Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SATAKUNNAN TALOUS 8 ● marraskuu 2006 Nykytila ja lähiajan näkymät

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SATAKUNNAN TALOUS 8 ● marraskuu 2006 Nykytila ja lähiajan näkymät"— Esityksen transkriptio:

1 SATAKUNNAN TALOUS 8 ● marraskuu 2006 Nykytila ja lähiajan näkymät

2 Satakunnan talouskehitys tammi-kesäkuu 2006
LIIKEVAIHTO Liikevaihto kasvoi yhteensä 14,1 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Talouskehitykseen on selvästi vaikuttanut viimevuotinen paperi-teollisuuden työkiista, josta toipuminen on voimistanut huomattavasti metsäteollisuuden liikevaihdon kasvua. Toista Satakunnan menestyjää, teknologiateollisuutta, on siivittänyt värimetallien ennätyskorkea hintataso sekä telakoiden myönteinen tilauskannan kehitys. Myös rakennustoiminta on ollut vilkasta, vaikka hidastumista on ollut näkyvissä. Kasvua kaikilla päätoimialoilla, monilla aloilla kasvu kuitenkin hiipui toisella vuosineljänneksellä (mm. rakentaminen, koneiden ja laitteiden valmistus, elektroniikkateollisuus, osaamiskeskusalat, tukku- ja vähittäiskauppa), kasvu voimistui metsäteollisuudessa ja metallien jalostuksessa toisella neljänneksellä. Palveluissakin suotuisaa kehitystä, tosin teollisuutta hitaampaa VIENTI Teollisuuden viennin arvo kasvoi yhteensä 28,7 %. Metalliteollisuuden ja metsäteollisuuden vientien arvot kasvoivat nopeasti (13,2 % ja 22,9 %).

3 Satakunnan talouskehitys tammi-kesäkuu 2006
PALKKASUMMA JA TYÖLLISYYS Palkkasumman kasvu nopeutui hieman 4,4 %:iin. Palkkasumman kasvu oli voimakasta telakoilla, metallituotteiden valmistuksessa sekä rakentamisessa. Palkkasumma aleni kuitenkin metallien jalostuksessa, kemianteollisuudessa sekä elektroniikkateollisuudessa. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi 0,7 % alkuvuonna vuoden 2005 vastaavasta ajasta. Työllisten määrä on ollut nousussa ja työttömyys on vähentynyt voimakkaasti, taustalla mm. telakoiden ja palveluiden hyvä työtilanne. Hyvän työllisyystilanteen odotetaan edelleen jatkuvan, vaikkakin työttömyyden alenemisen ja työllisyyden kasvun odotetaan hidastuvan.

4 Satakunnan talouskehitys tammi-kesäkuu 2006
LIIKEVAIHDON KASVU NOPEAMPAA KUIN KOKO MAASSA KESKIMÄÄRIN TAMMI-KESÄKUUSSA: Kaikki toimialat yhteensä (Satakunta 14,1 % / Koko maa 11,3 %) Koko teollisuus yhteensä (Satakunta 20,1 % / Koko maa 15,9 %) Puu- ja paperiteollisuus (Satakunta 25,3 % / Koko maa 20,5 %) Metallien jalostus (Satakunta 13,1 % / Koko maa 5,7 %) Metallituotteiden valmistus (Satakunta 9,0 % / Koko maa 1,2 %) Telakat/muu kulkuneuvojen valmistus (Satakunta 23,4 % % / Koko maa 13,3 %) (palkkasumman kasvu)

5 Liikevaihdon toimialoittainen kehitys Satakunnassa
KASVU HITAAMPAA KUIN KOKO MAASSA KESKIMÄÄRIN TAMMI-KESÄKUUSSA: Teknologiateollisuus (Satakunta 8,8 % / Koko maa 11,7 %) Koneiden ja laitteiden valmistus (Satakunta 3,1 % / Koko maa 11,3 %) Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus (Satakunta 5,1 % / Koko maa 17,7 %) Tukku- ja vähittäiskauppa (Satakunta 3,7 % / Koko maa 9,3 %) Majoitus- ja ravitsemistoiminta (Satakunta 1,1 % / Koko maa 6,5 %) Sosiaali- ja terveyspalvelut (Satakunta 3,1 % / Koko maa 5,4 %) (palkkasumman kasvu) Liike-elämän palvelut (Satakunta 7,4 % / Koko maa 9,7 %) Elintarviketeollisuus (Satakunta 3,4 % / Koko maa 5,2 %) Rakentaminen (Satakunta 9,4 % / Koko maa 10,6 %) Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistus (Satakunta 7,3 % / Koko maa 14,1 %)

6 Satakunnan talouden lähiajan näkymät
Talouskasvu hidastunee hieman teollisuusmaissa Maailmantalouden kasvu ripeää (n. 4 %) Suhdanteiden ennakoidaan teollisuusmaissa hieman heikkenevän, kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä etenkin Kaukoidän kehittyvissä maissa. Tänä vuonna Suomen talouden odotetaan kasvavan runsaat viisi prosenttia. Kasvu on euroalueen keskiarvoa (n. 2,5 %) nopeampaa. Ensi vuonna kasvu tasaantuu reiluun kolmeen prosenttiin. Satakunnan yritysten lähiajan näkymät varsin hyvät EK:n mukaan Lounais-Suomen alueella teollisuuden ja rakentamisen tilauskannat ovat normaalia suuremmat ja lähiajan näkymät ovat lievästi myönteiset. Palveluyritykset ennakoivat suhdannenäkymiensä paranevan. Suomen yrittäjien ja Finnveran tuoreimman pk-yritysbarometrin mukaan suhdanneodotukset ovat Satakunnassa koko maata hieman heikommat. Suhdanteiden paranemiseen uskoo 39 %, pysymiseen ennallaan 53 % ja heikkenemiseen 8 % pk-yrityksistä. Näkymät ovat kuitenkin koko maata valoisampia mm. liikevaihdon, tuotekehityspanostusten ja investointien arvon osalta. Sen sijaan odotukset henkilöstömäärän ja viennin arvon kehittymisestä ovat koko maata heikommat, mutta positiiviset. Työllisyystilanne kohenee edelleen Em. barometrien mukaan yritysten henkilöstönäkymät ovat kohentuneet viimevuotisista. Teollisuudessa henkilöstön määrää koskevat odotukset ovat Lounais-Suomessa selvästi paremmat kuin muualla maassa. Satakuntalaisten pk-yritysten henkilöstöodotukset ovat puolestaan kohentuneet eivätkä enää ole merkittävästi maan keskimääräistä huonompia.


Lataa ppt "SATAKUNNAN TALOUS 8 ● marraskuu 2006 Nykytila ja lähiajan näkymät"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google