Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tesoman hyvinvointikeskuksen innovatiivinen hankinta Innokylässä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tesoman hyvinvointikeskuksen innovatiivinen hankinta Innokylässä"— Esityksen transkriptio:

1 Tesoman hyvinvointikeskuksen innovatiivinen hankinta Innokylässä
Innovatiiviset hankinnat sosiaali- ja terveydenhuoltoa uudistamassa – Innokylä välineenä, Tesoman hyvinvointikeskuksen innovatiivinen hankinta Innokylässä Tanja Koivumäki, Oma Tesoma -hanke TAMPEREEN KAUPUNKI

2 Tesoman hyvinvointikeskus
Kehittämistyö kytkeytyy Tampereen kaupungin palvelumallin uudistamiseen ja sen osalta tehtyihin linjauksiin alueellisista hyvinvointikeskuksista ja lähitoreista (kh suko ja ) Hanke toteuttaa myös kaupunginhallituksen linjausta palvelumarkkinoiden sekä innovatiivisten hankintojen kehittämisestä (TOP10). Tesoman hyvinvointikeskus toteutetaan vuosien aikana rakennettavan Tesomantorin liikekeskuksen yhteyteen. Kaupallisten palveluiden lisäksi keskukseen sijoittuu useita julkisia palveluita. Julkisista palveluista keskukseen sijoittuvat tällä hetkellä Tesomalla hajautettuina toimivat terveydenhoidon, hammashoidon, lasten- ja äitiysneuvolan sekä kirjaston palvelut. Keskuksen palvelukokonaisuuteen on suunniteltu lisättävän uusina palveluina hyvinvointia edistävää toimintaa, kuten sosiaali- ja hyvinvointineuvontaa ja -ohjausta sekä muita arjessa selviytymistä tukevia matalan kynnyksen palveluita. Hyvinvoinnin ja terveyden omahoitoa ja palvelujen saatavuutta tehostetaan ottamalla käyttöön uutta teknologiaa ja digitaalisia ratkaisuja. Kirjaston toteutuksessa korostuu olohuonemaisuus ja soveltuminen eri toimijoiden monenlaisiin toiminta- ja tilatarpeisiin. Kirjasto-olohuoneen yhteyteen toteutetaan myös voittoa tavoittelematonta kahviotoimintaa.

3 Tesomantori, Tesoman hyvinvointikeskus U
- Investointisopimukset tehty, tilasuunnittelun viimeistely käynnissä - Työstetään hyvinvointikeskuksen toimintamallia ja uudenlaisia palvelukokonaisuuksia - Käyttöönotto kevät 2017 T = toiminnallinen muutos U = uusi kokonaisuus

4 Tesoman hyvinvointikeskuksen kehittäminen
Tarkoituksena on rakentaa integroidun hyvinvointikeskuksen toimintamalli, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään muihin hyvinvointipalveluihin. Tavoitteena on kehittää ratkaisu, joka yhdistää sote-uudistuksen jälkeenkin kunnan ja sote-alueen järjestämisvastuulle suunnitellut tehtävät yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Hyvinvointikeskuksen konsepti luodaan avoimessa yhteistyössä palvelunkäyttäjien, kaupungin oman tuotannon, yritysten ja yhdistysten kanssa. Hankinta toteutetaan innovatiivisena hankintana, jossa yhdistyvät mm. tulosperusteisuus, kehittämiskumppanuus sekä erilaiset rahoitus- ja palkitsemismallit. Ennen hankintaa käydään markkinavuoropuhelut toteutuksen edellytysten ja tavoitteiden määrittelyn tueksi sekä potentiaalisten kehittämiskumppaneiden tavoittamiseksi. Hankkeessa kokeillaan ns. vaikuttavuusinvestoimisen rahoitusmallia (SIB) esimerkiksi pitkäaikaissairaiden hyvinvointiin liittyen. Vaikuttavuusinvestoinnissa kanavoidaan yksityistä pääomaa hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin, ratkaisuihin ja kokeiluihin. Tavoitteena on toteuttaa hankinta allianssimallilla tai muuna kehittämiskumppanuuteen pohjautuvana hankintana. Kaupungin oma tuotanto on yksi toteuttajaosapuoli. Allianssimallilla voidaan edistää myös pienempien palveluntarjoajien osallistumismahdollisuuksia. Ryhmittymään osallistuvat kumppanit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja hankinnan riskit ja hyödyt jaetaan toimijoiden kesken. Palveluiden tuottamisesta vastaava toimijaverkosto seuraa, arvioi ja kehittää tuottamiensa palveluiden vaikutuksia määriteltyjen tavoitteiden ja mittarien pohjalta. Toiminnan vaikuttavuudelle luodaan kannusteita. Samalla toimijoiden välinen osaoptimointi tehdään kannattamattomaksi. Asiakkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistetään vahvistamalla sähköisiä palveluja, neuvontapalveluja ja omahoidon mahdollisuuksia.

5 Tesoman hyvinvointikeskus ja asukkaiden hyvinvoinnin kehittäminen
Yksilövastaanotto: sosiaali- ja terveyspalvelujen eritysasiantuntijoiden vastaanottotoiminta Yksilö- ja ryhmävastaanotto: sosiaali-, terveys-, ravitsemus- ym. ammattilaisten vastaanottotoiminta Tavoitteellinen ohjaus: moniammatillinen tuki ja tavoitteellinen ohjaus ryhmille ja yksilöille (esim. ylipaino, yksinäisyys, unettomuus, toimeentulo, työllisyys, pitkäaikaissairauksien omahoitovalmiudet) Käyttäjätuki ja ohjaus uusien palvelujen käyttöön Yhteistyö: kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut Asiakasmäärä ja asiakkaan tarvitsema osaaminen vähenee Matalan kynnyksen neuvonta: tietoa palveluista, apua asiointiin, asumiseen, etuisuuksien hakemiseen, neuvontaa terveyden, turvallisuuden ja itsenäisen selviytymisen tueksi Sähköiset palvelut – omatoimiset asukkaat: ajanvaraus, palvelu- tapahtuma- ja harrastehakemistot, itsenäisesti toteutettava hyvinvointi-tarkastus ja -valmennus, omien hyvinvointitietojen hallinta, tietopalvelut, keinoja ja ratkaisuja

6

7


Lataa ppt "Tesoman hyvinvointikeskuksen innovatiivinen hankinta Innokylässä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google