Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015"— Esityksen transkriptio:

1 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015
Toimintakulut 36,75 mrd. €: Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. € Henkilösivukulut 4,88 mrd. € Palvelujen ostot 8,71 mrd. € Materiaalin ostot 3,44 mrd. € Avustukset 2,68 mrd. € Muut toimintakulut 0,89 mrd. € Lainanhoito 2,28 mrd. €: Korkomenot 0,31 mrd. € Lainojen vähennys 1,99 mrd. € Investoinnit 4,42 mrd. € Muut menot 0,68 mrd. € Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset menot yht. 44,1 mrd. € Lähde: Tilastokeskus /hp

2 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien tuloista v. 2015
Verotulot yhteensä 21,77 mrd. €: Kunnan tulovero 18,54 mrd. € Yhteisövero 1,65 mrd. € Kiinteistövero 1,59 mrd. € Käyttötal. valtionosuudet 8,23 mrd. € Toimintatuotot yht. 9,19 mrd. €: Myyntituotot 4,03 mrd. € Maksutuotot 2,26 mrd. € Muut toimintatuotot 2,90 mrd. € Lainanotto 2,85 mrd. € Muut tulot 1,87 mrd. € Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot yht. 43,9 mrd. € Lähde: Tilastokeskus /hp

3 Kuntien ja kuntayhtymien talous vuonna 2016
Sosiaali- ja terveys- toimi 48 % Palkat 36 % Verotulot 50 % 16,2 mrd. € 21,4 mrd. € 22,0 mrd. € (Toimintamenot ja investoinnit) siitä: kunnallisvero 18,8 mrd. € yhteisövero 1,5 mrd. € kiinteistövero 1,7 mrd. € Muut henk.menot 11 % 4,9 mrd. € Materiaalin ostot 8 % 3,5 mrd. € Opetus- ja kulttuuri- toimi 32 % Käyttötalouden valtionosuudet 20 % Palvelujen ostot 21 % 14,0 mrd. € 8,8 mrd. € 9,1 mrd. € (Toimintamenot ja investoinnit) Toimintatulot 21 % 9,3 mrd. € Avustukset 6 %, 2,7 mrd. € siitä: myyntitulot 4,1 mrd. € maksutulot 2,3 mrd. € muut toimintatulot 2,9 mrd. € Muut tehtävät 14 % Lainanhoito 5 %, 2,3 mrd. € 6,2 mrd. € Investoinnit 10 % (Toimintamenot ja investoinnit) Lainanotto 6 %, 2,6 mrd. € 4,5 mrd. € Rahoitustoiminta ja muut menot 6 %, 2,7 mrd. € Muut menot 3 %, 1,1 mrd. € Muut tulot 3 %, 1,7 mrd. € Arvioidut tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot ja ulkoiset menot noin 44 mrd. € /hp Lähde: VM (Kuntatalousohjelma)/Kuntaliitto

4 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot1) 1997-2016, mrd. €
55 49,7 50 45,8 44,3 44,1 44,3 45 42,6 42,3 38,4 40 37,4 34,4 35 32,9 31,1 29,6 28,3 30 27,5 27,0 25,3 23,2 23,5 23,8 25 20 15 10 5 Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 2016 VM:n arvio. Tilastouudistuksen takia vuodet 2015 ja 2016 eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaismenot. Vuonna 2010 investointimenoissa ja muissa menoissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut- kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 2014 ja 2015 lukuihin vaikuttavat kunnallisten liikelaitosten sekä ammattikorkeakoulujen yhtiöittämiset. 2) Mm. materiaalin ostot, avustukset ja vuokrat. 3) Mm. korkomenot ja lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot sekä antolainat /hp

5 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot1) 1997-2016, %:a kokonaismenoista
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 2016 VM:n arvio. Tilastouudistuksen takia vuodet 2015 ja 2016 eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaismenot. Vuonna 2010 investointimenoissa ja muissa menoissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut- kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 2014 ja 2015 lukuihin vaikuttavat kunnallisten liikelaitosten sekä ammattikorkeakoulujen yhtiöittämiset. 2) Mm. materiaalin ostot, avustukset ja vuokrat. 3) Mm. korkomenot ja lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot sekä antolainat /hp

