Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Voimistelu liikuttaa! Meidän seurassa opitaan yhdessä. Opitaan yhdessä!

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Voimistelu liikuttaa! Meidän seurassa opitaan yhdessä. Opitaan yhdessä!"— Esityksen transkriptio:

1 Voimistelu liikuttaa! Meidän seurassa opitaan yhdessä. Opitaan yhdessä!

2 Voimistelu liikuttaa! MITÄ: Seuran ohjaajista muodostetaan pareja, jotka tukevat toistensa oppimista ja kehittymistä seuraamalla toistensa tunteja muutamia kertoja kauden aikana ja keskustelemalla ohjaajan/ valmentajan toiminnasta - toimivat toisensa vertaistutoreina. Seura saa valmiin paketin sekä valmiit lomakkeet ohjaajien itsearviointiin ja tunnin seurantaan. Seura koordinoi toimintaa järjestämällä aloitus– ja päätöstilaisuudet. Opitaan yhdessä!

3 Voimistelu liikuttaa! Mitä vertaistutorointi on? -Vertaistutoroinnin lähtökohtana on ohjaajien ja valmentajien toisilleen antama tuki oppimiseen ja kehittymiseen -Periaatteena toimijoiden tasavertaisuus – vaikka esim. kokemuksessa ja taustassa on eroja, ovat molemmat tilanteessa tasavertaisia -Keskeistä on itse- ja vertaisarviointia tukevan reflektoivan keskustelun käyminen -Keskustelun tavoitteena on jakaa ideoita ja ajatuksia, oppia toinen toisiltaan, analysoida omaa toimintaa, tunnistaa omaa osaamista ja löytää kehityskohteita - Keskustelua on tärkeää käydä positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä, jolloin se tuo lisää voimavaroja ja energiaa ohjaus-/valmennustyön tekemiseen Opitaan yhdessä!

4 Voimistelu liikuttaa! Miksi? Toisilta oppiminen Ohjaajana/valmentajana kehittyminen Tuen saaminen arjen ohjaus- /valmennustyöhön Jaksaminen Haasteiden ratkaiseminen ja mahdollisuuksien jakaminen Yhteistyön lisääminen Lopputuloksena seuran liikuntatoiminnan laadun lisääminen Opitaan yhdessä! Opitaan yhdessä!

5 Voimistelu liikuttaa! Miten - 7 kohtaa 1.Valitaan ”koordinaattori” 2.Avaustapaaminen kaikille seuran ohjaajille 3.Valitaan vertaistutorparit 4.Ohjaajat/ valmentajat käyvät katsomassa toistensa tunteja 5.Puretaan käynnit 6.Seura järjestää kauden lopussa tapaamisen 7.Sovitaan toiminnan jatkamisesta Opitaan yhdessä!

6 Voimistelu liikuttaa! Tuntien seuraaminen MILLOIN: Syys-/ kevätkauden aikana MITÄ: Ohjaajat käyvät seuraamassa toistensa tunteja, vähintään kaksi kertaa kauden aikana. OHJEET: Ohjaaja täyttää itsearviointilomakkeen ennen seurattavaa tuntia Seuratessa täytetään arviointilomakkeita ohjaajan toiminnasta – painopiste osaamisessa ja sen tunnistamisessa, ei virheiden etsimisessä. Arviointilomakkeet puretaan yhdessä heti tunnin jälkeen keskustellen. Keskustelun perusteella ohjaaja valitsee itselleen 1-3 kehityskohdetta ja konkreettista tavoitetta. Seuraavassa seurannassa kiinnitetään erityisesti huomiota kehityskohteisiin ja niissä etenemiseen. Opitaan yhdessä!

7 Voimistelu liikuttaa! Vinkkejä keskusteluun -Aloitetaan ohjaajana toimineen kokemuksista ja tunnelmista -Miten sujui? Mikä onnistui? Mitä tekisin toisin? -Itsearviointi toimii keskustelun pohjana -Toisen huomiot ja havainnot täydentävät itsearviointia -Keskustelutilanne on molemmille osapuolille myös oppimistilanne -Tunnistetaan olemassa olevaa osaamista – tämä voimaannuttaa ja tuo positiivista energiaa jatkoon -Valitaan muutamia konkreettisia kehityskohteita ja mietitään, miten niissä päästään eteenpäin -Kehityskohteita ei saa olla liikaa -Pyritään löytämään niitä asioita, joita kehittämällä saadaan aikaan merkittävimpiä positiivisia muutoksia -Mietitään yhdessä konkreettisia keinoja, joilla asioita voidaan viedä eteenpäin Opitaan yhdessä!

8 Voimistelu liikuttaa! Molempien tuntien seuraamisten jälkeen MILLOIN: Syys-/ kevätkauden aikana MITÄ: Kun molempien käynnit on tehty, kerätään yhdessä sellaiset teemat, aiheet, ongelmat, haasteet, jne., joita halutaan käsitellä yhdessä muiden seuran ohjaajien/valmentajien kanssa. OHJEET: Valmiit lomakkeet. Seura päättää miten kasataan, ennen tapaamista vai tapaamisessa Opitaan yhdessä!

9 Voimistelu liikuttaa! Sovitaan toiminnan jatkamisesta MILLOIN: Syys-/ kevätkauden loppu MITÄ: Tarkoituksena on, että toiminnasta tulee osa seuran normaalia toimintaa OHJEET Vaihtoehtoja: Jatketaan saman parin kanssa pidempi aika, tarvittaessa voidaan vähentää seurantakertoja esim. 1/kausi Sovitaan uudet parit seuraavalle kaudelle Uudet ohjaajat käyvät aina läpi ”starttikauden” prosessin, vanhat ohjaajat kevyemmän 1 kertaa/kausi prosessin; alku- ja päätöspalaveri ovat kuitenkin yhteisiä Seura voi sopia kausittain erityisistä painopistealueista, joihin arviointia kohdistetaan esim. vuorovaikutus ryhmässä Opitaan yhdessä!

10 Voimistelu liikuttaa! Tukea seuran ohjaajalle/valmentajalle: Koulutus Tilauskoulutukset Tilauskoulutus on erinomainen tapa saada koulutusta oikeaa aikaan, paikkaan ja tarpeeseen. Tiedustelut tiina.saulila@voimistelu.fitiina.saulila@voimistelu.fi VoimisteluWiki http://voimisteluwiki.svoli.fi/ Ohjaajaklubi http://klubi.voimistelu.fi/ Verkostot Omatoiminen opiskelu Muiden ohjaajien ja valmentajien toiminnan seuraaminen Erilaiset työkalut mm. itsearviointiin Seuran tukitoiminnot esim. tutor- ja mentortoiminta, ohjaajakerhot, ohjaajaparit ja apuohjaajatoiminta Osaavat ohjaajat ja valmentajat ovat laadukkaan seuratoiminnan kulmakivi


Lataa ppt "Voimistelu liikuttaa! Meidän seurassa opitaan yhdessä. Opitaan yhdessä!"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google