Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Huumeet Hurtig 2016-2017 Päihdeilmiö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Huumeet Hurtig 2016-2017 Päihdeilmiö."— Esityksen transkriptio:

1 Huumeet Hurtig Päihdeilmiö

2 Huumausaineet = narkoottisia aineita, joita käytetään mielialaan kohdistuvien vaikutuksien vuoksi ilman lääketieteellistä aihetta Jaetaan kolmeen pääryhmään: 1) Keskushermostoa lamaannuttavat 2) Keskushermostoa kiihdyttävät aineet 3) Hallusinogeenit aiheuttavat voimakasta fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta käyttäjälle.

3 Huumeiden pääryhmät

4 Kannabis = lamaava, piristävä ja hallusinoiva
Kannabiskasvista saatavat hasis, hasisöljy ja marihuana. Pitkäaikainen käyttö lisää riskiä sairastua skitsofreniaan tai masennukseen. Pitkään ja runsaasti kannabista käyttäneillä henkilöillä on todettu psyykkisiä muutoksia (apatia, haluttomuus kohdata haasteita, kiinnostuksen katoaminen hygieniaan ja seksiin sekä sosiaalisten kontaktien välttely = amotivaatiosyndrooma)   

5 Tehtävä 2 sivulta 145 Valitse seuraavista väitteistä, mitä kannabiksen käyttö voi aiheuttaa. Osalle käyttäjistä tulee fyysinen riippuvuus Aiheuttaa psyykkistä riippuvuutta Aiheuttaa sosiaalisia pelkoja Ajokyky heikkenee merkittävästi Kognitiivinen suoriutuminen heikkenee Kannabiksen käytön voi tunnistaa elimistöstä jopa viikkojen ajan Aiheuttaa välinpitämättömyyttä, ärsyyntymistä Seksuaalinen halukkuus laskee Käyttäjät oppivat hyväksymään heikomman älyllisen suoriutumisen osaksi elämäänsä Depressio ja ahdistuneisuusriski lisääntyy Skitsofreniariski lisääntyy

6 Koko tuotanto- ja käyttöketju kielletty
Tuotanto (esim. oopiumiunikon, kokapensaan tai hampun viljely käytettäväksi huumausaineena tai sen raaka-aineena) Valmistus (tai valmistamisen yrittäminen) Tuonti ja vienti (tai tuonnin tai viennin yrittäminen) Kuljetus (tai kuljetuttaminen) Kauttakulku Jakelu (välittää tai luovuttaa toiselle tai muulla tavoin levittää tai yrittää levittää) Kauppa Käsittely Hallussapito Käyttö > Tuomitaan sakkoihin tai vankeusrangaistukseen

7 Muuntohuumeet Nykyajan vaarallinen ilmiö on Internetin kautta nopeasti leviävät ns. muuntohuumeet. Valmistettu synteettisesti, pieni muutos tunnetun huumeen, lääkkeen tai muun kemikaalin rakennekaavaan. Aineiden pitkäaikaisvaikutuksia ei tiedä kukaan. Erittäin vaaralliseksi luokiteltuja muuntohuumeita ovat esim. MDPV ja alfa-pvp.

8 Tällä hetkellä trendinä
Muuntohuumeiden vyöry markkinoille ja levitys netin kautta. Kannabiksen kotikasvatuksen ja käytön lisääntyminen.

9 Kesäkuussa 2011 voimaan tulleen huumausainelain muutoksen myötä uudet terveydelle vaaralliset aineet (ns. muuntohuumeet) voidaan määritellä huumausaineiksi kansallisesti. Aikaisemmin päätökset tehtiin YK:n tai EU:n tasolla.

10 Miksi lainsäädäntö on niin tiukka? Pitäisikö huumeet laillistaa?
(vrt. esim. Hollanti) Pitäisikö huumeet laillistaa?

11

12

13

14 Riskitekijöitä huumausaineiden kokeiluun
Nuori Kokeilun halu Lähipiirin vähäinen puuttuminen Sosiaalinen paine Lähipiirin arvot ja normit Kykenemättömyys kokea mielihyvää selvin päin Luotettavien ja turvallisten ihmissuhteiden puute Geneettinen alttius Huumeiden helppo saatavuus Onnistumisen tunteiden puute DIA27 Riskitekijöitä huumausaineiden kokeiluun (Irti Huumeista ry)

