Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen
Verohallinto Oma-aloitteisia veroja ovat apteekkivero, arpajaisvero, arvonlisävero, lähdevero, työnantajasuoritukset eli ennakonpidätys ja työnantajan sairasvakuutusmaksu sekä vakuutusmaksuvero. Muita oma-aloitteisia veroja ovat muun muassa ennakonpidätys osakeyhtiöltä, osuuskunnalta ja muulta yhteisöltä.

2 Sisältö Sanastoa Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen
Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista Eräpäivä Korjaaminen Myöhästyminen ja laiminlyönti OmaVero Mikä on OmaVero? Maksaminen Yhteenveto Korot Maksujen ja hyvitysten käyttöjärjestys Palautukset Saldohuomautukset Maksuvaikeudet Vuosi-ilmoitus

3 OmaVeron sanastoa OmaVero = palvelu, jossa voit asioida verkossa ja tarkastella verotustietoja sähköisesti Verokausi = kausi, jolta verovelvollinen ilmoittaa oma-aloitteiset verot Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista = ilmoitus, jonka asiakas antaa oma- aloitteisista veroista Yhteenveto = kooste verojen maksutilanteesta   Hyvitys = maksu, veronpalautus tai muu määrä, joka luetaan asiakkaan hyväksi Velvoite = vero, maksu tai muu määrä Saldo = maksettujen maksujen ja ilmoitettujen verojen erotus

4 Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen
Oma-aloitteisia veroja ovat muun muassa arvonlisävero ja työnantajasuoritukset. Ilmoita oma-aloitteiset verot Verohallinnolle oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella. Verokausi voi olla kuukausi, neljännesvuosi tai kalenterivuosi. Työnantajatietoja ei kuitenkaan voi ilmoittaa kalenterivuosittain. Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista on annettava jokaiselta verokaudelta - myös silloin, kun verokaudella ei ole ollut toimintaa. Verokautta ei voi itse vapaasti valita: Verokauden pituus on kuukausi, jos et hae yritykselle pidennettyä verokautta. Jos haet pidennystä, saat tiedon yrityksen pidennetystä kaudesta (tai hakemuksen hylkäämisestä). Ilmoitukset voi antaa neljänneskalenterivuoden jaksoissa, kun liikevaihto on enintään euroa. Kalenterivuosittain ilmoitukset voi antaa, kun liikevaihto on enintään euroa. Apteekkiveron ja alkutuottajien arvonlisäveron verokausi on kalenterivuosi liikevaihdosta riippumatta. Työnantajalla voi olla pidennetty verokausi vain, jos hän rekisteröityy säännöllisesti palkkaa maksavaksi työnantajaksi. Satunnaisen työnantajan verokausi on aina kalenterikuukausi. Jos satunnainen työnantaja ei ole ilmoittautunut työnantajarekisteriin, hänen ei tarvitse antaa oma-aloitteisten verojen veroilmoitusta kuukausilta, jolloin hän ei ole maksanut palkkaa. Eri verolajeihin voi soveltaa eripituisia verokausia. Verokausi sitoo vuoden ajan.

5 Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista

6 Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antaminen
Veroilmoitus annetaan sähköisesti OmaVero-palvelussa Tyvi-palveluntarjoajien välityksellä Palkka.fi-palvelussa (vain työnantajasuorituksista) Ilmoitin.fi-palvelussa. Yrityksen pitää antaa ilmoitus ensisijaisesti sähköisesti. Paperi- ilmoituksen voi antaa vain erityisestä syystä. Voit toimittaa tietoja Verohallintoon eri kanavia pitkin. Osa palveluista on Verohallinnon omia ja osa palveluntarjoajien (ns. Tyvi-operaattoreiden) palveluita. Verohallinnon omat verkkopalvelut ovat aina ilmaisia. Voit tutustua palveluihin tarkemmin Verohallinnon verkkosivuilla ja valita itsellesi sopivimman vaihtoehdon ja palveluntarjoajan. Asiointipalvelut näet aiheittain osoitteesta vero.fi/asioiverkossa. Veroilmoituksen oma-aloitteisista veroista voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Jos annat veroilmoituksen paperilla, siitä ei seuraa sanktioita eikä lupaa tarvitse erikseen hakea. Paperinen veroilmoitus (lomake 4001) pitää postittaa osoitteeseen, jonka näet lomakkeesta. Sähköisen ja paperisen ilmoituksen määräpäivät ovat samat. Kun ilmoitat sähköisesti, sinun pitää tunnistautua verkkopankkitunnuksilla, HST-kortilla (sähköinen henkilökortti) tai Katso-tunnisteella. Jos toimit yrityksen tai yhteisön puolesta, tarvitset Katso-tunnisteen. Lisää tietoa Katso-tunnisteesta on osoitteessa vero.fi/katso. Yksityishenkilönä (kuten kotitaloustyönantajana, alkutuottajana ja yksityisenä elinkeinonharjoittajana) voit kirjautua verkkopankkitunnuksilla tai HST-kortilla. Kun lähetät sähköisen veroilmoituksen, saat siitä vastaanottokuittauksen. Se kertoo, että veroilmoituksesi on tullut onnistuneesti perille. Palveluntarjoajat: Ilmoitin (Verohallinnon palvelu) Aditro OpusCapita Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi Logica .

