Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Digitalisaation vaatima osaaminen julkisessa hallinnossa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Digitalisaation vaatima osaaminen julkisessa hallinnossa"— Esityksen transkriptio:

1 Digitalisaation vaatima osaaminen julkisessa hallinnossa

2 Osaamisen kehittämisen tavoitteet
Julkisen hallinnon henkilöstö kehittää osaamistaan ja tekee työtään tehokkaasti verkostomaisesti ja yli organisaatiorajojen Digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään Digitalisaatio-osaamisen kehittäminen on 95 % toiminnan uudistamista, 5 % teknologiaa

3 Digitalisaation vaatimat osaamiset
Verkostoituminen ja yhteistyö Perusymmärrys digitalisaation vaikutuksista asiakkaisiin, toimintaan ja omiin työtehtäviin Digitaalisten palveluiden ja työvälineiden käyttö Avoin ja läpinäkyvä toiminta Perusosaamiset Yleiset valmiudet, asenteet Kyky yhdistää osaamisia Vuorovaikutustaidot Kyky ymmärtää ihmisten erilaisia digitalisaatiovalmiuksia Erityisosaamiset Digitalisaation johtaminen Prosessiosaaminen Asiakaskokemuksen kehittäminen - Uudet kehittämismenetelmät Data- ja analytiikkaosaaminen - Kumppanihallinta Digitaalinen markkinointiosaaminen - Riskienhallinta Digitaalisen ajan toimintamallit ja -logiikat

4 Perusosaamiset Jokaisen tulee aktiivisesti edistää verkostoitumista ja yhteistyötä. Verkostojen/kontaktien merkitys kasvaa entisestään. Se korostaa yksilö- ja organisaatiotasoisten verkostoiden ja yhteistyösuhteiden rakentamiseen liittyvää osaamista. Jokaisella tulee olla perusymmärrys digitalisaation vaikutuksista asiakkaisiin, toimintaan ja omiin työtehtäviin. Mm. asiakkaiden odotukset ja tarpeet (monimutkaistuvassa maailmassa ongelmien määrittelyn merkitys korostuu ja suoraviivaisen päättelyn tilalle tarvitaan luovaa ja viitekehityksestä poikkeavaa ajattelua), lainsäädäntöön liittyvä kehittämisen mahdollistaminen (purkaminen, uudet säännökset jne.), tietoturvallisuuden perustuntemus. Jokaisen tulee käyttää aktiivisesti digitaalisia palveluita ja työvälineitä omassa työssään. Kohti paperittomuutta sähköisten työnteon tapojen avulla, esim. älypuhelin, videoneuvottelu, Lync, Skype for Business, Webropol, Doodle, asianhallintajärjestemä, sosiaalinen media (FB, Twitter, LinkedIn, Yammer), verkkokauppa, pilvipalvelut Jokaisen tulee toimia avoimesti ja läpinäkyvästi Mm. viestiminen aktiivisesti ja monikanavaisesti, jotta muut tahot ja asiakkaat ovat tietoisia oman vastuualueen meneillään olevista hankkeista ja tekemisistä. Molemminpuolisen luottamuksen edistäminen avoimuuden avulla.

5 Erityisosaamiset 1/2 Digitalisaation johtaminen
Kokonaisoptimoinnin, valmentavan verkostojohtamisen ja asiakaskeskeisyyden näkökulmat täytyy saada kaikkeen johtamiseen mukaan, jotta digitalisaatiossa onnistutaan. Johdon tehtävänä on tukea henkilöstöä rakentamalla turvallinen ympäristö kokeilla uutta. Asiakaskokemuksen kehittäminen Mm. palvelumuotoilu, palveluiden konseptointi ja visualisointi, käyttöliittymä ja käytettävyyssuunnittelu, yhdistelmä asiakas- ja käyttäjälähtöisen suunnittelun menetelmäosaamista ja luovuutta, kattaa asiakkaan koko prosessin Data- ja analytiikkaosaaminen Yhdistelmä tilastotieteellistä sekä liiketoiminnallista ja tietoteknistä osaamista, tietomallien ja informaatioarkkitehtuurien kehittäminen, tietovarantojen suunnittelu, datan laadun hallinta, tiedon analysointi ja visualisointi Digitaalinen markkinointi-osaaminen Osaamista hakukonemarkkinoinnista ja -optimoinnista, sisältömarkkinoinnista, sosiaalisesta mediasta, tarinallistamisesta, pelillistämisestä, kohdentamisesta, markkinointiautomaatiosta, digitaalisen markkinoinnin mittaamisesta, konversio- optimoinnista