15 säännöllisempää käyttöä jatkaa huumeita kokeilleista n. 10 %,
Kokeilukäyttäjä: hetkellinen mielihyvä irtautuminen arjesta kokeiluhalu Uteliaisuus säännöllisempää käyttöä jatkaa huumeita kokeilleista n. 10 %, tupakkaa kokeilleista 75 % ja alkoholia maistaneista 90 % ”mihinkään huumeeseen ei jää koukkuun vasten tahtoaan” Satunnaiskäyttäjä: ”kuherruskuukausi” ”voin lopettaa koska vaan” tapa- ja tilannekäyttö, ”viihdekäyttö” Ongelmakäyttäjä: menetetty kontrolli käyttö pakonomaista kulissien romahtaminen fyysiset, psyykkiset, taloudelliset haitatjsosiaaliset haitat

16 Huumeiden kokeilusta ongelmakäyttöön ja riippuvuuteen
Uteliaisuus ja kokeilunhalu Tilapäiset vaikeudet (kotona koulussa jne.) Kavereiden esimerkki Tietämättömyys haitoista KOKEILU Uhma ONGELMA Taloudellinen turvattomuus Pako arjesta DIA29 Huumeiden kokeiluun ja ongelmakäyttöön liittyvät asiat Ihmissuhdeongelmat KÄYTTÖ Asunto-ongelmat Mielenterveysongelmat Sopeutumisvaikeudet Ajautuminen rikoksiin Eristäytyminen, syrjäytyminen Riippuvuus

17 Huumeiden haitat Läheiset - Yhteiskunta - DIA 23 Huumeiden haitat

18 Huumeiden käytön seurauksia
Jaetaan 1)välittömiin ja 2) pitkäaikaisvaikutuksiin: • ennenaikaiset kuolemat (yliannostukset, tapaturmat, itsemurhat) > puolet johtuu yliannostuksista. • Keskushermostoa lamaannuttavat aineet: hengityksen pysähtyminen, kooma, äkkikuolema • Keskushermostoa kiihottavat aineet: sydänkohtaukset • Onnettomuudet, tapaturmat • Useat vaikeat taudit leviävät huumeruiskujen välityksellä. (A-, B- ja C-hepatiitit) • Ihmissuhteet kärsivät, mielenterveyshäiriöt, aistiharhat, sekavuus, paniikkitilat

19 Kuinka mielihyväaistimus syntyy?
Kuinka päihteet tuhoavat mielihyväreseptorien oman toiminnan Huumausaineiden vaikutukset vaihtelevat aineesta riippuen Keskushermostoa kiihottavat: amfetamiini, kokaiini, crack.. Keskushermostoa lamaannuttavat: opiaatit, heroiini, alkoholi Aistiharhoja aiheuttavat: LSD, PCP, sienet Vaikutus vaihteleva: lääkkeet, kannabis Vaikutus riippuu siitä, millaisessa mielentilassa ainetta käytetään. Myös se, käytetäänkö ainetta yhdessä muiden päihteiden kanssa ja se, onko käyttäjä ensikertalainen vai kokenut käyttäjä, muokkaavat päihteen vaikutusta. Huumeidenkäyttäjän arkea

20 Huumeiden globaalit ongelmat
Tehtävä: Pohdi laajasti huumausaineiden vaikutusta maailman ihmisten terveyteen Ota huomioon niiden tuotanto, välitys, käyttö, laillisuus Oppilaat viiden-kuuden hengen ryhmiin. Pohtikaa kysymystä ja kirjatkaa näkökulmianne ylös. Käydään lopuksi ryhmä kerrallaan läpi, mitä vaikutuksia huumeilla ihmisten terveyteen on. Esim. joka ryhmä kirjaa jotain taululle eri otsikoiden (tuotanto, käyttö jne.) alle.