7 Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen eräpäivä
Veroilmoituksen yleinen eräpäivä on kuukauden 12. päivä. HUOM! Ilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa eräpäivänä. Esimerkki: maaliskuussa annettavat veroilmoitukset tammikuu arvonlisäveron tiedot helmikuu työnantajasuoritusten tiedot maaliskuu Kun verokausi on kalenterivuosi, veroilmoitus pitää antaa viimeistään helmikuun viimeisenä päivänä. Jos ilmoituksen eräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen pitää olla perillä seuraavana arkipäivänä. Kun annat sähköisen ilmoituksen, riittää, että olet lähettänyt sen verkkopalvelusta viimeisen jättöpäivän aikana. Jos annat ilmoituksen paperilla, sen pitää olla perillä Verohallinnossa kuukauden 12. päivänä viimeistään klo 12.pv Tärkeät päivämäärät

8 Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen korjaaminen
Jos olet antanut veroilmoituksen virheellisenä, saat korjattua sen, kun annat samalle verokaudelle korvaavan ilmoituksen eli oikaisuilmoituksen. Ilmoita korvaavalla ilmoituksella myös korjauksen syy. Vähäisiä virheitä voi korjata kevennetyllä menettelyllä verokausilta, jotka päättyvät 2017 ja sen jälkeen. Korjaa virheet viipymättä. Jos huomaat oma-aloitteisten verojen veroilmoituksessa virheitä sen jälkeen, kun olet antanut ilmoituksen, tiedot pitää korjata. Anna verokaudelle uusi korvaava ilmoitus. Valitse korvaavaan ilmoitukseen korjauksen syy, jos kyseessä on ilmoitus arvonlisäverosta tai työnantajasuorituksista. Viimeisimmän voimassa olevan ilmoituksen tiedot tulevat lomakkeelle valmiiksi. Muuta kuin arvonlisäveroa koskeva vähäinen virhe voidaan korjata kevennetyllä tavalla vain sellaisilla verokausilla, joilla on virheen korjaamiseen tarvittava määrä vastaavaa veroa maksettavana. Kevennetyssä korjausmenettelyssä ei voi korjata niin sanottua verolajivirhettä (esim. ennakonpidätystä lähdeveroksi). Esimerkki kevennetystä korjausmenettelystä, kun arvonlisäveroa on ilmoitettu liikaa. Verokausi on kalenterikuukauden pituinen. Asiakas huomaa toukokuussa 2018 vähäisen virheen, joka kohdistuu marraskuulle Asiakas on ilmoittanut 200 euroa liikaa 24 prosentin veroa. Vähäisen virheen korjausta ei tarvitse kohdistaa marraskuulle 2017, vaan korjaus tehdään viimeistään kesäkuun 2018 yleisenä eräpäivänä annettavalla oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella.

9 Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen myöhästyminen
Jos ilmoitus tulee perille myöhässä, Verohallinto määrää myöhästymismaksun. Myöhästymismaksu lasketaan ilmoituksen määräpäivää seuraavasta päivästä ilmoituksen saapumispäivään saakka. Myöhästymismaksu on enintään euroa/verokausi/verolaji. Myöhästymismaksu verokauden ensimmäisestä ilmoituksesta on 3 euroa päivältä ensimmäisen 45 päivän ajan. Jos ilmoitus myöhästyy yli 45 päivää, pitää maksaa lisäksi 2 % siitä maksettavan veron määrästä, joka ilmoitetaan myöhässä. Vähäiset virheet voi korjata ilman myöhästymismaksua koko oikaisuajan. Myöhässä saapuneesta oma-aloitteisten verojen veroilmoituksesta menee myöhästymismaksu, vaikka veroa ei tulisi maksettavaksi – esimerkiksi, jos yritys on tehnyt ”ei toimintaa”- tai ”ei palkanmaksua” -ilmoituksen tai veron määrä on negatiivinen. Verohallinto ei lähetä myöhästymismaksusta erillistä päätöstä, vaan maksusta on ilmoitus yhteenvedolla. Verohallinto ei määrää myöhästymismaksua, jos myöhässä ilmoitetulle verolle määrätään veronkorotus. Esimerkki: Verovelvollinen antaa 50 päivää myöhässä veroilmoituksen, jossa maksettavan veron määrä on euroa. Verohallinto määrää 45 päivältä myöhästymismaksua 135 euroa ja lisää myöhästymismaksuun kaksi prosenttia myöhään ilmoitetun maksettavan veron määrästä eli 100 euroa. Verovelvollisen pitää maksaa myöhästymismaksua 235 euroa.

