Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomalaisten Energia-asenteet 2016

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomalaisten Energia-asenteet 2016"— Esityksen transkriptio:

1 Suomalaisten Energia-asenteet 2016
Energiateollisuus ry. Marraskuu 2016

2 Tutkimuksen taustat ja toteutus
Tässä raportissa esiteltävä tutkimus on osa Suomalaisten energia-asenteet –seurantatutkimusta ja sen vuotta 2016 koskeva mittaus. Tutkimussarjalla on selvitetty ja seurattu suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin jo yli kolmenkymmenen vuoden ( ) ajan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää väestön mielipiteitä ja asenteita energia-asioita kohtaan. Tutkimus toteutettiin nyt toista kertaa pelkästään IROResearchin internetpaneelissa. Aiemmin osaotos on muodostettu myös perinteisesti kirjetutkimuksena. Internetpaneelissa otos muodostettiin täysi-ikäistä väestöä edustavaksi. Otoskoko paneelista on 1000 tutkimukseen vastannutta henkilöä. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin paneelissa Lopullinen otos on painotettu sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan väestöä edustavaksi. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali koko aineistolle on n. + 3,2 %-yksikköä. Vuosivertailussa virhemarginaali koko aineistolle on n. + 4,0 %-yksikköä. Liitetaulukoissa tulokset on testattu käyttäen tilastollista T-testiä sekä khii²-testiä. Taulukoihin on merkitty osaryhmissä erot, jotka poikkeavat kokonaisaineistosta tilastollisesti merkittävästi tai erittäin merkittävästi. Avoimet kommentit on listattu erillisellä liitetiedostolla. SFS-ISO 20252:2012 sertifioitu

3 Energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden tärkeysjärjestys

4 Mitä poliittisilla päätöksillä pitäisi ensisijaisesti tavoitella/
tavoitteiden tärkeysjärjestys Kaikki vastaajat, n=1000/valinnut tärkeimmän tavoitteen/2. tärkeimmän/3. tärkeimmän jne. Tärkeyden Netto TOP 3 % 3,05 3,13 3,42 3,50 4,01 4,70 5,88 61 60 49 51 42 27 8 %

5 Suomalaisten energia-asenteet

6 Ilmastonmuutos on todellinen ja äärimmäisen vakava uhka, jonka torjuntaan koko maailman tulisi ryhtyä välittömästi ja kaikin mahdollisin keinoin Kaikki vastaajat, n=1000 79 76 64 61 56 75 82 Netto Nettoluku on laskettu vähentämällä samaa mieltä olevien %-osuudesta eri mieltä olevien %-osuus %

7 Ydinvoima on ympäristöystävällinen tapa tuottaa sähköä Kaikki vastaajat, n=1000
9 2 10 5 -15 14 Netto Fukushiman ydinvoimala- onnettomuus 3/2011 Nettoluku on laskettu vähentämällä samaa mieltä olevien %-osuudesta eri mieltä olevien %-osuus %

8 Ydinjätteet voidaan turvallisesti loppusijoittaa Suomen kallioperään Kaikki vastaajat, n=1000
-12 -10 -19 -15 -16 -24 -13 Netto Fukushiman ydinvoimala- onnettomuus 3/2011 Nettoluku on laskettu vähentämällä samaa mieltä olevien %-osuudesta eri mieltä olevien %-osuus %

9 Energia-asenteita koskevat väittämät 1/2 Kaikki vastaajat, n=1000
Netto 76 69 64 68 17 30 29 20 11 Nettoluku on laskettu vähentämällä samaa mieltä olevien %-osuudesta eri mieltä olevien %-osuus %

10 Energia-asenteita koskevat väittämät 2/2 Kaikki vastaajat, n=1000
Netto 42 33 23 16 13 46 48 52 51 Nettoluku on laskettu vähentämällä samaa mieltä olevien %-osuudesta eri mieltä olevien %-osuus %

11 Sähköntuotannon energiavaihtoehdot

12 Nettoluku on laskettu vähentämällä lisätä %-osuudesta vähentää %-osuus
Mihin suuntaan sähköntuotantoamme pitäisi kehittää Kaikki vastaajat, n=1000 Netto 86 59 63 51 13 -6 -18 -65 -72 -81 %

13 Nettoluku on laskettu vähentämällä lisätä %-osuudesta vähentää %-osuus
Kivihiilen käyttöä pitäisi… Kaikki vastaajat, n=1000 Netto -81 -78 -66 -65 -61 -72 -73 %

14 Nettoluku on laskettu vähentämällä lisätä %-osuudesta vähentää %-osuus
Turpeen käyttöä pitäisi… Kaikki vastaajat, n=1000 Netto -18 -25 11 2 -11 9 -9 -5 %

15 Nettoluku on laskettu vähentämällä lisätä %-osuudesta vähentää %-osuus
Maakaasun käyttöä pitäisi… Kaikki vastaajat, n=1000 Netto 13 7 20 38 40 10 4 %

16 Nettoluku on laskettu vähentämällä lisätä %-osuudesta vähentää %-osuus
Vesivoiman käyttöä pitäisi… Kaikki vastaajat, n=1000 Netto 51 47 58 62 69 74 56 66 %

17 Nettoluku on laskettu vähentämällä lisätä %-osuudesta vähentää %-osuus
Puun ja muun bioenergian käyttöä pitäisi… Kaikki vastaajat, n=1000 Netto 63 67 73 70 69 76 74 %

18 Nettoluku on laskettu vähentämällä lisätä %-osuudesta vähentää %-osuus
Tuulivoiman käyttöä pitäisi… Kaikki vastaajat, n=1000 Netto 59 63 74 80 84 86 85 89 %

19 Nettoluku on laskettu vähentämällä lisätä %-osuudesta vähentää %-osuus
Öljyn käyttöä pitäisi… Kaikki vastaajat, n=1000 Netto -72 -76 -69 -70 -68 -73 -77 %

20 Nettoluku on laskettu vähentämällä lisätä %-osuudesta vähentää %-osuus
Sähkön tuontia ulkomailta pitäisi… Kaikki vastaajat, n=1000 Netto -65 -64 -50 -45 -42 -40 -43 -57 -35 %

21 Nettoluku on laskettu vähentämällä lisätä %-osuudesta vähentää %-osuus
Aurinkosähköä pitäisi… Kaikki vastaajat, n=1000 Netto 86 85 89 90 %

22 Nettoluku on laskettu vähentämällä lisätä %-osuudesta vähentää %-osuus
Ydinvoiman käyttöä pitäisi… Kaikki vastaajat, n=1000 Netto -6 -4 3 4 -1 -13 18 Fukushiman ydinvoimala- onnettomuus 3/2011 %

23 Tietolähteiden luotettavuus

24 Tietolähteiden luotettavuus Kaikki vastaajat, n=1000
Nettoluku on laskettu vähentämällä luotettavana (hyvin+melko) pitävien %-osuudesta epäluotettavana pitävien %-osuus Netto 2016 Netto 2015 70 58 55 47 28 26 22 20 18 12 9 8 7 1 -21 -29 73 53 49 37 24 17 31 13 8 14 -20 -39 %

25 Taustatiedot

26 Taustatiedot 1/3 Kaikki vastaajat, n=1000
%

27 Taustatiedot 2/3 Kaikki vastaajat, n=1000
%

28 Taustatiedot 3/3 Kaikki vastaajat, n=1000
%


Lataa ppt "Suomalaisten Energia-asenteet 2016"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google