21 Epäreilun kaupan periaatteet
Maailmanlaajuista rikollisuutta tuotanto, salakuljetus ja kauppa ovat (Suomessakin) järjestäytynyttä rikollisuutta. Kuriirit/”muulit” usein epätoivoisia ihmisiä Liittyy mm. rahanpesua, suojelurahojen perimistä, varastetun tavaran kauppaa ja väkivaltaa. Salakuljetus ja ihmiskauppa laittomia maahantulokuljetuksia, seksipalveluja tai pimeää työvoimaa.. Kehitysmaiden kehityksen jarru Viljelymaiden tehotonta hyväksikäyttöä ( Viljelyalueiden asukkaiden riistoa, lahjontaa, huumesotia, toimeentulo-ongelmia, veronkiertoa… Ympäristön näkökohdat Huumeiden valmistuksesta syntyvät myrkylliset jätteet jäävät useimmiten pilaamaan ympäristöä. Huumerikollinen vaikea tunnistaa Ryhmät ovat usein hyvin hierarkkisia. Ketjun jäsenet tietävät vain lähimmät yhteistyökumppaninsa Monet rahoittajat voivat olla jopa hyvämaineisia ihmisiä, jotka pesevät rahat muualla Huumerikollisuus ja väkivalta Ryhmien väliset alue- ja työnjakoon liittyvät välienselvittelyt. Velanperinnän äärimmäiset keinot Vaitiolo varmistetaan äärimmäisellä väkivallan uhalla. Yhteiskunnalliset ongelmat Huumeiden esiintyminen liikenneonnettomuustapauksissa on viime vuosina kohonnut tuntuvasti. Huumekaupan kytkeytyminen omaisuusrikollisuuteen merkitsee elinympäristön turvattomuutta ja uhkaa jokaisen omaisuudelle. Vakavien rikostapausten käsittely julkisuudessa synnyttää pelkoa Asuma-alueet eriytyvät ja pääsyä vartioiduille ”paremmille” alueille voidaan rajoittaa..

22 YHTEISKUNNAN KEINOT TERVEYDEN EDISTÄMISEKSI / TERVEYSHAITTOJEN VÄHENTÄMISEKSI (who:n strategiat)
1. Yhteiskuntapolitiikka lait, -ohjeet, -säädökset Valvonta Terveysvirastot 2. Eri ympäristöjen suhtautuminen / säännöt Koulujen, urheilu- ja nuorisoseurojen, kodin, työpaikkojen suhtautuminen 3. Yhteisöjen / järjestöjen toiminta Projektit, tempaukset, teemat, kampanjat, talkoot.. 4. Valistus, opetus, neuvonta kotikasvatus, päiväkodit, terveysopetus koulussa, kampanjat, järjestöjen työ media & mediakriittisyys 5. Terveyspalvelut ennaltaehkäisyyn panostaminen perusterveydenhuollon palveluissa terveydenhuollon palvelujen saatavuus yhteistyö eri toimijoiden välillä käytön lopettamisen tukeminen

23 Tehtävä 1 sivulta 145 Vertaile seuraavia käsitepareja keskenään.
Kemiallinen huumausaine – hasis Marihuana – hasis Rattijuoppo -huumerattijuoppo

24 Huumeiden historiaa Sotien jälkeen heroiinin käyttö lisääntyi.
Rintamaoloissa heroiinista oli tullut paljon käytetty lääke yskään ja reumaattisiin kipuihin, mikä johti siihen,että useat siviiliin palanneet miehet jatkoivat sen käyttöä myös sodan jälkeen. Myös amfetamiinia oli käytetty sodassa väsymyksen torjumiseksi.

25 Huumeet Muoti- ja ideologiavirtauksissa
Ensimmäinen huumeaalto rantautui Helsinkiin luvulla kansainvälisten virtausten mukana (alku Yhdysvalloissa yliopistojen kampuksilla) Huumeiden käyttö oli osa laajempaa nuorten kulttuurista ja poliittista protestiliikettä. Sen näkyvimmäksi ilmiöksi tuli hippikulttuuri, jonka tunnuksena komeilivat rock, rakkaus ja ruoho. Huumeista tuli muotia.

26 Ns. ensimmäinen huumeaalto: 1960-luvulla Yhdysvalloista alkanut hippiliike (LSD, kannabis).
Kun hippi-liike alkoi hävitä, väheni myös huumeiden käyttö lyhyessä ajassa huomattavasti.

27 1970-luvulla useita nuorisokulttuurin alakulttuureita, joissa käytettiin huumeita.
1980-luvulla heroiinikäyttö yleistyi uudenlaisten huumealakulttuurien syntyessä, juppi-ilmiöön liittyvä kokaiininkäyttö lisääntyi. Toinen huumeaalto: 1980-luvulta alkanut ajanjakso, jolla huumeidenkäyttö on kasvanut kaikissa länsimaissa (alkoi rave- alakultturista)).