10 Oikaisuilmoituksen myöhästyminen
Voit korjata ilmoituksen virheitä oikaisuilmoituksella 45 päivän ajan ilman seuraamuksia. Jos annat oikaisuilmoituksen yli 45 päivän kuluttua oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen määräpäivästä, myöhästymismaksu on 2 % siitä maksettavan veron määrästä, jonka ilmoitat myöhässä.

11 Myöhästymismaksu + 1–45 päivää yli 45 päivää Verokauden ensimmäinen
veroilmoitus 3 €/pv enintään 135 € Verokauden ensimmäinen veroilmoitus 135 € 2 % myöhässä ilmoitetun veron määrästä + Oikaisuilmoitus Myöhästymis- maksua ei määrätä Oikaisuilmoitus 2 % myöhässä ilmoitetun veron määrästä Enintään verokaudelta/ verolaji Verokauden ensimmäisen veroilmoituksen ja oikaisuilmoituksen myöhästymismaksut on eriytetty. Vähäiset virheet voi korjata kevennetyllä tavalla ilman myöhästymismaksua koko oikaisun määräajan. 1–45 päivää yli 45 päivää

12 Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen laiminlyönti
Jos yritys ei anna oma-aloitteisten verojen veroilmoitusta määräajassa, Verohallinto arvioi veron määrän. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi määrätään myös veronkorotus. Jos ilmoitus jää kokonaan antamatta, Verohallinto voi poistaa yrityksen ennakkoperintärekisteristä. Jos verovelvollinen laiminlyö ilmoittamisen, seurauksena on arvioverotus ja veronkorotus. Jos esimerkiksi yritys ei ole antanut oma-aloitteisten verojen veroilmoitusta määräajassa, Verohallinto arvioi verokauden veron määrän ja kehottaa antamaan ilmoituksen. Jos verovelvollinen ei arvioesityksestä huolimatta anna veroilmoitusta, Verohallinto määrää verokauden verot maksettavaksi arvioesityksen mukaan. Verokauden veron määrä voidaan arvioida myös silloin, kun tiedot on annettu puutteellisina tai ristiriitaisina. Jos verovelvollinen antaa luotettavana pidettävän veroilmoituksen vasta sen jälkeen, kun arvioverotus on jo toimitettu, Verohallinto voi poistaa arvioverotuksen ja määrätyn veronkorotuksen sekä pitää ilmoitusta myöhässä annettuna veroilmoituksena. Myöhässä annetun veroilmoituksen takia Verohallinto määrää yleensä myöhästymismaksun tai erityisissä tilanteissa veronkorotuksen. Päätös arvioverotuksen poistamisesta näkyy yhteenvedolla. Veronkorotus ei ole tuloverotuksessa vähennyskelpoinen.

13 OmaVero

14 Mikä on OmaVero? OmaVerossa voit hoitaa veroasioita verkossa ja tarkastella verotustietoja sähköisesti. Palvelu on henkilö- ja yritysasiakkaille. Voit asioida OmaVerossa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suora osoite OmaVeron kirjautumissivulle on vero.fi/omavero. OmaVero-palvelua ylläpitää Verohallinto. Palvelu on veronmaksajakohtainen. Verotili-palvelun valtuudet ovat voimassa myös OmaVerossa, eikä niihin välttämättä tarvitse tehdä muutoksia. Valtuuksiesi laajuus vaikuttaa siihen, mitä tietoja näet, kun asioit yrityksen puolesta, ja mitä toimenpiteitä voit palvelussa tehdä.

15 Mitä OmaVerossa voi tehdä?
Ilmoita uusi tilinumero. Katso oma-aloitteisten verojen ja lahjaveron saldoa ja saldoerittelyä sekä laske saldoennuste saldolaskurilla. Ilmoita oma-aloitteisia veroja ja katsele niihin liittyviä tapahtumia. Katso OmaVerossa oleviin veroihin kohdistuvat maksut ja niiden käyttöä. Hae muutosta palautusrajaan tai -ajankohtaan tai tee palautuspyyntö oma- aloitteisista veroista. Katsele päätöksiä ja kirjeitä sekä vastaa selvityspyyntöihin. Anna lahjaveroilmoitus ja tee verkkomaksu.

