät kirivät SOTE-työryhmien rinnalle (käynnistäneet toimintansa 8/2016)
Muodostaa yhteinen näkemys tehtäväkentän nykytehtävistä Muodostaa yhteinen näkemys tehtäväkentän tehtävistä ja toimintamalleista uudessa maakunnassa Nostaa esiin tehtäväkentän sopimuksellisuutta vaativia asioita: 1) muiden maakuntien kanssa yhteisesti järjestettävistä asioista, 2) mahdollisesti kuntien kanssa erikseen sovittavista asioista Käydä yhteydenpitoa työryhmän työtä sivuavien valtakunnallisten ryhmien kanssa Hahmottaa henkilöresursseja ja toiminnallisia resursseja, joita tehtäväkenttä vaatii uudessa maakunnassa Nostaa esiin mahdollisia tehtäväkentän henkilöstön koulutus- / osaamistarpeita Valmistelu-aikaa 06/17 asti, käytännössä 04/17

13 Ohjausryhmä pj Gustafsson / vpj Oivo/ vpj Susiluoto
Samalla käynnissä… Kasvupalvelujen ja aluekehittämisjärjestelmän valmistelu osana maakuntauudistusta Ohjausryhmä pj Gustafsson / vpj Oivo/ vpj Susiluoto Lakiryhmä pj. Timonen / vpj. Laajala Kasvupalvelu: tehtävät pj. Patrikainen Kasvupalvelu: järjestämis- ja tuottamis-rakenne pj. Jouppila Kasvupalvelu: ohjaus ja laadunhallinta pj Pihlman, Niemelä, Aluekehittämis- järjestelmä pj. Lintilä, Osenius Maakunta-uudistuksen TEM ohjaus pj. Susiluoto vpj Oivo O s a l l i s t a v a t m e n e t e l m ä t

14 Ruohonjuuritason huomioita kasvupalveluvalmistelusta
Kasvupalveluiden (TE-palvelut, yrityspalvelut) kokonaisvaltainen paketointi on kannatettavaa Maaseuturahoitus ulkona kasvupalvelukokonaisuudesta > jää torsoksi Alueen tahtotilan määrittely rr-asioissa Lakien fuusiointi > laki antaa raamit millaisia rakenteita maakunnat voivat luoda Tietojärjestelmien yhteensovitus ratkaisee asian onnistumisen Järjestämisen vs. tuottamisen tehtävät – mitä prosesseille tapahtuu, kun hallintotehtävät ja tuottaminen eriytetään? Palvelumarkkinoiden rakentuminen Aluekehittämisjärjestelmä ja kasvupalvelut eivät ole rinnasteisia

15 SOTE- ja maakuntauudistuksen kriittisiä tekijöitä
Itsehallinto vs. valtion vahva ohjaus Järjestämisen ja tuottamisen voimakas erottaminen Viranomaistehtävät >< palvelutehtävät -jako SOTE ja MAKU -hallittu yhdistäminen, yhteiset toiminnot Valinnanvapauden laajuus Aikataulu Yhtiöittämisen velvoite ja laajuus (maakunnan palvelulaitoksessa) Maakunta-kunta -yhteistyön tulevaisuus Sopimuksellisuus muiden alueiden kanssa Aikataulu ja uudistuksen resursointi

16 Muuta ajankohtaista Lausuntokierros loppumetreillä!
SOTEMAKU-uudistuksen tiekartta Tarkoitettu valmistelijoille maakunnissa Valtakunnallinen muutosjohtajaverkosto toiminnassa Maakuntauudistuksen valtakunnallisen valmisteluryhmän kumppanina Muutosviestintä Perustetaan kuntien SOTEMAKU-viestintärinki alueellisen vuoropuhelun ja viestinnän tueksi Työryhmien kuukausikatsaus, mediatiedottaminen, Ympäristö- ja liikennesektorin tehtävien sijoittuminen Tehtävien sijoittuminen maakunnan ja valtion viranomaisen välillä on epäselvä Pelastustoimen järjestämiskysymys on ratkaisematta

17


Lataa ppt "Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google