28 1990-luvun lopulla Suomessa oltiin keskellä toista huumeaaltoa
Monien ihmisten suhtautuminen huumeisiin on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi. Ilmiönä toinen aaltokin on ollut yleismaailmallinen ja yksi sen tärkeä edellytys on ollut kansainvälisen huumekaupan ja -tuotannon organisoituminen. Kansainväliset muotivirtaukset ja huumeiden käytön laajentuminen underground- ja avantgardepiireistä muun nuorison keskuuteen ovat olleet ilmeisiä tekijöitä.

29 Huumeidenkäytön nykytilanne
Huumeiden kokeilu, käyttö ja haitat ovat lisääntyneet luvulla koko maassa ja erityisesti Etelä-Suomessa sekä pääkaupunkiseudulla Kannabis on yleisimmin käytetty huumausaine Euroopan unionin alueella. Kannabiksen kotikasvatuksen ja käytön lisääntyminen. Suomessa huumeiden käytöstä aiheutuneet ongelmat eivät ole saavuttaneet samanlaisia mittasuhteita kuin muualla Euroopassa Muuntohuumeiden vyöry markkinoille ja levitys netin kautta.

30 Huumeet liittyvät juhlimiskulttuuriin
Huumeiden käyttö liittyy ennen kaikkea juhlimiseen sekä viikonloppuna tapahtuvaan irtiottoon arjesta. Huumeiden käyttö on usein tarkoin suunniteltua, ja aineet sekä niiden määrät valitaan itselle sopiviksi. Kyseessä voi olla huumeiden käytön liberalisoituminen, globalisoituminen, tiedon saatavuuden lisääntyminen tai kaikki ne yhdessä

31

32

33 TEE TAULUKKO: Kokoa paperille huumausaineen 1) käyttötapa 2) vaikutus ja 3) haitat 1) kannabistuotteet 2) amfetamiini 3) ekstaasi 4) kokaiini 5) heroiini

34 Yleisimmät päihteet Suomessa
Päihdeluokka (luokkaan kuuluvat aineet) Käyttötapa Vaikutus Tupakka (savukkeet, sikarit, nuuska) Polttaminen, verenkiertoon imeyttäminen suun kautta Kiihdyttää keskushermostoa ja supistaa verisuonia. Poistaa nälän tunnetta Kannabistuotteet (hasis, marihuana, kannabisöljy) nieleminen Lamaannuttaa keskushermostoa. Ahdistuksen tai mielihyvän kokemuksia. Puheliaisuus, aktiivisuus tai sisäänpäin kääntyminen

35 Päihdeluokka (luokkaan
kuuluvat aineet) Käyttötapa Vaikutus Alkoholit (Etyylialkoholi eli etanoli) Nieleminen Puheliaisuus, iloisuus. Suorituskyvyn ja arvostelukyvyn lasku, liikkeiden säätely, reaktioaika ja kipukynnys heikkenevät Opiaatit (heroiini, morfiini) Suonensisäinen käyttö, polttaminen, nuuskaus Voimakas hyvänolontunne, mistä seuraa jännitystilojen ja ahdistuneisuuden laukeaminen

36 Yleisimmät päihteet Suomessa
Päihdeluokka Käyttötapa Vaikutus Kokaiini Polttaminen, nuuskaaminen, suonensisäinen käyttö Voimakas hyvänolontunne, kiihtyneisyys, nälän tunne katoaa Liuottimet (esim. butaani, bensiinituotteet, liimat, lakat) Hengitys, haistelu Sekavuus, tokkuraisuus, aistiharhat, pahoinvointi, itsekontrolli häviää Lääkkeet (esim. neuroleptit, barbituraatit) Nieleminen Useita erilaisia vaikutuksia riippuen aineesta ja yhdistelmästä Yleisimmät päihteet Suomessa

37 Ota kantaa Vaaratonta huumetta ei ole olemassa.
Huumeiden kokeiluun liittyy aina riski. Huumausaineet aiheuttavat aina jonkinlaista riippuvuutta. Huumeruiskujen vaihtopaikka tulisi perustaa jokaiseen kuntaan. Huumetestit jokaiseen kouluun ja työpaikkaan pakollisiksi. Narkomaaniäidit tulisi pakottaa hoitoon. Huumeet tulisi laillistaa. DIA 28 Ottakaa kantaa

38 KANNABIS Huumetta aivoille: Kannabis yrttien paholainen vai taikajuoma (2009)osa ⅕, osa ⅖, osa ⅗, osa ⅘ ja osa 5/5 (kesto 50 min). Seuraavalla tunnilla pohdimme kannabiksen laillistamista ja siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Poimi dokumentista ajatuksia eettistä tarkastelua varten. Millä perusteella kannabis tulisi laillistaa ja millä perusteella ei.