16 Maksaminen OmaVerossa
Oma-aloitteiset verot voit maksaa OmaVeron kautta. Maksamisessa käytetään oma-aloitteisten verojen viitettä. OmaVero muodostaa viitteen, kun maksat sen kautta. Eräpäivä on kuukauden 12. päivä eli yleinen eräpäivä. OmaVerossa maksetaan velvoitteiden eli verojen ja maksujen yhteissumma. Eri veroja ei siis eritellä. Kun maksat oma-aloitteisia veroja, et voi valita, mitä tiettyä oma-aloitteista veroa maksat. Näet vero.fi-sivuilta ja OmaVerosta tilinumerot, joille voit maksaa oma-aloitteiset verot. Jokaisella asiakkaalla on oma asiakaskohtainen OmaVero-viitenumero. Saat sen maksuohjeessa, jonka Verohallinto lähettää samalla kun tiedon verokaudesta. Saat viitenumeron myös OmaVerosta.

17 OmaVeron yhteenveto OmaVeron yhteenveto muodostetaan kerran kuukaudessa. Saat yhteenvedon OmaVerosta. Voit tilata yhteenvedon myös paperisena. Saat sen postitse. On tärkeää, että tarkistat yhteenvedon. Asiakkaana velvollisuutesi on tarkistaa yhteenvedolta, että tapahtumat on kirjattu siihen oikein. Silloin mahdolliset virheet huomataan ajoissa ja ne voi korjata helpommin. Yhteenvetokausi on kausi, jonka tapahtumat näkyvät yhteenvedolla. Kauden alkusaldo on sama kuin edellisen yhteenvetokauden loppusaldo. Kuukauden viimeisen päivän saldo on kuukauden loppuun mennessä maksettujen maksujen (ja muiden hyvitysten) sekä veloitettujen verojen (ja muiden velvoitteiden) erotus. Kauden loppusaldo on kauden viimeisen päivän saldo. Se on yhteenvetokauden aikana tehtyjen veloitusten (= verot ja muut velvoitteet) ja hyvitysten (= muun muassa asiakkaan maksamat summat) erotus. Kirjauspäivä on päivä, jolle tapahtuma on kirjattu. Arvopäivä on päivä, josta alkaen asiakkaan tekemä maksu tai muu hyvitys lasketaan saldoon.

18 Korot Hyvityskorkoa lasketaan positiiviselle saldolle (plussaldolle).
Viivästyskorkoa lasketaan negatiiviselle saldolle (miinussaldolle). Veron viivästyskorko lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä maksupäivään saakka. Veronkorotuksen, myöhästymismaksun ja laiminlyöntimaksun viivästyskorko lasketaan veron määräämispäätöksen eräpäivää seuraavasta päivästä maksupäivään saakka. Voit laskea maksupäivän mukaisen viivästyskoron OmaVeron saldolaskurilla.

19 Maksujen ja hyvitysten käyttöjärjestys
Maksujen ja hyvitysten käyttöjärjestys on lakisääteinen. Oma-aloitteisten verojen veroilmoitustiedot ja maksut kirjataan arkipäivisin. Maksut kirjataan lisäksi lauantaisin. Myöhemmin erääntyvät tapahtumat näkyvät OmaVerossa tulevina tilitapahtumina. Asiakkaana et voi itse päättää, mihin oma-aloitteiseen veroon maksamasi summa käytetään. Maksut käytetään veroihin ja muihin velvoitteisiin vanhimmasta uusimpaan.

20 Oma-aloitteisten verojen palautukset
OmaVeron positiivinen saldo palautetaan asiakkaalle. Voit itse määrittää OmaVerossa palautusrajan sekä ajankohdan. Palautusta ei makseta, jos maksuyhteystiedot ovat puutteelliset tai veroilmoituksia oma-aloitteisista veroista tai pyydettyjä selvityksiä puuttuu. Maksuja ei palauteta automaattisesti, vaan ne jäävät oma-aloitteisten verojen tilille ja niitä käytetään veroihin, jotka erääntyvät myöhemmin. Jos olet maksanut aiheettomasti, summa voidaan palauttaa vain pyynnöstäsi. Voit itse määrittää OmaVerossa palautusten rajat sekä palautusajankohdan. Voit valita, mitä muille palautettaville summille (esimerkiksi negatiiviselle arvonlisäverolle) tehdään. Voit jättää palautuksen odottamaan tulevia velvoitteita, tai voit valita sen maksettavaksi heti hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyn jälkeen. Jos et ole ilmoittanut tilinumeroa, voit ilmoittaa tilinumeron OmaVerossa.