6 Erityisosaamiset 2/2 Digitaalisen ajan toimintamallit ja -logiikat
Osaamista digitaalisen ajan (liike)toimintamalleista ja -logiikoista, kokonaisarkkitehtuurista, omien toimintamallien kehittämisestä digimaailmassa sekä osaamista digitaalisten ekosysteemien, verkostojen ja kumppanuuksien rakentamisesta ja niissä toimimisesta, ml. vaikutus- ja kustannushyötyarvioinnit Prosessiosaaminen Jos tavoitteena on prosessien automatisointi ja digitalisointi, osaamista tarvitaan prosessien kehittämisestä, mittaamisesta ja optimoinnista sekä esim. lean- menetelmästä. Uudet kehittämismenetelmät Digitaalisten palveluiden nopea kehittäminen ja uudet kehittämiskäytännöt vaativat menetelmiin sekä niiden käyttöä tukeviin työkaluihin liittyvää osaamista. Esim. ketterät menetelmät Scrum, Lean Startup, SAFe Kumppanihallinta Kumppanuuksien rakentamiseen, sekä hallintaan ja johtamiseen (ostajan intressien varmistaminen), yksilö- ja organisaatiotasolla liittyvä osaaminen. Riskienhallinta Riskienhallinta, jatkuvuussuunnittelu, toipumissuunnittelu, varautuminen, tietoturvallisuuden riittävä taso

7 Yleiset valmiudet ja asenteet
Kyky yhdistää erilaisia digitalisaatiossa vaadittavia osaamisia Onnistunut lopputulos vaatii muiden ihmisten/tiimien panosta, joten mm. kyky täydentää omaa osaamista muiden alueiden erikoisosaajien (organisaation substanssi) osaamisella, tiimityötaidot sekä halu jakaa omaa osaamista korostuvat. Vuorovaikutustaidot (ml. digitaalisen median lukutaito ja itsensä johtaminen) Tavoitteellisella vuorovaikutuksella korostunut rooli. Samalla digitaalisen viestinnän tehostuminen ja verkkoyhteisöjen toiminta lisäävät kognitiivista kuormaa/"melua". Työn tehokkuuden kannalta on tärkeä oppia siivilöimään ja priorisoimaan omaa kognitiivista kuormaansa sekä tarkastelemaan kriittisesti sisältöjä. Kyky ymmärtää eri ihmisten erilaisia valmiuksia digitalisaatioon Esim. edelleen kansainvälistyvä ja monikulttuuristuva Suomi sekä ns. "diginatiivien" kansalaisten/asiakkaiden/ työntekijöiden odotukset versus "digi- imigranttien" odotukset. (Diginatiivit osaavat käyttää digitaalisia kanavia ja laitteita luontevammin, mutta he myös ajattelevat toisin.)

8 Digitalisaation vaatima osaaminen
Palveluiden kehittäjät (sovellusten hankinta jne.) Toiminnan kehittäjät (kehittämistyö) Mahdollistajat (mm. esimiestyö, johtaminen) Kokonaisjohtamisesta vastaavat (ylin johto) Loppukäyttäjät (”perusvirkatyö”) Erityisosaamiset OSA HENKILÖSTÖSTÄ KOKO HENKILÖSTÖ Perusosaamiset Yleiset valmiudet ja asenteet (metataidot) Tietoisuus / hyödyntäminen omassa työssä Syvällinen hallinta -> Oman työskentelyn tehostuminen -> Ymmärrys vaikutuksesta omaan toimintaan -> Kehittämisen mahdollistaminen -> Tuloksekas kehittäminen -> Verkostoituneisuus

9 Konkretiaa tällä hetkellä
Perusosaamiset: Perusymmärrys digitalisaation vaikutuksista asiakkaisiin, toimintaan ja omiin työtehtäviin -> Avoin seminaari ja sisällön vaikuttavuuden arviointi Verkostoituminen ja yhteistyö -> Työn alla Suomidigi.fi vertaistukifoorumi Erityisosaamiset: Data- ja analytiikkaosaaminen -> Verkosto perustettu ja avoimet tilaisuudet Digitalisaation johtaminen -> Työn alla koulutuskokonaisuus johdolle

10 Osaamisen kehittämisen tilannekuva hallinnossa
Valtion-hallinto Koulutuk-sen tarjoajat Valtion-hallinto Korkea-koulut Toimijakenttä tällä hetkellä Nykytila Asiakas Tavoitetila Kunta-sektori Kolmas sektori Kunta-sektori Yritykset Yritykset Kolmas sektori Asiakas Digitalisoinnin periaatteet

11 Digitalisoinnin periaatteet

12 Osaamisen kehittäminen
Organisaation strategiset tavoitteet Toimenpiteet/Digitalisoitumisen suunnittelu Tarvittavat kyvykkyydet/Osaamisen nykytila Osaamisen kehittäminen Toiminnan uudistaminen Perusosaaminen Erityisosaaminen Yleiset valmiudet, asenteet Osaamisen arviointi

13 Kohderyhmä, kenelle? Julkisen hallinnon henkilöstö ~ 500 000 henkilöä
Valtio henkilöä (2015) Kunta-ala henkilöä (2015) Roolit Loppukäyttäjät (perusvirkamiestyö) Kokonaisjohtamisesta vastaavat (ylin johto) Mahdollistajat (mm. esimiestyö, johtaminen) Toiminnan kehittäjät (kehittämistyö) Palveluiden kehittäjät (sovellusten hankinta jne.)

14 Muuta tekeillä olevaa Työ 2.0 Digitaalinen valtioneuvosto Kunteko
Työelämä 2020 Tiviittori Muutoksentekijät

15 Heidi Torro Suunnittelija, JulkICT-osasto Puh Lisätieto: Valtiovarainministeriön viestintä Mediapalvelunumero (arkisin 8–16) Innokylä:


Lataa ppt "Digitalisaation vaatima osaaminen julkisessa hallinnossa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google