39 KANNABIKSEN LAILLISTAMISEN EETTISTÄ POHDINTAA
Eettinen ristiriita? Keiden osapuolien osalta asiaa olisi hyvä tarkastella? Mitä seurauksia laillistamisesta voisi olla, ja kenelle? Nimeä eettisiä periaatteita, sääntöjä ja normeja joiden valossa laillistamista voidaan?

40 Pohtikaa pienryhmissä
Miten huumeet vaikuttavat yhteiskuntaan? Missä tilanteissa sinulle saatetaan tarjota huumeita? Miten voit kieltäytyä? Mikä saa aloittamaan huumeiden käytön? Miten huumeiden käytön aloittamista voitaisiin ehkäistä? Mieti keinoja. Mitä keinoja olisi vaikuttaa huumeita käyttävään ystävääsi, jotta hän lopettaisi? Kuka olisi ”paras” huumevalistaja? Miksi?

41 Kannabiksen haitalliset välittömät vaikutukset
ahdistuneisuus, paniikkioireet ja vainoharhaisuus erityisesti kannabista aiemmin käyttämättömillä henkilöillä kognitiivisen suorituskyvyn – erityisesti huomiokyvyn ja muistin – häiriöt psykomotorisen toimintakyvyn häiriöt ja mahdollisesti lisääntynyt onnettomuusriski liikenteessä lisääntynyt psykoottisten oireiden todennäköisyys henkilöillä, joilla on ollut psykoottisia oireita tai lähisuvussa on psykoottisuutta raskaudenaikainen käyttö lisää ennenaikaisen synnytyksen ja vajaapainoisen lapsen syntymisen riskiä. DIA24 Kannabiksen haitalliset välittömät vaikutukset

42 Kannabiksen haitalliset pitkäaikaisvaikutukset
Tutkimustieto vuosia kestävästä runsaasta päivittäisestä käytöstä on edelleen puutteellista. Todennäköisesti tärkeimpiä haittavaikutuksia ovat seuraavat: polttamiseen liittyvät hengitysteiden sairaudet kuten krooninen keuhkoputkentulehdus ja pahanlaatuisia muutoksia edeltävät histopatologiset hengitysteiden limakalvomuutokset kannabisriippuvuus (vaikeus hallita kannabiksen käyttöä) kognitiivisten toimintojen – erityisesti huomiokyvyn ja muistin – lievät häiriöt kognitiiviset toiminnat korjaantuvat tai mahdollisesti jäävät pysyvästi aiempaa heikommiksi kannabiksen käytön loputtua. DIA25 Kannabiksen haitalliset pitkäaikaisvaikutukset

43 Päihteidenkäytön haitat
Haitat yksilölle Erityisesti nuoreen käyttäjään kohdistuvat haitat Pitkäaikais-käytön haitat Haitat lähimmäisille Haitat yhteis-kunnalle Kustan-nukset yhteis-kunnalle Tupakka Alkoholi Huumeet DIA30 Päihteidenkäytön haitatMihin perustuu se, että tupakan ja alkoholin käyttö on laillista, mutta huumeiden ei?

44 Yhteenvetoa nuorten päihteiden käytöstä:
Nuorten alkoholin käyttö on kaiken kaikkiaan vähentynyt vuosina Humalajuominen on kuitenkin suhteellisen korkealla tasolla Vuosien 2007 ja 2011 välillä: Kannabiksen käyttö on lisääntynyt Alkoholin ja pillereiden yhteiskäyttö on lisääntynyt Tyttöjen haistelukokeilut ovat yleistyneet Tupakoinnin laskeva trendi on pysähtynyt Nuuskan käyttö on lisääntynyt voimakkaasti erityisesti poikien keskuudessa Edelleen tarvetta ehkäisevälle työlle!


Lataa ppt "Huumeet Hurtig 2016-2017 Päihdeilmiö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google