6 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot1) 1997-2016, mrd. €
55 49,5 50 46,6 44,4 43,1 43,7 43,9 45 41,7 38,6 40 36,9 34,4 33,4 35 30,9 29,4 28,1 30 26,7 27,8 25,4 23,8 23,2 22,3 25 20 15 10 5 Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 2016 VM:n arvio. Tilastouudistuksen takia vuodet 2015 ja 2016 eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaistulot. Vuoden 2010 muissa tuloissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 2014 ja 2015 lukuihin vaikuttavat ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittämiset. 2) Valtionosuuksien tasoon vaikuttaa verokevennysten kompensointi kunnille valtionosuuksia lisäämällä. 3) Mm. lainanotto, korkotulot ja muut rahoitustulot, satunnaiset tulot, rahoitusosuudet investointeihin, omaisuuden myyntitulot, antolainojen lyhennykset. /hp

7 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot1) 1997-2016, %:a kokonaistuloista
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 2016 VM:n arvio. Tilastouudistuksen takia vuodet 2015 ja 2016 eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaistulot. Vuoden 2010 muissa tuloissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 2014 ja 2015 lukuihin vaikuttavat ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittämiset. 2) Valtionosuuksien tasoon vaikuttaa verokevennysten kompensointi kunnille valtionosuuksia lisäämällä. 3) Mm. lainanotto, korkotulot ja muut rahoitustulot, satunnaiset tulot, rahoitusosuudet investointeihin, omaisuuden myyntitulot, antolainojen lyhennykset. /hp

8 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen
kasvuprosentit % 1) 2) 3) 1) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa 2) Vuonna 2014 toimintamenojen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittäminen. 3) Tilastouudistuksen sekä kunnallisten ammattikorkeakoulujen ja liikelaitosten yhtiöittämisten johdosta vuosi 2015 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa. Vertailukelpoinen muutos vuonna 2015 on noin +1 %. Lähde: Vuodet Tilastokeskus/Kuntaliitto Vuoden 2016 arvio VM /hp

9 Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset v. 2015
Kunnat ja kuntayhtymät Muu sosiaali- ja terveystoimi 8,8 %, 1,80 mrd. € Lastensuojelun laitos- ja perhehoito sekä muut lasten ja perheiden palv. 5,9 %, 1,22 mrd. € - Päihdehuollon erityispalvelut 0,21 mrd. € - Ympäristöterveydenhuolto 0,09 mrd. € - Muu sosiaali- ja terveystoimi 1,50 mrd. € Ikääntyneiden palvelut (pl. koti- palvelu sekä kotisairaanhoito) 14,9 %, 3,06 mrd. € Vammaisten palvelut (pl. koti- palvelu sekä kotisairaanhoito) 8,8 %, 1,82 mrd. € Erikoissairaanhoito 33,5 %, 6,89 mrd. € Kotihoito (kotipalvelu + kotisairaanhoito) 5,7 %, 1,17 mrd. € Työllistymistä tukeva toiminta 2,6 %, 0,53 mrd. € Perusterveydenhuolto 19,8 %, 4,07 mrd. € Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset 20,55 mrd. € (=toimintamenot + käyttöomaisuuden poistot + vyörytyserät) Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto /hp

10 Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset1) kuntakoon mukaan vuonna 2015, €/as. Manner-Suomi 4 159 3 931 3 586 3 310 3 131 3 380 3 065 3 262 1) Nettokustannukset =(Toimintakulut + Poistot ja arvonalentumiset + Vyörytyskulut) - (Toimintatuotot + Vyörytystuotot + Valmistus omaan käyttöön sekä valmistevaraston muutos) 2) Lastensuojelun laitos- ja perhehoito, Lastensuojelun avohuoltopalvelut sekä muut lasten ja perheiden avopalvelut Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto /hp

11 Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannukset v. 2015
Kunnat ja kuntayhtymät Muu kulttuuritoiminta 1,0 %, 126 milj. € Museot, teatterit, musiikkitoiminta ym. 2,4 % , 305 milj. € Kirjasto 2,7 % , 338 milj. € Nuorisotoimi 1,7 % , 215 milj. € Liikunta ja ulkoilu 5,5 % , 698 milj. € Taiteen perusopetus +muu opetustoimi 0,9 %, 118 milj. € Lasten päivähoito 24,2 %, 3 068 milj. € Kansalaisopistojen + muu vapaa sivistystyö 1,5 % , 191 milj. € Ammatillinen koulutus 12,9 %, milj. € Esiopetus 2,8 %, 360 milj. € Lukiokoulutus 5,4 %, 693 milj. € Perusopetus 39,0 % 4 950 milj. € Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannukset yhteensä 12,70 mrd. € (=toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset+ vyörytyserät) /hp Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto


Lataa ppt "Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google