21 Huomautukset maksamattomista veroista
Maksamatta jääneistä velvoitteista on huomautus yhteenvedolla: Ensin tulee yksi saldohuomautus. Useimmiten vielä toinen huomautus. Huomautusten jälkeen seuraa ilmoitus siitä, että puuttuva summa siirretään perittäväksi ulosottoon. Perittäväksi siirrettyjä maksuja (velvoitteita) ei voi enää maksaa Verohallintoon. Verohallinto kehottaa maksamaan maksamattomat verot viimeistään kolmen viikon kuluttua päivästä, jolloin yhteenveto on muodostettu. Negatiivisesta saldosta saat kaksi huomautusta ja niiden jälkeen vielä ilmoituksen siitä, että summa siirretään ulosoton perittäväksi.

22 Maksujärjestelypyynnön voi tehdä sähköisesti: vero.fi/maksujarjestely
Maksuvaikeudet Jos veroja ei makseta, Verohallinto voi lähettää ne ulosottoon. Ennen ulosottoon lähettämistä Verohallinnolta voi pyytää maksujärjestelyä. Maksujärjestelypyynnön voi tehdä sähköisesti: vero.fi/maksujarjestely Kannattaa ottaa yhteyttä Verohallintoon mahdollisimman aikaisin. Maksujärjestelyä voi pyytää sähköisellä lomakkeella, jos verovelka on enintään euroa, veroja ei ole ulosotossa ja lakisääteiset veroilmoitukset on annettu. Jos maksujärjestelypyyntö hyväksytään, Verohallinto lähettää maksuohjelman ja tilisiirtolomakkeet. Saat ilmoituksen myös siitä, jos maksujärjestelyä ei hyväksytä. Sähköinen maksujärjestelypyyntö ei edellytä käyttäjältä tunnistautumista. Lisätietoja: vero.fi/maksujarjestely Maksamatta jätetyt arvonlisäverot ja työantajasuoritukset voidaan julkaista luottolehtien protestilistoilla. Verohallinto julkaisee suorituksen laiminlyöneen nimen sekä verovelan määrän Kauppalehdessä, Taloussanomissa ja Virallisessa lehdessä. Verohallinto voi hakea velallisen konkurssiin verovelkojen takia. Jos verovelka on vähintään euroa tai asiakas on jättänyt oma-aloitteisten verojen veroilmoituksia antamatta, verovelka voidaan julkaista verovelkarekisterissä.

23 Vuosi-ilmoitus Työnantajan on annettava vuosi-ilmoituksen palkansaajakohtainen erittely maksamistaan palkoista. Ilmoita vuosi-ilmoituksen erittelyllä muun muassa palkansaajan henkilötunnus, maksettu bruttopalkka, toimitettu ennakonpidätys ja palkansaajalta perityt lakisääteiset maksut. Palkansaajan esitäytetyn veroilmoituksen palkkatiedot perustuvat työnantajan vuosi-ilmoituksen tietoihin. Voit antaa vuosi-ilmoituksen esimerkiksi Ilmoitin.fi-palvelussa. Vuosi-ilmoitus on annettava palkanmaksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Verohallinto vertaa vuosi-ilmoituksen ja oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen tietoja. Jos tiedoissa on eroja, ilmoittajan on selvitettävä erot ja korjattava virheelliset ilmoitukset. Anna korvaava vuosi-ilmoitus, jossa korjaat virheet. Vuosi-ilmoituksen laiminlyönnistä Verohallinto voi määrätä laiminlyöntimaksun. Vuosi-ilmoitus pitää antaa myös esimerkiksi maksetuista osingoista ja osakaslainasta. Työnantajan tai muun suorituksen maksajan on annettava tiedot sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa. Jos vuosi-ilmoitusta ei anneta sähköisesti, ilmoittajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu. Luonnollisella henkilöllä tai kuolinpesällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta antaa tietoja sähköisesti. Lähes kaikki vuosi-ilmoitukset voi antaa sähköisesti tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa. Tietyt vuosi-ilmoitukset voi antaa myös verkkolomakkeilla. Tutustu sähköisiin ilmoitusvaihtoehtoihin osoitteessa vero.fi/vuosi-ilmoitus. Jos palkanlaskennassa on käytetty pientyönantajien Palkka.fi-palvelua, vuosi-ilmoitukset voi myös lähettää palvelusta.


Lataa ppt "Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google